Začíname s portálom služby dôveryhodnosti pre predplatné služieb Office 365 for business, Azure a Dynamics CRM Online

Portál STP (Service Trust Portal) poskytuje množstvo obsahu o postupoch zabezpečenia spoločnosti Microsoft a zahŕňa nezávislé audítorské správy tretích strán o službách online spoločnosti Microsoft. Dozviete sa tiež, ako môžu naše služby online pomôcť vášmu podniku dodržiavať normy, zákony a predpisy platné v širokej škále odvetví vrátane nasledujúcich:

 • Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO);

 • Zákon USA o zodpovednosti za prenos údajov zdravotného poistenia z roku 1996 (HIPAA);

 • Federálny program správy rizík a oprávnení (FedRAMP).

Kto má prístup na portál STP a ako?

Na portál STP majú prístup noví zákazníci a zákazníci hodnotiaci online služby spoločnosti Microsoft. Na prístup použite tieto registračné formuláre (používajú sa aj pre skúšobné kontá):

Existujúci zákazníci môžu pristupovať na portál STP na stránke https://aka.ms/STP pomocou niektorého z týchto typov online predplatného (známych tiež ako nájomníkov):

 • Office 365 for business (aktívna skúšobná verzia a platené predplatné),

 • Dynamics CRM Online (aktívna skúšobná verzia a platené predplatné),

 • Microsoft Azure (iba kontá Azure Active Directory pre skúšobnú verziu alebo platené predplatné).

Nemôžem sa prihlásiť, zobrazuje sa chybové hlásenie pri prechode na stránku https://aka.ms/STP

Ak nemáte prístup na portál STP a ste globálny správca služieb Office 365 pre podniky alebo Azure AD, môžete si prístup nastaviť hneď. Ako globálny správca pre vašu organizáciu môžete po získaní prístupu pripojiť k portálu aj ostatných používateľov.

Poznámka: Ďalšie informácie o rôznych rolách správcu v službách Office 365 nájdete v článku Priradenie rolí správcu v Office 365. Pre službu Azure si pozrite článok Priradenie rolí správcu v službe Azure Active Directory (Azure AD). Pre Dynamics CRM Online použite svoje konto globálneho správcu služieb Office 365.

Pomoc s vyplnením registrácie

V tejto časti nájdete podrobný postup na nastavenie skúšobnej verzie služieb Office 365.

Ak vaša spoločnosť nie je zákazníkom služieb Office 365 alebo Microsoft Azure, môžete získať prístup k dokumentom a informáciám na portáli STP rýchlym nastavením bezplatnej skúšobnej verzie služieb Office 365:

 1. Prejdite na registračný formulár a zadajte podrobnosti o vašej spoločnosti, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Zobrazuje stránku Vitajte, umožnite nám spoznať vás. Tu zadajte podrobnosti o registrácii.


  Do poľa Veľkosť organizácie zahrňte iba tých ľudí, ktorí budú pristupovať k dokumentom na portáli STP. Ak potrebujete ďalšie podrobnosti o tom, aké informácie zadať na tejto stránke, pozrite si tému Registrácia do služieb Office 365 – Pomocník pre správcov. Po zadaní vašich údajov pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.

 2. Na ďalšej stránke vám Office 365 vytvorí identifikáciu používateľa zo zadaného názvu a podrobností o vašej spoločnosti, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky. Poznamenajte si identifikáciu a heslo, ktoré vytvoríte – budete ich potrebovať na prístup k dokumentom na portáli STP.

  Zobrazuje stránku Vytvoriť identifikácia používateľa. Microsoft vytvorí identifikáciu používateľa z vášho mena a podrobností o spoločnosti, ktoré zadáte.

  Pokračujte kliknutím na položku Ďalej.

 3. Na poslednej obrazovke zadajte telefónne číslo, aby ste mohli prijať overovací kód. Office 365 použije vaše číslo iba na odoslanie overovacieho kódu, vaše číslo sa nebude používať na marketingové účely ani žiadny iný účel.

  Po prijatí zadajte overovací kód, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Zobrazí potvrdenie. Ste. Nie ste. Stránka A. Robot. Zadajte telefónne číslo, aby ste mohli prijať a potom zadať overovací kód. Tým sa registrácia ukončí.

  Vyberte položku Vytvoriť konto. Keď Office 365 potvrdí, že ste pripravení pokračovať, môžete získať Prístup na portál STP (Service Trust Portal).

Prístup na portál STP (Service Trust Portal)

Ak chcete získať prístup na portál STP:

 1. Prejdite na stránku https://aka.ms/STP.

  Nemôžem sa prihlásiť, zobrazuje sa chybové hlásenie pri prechode na stránku https://aka.ms/STP

 2. Prihlásenie do aplikácie:

  • Ak ste globálnym správcom služieb Office 365 alebo Azure AD, zadajte poverenia správcu.

  • Ak ste postupovali podľa pokynov vyššie a nastavili ste bezplatnú skúšobnú verziu, zadajte identifikáciu používateľa a heslo, ktoré ste práve vytvorili.

 3. Po prvom prihlásení pokračujte tak, že dvakrát vyberiete tlačidlo OK. Výberom tlačidla OK získa vaša organizácia oprávnenie používať portál STP a bude povolený prístup k vášmu adresáru používateľov (uloženému v službe Azure AD). STP vyžaduje prístup k službe Azure AD, aby ste mohli pridávať ďalších používateľov portálu STP z vašej organizácie. Po prihlásení začnete pracovať na domovskej stránke.

Výber nastavení odvetvia a oblastných nastavení

Po prvom prístupe na portál STP je potrebné nakonfigurovať nastavenia odvetvia a oblastné nastavenia. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Konfiguráciou týchto nastavení získate z portálu STP obsah, ktorý je pre vašu organizáciu najrelevantnejší. Konfigurácia nastavení odvetvia a oblastných nastavení:

 1. Po prihlásení na portál STP vyberte možnosť Nastavenia, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Zobrazí sa ponuka dôveryhodnosti služby so zvýraznenou možnosťou Nastavenia na ľavej strane.
 2. Na stránke Nastavenia vyberte šípku nadol vedľa položky OBLASŤ a začiarknite príslušné oblasti pre vašu organizáciu.

 3. Vyberte šípku nadol vedľa položky ODVETVIE a začiarknite príslušné odvetvia pre vašu organizáciu.

 4. Po výbere oblastí a odvetví vyberte položku Uložiť.

Na tejto obrazovke môžete tiež Pridať ďalších správcov a používateľov.

Prezeranie obsahu o súlade a dôveryhodnosti

Ak chcete prezerať obsah, z ponuky vyberte niektorú z možností:

 • Správy o súlade – ak chcete zobraziť nezávislé audity a hodnotenia služieb Office 365, Azure a Dynamics CRM Online.

 • Dokumenty týkajúce sa dôveryhodnosti – ak chcete zobraziť informácie o tom, ako Microsoft prevádzkuje služby Office 365, Azure a Dynamics CRM Online.

Portál STP zobrazuje správy a dokumenty týkajúce sa odvetví a oblastí, ktoré ste vybrali. Ak chcete nájsť konkrétnu správu, použite filtre, ktoré sú k dispozícii. Zadajte napríklad celý alebo čiastočný názov dokumentu do poľa HĽADAŤ NÁZOV DOKUMENTU / ZHRNUTIE DOKUMENTU a vyberte položku Filtrovať správy. Vyberte názov ľubovoľného dokumentu v poli Názov správy (Správy o súlade) alebo Názov dokumentu (Dokumenty týkajúce sa dôveryhodnosti), čím ho stiahnete do svojho počítača.

Poznámka: Správy a dokumenty na portáli STP sú k dispozícii na stiahnutie minimálne 12 mesiacov po publikovaní, alebo kým nie je k dispozícii nová verzia dokumentu.

Pridanie ďalších správcov a používateľov portálu

Ak ste jedinou osobou vo vašej organizácii, ktorá potrebuje prístup na portál STP, tento krok môžete vynechať. V opačnom prípade môžete pridať k portálu ďalších správcov alebo používateľov.

Všetci správcovia alebo používatelia, ktorých chcete pridať na portál STP, už musia mať konto služieb Office 365 alebo Azure AD. Správcovia portálu STP môžu meniť nastavenia a zobrazovať obsah na lokalite. Používatelia portálu STP môžu iba zobrazovať obsah na lokalite.


Pridanie správcu portálu

Na stránke Nastavenia vyberte položku Pridanie roly používateľa. Do poľa Meno používateľa zadajte e-mailovú adresu používateľa, z ktorého chcete urobiť správcu portálu. Vyberte rolu Správca portálu a vyberte položku Pridať používateľa.


Pridanie používateľa portálu

Na stránke Nastavenia vyberte položku Pridanie roly používateľa. Do poľa Meno používateľa zadajte e-mailovú adresu používateľa, z ktorého chcete urobiť používateľa portálu. Vyberte rolu Používateľ portálu a vyberte položku Pridať používateľa.

Spravovanie správcov a používateľov portálu

Ak chcete zobraziť, kto má prístup na portál STP, alebo ak chcete zrušiť prístup pre správcu alebo používateľa portálu, prihláste sa do služby Azure AD.

 1. Buď sa prihláste sa do služby Azure AD použitím konta globálneho správcu a prejdite na 3. krok v tomto postupe, alebo sa prihláste do služieb Office 365 použitím konta globálneho správcu. V závislosti od nastavenia možno bude potrebné vybrať položku Správca zo spúšťača aplikácií služieb Office 365 v hornej časti stránky, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Zobrazenie spúšťača aplikácií služieb Office 365 so zvýraznenou položkou Správca
 2. V ponuke Správca vyberte službu Azure AD, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Zobrazí ponuku Office 365 Admin. Vyberte tretiu možnosť, ktorou je Azure AD.

  Poznámky: 

  • Azure AD pomáha spravovať používateľov v rámci vášho predplatného služieb Office 365. Ak ste globálnym správcom, môžete sa prihlásiť do služby Azure AD na spravovanie používateľov.

  • Ak ste sa predtým ešte do služby Azure AD neprihlasovali, možno bude potrebné prihlásiť sa dvakrát. Použite rovnaké meno a heslo, ktoré používate pre Office 365. Po prihlásení chvíľu trvá, kým Azure AD dokončí nastavenie. Po dokončení nastavenia vyberte položku Začať spravovať službu.

 3. Tabuľa služby Azure AD zobrazuje predplatné služby Active Directory (zvyčajne sa nazýva Microsoft). Dvakrát kliknite na svoje predplatné služby Azure AD, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Zobrazuje službu Azure AD so zvýrazneným vaším predplatným.
 4. Na ďalšej stránke vyberte položku APLIKÁCIE, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Zobrazuje ponuku služby Azure AD ponuky s vybratou položkou APLIKÁCIE.
 5. Na ďalšej stránke sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré sú pripojené k službe Azure AD. V zozname sú uvedené vaše online predplatné od spoločnosti Microsoft, napríklad Office 365 Exchange Online a O365trustportal. O365trustportal je názov aplikácie, ktorý Azure AD používa pre portál STP. Vyberte položku O365trustportal, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Zobrazuje zoznam aplikácií Azure AD so zvýraznenou službou dôveryhodnosti (O365trustportal).
 6. Na ďalšej stránke vyberte položku POUŽÍVATELIA v ponuke tabule, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Zobrazuje ponuku služby Azure AD so zvýraznenou položkou POUŽÍVATELIA.
 7. Na ďalšej stránke sa zobrazuje zoznam používateľov služieb Office 365 a iných používateľov s kontami Azure AD vo vašej organizácii, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky. Pre každého používateľa, ktorý má prístup na portál STP, je položka PRIRADENÉ nastavená na hodnotu Áno.

  Zobrazuje službu Azure AD so zoznamom používateľov pre službu dôveryhodnosti.
 8. Ak chcete zrušiť prístup používateľa na portál STP, vyberte používateľa a potom vyberte položku ODSTRÁNIŤ v dolnej časti obrazovky, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky.

  Zobrazenie tlačidla Odstrániť v Azure AD

  Poznámka: Prístup globálneho správcu služieb Office 365 alebo Azure nemôžete zrušiť.

 9. V dialógovom okne potvrďte, že chcete zrušiť prístup tohto používateľa, začiarknutím možnosti Zakázať prístup k tejto aplikácii pre vybratých používateľov. Na potvrdenie začiarknite políčko, ako je znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky. Prístup používateľa môžete kedykoľvek znova aktivovať.

  Zobrazuje dialógové okno služby Azure AD so začiarkavacím políčkom, ktoré treba začiarknuť, ak chcete tomuto používateľovi odobrať prístup k službe dôveryhodnosti. Ďalej akciu dokončíte výberom ikony v pravom dolnom rohu.

Najčastejšie otázky

Získajte pomoc pre portál STP.

1. Prečo musím vyjadriť súhlas s tým, aby portál STP používal službu Azure Active Directory?

STP je aplikácia služby Azure a využíva overovanie prostredníctvom Azure Active Directory. Portál STP potrebuje prístup k službe Azure Active Directory vašej organizácie na čítanie a zapisovanie, pretože ukladá podrobnosti o vašich používateľoch služieb Office 365 a o tom, k čomu majú prístup. Azure Active Directory musí vedieť určiť, ktorí používatelia majú prístup k portálu STP.

2. Prečo sa zobrazuje upozornenie, že Microsoft neoveril dôveryhodnosť aplikácie STP (O365trustportal)?

STP je aplikácia služby Microsoft Azure a všetky aplikácie vybudované na službe Azure obsahujú štandardné vyhlásenie spoločnosti Microsoft. Portál STP vytvoril Microsoft a výlučne Microsoft ho riadi a prevádzkuje. Ďalšie informácie o portáli STP nájdete na stránke blogs.office.com vrátane oznámenia o portáli STP (Service Trust Portal) pre Office 365 a oznámenia o rozšírených audítorských správach SOC pre Office 365 s novými zásadami dôveryhodnosti.

3. Moja organizácia používa viacero domén. Ako môžem pridať používateľov portálu STP z rôznych domén?

V súčasnosti je pri pridávaní používateľov z ľubovoľnej domény nutné prihlásiť sa ako globálny správca pre danú doménu. Ak ste napríklad prihlásený z domény contoso.onmicrosoft.com, môžete pridať používateľov z domény contoso.onmicrosoft.com. Ak chcete pridať používateľov z inej domény (napríklad contoso.com), musíte sa prihlásiť ako globálny správca domény contoso.com.

4. Prečo sa zobrazuje chybové hlásenie s oznámením, že dokumenty z portálu STP sú poškodené?

Väčšina dokumentov na portáli STP je vo formáte PDF. Použitie položku Uložiť vo vašom webovom prehliadači na uloženie súborov a následné otvorenie z lokálneho počítača.

Získanie pomoci pre portál STP a správy

Obráťte sa na oddelenie technickej podpory služieb Office 365 for business. Môžeme vám pomôcť v prípade otázok o portáli STP alebo chybách, ktoré sa vyskytnú pri používaní portálu. Môžete nás tiež kontaktovať, ak máte otázky a pripomienky k správam o súlade a zdrojom týkajúcim sa dôveryhodnosti, ktoré sa nachádzajú na portáli STP.

Ak sa zobrazí chyba: „Nemáte dostatočné povolenia na prístup k tejto aplikácii!“, je to preto, že ste už prihlásení do služieb Office 365 (s najväčšou pravdepodobnosťou prostredníctvom podnikových poverení). Ak nie ste globálnym správcom danej inštancie služieb Office 365, namiesto toho sa zobrazí chyba. Máte tieto možnosti:

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×