Začíname s Poznámkovým blokom pre učebné predmety pre Tajomný Skype Návod pre učiteľov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámkový blok pre učebný Mystery Skype je aplikácia pre Office 365, ktorá vám pomôže nastaviť OneNote, takže triede môžete prehrávať Tajomný Skype zápas. Táto aplikácia vytvorí Onenotový poznámkový blok, ktorý zahŕňa tri typy vedľajšie poznámkové bloky:

 • Priestor na spoluprácu – ide o poznámkový blok slúžiaci pre všetkých študentov a učiteľa v triede na zdieľanie, organizáciu a spoluprácu počas práce s Tajomným Skypom.

 • Knižnica obsahu – je to poznámkový blok slúžiaci učiteľom na zdieľanie študijných materiálov v rámci Tajomného Skypu so študentmi. Učitelia môžu tieto materiály upravovať a pridávať do nich ďalšie položky, ale študenti si ho môžu zobraziť iba na čítanie.

 • Poznámkové bloky študentov – sú to súkromné poznámkové bloky, ktoré sú zdieľané so všetkými učiteľmi a ich jednotlivými študentmi. Učitelia môžu k týmto poznámkovým blokom pristupovať kedykoľvek, ale študenti poznámkové bloky ostatných študentov nevidia.

Čo budete potrebovať

 • Predplatné na Office 365 na vzdelávacie účely zahŕňajúce SharePoint Online. Ak neviete, či ho máte, obráťte sa na správcu IT, ktorý to overí.

 • Konto pridelené vašou organizáciou pre vás ako učiteľa s povoleniami, ktoré sú potrebné na používanie aplikácie Onenotové poznámkové bloky pre učebné predmety pri vytváraní poznámkových blokov pre učebné predmety.

 • Vaši študenti musia mať konto Office 365 pridelené organizáciou.

Na používanie aplikácie Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety budete potrebovať Internet Explorer 10 alebo Internet Explorer 11. Fungovať by mali aj iné moderné prehliadače.

ZAČÍNAME

Inštalácia aplikácie Poznámkový blok pre učebné predmety Tajomný Skype

 1. Prejdite na https://store.office.com/.

 2. V Obchode vyhľadajte Poznámkový blok pre učebné predmety pre Tajomný Skype.

 3. Keď sa aplikácia zobrazí, kliknite na položku Pridať.

  Pridanie poznámkového bloku aplikácie Mystery Skype

 4. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  Pokračovanie v pridávaní poznámkového bloku aplikácie Mystery Skype

 5. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do služieb Office 365 pomocou informácií o konte na lokalite https://portal.office.com/.

 6. Keď sa zobrazí dialógové okno uvedené nižšie, vyberte položku Pokračovať.

  prihlásenie do služieb Office 365

 7. Aplikácia by sa mala nainštalovať na stránku Moje aplikácie.

  Domovskú stránku služieb Office 365

  Tip: Po nainštalovaní môže zobrazenie novej aplikácie Poznámkový blok pre učebné predmety pre Tajomný Skype trvať až 30 sekúnd.

Spustenie aplikácie Poznámkový blok pre učebné predmety pre Tajomný Skype

 1. V ľavom hornom rohu služieb Office 365 kliknite na spúšťač aplikácií.

 2. V spúšťači aplikácií vyberte položku Moje aplikácie.

  Spustenie aplikácie Mystery Skype zo spúšťača aplikácií

 3. V zozname dostupných aplikácií sa zobrazí aplikácia Poznámkový blok pre učebné predmety pre Tajomný Skype.

  Domovskú stránku služieb Office 365

 4. Kliknite na aplikáciu a prejdite na uvítaciu stránku.

  Víta vás Mystery Skype

Vytvorenie poznámkového bloku predmetu

 1. Z dostupných možností kliknite na položku Vytvoriť poznámkový blok predmetu.

  Víta vás Mystery Skype

 2. Zadajte názov pre nový poznámkový blok a potom kliknite na položku Ďalej.

  Poznámka: Každý vytvorený poznámkový blok musí mať jedinečný názov a nesmie obsahovať znaky # / * ? " | < > : . % ' \.

  Prehľad aplikácie Mystery Skype

(Voliteľné) Pridanie ďalšieho učiteľa do poznámkového bloku pre učebné predmety

Na tejto obrazovke sa nachádza možnosť pridania ďalšieho učiteľa do poznámkového bloku pre učebné predmety. Všetci pridaní učitelia majú rovnaké povolenia ako vy. Môžete pridať ľubovoľný počet učiteľov.

 • Zadajte mená učiteľov a kliknite na položku Ďalej.

  Pridanie učiteľa do aplikácie Mystery Skype

Pridanie študentov do poznámkového bloku predmetu

Svojich študentov môžete pridávať jednotlivo alebo hromadne.

Poznámka: Na to, aby ste mohli pokračovať ďalším krokom, musia mať vaši študenti konto Office 365 pridelené organizáciou. Ak si nie ste istí, či konto majú alebo nie, obráťte sa na správcu IT.

Pridanie študentov jednotlivo

 1. Do textového poľa zadajte meno študenta a potom stlačte kláves Enter.

  Tip: Pri zadávaní mena aplikácia vyhľadáva možné zhody. Môžete napríklad zadať meno Peter a zobrazia sa všetci študenti zodpovedajúci danému výrazu.

  Pridanie študentov do aplikácie Mystery Skype

 2. Opakujte krok č. 1, až kým nepridáte všetkých študentov, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Hromadné pridanie študentov

 1. Do textového poľa skopírujte a prilepte zoznam s menami študentov oddelenými bodkočiarkou (;).

  Tip: Po prilepení mien študentov do textového poľa bude aplikácia vyhľadávať všetky jednotlivé mená. Automatické vyhľadanie každého mena môže aplikácii chvíľu trvať. Ak sa pre hľadané meno nenájde žiadna zhoda, môžete toto meno z textového poľa odstrániť alebo ho sem opätovne zadať.

  Poznámkový blok
 2. Ak ste pridali všetkých svojich študentov a vyhľadávanie mien bolo dokončené, kliknite na tlačidlo Ďalej.

Vytvorenie poznámkového bloku jednotlivých študentov so sekciami

 1. Začiarknite políčka vedľa každej predvolenej sekcie Tajomného Skypu, ktorú by ste chceli v rámci poznámkového bloku jednotlivých študentov vytvoriť.

  Návrh priestoru v aplikácii Mystery Skype

 2. Ak chcete do poznámkových blokov študentov pridať ďalšie sekcie, kliknite na položku Pridať viac.

 3. Po dokončení kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Tip:  Odporúčame vytvárať také názvy sekcií, ktoré budú zodpovedať jednotlivým aktivitám Tajomného Skypu, nie lekciám. Použitie aktivity, ako napríklad Výskum, Tajomný Skype – úlohy, Čo sme sa naučili a Myšlienky.

  Poznámka: Po vytvorení poznámkového bloku predmetu môžete sekcie pridávať, odoberať a odstraňovať priamo v poznámkovom bloku študenta.

Finalizácia poznámkového bloku predmetu

 1. Ak chcete zistiť, ako sa budú vedľajšie poznámkové bloky a sekcie v rámci predmetu vytvárať, kliknite na položky Poznámkový blok učiteľa a Poznámkový blok študenta. Kliknutím na položku Vnorená šípka Späť sa vrátite späť a môžete pridávať a odstraňovať sekcie a kliknutím na položku Vytvoriť vytvoríte poznámkový blok predmetu pomocou aplikácie.

  Ukážka aplikácie Mystery Skype

 2. Kliknite na prepojenie s názvom poznámkového bloku a otvorte svoj poznámkový blok pre učebné predmety vo OneNote. Ak je poznámkový blok pre študentov pripravený, odošlite triede e-mail s hypertextovým prepojením zobrazeným v textovom poli a študenti si ho budú môcť otvoriť. Ponechajte si kópiu tohto prepojenia pre svoje záznamy alebo ho načítajte neskôr vo OneNote 2013 kliknutím pravým tlačidlom myši na poznámkový blok pre učebné predmety v zozname poznámkových blokov a následným kliknutím na položku Kopírovať prepojenie do poznámkového bloku.

  Tip: Všetci v triede používajú na prístup k poznámkovému bloku pre učebné predmety rovnaké prepojenie. Ak vytvárate poznámkové bloky pre rôzne predmety, každé prepojenie bude odlišné.

  Inštalácia aplikácie Mystery Skype je dokončená

  Tip: Skôr než odošlete študentom pozvánku na otvorenie poznámkového bloku predmetu, budete možno chcieť pridať obsah jeho umiestnením v Knižnici obsahu. Počas prípravy poznámkového bloku si ponechajte kópiu prepojenia vo svojich záznamoch. Keď bude poznámkový blok pripravený, zdieľajte prepojenie so študentmi.

Získanie prepojení na poznámkové bloky predmetov

Ak chcete vyhľadať ľubovoľné prepojenie na svoj poznámkový blok predmetu, jednoducho spustite aplikáciu a kliknite na tlačidlo Získať prepojenia na poznámkový blok.

Získanie prepojení v aplikácii Mystery Skype

Zobrazí sa strana obsahujúca všetky vami vytvorené poznámkové bloky pre učebné predmety spolu s prepojením na každý z nich. Vyberte prepojenie a stlačením kombinácie klávesov CTRL + C ho skopírujte. Následne prepojenie prilepte do e-mailu pre študentov.

Pomoc študentom pri vyhľadaní ich poznámkového bloku pre učebné predmety

Študenti nájdu všetky nové poznámkové bloky pre učebné predmety vo svojom OneDrive for Business v priečinku Zdieľané so mnou.

Poznámkové bloky, ktoré sa s vami zdieľajú v Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×