Zachytenie alebo zmena miniatúry videa

Miniatúra videa je to prvé, čo väčšina ľudí vidí pri interakcii s videom. Miniatúry sa tiež zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania. Užitočné sú najmä v prípade knižnice s veľkým počtom mediálnych súborov, pretože čitateľom poskytnú náhľad obsahu videa.

SharePoint vám umožňuje jednoducho zachytiť miniatúru akéhokoľvek videa v knižnici SharePointu alebo nahrať obrázok miniatúry pre video v knižnici. Stačí postupovať podľa nižšie uvedených krokov.

 1. Otvorte knižnicu, v ktorej sa nachádza video.

Ukážte myšou na obrázok videa, pre ktoré chcete zobraziť začiarkavacie políčko výberu, a potom na obrázok kliknite.

Snímka obrazovky knižnice videí. Dve videá v knižnici majú obrázky miniatúry obsahu videa. Na jednom obrázku sa zobrazuje iba grafika, ktorá znázorňuje pás filmu.

 1. Kliknite na vybratý obrázok. Otvorí sa stránka prehrávača videa, na ktorej vyberte kartu Správa.

 2. V skupine Akcie kliknite na položku Upraviť vlastnosti.

 3. Kliknite na položku Zmeniť miniatúru a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Zachytiť miniatúru z videa

  • Použitie obrázka z môjho počítača

  • Použitie obrázka z webovej adresy

Ak chcete získať informácie o niektorej z týchto tém, kliknite na prepojenia na časti tohto článku.

Obsah tohto článku

Zaznamenanie miniatúry z videa

Použitie obrázka z počítača

Použitie obrázka z webovej adresy

Zachytenie miniatúry z videa

Môžete zachytiť miniatúru z ľubovoľného videa uloženého na lokalite SharePoint. Nie je však možné zachytiť miniatúru z videa uloženého mimo SharePointu.

 1. Vyberte možnosť Zachytiť miniatúru z videa.

 2. Na videu kliknite na tlačidlo Prehrať.

 3. Keď sa vo videu zobrazí obrázok, ktorý chcete zachytiť, kliknite na tlačidlo fotoaparátu v hornej časti videa.

Snímka obrazovky nástroja SharePoint Miniatúra so zobrazenou ikonou fotoaparátu


Zachytený obrázok miniatúry sa zobrazí pod obrazovkou aktuálneho videa.

 1. Skontrolujte obrázok miniatúry. Ak zodpovedá tomu, čo ste chceli zachytiť, kliknite na položku Uložiť. Ak nie, zopakujte postup uvedený vyššie, až kým nezachytíte želaný obrázok.

 2. Ak chcete niečo zmeniť (napríklad Názov, Popis, Vlastníka a pod.), zadajte požadované hodnoty do polí nasledujúcich po obrázku miniatúry.

 3. Po dokončení zmien vyberte položku Uložiť.

.Na začiatok stránky

Použitie obrázka z počítača

Ak máte vo svojom počítači uložený obrázok, ktorý chcete použiť ako miniatúru videa, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Vyberte položku Použiť obrázok z môjho počítača.

 2. Vpíšte cestu k súboru obrázka, alebo vyberte súbor kliknutím na položku Prehľadávať a kliknite na položku Otvoriť.

 3. Ak chcete nahrať súbor obrázka na SharePoint a použiť ho ako miniatúru pre video, vyberte položku Nahrať.

Na začiatok stránky

Použitie obrázka z webovej adresy

Môžete použiť aj obrázok získaný z webovej adresy.

 1. Vyberte možnosť Použitie obrázka z webovej adresy.

 2. Zadajte úplné URL pre súbor, ktorý chcete použiť. URL musí obsahovať názov súboru videa, napríklad http://www.contoso.com/VideoThumbnail.jpg

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×