Zachovať referenčnej integrity v diagramoch databázového modelu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Diagram modelu databázy je dostupný len v niektorých verziách Visia. Ďalšie informácie nájdete v časti Nemôžete nájsť funkcie modelovania databázy?

Pochopiť pravidlá referenčnej integrity

Pravidlá referenčnej integrity databázy používateľov prekážkou omylom prerušenie priradenie súvisiace stĺpce.

Povedzme, že máte databázu s názvom knihy s dvomi tabuľkami s názvom nadpisy a autori. Na účely tohto príkladu, každý názov obsahuje iba jeden autor, ale každý autor môže mať viacero názvov, vytváranie, čo sa nazýva vzťahu one-to-many. V tabuľke na strane "one" vzťahu sa nazýva v nadradenej tabuľke. V tabuľke na strane "many" sa nazýva podriadenej tabuľky.

S cieľom zhromaždiť informácie o každej knihy a jeho autora, dotaz používa kľúče podľa každá kniha v tabuľke tituly autorovi v tabuľke autori. Nadradenej tabuľke (autorov) musí mať hlavný kľúč , ktorý jedinečne identifikuje každý riadok. Názvy tabuľky, musíte mať stĺpec obsahujúci AuthorID pre každý názov. V tomto stĺpci sa nazýva cudzí kľúč. Hlavný kľúč identifikuje každý autor, a cudzí kľúč určuje, ktoré knihy boli napísané podľa autora.

Ak používateľ zmení autora AuthorID v nadradenej tabuľke bez aktualizácie AuthorID názvy tabuľky, kníh v tabuľke tituly už nie je platný autorom.

Namiesto toho, ak chcete zmeniť AuthorID v tabuľkách, môžete nastaviť pravidlá referenčnej integrity na vykonanie akcie, ktoré chcete. Môžete mať databázového modelu vykonať konkrétne akcie, keď zmenili alebo odstránili v nadradenej tabuľke kľúča.

Poznámka: Podmienky nadriadené aj podriadené sa používajú na mysli niečo úplne iné kategórie, ktoré sú vytvorené pomocou nadradenej kategórii, kategórie a kategórie na podriadené tvary. Ďalšie informácie o kategórií v téme definovanie kategórií v diagrame modelu databázy.

Akcie množiny na zabezpečenie referenčnej integrity

 1. Dvakrát kliknite na položku vzťah, pre ktorý chcete nastaviť referenčnej akcie.

 2. V okne Vlastnosti databázy v časti kategórie kliknite na položku Referenčnej akcie.

 3. Kliknite na položku Akcia, ktorú chcete databázu na zodpovedajúce hodnoty v podriadenej tabuľky. Môžete si vybrať z nasledujúcich akcií:

  • Žiadna akcia     Ak hodnota v nadradenej tabuľke hlavný kľúč zmenili alebo odstránili, zodpovedajúce hodnoty v podriadenej tabuľke cudzí kľúč sa nezmení.

  • Kaskádové     Keď hodnoty v nadradenej tabuľke hlavný kľúč je zmenili alebo odstránili, zodpovedajúce hodnoty v podriadenej tabuľke cudzí kľúč je zmení alebo odstráni podľa hlavného kľúča.

  • Nastaviť hodnotu NULL     Keď hodnoty v nadradenej tabuľke hlavný kľúč je zmenené alebo odstránené, zodpovedajúce hodnoty v podriadenej tabuľke cudzí kľúč je nastavená na hodnotu NULL.

  • Nastaviť predvolený     Keď hodnoty v nadradenej tabuľke hlavný kľúč je zmenené alebo odstránené, zodpovedajúce hodnoty v podriadenej tabuľke cudzí kľúč nastavený na predvolené nastavenie, ktoré si vyberiete.

  • Neuplatňujú     Táto akcia vypne pravidlá referenčnej integrity pre tento vzťah.

Poznámka: Ak Nastaviť hodnotu NULL a Nastaviť predvolené možnosti sú k dispozícii, je pravdepodobné, že vzťah je nastavená na voliteľné na karte rôzne časti okna Vlastnosti databázy pre vzťah.

Nastavenie predvolenej hodnoty stĺpca

Ak chcete použiť nastaviť predvolenú akciu, musíte zadať predvolenú hodnotu v stĺpci.

 1. Dvakrát kliknite na tabuľku v diagrame sa otvorí okno Vlastnosti databázy.

 2. V časti kategórie kliknite na položku stĺpce, kliknite na stĺpec, ktorý chcete vytvoriť predvolenú pre a potom kliknite na položku Upraviť.

 3. Na karte definícia v dialógovom okne Vlastnosti stĺpca zadajte hodnoty do predvoleného.

Zobrazenie referenčnej integrity pomocou zápisu

Môžete nastaviť možnosti dokumentu na skrytie alebo zobrazenie referenčnej integrity zápis vedľa čiary vzťahov v modeli.

Čo znamenajú písmená v referenčnej integrity zápis?

Referenčná integrita zápis zobrazuje vzťahov s dvoma písmenami oddeleným dvojbodky vo formulári [akcia v nadradenej tabuľke]: [za následok podriadenej tabuľky]. Napríklad d:C znamená, že niečo, čo sa po odstránení v nadradenej tabuľke, zmenu kaskádových do podriadenej tabuľky.

Akcie v nadradenej tabuľke sú uvedené a malé písmeno:

 • u    v nadradenej tabuľke sa aktualizujú údaje.

 • d    odstránené údaje v nadradenej tabuľke.

Výsledky v podriadenej tabuľke sú uvedené a veľké písmeno:

 • R žiadna akcia    Nemeňte podriadenej tabuľky.

 • Kaskádové C     Zopakovať zmenu v podriadenej tabuľky.

 • D nastaviť predvolené    Vloženie predvolenej hodnoty, ktoré ste nastavili pre tento stĺpec v tabuľke detí.

 • N nastaviť hodnotu Null     Podriadenej tabuľke nastavený na hodnotu NULL.

 • (Prázdne)     Nie je zabezpečenie referenčnej integrity na tento vzťah.

Poznámka: Tieto nastavenia ovplyvňujú, čo sa stane v databáze programu skutočné a nie v modeli. V modeli, ktorý spätne z existujúcej databázy, uvidíte, ako databázy je navrhnutá s ohľadom na referenčnú integritu. V modeli, môžete vytvoriť úplne od začiatku, môžete použiť tieto nastavenia dokumentu, ako má databáza sa sú modelovanie správať.

Zobrazenie referenčnej integrity

V programe Visio 2010:

 1. Na karte Databáza kliknite v skupine Spravovať na položku Možnosti zobrazenia.

 2. Na karte vzťahy v časti Zobraziť, začiarknite políčko zabezpečiť referenčnú akcie.

V programe Visio 2007:

 1. V ponuke Databáza ukážte na položku Možnosti a potom kliknite na položku Dokument.

 2. Na karte vzťahy v časti Zobraziť, začiarknite políčko zabezpečiť referenčnú integritu.

Nemôžete nájsť funkcie modelovania databázy?

Niektoré verzie programu Visio nemáte k dispozícii šablóna Diagram modelu databázy.

Visio Standard šablónu Diagram modelu databázy nezahŕňa.

Vydania programu Visio Professional a Premium reverzného technické funkcie podporujú šablóny Diagram modelu databázy (ktorý pomocou existujúcej databázy na vytvorenie modelu v programe Visio), ale nepodporuje dopredu technická (ktorý pomocou databázy programu Visio model generovať kód SQL).

Poznámka: Celú škálu funkcií modelovania databázy vrátane spätnej aj následnej analýzy nájdete v programe Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je súčasťou predplatného MSDN Premium, ktoré je dostupné v rámci vydaní Visual Studio Professional a Visual Studio Team System využívajúcich roly.

Ak používate Visio Online (plán 2) a chcete zistiť, ako vytvoriť databázový model z existujúcej databázy, pozrite si tému Spätná analýza existujúcej databázy.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×