Zadávanie alebo úprava údajov v ovládacom prvku alebo stĺpci podporujúcom formát RTF

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pre pole typu Memo v databáze programu Microsoft Office Access 2007 je k dispozícii možnosť zadávať, upravovať a formátovať údaje. Hoci polia typu Memo nie sú v programe Access novinkou, teraz už môžete v texte, ktorý tieto polia obsahujú, používať formátovanie RTF. Formátovanie RTF poskytuje typy formátovania dostupné v iných programoch systému produktov systém Microsoft Office 2007, ako je napríklad program Microsoft Office Word 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2007. Môžete napríklad formátovať text ako tučný alebo podčiarknutý, môžete použiť odlišné písmo v jednotlivých slovách alebo znakoch a môžete zmeniť farbu textu.

Čo chcete urobiť?

Porozumieť textu vo formáte RTF formátovania

Povolenie úprav textu vo formáte RTF v tabuľke

Pridanie textu do poľa typu memo

Použitie formátovania údajov memo RTF

Povolenie formátovania RTF pre ovládacie prvky vo formulároch a zostavách

Povolenie RTF manuálne

Formátovanie RTF

V programe Office Access 2007 môžete nastaviť pole typu Memo tak, aby podporovalo formátovanie RTF. Potom môžete použiť formátovanie RTF na údaje poľa typu Memo v tabuľkách a množinách výsledkov dotazu, ako aj na formátovanie údajov v ľubovoľných textových poliach vo formulároch a zostavách, ktoré v tabuľkách naviažete na polia typu Memo.

V programe Office Access 2007 sa na formátovanie údajov používa kód formátovania HTML (Hypertext Markup Language). V programe Access sa používa kód HTML, pretože poskytuje väčší stupeň kompatibility s textovými poľami vo formáte RTF v zoznamoch služieb Windows SharePoint Services 3.0.

Obrázok pása s nástrojmi programu Access

Na začiatok stránky

Povolenie formátovania RTF v tabuľke

Formátovanie RTF môžete povoliť iba pre polia tabuľky, ktoré sú nastavené na typ údajov Memo v tabuľkách databázy programu Office Access 2007. Po pridaní poľa typu Memo do tabuľky môžete povoliť formátovanie RTF nastavením vlastnosti Formát textu pre dané pole. V nasledujúcich postupoch je popísané pridanie poľa typu Memo do tabuľky, povolenie formátovania RTF pre toto pole a použitie formátovania na celý záznam alebo jeho časť. Tieto kroky sa vzťahujú na databázy vytvorené vo formáte programu Office Access 2007 a na databázy vytvorené v starších verziách programu Access (súbory .mdb), ktoré otvárate v programe programu Office Access 2007 alebo konvertujete na formát tohto programu. Nezabúdajte, že tieto kroky sa nevzťahujú na projekty (súbory .adp) a stránky s prístupom k údajom.

Poznámka: Keď sa pokúsite povoliť formátovanie RTF pre existujúcu tabuľku, je možné, že zistíte, že tabuľka má povolenú vlastnosť Len priložiť. Ak chcete povoliť formátovanie RTF pre pole, je nevyhnutné, aby bola vlastnosť Len priložiť pre tabuľku vypnutá. Ak to tak nie je, text v poli v programe Access sa skryje vždy, keď umiestnite kurzor do tohto poľa alebo do ovládacích prvkoch formulára, ktoré sú naviazané na toto pole.

Zobraziť ako vypnúť vlastnosť len priložiť

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Vyberte pole typu Memo, ktorý chcete zmeniť, a v dolnej časti návrhára tabuľky na karte Všeobecné prejdite na vlastnosť Pripojiť ibay .

 3. Kliknite na pole vedľa tejto vlastnosti a vyberte položku Nie.

Pridanie poľa typu Memo v údajovom zobrazení

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorú chcete zmeniť. Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 2. Vyberte prázdne pole (farebnú bunku s textom Pridať nové pole). Prázdne pole je zobrazené na nasledujúcom obrázku:

  Nové pole v údajovom hárku

 3. Dvakrát kliknite na hlavičku poľa a zadajte názov nového poľa.

 4. Na karte Údajový hárok v skupine Typ údajov a formátovanie kliknite na šípku nadol vedľa položky Typ údajov (zoznam v hornej časti skupiny) a vyberte položku Memo.

Pridanie poľa typu Memo v návrhovom zobrazení

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V stĺpci Názov poľa zadajte názov nového poľa.

 3. V stĺpci Typ údajov kliknite na bunku pre tento riadok a potom v zozname vyberte položku Memo.

 4. Uložte zmeny.

Povolenie formátovania RTF pre pole typu Memo

Poznámka: Na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent, sa nenachádzajú žiadne príkazy, ktoré umožňujú formátovanie RTF pre pole typu Memo.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na tabuľku, ktorú chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. V dolnej časti návrhovej mriežky tabuľky prejdite do časti Vlastnosti poľa a potom kliknite na kartu Všeobecné.

 3. Kliknite na zoznam vedľa poľa vlastnosti Formát textu a potom kliknite na položku RTF.

 4. Uložte tabuľku Vzhľad tlačidla .

 5. Prepnite na údajové zobrazenie Vzhľad tlačidla a postupujte podľa krokov v nasledujúcej časti zadajte údaje do poľa.

Na začiatok stránky

Pridávanie textu do poľa typu Memo

Pridávanie textu do poľa typu Memo je veľmi podobné pridávaniu textu v ľubovoľnom inom programe na spracovanie textu. Stačí umiestniť kurzor do poľa tabuľky alebo textového poľa a začať so zadávaním. Ďalšie operácie s textom, ako je napríklad kopírovanie, vystrihovanie a prilepovanie, tiež používajú spoločné ovládacie prvky. V tejto časti je uvedený postup na zadávanie textu a vykonávanie bežných operácií.

Zadávanie textu do poľa typu Memo v tabuľke

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na tabuľku, ktorá obsahuje pole typu Memo. Tabuľka sa otvorí v údajovom zobrazení.

 2. Kliknite na pole typu Memo, opätovným kliknutím doň umiestnite kurzor a potom zadajte text.

  Ako zistím, či si prezeráte poľa typu memo?

  1. Otvorte tabuľku v údajovom zobrazení a kliknite na kartu Údajový hárok.

  2. Premiestňujte ukazovateľ z jedného poľa do druhého (pomocou myši, klávesu TAB alebo klávesov so šípkou doľava alebo doprava) a v skupine Typ a formátovanie údajov si všimnite typ údajov, ktorý sa zobrazuje v zozname Typ údajov v hornej časti skupiny.

 3. Zadanie, zmena alebo formátovanie textu, podľa potreby. Ďalšie informácie o formátovaní, nájdete v časti použitie formátovania RTF v údajoch typu memo, ďalej v tomto článku.

 4. Ak chcete potvrdiť zmeny databázy, umiestnite ukazovateľ do iného poľa tabuľky.

  Klávesové skratky SHIFT + ENTER.

  alebo

  Na karte Domov kliknite v skupine Záznamy na položku Uložiť.

  Pridanie aplikácie

Zadávanie textu do formulára

 1. Na navigačnej table dvakrát kliknite na formulár, ktorý chcete používať. Formulár sa otvorí vo formulárovom zobrazení.

 2. Umiestnite kurzor do ovládacieho prvku textu a potom zadajte, zmena alebo formátovanie textu, podľa potreby. Informácie o formátovaní nájdete v téme použitie formátovania RTF v údajoch typu memo, ďalej v tomto článku.

 3. Ak chcete potvrdiť zmeny databázy, na karte Domov v skupine Záznamy kliknite na položku Uložiť záznam. Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov SHIFT+ENTER.

Kopírovanie, vystrihovanie a prilepovanie textu do tabuľky alebo formulára

 1. Zvýraznite text, ktorý chcete kopírovať alebo vystrihnúť.

 2. Na karte domov v skupine Schránka kliknite na položku Kopírovať Vzhľad tlačidla alebo znížiť Vzhľad tlačidla . Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + C kopírovať alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + X Vystrihnúť.

 3. Prilepte text do ľubovoľného logického umiestnenia, ako je napríklad pole typu memo v inej tabuľky alebo formulára, dokument programu Word, Microsoft Office Excel 2007 hárka, e-mailovej správy alebo iné miesto v textovom poli. Kliknite na tlačidlo Prilepiť Vzhľad tlačidla . Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + V prilepte.

Na začiatok stránky

Použitie formátovania RTF v údajoch typu Memo

Ak používate ďalšie programy balíka Office, pravdepodobne máte nejaké skúsenosti s formátovaním údajov. Nástroje na formátovanie v programe Access pracujú podobne ako nástroje na formátovanie v iných programoch. V programe Access sa napríklad používajú štandardné tlačidlá na formátovanie a zarovnávanie textu a na formátovanie RTF. Príkazy na formátovanie sú znázornené na tomto obrázku:

Obrázok pása s nástrojmi programu Access

Príkazy na formátovanie textu RTF sú znázornené na tomto obrázku:

Obrázok pása s nástrojmi programu Access

Tieto príkazy na formátovanie možno použiť vo formulároch otvorených vo formulárovom zobrazení, a menšiu množinu príkazov možno použiť vo formulároch otvorených v zobrazení rozloženia. Ak však použijete formátovanie na pole typu Memo v zobrazení rozloženia, použité formátovanie sa bude vzťahovať na všetok text v poli, pretože formátovanie používate na ovládací prvok, nie na text. Keď pracujete v zobrazení rozloženia, jednotlivé znaky alebo bloky textu sa nedajú formátovať. Nasledujúci zoznam obsahuje príklady spôsobov formátovania niektorých objektov, ktoré sú otvorené v rôznych zobrazeniach.

 • Formuláre otvorené vo formulárovom zobrazení    Formátovanie môžete na celý text v poli typu Memo alebo len na jeho časť. Príkazy na formátovanie sa zobrazujú v skupinách Písmo a RTF na karte Domov, ako aj na miniatúrnom paneli s nástrojmi, ktorý sa zobrazí pri každom zvýraznení celého textu alebo časti textu v poli.

 • Formuláre otvorené v zobrazení rozloženia    Môžete použiť menší počet príkazov a zmeny sa budú týkať textového poľa, v ktorom sa zobrazujú údaje. Celý text, ktorý sa zobrazuje v ovládacom prvku, bude potom používať nový formát. V texte je možné použiť rôzne formáty, ale formát použitý na ovládací prvok nie je možné vrátiť späť. Ak napríklad nastavíte textové pole tak, aby sa text v ňom zobrazoval kurzívou, text môžete naformátovať na tučné písmo a môžete tiež zmeniť jeho farbu, ale text sa v ovládacom prvku bude vždy zobrazovať kurzívou. Ak sa pokúšate odstrániť kurzívu, môžete to vykonať, keď je záznam otvorený. Po presunutí kurzora na iné miesto sa však všetky zmeny záznamu v programe Access zrušia. Pri práci v zobrazení rozloženia nemôžete formátovať jednotlivé znaky ani bloky textu.

 • Tabuľky alebo množiny výsledkov dotazu otvorené v údajovom zobrazení    Príkazy na formátovanie sa zobrazujú v častiach Písmo a RTF na karte Domov a na miniatúrnom paneli s nástrojmi, ktorý sa zobrazí pri každom zvýraznení časti textu alebo celého textu v poli.

 • Zostavy otvorené v zobrazení rozloženia    Rovnako ako v prípade formulárov otvorených v zobrazení rozloženia, aj v tomto prípade je v programe Office Access 2007 k dispozícii menší počet príkazov a všetky vykonané zmeny sa vzťahujú na celé pole typu Memo. Pri práci v zobrazení rozloženia nemôžete formátovať jednotlivé znaky ani bloky textu.

Ak nemáte žiadne skúsenosti s používaním formátovania, v nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam príkazov v skupine Písmo a informácie o tom, ako ich používať. Nezabúdajte, že príkazy zobrazené v rôznych skupinách na páse s nástrojmi rozhrania Office Fluent sa môžu líšiť v závislosti od používaného zobrazenia.

Príkaz na formátovanie

Názov

Použitie

Vzhľad tlačidla

Písmo

Výber písma. V programe Office Access 2007 sa na základe predvoleného nastavenia používa písmo Calibri s veľkosťou 11 bodov, čo je písmo, ktoré sa dodáva so systémom produktov systém Microsoft Office 2007.

Vzhľad tlačidla

Veľkosť písma

Výber veľkosti písma.

Vzhľad tlačidla

Zarovnať doľava

Slúži na zarovnanie údajov na ľavú stranu ovládacieho prvku. Pri formátovaní popisu tento príkaz zarovná text na ľavú stranu textovej oblasti.

Vzhľad tlačidla

Centrovať.

Slúži na zarovnanie údajov na stred ovládacieho prvku. Pri formátovaní popisu tento príkaz zarovná text v textovej oblasti na stred (vycentruje ho).

Vzhľad tlačidla

Zarovnať doprava

Slúži na zarovnanie údajov na pravú stranu ovládacieho prvku. Pri formátovaní popisu tento príkaz zarovná text na pravú stranu textovej oblasti.

Vzhľad tlačidla

Tučné

Slúži na zmenu písma textu v ovládacích prvkoch a popisoch na tučné písmo.

Vzhľad tlačidla

Kurzíva

Slúži na zmenu písma textu v ovládacích prvkoch a popisoch na kurzívu.

Vzhľad tlačidla

Podčiarknuté

Slúži na podčiarknutie textu v ovládacích prvkoch a popisoch.

Vzhľad tlačidla

Farba písma

Slúži na zmenu farby písma.

Vzhľad tlačidla

Farba výplne

Slúži na použitie farby na pozadie ovládacieho prvku a textovej oblasti popisu priradeného k ovládaciemu prvku.

Vzhľad tlačidla

Mriežka

Slúži na otvorenie galérie Mriežka. Vybratý štýl mriežky sa použije v otvorenom údajovom hárku.

Vzhľad tlačidla

Iná farba výplne alebo pozadia

Slúži na nastavenie farby výplne pozadia alternatívnych riadkov v údajovom hárku alebo zostave.

Táto tabuľka obsahuje zoznam a popis ovládacích prvkov formátovania, ktoré sú k dispozícii v skupine RTF na karte Domov. Nezabúdajte, že v programe Access sú tieto ovládacie prvky povolené až po povolení formátovania RTF pre pole typu Memo.

Príkaz na formátovanie

Názov

Použitie

Vzhľad tlačidla

Zväčšiť zarážku

Slúži na zväčšenie odsadenia údajov vo vybratom poli alebo ovládacom prvku o 0,25 palca alebo 360 dvadsatín bodu. Ide o predvolený prírastok, ktorý sa nedá zmeniť.

Poznámka: Tento príkaz nie je k dispozícii v návrhovom zobrazení.

Vzhľad tlačidla

Zmenšiť zarážku

Slúži na zmenšenie odsadenia údajov vo vybratom poli alebo ovládacom prvku o 0,25 palca alebo 360 dvadsatín bodu. Ide o predvolený úbytok, ktorý sa nedá zmeniť.

Poznámka: Tento príkaz nie je k dispozícii v návrhovom zobrazení.

Vzhľad tlačidla

Zľava doprava alebo Sprava doľava

Slúži na určenie smeru vypĺňania poľa textom zľava alebo sprava. Ak ide o jazyky so smerom zápisu zľava doprava, textové polia v programe Access sa na základe predvoleného nastavenia vypĺňajú v smere zľava doprava a číselné polia v smere sprava doľava. Ak ide o jazyky so smerom zápisu sprava doľava, v programe Access sa používa opačný postup. Ak chcete zmeniť predvolené správanie pre príslušný typ jazyka, kliknite na tento príkaz.

Poznámka: Tento príkaz nie je k dispozícii v návrhovom zobrazení.

Vzhľad tlačidla

Číslovanie

Slúži na vytvorenie číslovaného zoznamu. Tento príkaz pracuje iba v texte v poli typu Memo. Príkaz je možné použiť v tabuľkách otvorených v údajovom zobrazení a vo formulároch otvorených vo formulárovom zobrazení.

Vzhľad tlačidla

Odrážky

Slúži na vytvorenie zoznamu s odrážkami v texte. Tento príkaz pracuje iba v texte v poli typu Memo. Môže sa použiť v tabuľkách otvorených v údajovom zobrazení a vo formulároch otvorených vo formulárovom zobrazení.

Vzhľad tlačidla

Zvýraznenie textu

Slúži na podfarbenie textu farbou zvýraznenia. Vyberte celý text v poli alebo jeho časť, kliknutím na tlačidlo otvorte farebnú paletu a potom vyberte farbu.

Formátovať údaje

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Písmo alebo v skupine RTF kliknite na príkaz na formátovanie.

  Môžete vybrať iný typ písma, formátovať písmo ako tučné, použiť farbu na vybratý text, zmeniť zarovnanie textu atď.

  Ak chcete uložiť zmeny, umiestnite kurzor na iný záznam. Prípadne môžete kliknite na položku Uložiť záznam Vzhľad tlačidla alebo kombináciu klávesov SHIFT + ENTER.

Na začiatok stránky

Povolenie formátovania RTF pre ovládacie prvky vo formulároch a zostavách

Formátovanie RTF bude potrebné povoliť iba pri manuálnom pridávaní textového poľa do formulára alebo zostavy. Ak použijete príkazy na karte Vytvoriť na vytvorenie formulára alebo zostavy a povolili ste formátovanie RTF pre základné pole typu Memo, výsledný ovládací prvok textového poľa zdedí vlastnosť Formát textu nastavenú pre pole typu Memo.

V tejto časti je vysvetlený postup pri vytváraní formulára, ktorý automaticky povoľuje formátovanie RTF pre ovládací prvok. Ak chcete použiť tento postup, musíte používať databázu programu Office Access 2007 a musíte mať tabuľku, ktorá obsahuje pole typu Memo.

Povolenie formátovania RTF

 1. Otvorte tabuľku, ktorá obsahuje pole typu Memo. Tabuľku môžete otvoriť v údajovom alebo návrhovom zobrazení. Otvorená tabuľka sa v programe Access použije ako základ pre nový formulár.

 2. Na karte Vytvoriť v skupine Formuláre kliknite na položku Formulár, Rozdelené zobrazenie alebo Viaceré položky.

  V programe Office Access 2007 sa vytvorí nový formulár, umiestni sa ovládací prvok vo formulári pre každé pole tabuľky a ovládacie prvky sa naviažu na otvorenú tabuľku. Typy ovládacích prvkov, ktoré sa v programe Office Access 2007 vložia do formulára, závisia od typov údajov nastavených pre jednotlivé polia tabuľky a zodpovedajú týmto typom. Keďže tabuľka obsahuje pole typu Memo, v programe Office Access 2007 sa ovládací prvok textového poľa vloží do formulára a naviaže na pole. Keďže ste povolili formátovanie RTF pre pole, v programe Office Access 2007 sa toto formátovanie automaticky povolí pre ovládací prvok. Ak sa v poli typu Memo v tabuľke nachádzajú údaje, tieto údaje sa zobrazia v ovládacom prvku textu vo formulári.

 3. Prejdite do formulárového zobrazenia a celý text v zázname alebo aspoň jeho časť.

 4. Na karte Domov použite príkazy v skupine Písmo alebo v skupine RTF na formátovanie textu.

  Príkazy v skupine Písmo sa používajú na nastavenie písma na tučné písmo, kurzívu alebo na podčiarknutie písma, na zmenu farby textu a na zarovnanie textu na ľavú stranu, na stred alebo na pravú stranu ovládacieho prvku. Príkazy v skupine RTF sa používajú na priradenie odrážok alebo číslovania, zvýraznenie textu a na pridávanie odsadenia a prerušenia odsekov.

Na začiatok stránky

Manuálne povolenie formátovania RTF

Na základe predvoleného nastavenia Office Access 2007 neumožňuje RTF po pridaní ovládacieho prvku formulára manuálne, aj keď prepojíte tento ovládací prvok na pole typu memo. Pridanie ovládacieho prvku do formulára, naviazanie ovládacieho prvku na pole typu memo a povoliť úpravy textu vo formáte RTF je vysvetlené nasledovne. Ak chcete vykonať tento postup, musíte použiť Office Access 2007 databázy a tabuľky musí obsahovať pole nastavené na typ údajov memo. Informácie o pridávaní poľa typu memo do tabuľky nájdete v téme povolenie RTF v tabuľke, v tomto článku.

Pridanie ovládacieho prvku do formulára

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár, ktorý chcete zmeniť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Návrhové zobrazenie.

 2. Na karte Návrh v skupine Ovládacie prvky kliknite na položku Textové pole.

 3. V prázdnej oblasti formulára kliknite a posúvaním myši nakreslite ovládací prvok.

  V programe Office Access 2007 sa na základe predvoleného nastavenia vytvorí popis, ktorý sa priradí k novému ovládaciemu prvku.

 4. Kliknite na textovú oblasť nového ovládacieho prvku, kliknite pravým tlačidlom myši na textovú oblasť ovládacieho prvku (nie na popis) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  Zobrazí sa tabla Hárok vlastností pre ovládací prvok.

Ak chcete naviazať ovládací prvok na pole typu Memo, použite nasledovný postup.

Naviazanie ovládacieho prvku na pole typu Memo

 1. Na hárku vlastností nového ovládacieho prvku kliknite na kartu Všetky.

 2. Kliknite na pole vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku a v zozname vyberte pole typu Memo.

  Na základe predvoleného nastavenia zobrazuje v zozname polia v tabuľke, ktorá je viazaná na formulár. Ak pole typu memo nachádza v inej tabuľke, použite túto syntax výraz naviazanie ovládacieho prvku: = [názov tabuľky]! [ názov poľa]. Použite zátvorky a výkričník presne tak, ako je to znázornené. Zadajte názov tabuľky v prvej časti výrazu a názov poľa typu memo v druhej časti. Napríklad, ak máte tabuľku s názvom poznámky s poľom typu memo s názvom Compliments, by zadajte tento reťazec do poľa vlastnosti Zdroj ovládacieho prvku: =[Notes]![Compliments]

Ak chcete povoliť formátovanie RTF, použite nasledovný postup.

Povolenie formátovania RTF

 1. Na hárku vlastností a s vybratou kartou Všetky vyhľadajte a vyberte pole vlastnosti Formát textu a potom v zozname vyberte položku RTF.

 2. Uložte svoje pracovné Vzhľad tlačidla .

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×