Začíname: Vedúci projektu

V aplikácii TE000130158 sú vedúci projektu osobami, ktoré vytvárajú a spravujú projekty a úlohy, priraďujú prostriedky k úlohám a sledujú priebeh prác a stav úloh.

Ste vedúci projektu? Ak áno, vitajte v aplikácii TE000130158! Tento nástroj môžete používať na vytváranie projektov, plánovanie úloh, priraďovanie prostriedkov k úlohám, schvaľovanie časových výkazov a kontrolu priebehu plnenia úloh.

Obsah tohto článku

Čo je aplikácia Project Web App?

Zorientujme sa

Kde začať?

Vytváranie projektov a plánovanie úloh

Práca s prostriedkami

Sledovanie trvania a priebehu úloh

Ako získať pomoc

Čo je aplikácia Project Web App?

TE000130158 je jednou zo súčastí komplexného riešenia na správu podnikových projektov. Toto riešenie zahŕňa klientsky program Project Professional a server Project Server. Aplikácia TE000130158 je súčasťou programu Project Server. Je to robustná webová aplikácia, ktorá sa používa na všetko od analýzy portfólia a správy dotazov až po zadávanie časov do časového výkazu a aktualizáciu stavu úloh.

Zorientujme sa

Rozhranie aplikácie TE000130158 je vytvorené z troch hlavných oblastí: panel Rýchle spustenie, pás s nástrojmi a oblasť zobrazovania obsahu.

Panel pre rýchle spustenie na ľavej strane okna obsahuje zoznam hlavných zobrazení a stránok, ku ktorým môžete získať prístup. Kliknutím na tieto prepojenia môžete prejsť do rozličných oblastí programu. Niektoré stránky aplikácie TE000130158 neobsahujú panel Rýchle spustenie. Ak napríklad vypĺňate formulár, musíte ho dokončiť a uložiť, alebo ho musíte zrušiť, aby ste sa mohli vrátiť na panel Rýchle spustenie.

Pás s nástrojmi je panel, ktorý sa používa na vykonávanie akcií s projektovými informáciami v oblasti zobrazenia obsahu. Na páse s nástrojmi môžu byť viaceré karty, aby ste mohli prepínať medzi rôznymi množinami akcií. Každá karta obsahuje skupiny súvisiacich tlačidiel, ktoré sa môžu použiť na interakciu s obsahom stránky.

The content display area contains information about your portfolios, projects, and tasks. This is the main focus of each page, and is where you will enter and review data.

Na začiatok stránky

Kde začať?

Aplikáciu TE000130158 je možné do značnej miery prispôsobiť, takže každá organizácia môže mať jedinečnú domovskú stránku. Pri predvolenom nastavení je hlavná stránka, ktorá sa zobrazí pri otvorení aplikácie TE000130158, veľmi dobrým východiskovým bodom. Zobrazuje informácie o úlohách, časových výkazoch, schváleniach, správach o stave, problémoch a rizikách.

Existujú ďalšie užitočné miesta na začatie práce v aplikácii TE000130158. Závisí to od toho, čo chcete po prihlásení robiť.

Vytváranie projektov a plánovanie úloh

V aplikácii TE000130158 môžete vytvárať projekty a plánovať úlohy v Centre projektov. Na paneli Rýchle spustenie v časti Projekty kliknite na položku Centrum projektov. Kliknutím na kartu Projekty na páse s nástrojmi sprístupnite nástroje, ktoré môžete použiť v Centre projektov. Tu môžete vytvoriť nové projekty pomocou šablón alebo importom zoznamov lokality SharePoint. Na karte Projekty pása s nástrojmi kliknite na šípku na tlačidle Nový. V zobrazenom zozname potom vyberte metódu, ktorú chcete použiť na vytvorenie nového projektu.

Po vytvorení projektu môžete použiť nástroje na kartách Projekt, Úloha a Možnosti na páse s nástrojmi na prácu s úlohami projektu.

Práca s prostriedkami

Ďalším krokom po vytvorení projektu a naplánovaní úloh je priradenie prostriedkov na vykonanie týchto úloh. V niektorých organizáciách je za priradenie prostriedkov k úlohám zodpovedný správca prostriedkov, ale zvyčajne za túto činnosť zodpovedá vedúci projektu. V aplikácii TE000130158 môžete pridávať prostriedky a spravovať fond prostriedkov podniku v časti Centrum prostriedkov. Na paneli pre rýchle spustenie v časti Prostriedky kliknite na položku Centrum prostriedkov.

Po pridaní prostriedkov potrebných pre úlohy projektu do Centra prostriedkov môžete tieto prostriedky priradiť k úlohám pomocou Centra projektov. Na paneli pre rýchle spustenie v časti Projekty kliknite na položku Centrum projektov. Ak chcete otvoriť určitý projekt na zobrazenie, kliknite na jeho názov v zozname. Vezmite projekt k sebe a potom zostavte pracovný tím. Z tohto tímu vyberte prostriedky a priraďte ich k úlohám v projekte.

Sledovanie trvania a priebehu úloh

Niektorí vedúci projektov môžu považovať sledovanie trvania a priebehu úloh za kľúčové pre monitorovanie stavu projektu. V priebehu projektu členovia tímu priradení k úlohám projektu hlásia, koľko času trávia pri vykonávaní úloh a koľko práce im zostáva. Ako vedúci projektu, ktorému sa tieto údaje nahlasujú, zodpovedáte za kontrolu a schválenie alebo zamietnutie hlásených údajov o trvaní a priebehu projektu.

Schvaľovacie centrum predstavuje centralizované miesto na schvaľovanie trvania a priebehu úloh. Na paneli Rýchle spustenie v časti Projekty kliknite na položku Schvaľovacie centrum. Tu môžete kontrolovať údaje nahlásené členmi tímu a potom údaje schváliť, odoslať ich do projektu alebo ich zamietnuť s poznámkami, ktoré pomáhajú vysvetliť dôvod zamietnutia.

Na začiatok stránky

Ako získať pomoc

Ak pri používaní aplikácie TE000130158 narazíte na problém, skúste nájsť jeho riešenie pomocou nasledujúceho pracovného postupu.

  1. Webové prostriedky    Skúste nájsť odpoveď na otázku na lokalite Office.com. Ak na tejto lokalite nenájdete to, čo potrebujete, môžete skúsiť aj Centrum riešení programu Project Server 2010.

  2. Iní vedúci projektov    Diskutujte s ostatnými vedúcimi projektov v organizácii, aby ste zistili, či sa niektorí z nich nestretli s rovnakým problémom.

  3. Správca lokality    Ak nemôžete nájsť riešenie, je možné, že ste sa stretli s problémom, ktorý nie je špecifický pre daný projekt. Obráťte sa na správcu lokality programu Project Server. Správca lokality je osoba, ktorá konfiguruje aplikáciu TE000130158.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×