Zabezpečenie hárka v Macu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete zabrániť ostatným používateľom v náhodnej alebo úmyselnej zmene, premiestnení alebo odstránení údajov hárka, môžete bunky excelového hárka uzamknúť a potom hárok zabezpečiť heslom. Povedzme, že vlastníte hárok so správou o stave pracovnej skupiny, a chcete, aby členovia tímu pridali údaje len do konkrétnych buniek a nemohli upraviť nič iné. Pomocou zabezpečenia hárka môžete umožniť úpravu len určitých častí hárka, vďaka čomu používatelia nebudú môcť upravovať údaje v iných oblastiach hárka.

Upozornenie: Heslá v programe Excel for Mac má nastavenú 15-miestny. Nemôžete otvoriť zošit alebo dokument, ktorý bol heslom chránené Windows-bitové verzie programu Excel alebo Word, ak je heslo dlhšie ako pätnásť znakov. Ak chcete na otvorenie súboru v balíku Office for Mac, požiadajte autora so systémom Windows môžete nastaviť dĺžku hesla. Zabezpečenie prvkov hárka a zošita by nie mýliť s zabezpečenia na úrovni zošita heslom. Zabezpečenie prvkov nie je možné zabezpečiť zošit pred používateľmi, ktorí majú lokalitu. Pre ďalšiu úroveň zabezpečenia, mali by ste pomôcť zabezpečiť súbor zošita pomocou hesla.

Ochrana prvkov hárka

Zabezpečenie hárka je dvojstupňový proces: najskôr sa odomknú bunky, ktoré môžu ostatní upravovať, a potom zabezpečí hárok heslom alebo bez neho.

 1. Otvorte hárok, ktorý chcete zabezpečiť.

 2. Kliknite na položky Revízia > Zabezpečiť hárok.

  Zabezpečiť hárok možnosť na páse s nástrojmi

 3. V zozname Povoliť používateľom hárka, ak chcete vybrať prvky, ktoré chcete, aby používatelia mohli zmeniť.

  Prvky, ktoré sú k dispozícii pre ochranu do hárka

  Možnosť

  Umožňuje používateľom

  Vybrať uzamknuté bunky

  Premiestniť ukazovateľ na bunky, pre ktoré je začiarknuté políčko Zamknuté na karte Chrániť v dialógovom okne Formát buniek. Predvolene majú používatelia povolené vyberať zamknuté bunky.

  Vybrať neuzamknuté bunky

  Premiestniť ukazovateľ na bunky, pre ktoré je zrušené začiarknutie políčka Zamknuté na karte Chrániť dialógového okna Formát buniek. Predvolene môžu používatelia vyberať neuzamknuté bunky a stlačením klávesu TAB sa môžu premiestňovať medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku.

  Formátovať bunky

  Zmeniť ľubovoľnú z možností v dialógovom okne Formát buniek alebo v dialógovom okne Podmienené formátovanie. Ak ste pred zabezpečením hárka použili podmienené formátovanie, bude sa po zadaní hodnoty, ktorá spĺňa inú podmienku, naďalej meniť.

  Formátovať stĺpce

  Použiť ľubovoľný z príkazov na formátovanie stĺpcov vrátane zmeny šírky stĺpca alebo skrytia stĺpcov (karta Domov, skupina Bunky, tlačidlo Formát).

  Formátovať riadky

  Použiť ľubovoľný z príkazov na formátovanie riadkov vrátane zmeny výšky riadka alebo skrytia riadkov (karta Domov, skupina Bunky, tlačidlo Formát).

  Vložiť stĺpce

  Vložiť stĺpce.

  Vložiť riadky

  Vložiť riadky.

  Vložiť hypertextové prepojenia

  Vložiť nové hypertextové prepojenia, a to aj v prípade neuzamknutých buniek.

  Odstrániť stĺpce

  Odstrániť stĺpce.

  Poznámka: Ak je zabezpečené políčko Odstrániť stĺpce, ale políčko Vložiť stĺpce nie, používateľ môže vkladať stĺpce, no nemôže ich odstrániť.

  Odstrániť riadky

  Odstrániť riadky.

  Poznámka: Ak je zabezpečené políčko Odstrániť riadky, ale políčko Vložiť riadky nie, používateľ môže vkladať riadky, no nemôže ich odstrániť.

  Zoradiť

  Použiť všetky príkazy na zoraďovanie údajov.

  Poznámka: Používatelia nemôžu v zabezpečenom hárku bez ohľadu na toto nastavenie zoraďovať rozsahy, ktoré obsahujú uzamknuté bunky.

  Filter

  Použiť všetky príkazy na filtrovanie údajov.

  Použiť zostavy kontingenčnej tabuľky

  Formátovať, zmeniť rozloženie, obnoviť a inak upraviť zostavy kontingenčných tabuliek alebo vytvoriť nové zostavy.

  Upraviť objekty

  Vykonávať ktorúkoľvek z týchto akcií:

  • Vykonávať zmeny v grafických objektoch vrátane máp, vložených grafov, tvarov, textových polí a ovládacích prvkov, ktoré ste pred zabezpečením pracovného hárka neuzamkli. Ak sa napríklad v pracovnom hárku nachádza tlačidlo, ktorým sa spúšťa makro, môžete kliknutím na tlačidlo makro spustiť, ale toto tlačidlo nemôžete odstrániť.

  • Uskutočniť ľubovoľné zmeny vo vloženom grafe, ako je napríklad formátovanie. Po zmene zdrojových údajov sa bude graf ďalej aktualizovať.

  • Pridať alebo upraviť komentáre.

  Upraviť scenáre

  Prezerať scenáre, ktoré ste skryli, uskutočňovať zmeny v scenároch, pre ktoré ste zakázali zmeny, a tieto scenáre odstraňovať. Používatelia môžu meniť hodnoty v meniacich sa bunkách v prípade, že tieto bunky nie sú zabezpečené, a pridávať nové scenáre.

 4. Voliteľné – zadajte heslo hárka a potom znova zadajte heslo v časti overenie.

  Poznámka: Heslo je voliteľné. Ak nezadáte heslo, každý používateľ môže zrušiť zabezpečenie hárka a zmeniť, čo bolo chránené. Ak sa zadáva heslo, skontrolujte, či ste vybrali zapamätateľné heslo, ktorá je ľahko zapamätateľné, alebo zapíšte si ponechať na bezpečné miesto. Ak stratíte heslo, nie je možné získať prístup k chráneným častiam v hárku.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak je hárok zabezpečený, možnosť Zabezpečiť hárok na páse s nástrojmi sa zmení na Zrušiť zabezpečenie hárka .

Zrušiť zabezpečenie hárka

 1. Vyberte v zabezpečenom hárku.

 2. Na karte Revízia kliknite na položku Zrušiť zabezpečenie hárka.

  Zrušiť zabezpečenie hárka
 3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo pre zabezpečený hárok.

Keď ste zrušiť zabezpečenie hárka, môžete odomknúť grafiky, objektov a vzorce. Nasledujúce časti Ďalšie informácie.

Keď ste zrušiť zabezpečenie hárka, môžete odomknúť grafiky, objektov, rozsahy a vzorce. Ďalšie informácie nájdete nižšie.

Akcia

Vykonajte nasledovné

Odomknite bunky, ktoré chcete, aby používatelia mohli zmeniť

Vyberte každú bunku alebo rozsah. V ponuke Formát kliknite na bunky, kliknite na kartu Ochrana a potom zrušte začiarknutie políčka Zamknúť bunky.

Odomknutie ľubovoľný grafický prvok, ktorý chcete, aby používatelia mohli zmeniť

Vyberte obrázok a potom v ponuke Formát kliknite na príkaz pre daný typ grafický prvok, ktorý chcete odomknúť: tvar, Text alebo obrázok. Na navigačnej table kliknite na položku Vlastnosti a potom zrušte začiarknutie políčka Zamknúť bunky.

Odomknúť objekt alebo ovládací prvok, ktorý chcete, aby používatelia mohli zmeniť

Vyberte objekt alebo ovládací prvok a potom v ponuke Formát kliknite na položku Formátovanie objektu alebo ovládacieho prvku. Kliknite na kartu Ochrana, a potom zrušte začiarknutie políčka Zamknúť bunky. Zrušte začiarknutie políčka Zamknúť text, ak je prezentovať.

Vzorce, ktoré nechcete, aby boli viditeľné pre používateľov

Vyberte bunky obsahujúce vzorce. V ponuke Formát kliknite na bunky, kliknite na kartu Ochrana a potom začiarknite políčko skryté.

Ochrana prvkov hárka

Zabezpečenie hárka je dvojstupňový proces: najskôr sa odomknú bunky, ktoré môžu ostatní upravovať, a potom zabezpečí hárok heslom alebo bez neho.

 1. Otvorte hárok, ktorý chcete zabezpečiť.

 2. Na karte Revízia kliknite v časti Ochranahárka.

 3. V zozname Povoliť používateľom hárka, ak chcete vybrať prvky, ktoré chcete, aby používatelia mohli zmeniť.

  Prvky, ktoré sú k dispozícii pre ochranu do hárka

  Možnosť

  Umožňuje používateľom

  Vybrať uzamknuté bunky

  Premiestniť ukazovateľ na bunky, pre ktoré je začiarknuté políčko Zamknuté na karte Chrániť v dialógovom okne Formát buniek. Predvolene majú používatelia povolené vyberať zamknuté bunky.

  Vybrať neuzamknuté bunky

  Premiestniť ukazovateľ na bunky, pre ktoré je zrušené začiarknutie políčka Zamknuté na karte Chrániť dialógového okna Formát buniek. Predvolene môžu používatelia vyberať neuzamknuté bunky a stlačením klávesu TAB sa môžu premiestňovať medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku.

  Formátovať bunky

  Zmeniť ľubovoľnú z možností v dialógovom okne Formát buniek alebo v dialógovom okne Podmienené formátovanie. Ak ste pred zabezpečením hárka použili podmienené formátovanie, bude sa po zadaní hodnoty, ktorá spĺňa inú podmienku, naďalej meniť.

  Formátovať stĺpce

  Použiť ľubovoľný z príkazov na formátovanie stĺpcov vrátane zmeny šírky stĺpca alebo skrytia stĺpcov (karta Domov, skupina Bunky, tlačidlo Formát).

  Formátovať riadky

  Použiť ľubovoľný z príkazov na formátovanie riadkov vrátane zmeny výšky riadka alebo skrytia riadkov (karta Domov, skupina Bunky, tlačidlo Formát).

  Vložiť stĺpce

  Vložiť stĺpce.

  Vložiť riadky

  Vložiť riadky.

  Vložiť hypertextové prepojenia

  Vložiť nové hypertextové prepojenia, a to aj v prípade neuzamknutých buniek.

  Odstrániť stĺpce

  Odstrániť stĺpce.

  Poznámka: Ak je zabezpečené políčko Odstrániť stĺpce, ale políčko Vložiť stĺpce nie, používateľ môže vkladať stĺpce, no nemôže ich odstrániť.

  Odstrániť riadky

  Odstrániť riadky.

  Poznámka: Ak je zabezpečené políčko Odstrániť riadky, ale políčko Vložiť riadky nie, používateľ môže vkladať riadky, no nemôže ich odstrániť.

  Zoradiť

  Použiť všetky príkazy na zoraďovanie údajov.

  Poznámka: Používatelia nemôžu v zabezpečenom hárku bez ohľadu na toto nastavenie zoraďovať rozsahy, ktoré obsahujú uzamknuté bunky.

  Filter

  Použiť všetky príkazy na filtrovanie údajov.

  Použiť zostavy kontingenčnej tabuľky

  Formátovať, zmeniť rozloženie, obnoviť a inak upraviť zostavy kontingenčných tabuliek alebo vytvoriť nové zostavy.

  Upraviť objekty

  Vykonávať ktorúkoľvek z týchto akcií:

  • Vykonávať zmeny v grafických objektoch vrátane máp, vložených grafov, tvarov, textových polí a ovládacích prvkov, ktoré ste pred zabezpečením pracovného hárka neuzamkli. Ak sa napríklad v pracovnom hárku nachádza tlačidlo, ktorým sa spúšťa makro, môžete kliknutím na tlačidlo makro spustiť, ale toto tlačidlo nemôžete odstrániť.

  • Uskutočniť ľubovoľné zmeny vo vloženom grafe, ako je napríklad formátovanie. Po zmene zdrojových údajov sa bude graf ďalej aktualizovať.

  • Pridať alebo upraviť komentáre.

  Upraviť scenáre

  Prezerať scenáre, ktoré ste skryli, uskutočňovať zmeny v scenároch, pre ktoré ste zakázali zmeny, a tieto scenáre odstraňovať. Používatelia môžu meniť hodnoty v meniacich sa bunkách v prípade, že tieto bunky nie sú zabezpečené, a pridávať nové scenáre.

 4. Voliteľné – zadajte heslo hárka a potom znova zadajte heslo v časti overenie.

  Poznámka: Heslo je voliteľné. Ak nezadáte heslo, každý používateľ môže zrušiť zabezpečenie hárka a zmeniť, čo bolo chránené. Ak sa zadáva heslo, skontrolujte, či ste vybrali zapamätateľné heslo, ktorá je ľahko zapamätateľné, alebo zapíšte si ponechať na bezpečné miesto. Ak stratíte heslo, nie je možné získať prístup k chráneným častiam v hárku.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Možnosť hárka na páse s nástrojmi sa zobrazí zapnuté, ak je hárok zabezpečený.

Ak je hárok zabezpečený, sa zobrazí ikona hárok enabled

 1. Vyberte v zabezpečenom hárku.

 2. Na karte Revízia kliknite v časti Ochranahárka.

  Ak je hárok zabezpečený, sa zobrazí ikona hárok enabled
 3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo pre zabezpečený hárok.

Keď ste zrušiť zabezpečenie hárka, môžete odomknúť grafiky, objektov a vzorce. Nasledujúce časti Ďalšie informácie.

Keď ste zrušiť zabezpečenie hárka, môžete odomknúť grafiky, objektov, rozsahy a vzorce. Ďalšie informácie nájdete nižšie.

Akcia

Vykonajte nasledovné

Odomknite bunky, ktoré chcete, aby používatelia mohli zmeniť

Vyberte každú bunku alebo rozsah. V ponuke Formát kliknite na bunky, kliknite na kartu Ochrana a potom zrušte začiarknutie políčka Zamknúť bunky.

Odomknutie ľubovoľný grafický prvok, ktorý chcete, aby používatelia mohli zmeniť

Vyberte obrázok a potom v ponuke Formát kliknite na príkaz pre daný typ grafický prvok, ktorý chcete odomknúť: tvar, Text alebo obrázok. Na navigačnej table kliknite na položku Vlastnosti a potom zrušte začiarknutie políčka Zamknúť bunky.

Odomknúť objekt alebo ovládací prvok, ktorý chcete, aby používatelia mohli zmeniť

Vyberte objekt alebo ovládací prvok a potom v ponuke Formát kliknite na položku Formátovanie objektu alebo ovládacieho prvku. Kliknite na kartu Ochrana, a potom zrušte začiarknutie políčka Zamknúť bunky. Zrušte začiarknutie políčka Zamknúť text, ak je prezentovať.

Vzorce, ktoré nechcete, aby boli viditeľné pre používateľov

Vyberte bunky obsahujúce vzorce. V ponuke Formát kliknite na bunky, kliknite na kartu Ochrana a potom začiarknite políčko skryté.

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nejaký nápad, ako by sme mohli zlepšiť ďalšiu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Zabezpečiť zošit

Obmedziť povolenie pre obsah v súbore

Obmedzenie zmien pomocou stavu iba na čítanie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×