Zabránenie označeniu e-mailov ako nevyžiadanej pošty v službe EOP a Office 365

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Správcovia služby Exchange Online alebo Exchange Online Protection (EOP), ktorí majú príslušné poverenie na prístup, môžu pomocou týchto krokov zabezpečiť, aby sa e-mailové správy prechádzajúce službou neoznačovali ako nevyžiadaná pošta.

Ak sa vám legitímne dobré e-maily ukladajú do karantény alebo sú zablokované ako nevyžiadaná pošta, prípadne sa ukladajú do priečinka karantény, môže to byť frustrujúce. Na obídenie filtrovania nevyžiadanej pošty a na zabránenie toho, aby boli dobré e-mailové správy označované ako nevyžiadaná pošta, môžete použiť zoznam dôveryhodných odosielateľov alebo pravidlo toku pošty. Ak je správa filtrom nevyžiadanej pošty nesprávne označená ako nevyžiadaná pošta, nazýva sa to nesprávne pozitívny výsledok. Filter nevyžiadanej pošty služieb Office 365 poskytuje aj niekoľko možností, ktoré môžu koncoví používatelia prispôsobiť s cieľom zabrániť vzniku nesprávne pozitívnych výsledkov.

Ak hľadáte pomoc s poštou s nesprávne negatívnymi výsledkami, čo je vlastne nevyžiadaná správa, ktorú dostávate, aj keď by ste nemali, pozrite si tipy v téme Blokovanie nevyžiadaných e-mailov pomocou filtra nevyžiadanej pošty v službách Office 365, ktorý zabráni vzniku nesprávne negatívnych udalostí.

Zákazníci iba so službou EOP: Používanie synchronizácie adresárov

EOP je cloudová služba filtrovania e-mailov, ktorá pomáha chrániť vašu organizáciu pred nevyžiadanou poštou a malvérom. Ak máte poštové schránky v službách Office 365, sú službou EOP automaticky chránené, keďže sú súčasťou služby.

Ak ste zákazníkom iba so službou EOP, t. j. prihlásení na odber služby EOP na použitie na lokálnom serveri Exchange Server, mali by ste nastavenia používateľov synchronizovať pomocou služby prostredníctvom synchronizácie adresárov. Týmto zabezpečíte, že váš zoznam dôveryhodných odosielateľov je službou EOP rešpektovaný. Ďalšie informácie nájdete v časti Použitie synchronizácie adresárov na spravovanie používateľov pošty v téme Spravovanie používateľov pošty v službe EOP.

Zabránenie vzniku e-mailov s nesprávne pozitívnymi výsledkami pomocou zoznamu povolených IP adries filtra pripojenia

Ak zistíte, že sa e-mail odosielateľa vo vašej organizácii vždy presunie do priečinka Nevyžiadaná pošta, môžete IP adresu odosielateľa e-mailu pridať do zoznamu povolených IP adries filtra pripojenia. Za normálnych okolností takto pri danom odosielateľovi zabránite vzniku nesprávne pozitívnych výsledkov. Týka sa to všetkých príjemcov e-mailov vo vašej organizácii. Výnimkou je prípad, kedy používateľ zapne možnosť Iba pošta od dôveryhodných subjektov. Do priečinka Doručená pošta v Outlooku sa doručí iba pošta od osôb alebo z domén uvedených v zozname dôveryhodných odosielateľov alebo príjemcov a zároveň sa tento odosielateľ do zoznamu dôveryhodných odosielateľov nepridá. Informácie o nahradení tejto možnosti nájdete v téme Riešenie problémov: Správa sa zobrazí v priečinku Nevyžiadaná pošta aj napriek tomu, že nebola službou EOP označená ako nevyžiadaná pošta.

Pridanie IP adresy do zoznamu povolených IP adries filtra pripojenia

  1. Získajte hlavičku zo správy od odosielateľa, ktorého chcete povoliť. Môžete to urobiť zo svojho poštového klienta, ako je napríklad Outlook alebo Outlook na webe, ako je to popísané v téme Analyzátor hlavičiek správ.

  2. Manuálne vyhľadajte IP adresu, ktorá nasleduje za značkou CIP v hlavičke X-Forefront-Antispam-Report alebo pomocou karty Analyzátor správ v časti Analyzátor vzdialeného pripojenia.

  3. Podľa postupu v časti Úprava predvolenej politiky filtrov pripojenia pomocou Centra spravovania pre Exchange v téme Konfigurácia politiky filtrov pripojenia pridajte IP adresu do zoznamu povolených IP adries.

Zabránenie vzniku e-mailu s nesprávne pozitívnymi výsledkami pomocou konfigurácie politiky filtrov nevyžiadanej pošty

Domény alebo jednotlivé e-mailové adresy môžete pridať do zoznamu povolených IP adries pomocou krokov v téme Konfigurácia politiky filtrov nevyžiadanej pošty.

Kontrola rozšírenej politiky filtrov nevyžiadanej pošty

Ak máte v politike filtrov nevyžiadanej pošty nastavené špeciálne obmedzenia, napríklad zablokovanie celej domény, mali by ste ich skontrolovať a zistiť, či nemôžu byť príčinou vzniku nesprávne pozitívnych výsledkov. Pozrite si tému Konfigurácia politiky filtrov nevyžiadanej pošty a vypnite dodatočné rozšírené možnosti filtrovania nevyžiadanej pošty, ktoré môžu spôsobovať, že sa správy označujú ako nevyžiadaná pošta.

Pomoc koncovým používateľom pri vytváraní zoznamu dôveryhodných odosielateľov, ktorý slúži na zabránenie označenia e-mailov ako nevyžiadanej pošty

Informujte svojich používateľov, aby pridávali adresy odosielateľov, ktorým dôverujú, do svojho zoznamu dôveryhodných odosielateľov v Outlooku alebo Outlooku na webe. Ak chcete začať pracovať s Outlookom na webe, vyberte položky Nastavenie ConfigureAPowerBIAnalysisServicesConnector_settingsIcon > Možnosti > Blokovať alebo povoliť. Nasledujúci graf ukazuje príklad pridávania položiek do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

Pridanie dôveryhodných odosielateľov v aplikácii Outlook Web App

Služba EOP sa bude riadiť zoznamom používateľa s názvom Dôveryhodní odosielatelia a príjemcovia, nie zoznamom Dôveryhodné domény. Toto platí bez ohľadu na to, či ste doménu pridali prostredníctvom Outlooku na webe alebo bola pridaná do Outlooku a synchronizovaná pomocou synchronizácie adresárov.

Riešenie problémov: Správa sa zobrazí v priečinku Nevyžiadaná pošta aj napriek tomu, že nebola službou EOP označená ako nevyžiadaná pošta

Ak majú vaši používatelia v Outlooku zapnutú možnosť Iba pošta od dôveryhodných subjektov, do priečinka Doručená pošta sa doručí iba pošta od osôb alebo z domén uvedených v zozname dôveryhodných odosielateľov alebo príjemcov a všetky e-maily odosielateľa budú smerovať do priečinka Nevyžiadaná pošta bez ohľadu na to, či sa daný odosielateľ nachádza v zozname dôveryhodných odosielateľov používateľa. Táto situácia nastane bez ohľadu na to, či služba EOP označí správu ako nevyžiadanú poštu, alebo či ste nastavili v službe EOP pravidlo, na základe ktorého sa má správa označiť ako pošta, ktorá nie je nevyžiadaná.

Možnosť Iba pošta od dôveryhodných subjektov môžete pre používateľov Outlooku vypnúť pomocou nasledujúcich pokynov v téme Outlook: Nastavenie politiky na vypnutie používateľského rozhrania nevyžiadaných e-mailov a mechanizmu filtrovania.

Ak si správu prezeráte v Outlooku na webe, zobrazí sa žltý bezpečnosť tip, ktorý signalizuje, že správa sa nachádza v priečinku Nevyžiadaná pošta, pretože odosielateľ nie je v zozname dôveryhodných odosielateľov príjemcu.

Ak sa na hlavičku správy pozriete bližšie, môže obsahovať pečiatku SFV:SKN (Povolené IP adresy alebo Povolené pravidlo prenosu v Exchangei) alebo pečiatku SFV:NSPM (nie je nevyžiadaná pošta), správa sa však stále bude nachádzať v priečinku Nevyžiadaná pošta používateľa. V hlavičke správy sa nenachádza nič, čo by naznačovalo, že používateľ zapol možnosť Iba pošta od dôveryhodných subjektov. Táto situácia nastane, pretože možnosť Iba pošta od dôveryhodných subjektov nastavená používateľmi v Outlooku prepíše nastavenie služby EOP.

Overenie, prečo správa od dôveryhodných odosielateľov označená v hlavičke správy ako pošta, ktorá nie je nevyžiadaná, stále skončí v priečinku Nevyžiadaná pošta používateľa

  1. Ak chcete zistiť, ako sa pripojiť k prostrediu PowerShell služby Exchange Online, prečítajte si tému Pripojenie k službe Exchange Online pomocou prostredia PowerShell.

  2. Spustite tento príkaz, pomocou ktorého môžete zobraziť nastavenie konfigurácie nevyžiadanej pošty používateľa:

    Get-MailboxJunkEmailConfiguration example@contoso.com | fl TrustedListsOnly,ContactsTrusted,TrustedSendersAndDomains

    Ak je vlastnosť TrustedListsOnly nastavená na hodnotu True, znamená to, že toto nastavenie je zapnuté. Ak je vlastnosť ContactsTrusted nastavená na hodnotu True, znamená to, že používateľ dôveruje zoznamu Kontakty aj zoznamu Dôveryhodní odosielatelia. Vlastnosť TrustedSendersAndDomains zobrazuje obsah zoznamu Dôveryhodní odosielatelia používateľa.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Filter nevyžiadanej pošty – prehľad

Blokovanie alebo povolenie (nastavenia nevyžiadanej pošty)

Blokovanie nevyžiadaných e-mailov pomocou filtra nevyžiadanej pošty v Office 365, ktorý zabráni vzniku nesprávne negatívnych udalostí

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×