Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Keď vzorce vykazujú nečakané výsledky alebo chyby, môže to byť frustrujúce, najmä, ak neviete, čo s tým.

Môže to mať množstvo príčin. Môžu napríklad obsahovať zle priradené zátvorky, preklepy alebo odkazy na údaje v rozsahoch, ktoré neexistujú. Tieto najvhodnejšie postupy vám môžu pomôcť predísť bežným chybám pri tvorbe či oprave vzorcov alebo pri ich riešení.

Vykonajte tento najvhodnejší postup:

Ak chcete zabrániť tejto bežnej chybe:

Začatie každej funkcie znamienkom rovnosti (=)

Ak sa záznam nezačína znamienkom rovnosti, nie je to vzorec a nevypočíta sa, čo je bežná chyba, ktorá sa dá ľahko urobiť.

Ak napríklad zadáte niečo ako SUM(A1:A10), Excel Online namiesto výsledku vzorca zobrazí textový reťazec SUM(A1:A10). Ak zadáte 11/2, zobrazí sa dátum, napríklad 2.11. alebo 11-02-2009 namiesto vydelenia čísla 11 číslom 2.

Ak chcete zabrániť týmto neočakávaným výsledkom, vždy začnite znamienkom rovnosti. Zadajte napríklad: =SUM(A1:A10) a =11/2

Vyhľadanie všetkých zhodných ľavých a pravých zátvoriek

Skontrolujte, či sú všetky zátvorky súčasťou zhodujúceho sa páru. Vo vzorci, ktorý používa funkciu, musí mať každá ľavá zátvorka pravú zátvorku, aby funkcia fungovala správne.

Vzorec =IF(B5<0);"Neplatné";B5*1,05 nebude fungovať, pretože obsahuje dve pravé zátvorky a iba jednu ľavú.

Správny vzorec vyzerá takto: =IF(B5<0;"Neplatné";B5*1,05).

Zadanie všetkých požadovaných argumentov

Väčšina funkcií obsahuje požadované argumenty, čiže hodnoty, ktoré sa musia poskytnúť, aby funkcia fungovala. Len niekoľko funkcií (napríklad PI alebo TODAY) neobsahuje žiadne argumenty. Skontrolujte syntax vzorca, ktorý sa zobrazí po začatí písania znamienka rovnosti, po ktorom nasleduje funkcia, čím skontrolujete, či sú zadané všetky požadované argumenty (ani menej, ani viac).

Funkcia UPPER napríklad prijme ako svoj argument iba jeden textový reťazec alebo odkaz na bunku: =UPPER("ahoj") alebo =UPPER(C2)

Niektoré funkcie, ako napríklad SUM, vyžadujú iba číselné argumenty, zatiaľ čo iné funkcie, ako napríklad REPLACE, vyžadujú textovú hodnotu minimálne pre jeden z argumentov. Ak použijete nesprávny typ údajov, niektoré funkcie vrátia neočakávané výsledky alebo zobrazia chybu #HODNOTA!.

Použitie neformátovaných čísel vo vzorcoch

Nezadávajte do vzorcov čísla naformátované ako značky dolára ($) alebo bodkočiarky(;), pretože značky dolára predstavujú absolútne odkazy a bodkočiarky oddeľovače argumentov. Naformátované čísla sa pri výpočte vzorca nepoužijú. Namiesto $1,000 zadajte do vzorca iba 1000.

Ak ste použili naformátované čísla v argumentoch, výsledkom budú neočakávané výpočty, ale môže sa zobraziť aj chyba #ČÍSLO!. Ak napríklad zadáte vzorec =ABS(-2;134) na vyhľadanie absolútnej hodnoty -2134, Excel Online zobrazí chybu #ČÍSLO!, pretože funkcia ABS prijíma iba jeden argument.

Výsledok vzorca môžete naformátovať pomocou oddeľovačov desatinných miest a symbolov mien po zadaní vzorca pomocou nenaformátovaných čísel použitím číselného formátu.

Použitie správneho typu údajov bunky

Váš vzorec nemusí vrátiť očakávané výsledky, ak sa pri výpočtoch nemôže použiť typ údajov bunky.

Ak napríklad zadáte jednoduchý vzorec =2+3 do bunky, ktorá je naformátovaná ako text, Excel Online nedokáže vypočítať zadané údaje. V bunke uvidíte iba text =2+3.

Túto chybu opravíte tak, že typ údajov bunky zmeníte z možnosti Text na Všeobecné takto:

  1. Vyberte bunku.

  2. Kliknite na položku Domov > šípku Formát čísla a vyberte možnosť Všeobecné.

  3. Stlačením klávesu F2 zmeňte režim bunky na Upraviť a stlačením klávesu Enter potvrďte vzorec.

Dátum zadaný do bunky s typom údajov Číslo sa môže zobraziť ako hodnota číselného dátumu, nie ako dátum. Ak chcete toto číslo zobraziť ako dátum, vyberte formát Dátum v galérii Formát čísla.

Na vynásobenie čísel používajte symbol *

Možno chcete ako znamienko násobenia vo vzorci použiť x, ale namiesto toho musíte použiť hviezdičku (*).

Ak vo vzorci použijete x, Excel Online nedokáže vypočítať výsledok a v bunke namiesto toho zobrazí vzorec, pričom bunku orámuje červenou bodkovanou čiarou, čo vás má upozorniť na chybu vo vzorci.

Uzavretie textu vo vzorcoch do úvodzoviek

Ak vytvárate vzorec, ktorý obsahuje text, uzavrite text do úvodzoviek.

Vo vzorci ="Dnes je " & TEXT(TODAY();"dddd dd. mmmm") sa napríklad kombinuje text "Dnes je " s výsledkami funkcií TEXT a TODAY a v bunke sa vráti hodnota Dnes je pondelok 30. máj.

Vo vzorci je za textom "Dnes je " pred koncovými úvodzovkami medzera, ktorá vytvára požadovanú medzeru medzi slovami Dnes je a pondelok 30. máj. Bez úvodzoviek v texte môže vzorec zobraziť chybu #NÁZOV?.

Zákaz vnárania viac než 64 funkcií do vzorca

V rámci funkcie je možné kombinovať alebo vnoriť maximálne 64 úrovní funkcií.

Vzorec =IF(SQRT(PI())<2;"Menej než dva!";"Viac než dva!" má napríklad 3 úrovne funkcií: Funkcia PI je vnorená vo funkcii SQRT, ktorá je zasa vnorená vo funkcii IF.

Zabránenie deleniu číselných hodnôt nulou

Delenie bunky inou bunkou, ktorá obsahuje nulu (0) alebo žiadnu hodnotu, má za následok chybu #DELENIENULOU!

Vnorením operácie delenia do funkcie IFERROR môžete tejto chybe predísť. Zadajte napríklad nasledujúcu dvojicu vzorcov do buniek v hárku:

=IFERROR(3/0;0)

=IFERROR(3/7;0)

Prvý vzorec vráti hodnotu 0, pretože funkcia IFERROR rozpozná, že delenie nulou spôsobí chybu. Druhý vzorec vráti hodnotu 3/7, pretože sa v ňom chyba nevyskytla – nedošlo k deleniu nulou.

Vytváranie vzorcov si uľahčíte, keď sa oboznámite aj s týmito tipmi a trikmi pri vytváraní vzorcov.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×