Začíname: Správcovia portfólia

Správcovia portfólia v aplikácii TE000130158 sú osoby, ktoré spravujú návrhy projektov počas celého procesu porovnávania návrhov s potrebami spoločnosti, finančnými obmedzeniami a ďalšími rozhodujúcimi faktormi.

Ste správcom portfólia? Ak áno, vitajte v aplikácii TE000130158. Tento nástroj môžete použiť na vytvorenie šablón návrhov projektov, konfiguráciu fáz a štádií pracovných postupov či vytvorenie a vykonávanie analýz portfólia prostredníctvom obchodných faktorov, obmedzení nákladov a obmedzení zdrojov.

Obsah tohto článku

Čo je aplikácia Project Web App?

Zorientujme sa

Kde začať?

Krok 1: Spolupráca so správcom lokality

Krok 2: Vytvorenie obchodných faktorov a stanovenie ich priority

Krok 3: Analýza návrhov projektov

Ako získať pomoc

Čo je aplikácia Project Web App?

Aplikácia TE000130158 je jednou zo súčastí komplexného riešenia na správu podnikových projektov. Toto riešenie zahŕňa klientsky program Project Professional a server Project Server. Aplikácia TE000130158 je súčasťou programu Project Server. Je to výkonná webová aplikácia, ktorá sa používa na všetko – od analýzy portfólia a správy dotazov až po zadávanie časov do časového výkazu a aktualizáciu stavu úloh.

Zorientujme sa

Rozhranie aplikácie TE000130158 je vytvorené z troch hlavných oblastí: panel Rýchle spustenie, pás s nástrojmi a oblasť zobrazovania obsahu.

Panel Rýchle spustenie obsahuje hlavné zobrazenia a stránky, ku ktorým môžete pristupovať. Kliknutím na tieto prepojenia môžete prejsť do rozličných oblastí programu. Niektoré stránky aplikácie TE000130158 neobsahujú panel Rýchle spustenie. Pri vypĺňaní formulára sa napríklad panel Rýchle spustenie zobrazí len po dokončení a uložení formulára alebo po jeho zrušení.

Pás s nástrojmi je panelom s nástrojmi, ktorý sa používa na vykonávanie akcií s položkami v oblasti zobrazovania obsahu. Na páse s nástrojmi môže byť viacero kariet na prepínanie medzi rôznymi množinami akcií. Každá karta obsahuje skupiny súvisiacich tlačidiel, ktoré sa môžu použiť na interakciu s obsahom stránky.

Oblasť zobrazovania obsahu poskytuje informácie o portfóliách, projektoch a úlohách. Ide o ťažisko každej stránky, ktoré slúži na zadávanie a kontrolu údajov.

Na začiatok stránky

Kde začať?

Východiskový bod pre správcov portfólií závisí od miery implementácie a nastavenia aplikácie TE000130158 vo vašej organizácii.

Krok 1: Spolupráca so správcom lokality

Ak sa aplikácia TE000130158 vo vašej organizácii len teraz nainštalovala a stále prebieha proces jej konfigurácie, je potrebné, aby ste sa vy ako správca portfólia obrátili na správcu lokality a požiadali ho o nastavenie pracovného postupu v životnom cykle projektov a nastavenie rozloženia stránok používaných na získavanie informácií o návrhoch projektov.

  • Životný cyklus projektu    Životný cyklus projektu je v aplikácii TE000130158 znázornený pomocou pracovného postupu, ktorý nastavuje správca lokality organizácie. Pomocou tohto pracovného postupu sa vyvolá osoba, ktorej schválenie je v danom bode životného cyklu potrebné. Pracovné postupy sú tvorené fázami a štádiami.

    Predpokladajme, že životný cyklus projektu má obsahovať fázy Vytvorenie, Výber, Plánovanie a Správa. V rámci fázy Vytvorenie môžu existovať štádiá Zachytenie podrobností návrhu, Revízia návrhu a Odmietnutie návrhu. Návrh začína štádiom Zachytenie podrobností návrhu. Po tom, ako osoba navrhujúca projekt odošle podrobnosti, návrh sa presunie do štádia Revízia návrhu. Ak v tomto štádiu účastníci skontrolujú návrh a určia, že je vhodný na ďalšie vyhodnocovanie, návrh sa presunie do fázy Výber. Ak sa účastníci rozhodnú návrh zamietnuť, presunie sa do štádia Odmietnutie návrhu. V tomto štádiu sa osobe, ktorá projekt navrhla, oznámia dôvody odmietnutia.

    Ak sa vaša organizácia nachádza v počiatočných štádiách nastavovania aplikácie TE000130158, definovanie logiky pri životnom cykle projektov môže byť veľmi dobrým východiskovým bodom. Je potrebné rozmýšľať nad fázami a štádiami životného cyklu projektov v organizácii a oznámiť ich správcovi lokality.

  • Strany s podrobnosťami o projekte    Zatiaľ čo správca lokality je osobou, ktorá nastavuje stránky používané na zachytenie podrobností o návrhoch projektu, správca portfólia je zodpovedný za stanovenie toho, ktoré informácie je počas každej fázy a štádia životného cyklu projektu potrebné zachytiť. Je potrebné rozmýšľať nad tým, ktoré informácie sú dôležité na to, aby bolo možné urobiť rozhodnutie v súvislosti s fázami a štádiami životného cyklu a oznámiť tieto informácie správcovi lokality.

Po tom, ako správca lokality nastaví aplikáciu TE000130158 tak, aby zohľadňovala tieto informácie, môžete prejsť na ďalšiu časť, kde vy ako správca portfólia vytvoríte obchodné faktory vašej organizácie a stanovíte ich prioritu.

Krok 2: Vytvorenie obchodných faktorov a stanovenie ich priority

Investície do projektov je potrebné robiť na základe toho, akou mierou dané projekty prispejú k dosiahnutiu obchodných cieľov organizácie. Správcovia portfólia sú zodpovední za zachytenie obchodných faktorov v aplikácii TE000130158 a za následný proces stanovenia ich priority za pomoci ďalších účastníkov.

Ak chcete v aplikácii TE000130158 zadávať obchodné faktory organizácie, na paneli Rýchle spustenie v časti Stratégia portfólia kliknite na položku Knižnica obchodných faktorov. Pomocou nástrojov na karte Faktor na páse s nástrojmi vytvorte nové obchodné faktory.

Keď do knižnice obchodných faktorov zadáte všetky obchodné faktory vašej organizácie, ďalším krokom je stanovenie ich priority. Stanovením priority faktorov získate realistickejšie znázornenie strategických faktorov organizácie. Výsledkom bude presnejšie hodnotenie návrhu projektu počas analýzy portfólia. Ak chcete stanoviť prioritu obchodných faktorov, na paneli Rýchle spustenie v časti Stratégia portfólia kliknite na položku Stanovenie priority faktorov.

Krok 3: Analýza návrhov projektov

Keď používatelia začnú navrhovať projekty, úlohou správcu portfólia je analyzovať každý návrh z hľadiska toho, ako zapadne do portfólia projektov organizácie. Na základe výsledkov tejto analýzy sa určí, či sa návrh schváli a vznikne z neho projekt, alebo sa zamietne.

Ak chcete analyzovať návrhy, ktoré už boli odoslané v aplikácii TE000130158, na paneli Rýchle spustenie v časti Stratégia portfólia kliknite na položku Analýzy portfólia. Pomocou nástrojov na karte Analýzy na páse s nástrojmi vytvorte novú analýzu.

Na začiatok stránky

Ako získať pomoc

Spoločnosť Microsoft poskytuje niekoľko výborných videí, pomocou ktorých sa môžete oboznámiť s touto novou funkciou:

Ak pri používaní aplikácie TE000130158 narazíte na problém, skúste nájsť jeho riešenie pomocou nasledujúceho pracovného postupu.

  1. Webové prostriedky    Skúste nájsť odpoveď na otázku na lokalite Office.com. Ak na tejto lokalite nenájdete to, čo potrebujete, môžete skúsiť aj Centrum riešení programu Project Server 2010.

  2. Správca lokality    Ak sa vám nedarí nájsť riešenie, obráťte sa na správcu lokality programu Project Server vo vašej organizácii.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×