Začíname s onenotovými poznámkovými blokmi zamestnancov: návod pre vedúcich zamestnancov v oblasti vzdelávania

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vytvárač onenotových poznámkových blokov pre zamestnancov vzdelávacích inštitúcií je aplikácia určená pre SharePoint Online, ktorá vám pomôže pri nastavovaní onenotového poznámkového bloku pre zamestnancov. Táto aplikácia vytvorí poznámkový blok zamestnancov, ktorý obsahuje tri typy vedľajších poznámkových blokov:

 • Priestor na spoluprácu – ide o poznámkový blok slúžiaci všetkým zamestnancom a vedúcemu zamestnancovi v skupine na zdieľanie, organizáciu a spoluprácu.

 • Knižnica obsahu – poznámkový blok slúžiaci vedúcemu zamestnancovi na zdieľanie študijných materiálov so zamestnancami. Vedúci zamestnanec môže tieto materiály upravovať a pridávať do nich ďalšie položky, ale zamestnanci ho môžu zobraziť iba na čítanie.

 • Poznámkové bloky zamestnancov – súkromné poznámkové bloky, ktoré zdieľa každý vedúci zamestnanec so svojimi jednotlivými zamestnancami. Vedúci zamestnanec má k týmto poznámkovým blokom prístup kedykoľvek, ale zamestnanci poznámkové bloky ostatných zamestnancov nevidia.

Scenáre použitia poznámkových blokov zamestnancov v oblasti vzdelávania

Zdokumentovali sme niekoľko spôsobov, ako môžu zamestnanci a vedúci zamestnanci v oblasti vzdelávania využiť onenotové poznámkové bloky zamestnancov. Môže ísť o zamestnancov a vedúcich zamestnancov na úrovni ročníka, školy, fakulty, katedry alebo oblasti. Záleží len na vás, koľkých zamestnancov nastavíte. Keďže je OneNote k dispozícii pre všetky platformy a vo všetkých zariadeniach, vzdelávanie a spolupráca kedykoľvek, kdekoľvek a v ľubovoľnom zariadení sú jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Vieme, že možnosti sú nekonečné. Ak teda máte nové nápady, podeľte sa s nami o ne na adrese OneNoteEdu@Microsoft.com.

Priestor na spoluprácu
 • Poznámky zo schôdze zamestnancov – zhromažďujte všetky poznámky zo schôdze na jednom mieste. K dispozícii je možnosť prehľadne sledovať účasť na schôdzi a kontrolovať zápisnicu. Môže ísť o schôdzu zamestnancov, komisie, schôdzu na úrovni ročníka, katedrovú schôdzu alebo schôdzu v odborných vzdelávacích komunitách. OneNote je dôkladne integrovaný s Outlookom a balíkom Office a ponúka rozsiahle možnosti vyhľadávania, takže nikdy nestratíte prehľad o následných činnostiach.

 • Iniciatívy – naplánujte spoločne školské iniciatívy a zabezpečte ich organizáciu. Príkladom iniciatív je napredovanie školy či dobročinné akcie.

 • „Sínusoidový graf“ úspechov a neúspechov študentov – niektoré školy používajú tento inovačný spôsob spolupráce na priebežné sledovanie úspechov a neúspechov študentov v škole.

 • Celoročníkový rozvoj učebného plánu – niektoré školy vytvárajú poznámkový blok zamestnancov pre určitý ročník a uskutočňujú celoškolskú prípravu učebného plánu a učebných osnov. Príkladom je príprava a zdieľanie učebného plánu matematiky pre 9. ročník, na ktorom sa podieľa 10 učiteľov.

Knižnica obsahu
 • Zásady a postupy – zhromažďujte dôležité informácie, napríklad významné e-maily s prílohami, školské zásady a ďalšie položky, na jednom mieste. OneNote je k dispozícii v každom zariadení a pre každú platformu, a tak k nemu máte prístup kedykoľvek a kdekoľvek, dokonca aj offline.

 • Dátumy a termíny – prepojenia, rýchle poznámky, kalendáre, termíny, úlohy – to všetko môžete uložiť do jedného zdieľaného priestoru, ktorý môžu všetci ľahko nájsť.

Možnosti použitia súkromných poznámkových blokov zamestnancov
 • Odborný rozvoj – odborný rozvoj alebo odborné vzdelávanie je dôležitou úlohou každého učiteľa a zamestnanca fakulty. Skvelou možnosťou využitia súkromného poznámkového bloku zamestnanca je zaznamenávanie plánov odborného rozvoja a pripomienok, zdieľanie pripomienok s vedúcim zamestnancom a získanie pripomienok od neho.

 • Pozorovanie v triede – všetky postrehy v modernej triede možno uchovávať v súkromnom poznámkovom bloku zamestnanca. Pomocou mobilnej aplikácie OneNote (ľubovoľné zariadenie) môžete snímať fotografie a vkladať ich priamo do poznámkového bloku zamestnanca. V rámci pozorovania môžete nahrávať zvuk pomocou telefónu alebo pomocou digitálneho písania zaznamenať rukou písaný text. Vďaka flexibilnej oblasti strany OneNotu máte k dispozícii oveľa viac možností na pozorovanie v triede.

 • Učebné plány a pripomienky – učiteľ si do svojho súkromného poznámkového bloku zamestnanca môže vložiť digitálny učebný plán, a tak k nemu skvelým spôsobom zhromažďovať pripomienky. Vedúci zamestnanec môže jednoducho poskytovať pripomienky v reálnom čase a offline. Využiť môže ľubovoľnú formu pripomienok, napríklad text, obrázky, písanie, zvuk alebo dokonca video. Vďaka rozmanitosti strany vo OneNote je získavanie a zdieľanie pripomienok oveľa flexibilnejšie. V prípade absencie učiteľa môže vedúci zamestnanec na tomto mieste plány vytlačiť pre zastupujúceho učiteľa.

 • Hodnotenie – vedúci zamestnanci si do poznámkových blokov zamestnancov môžu zaznamenať a môžu zdieľať súkromné pripomienky a informácie o hodnotení.

 • Komunikácia s rodičmi – pomocou funkcie Outlooku Odoslať do programu OneNote môže učiteľ jednoducho odoslať dôležité e-maily do súkromného poznámkového bloku zamestnanca na neskoršie použitie.

 • Program individuálneho štúdia – niektoré školy sa rozhodli používať súkromné poznámkové bloky zamestnancov na zaznamenávanie dôležitých informácií o študentovi v rámci programu individuálneho štúdia. Pre zamestnanca a vedúceho zamestnanca sa tak vytvorí súkromné miesto, kde môžu komunikovať a spolupracovať.

Ďalšie možnosti použitia poznámkových blokov zamestnancov v oblasti vzdelávania
 • Odborné vzdelávacie komunity – domnievame sa, že onenotové poznámkové bloky zamestnancov predstavujú skvelý nástroj na sprístupnenie odborných vzdelávacích komunít na školách. Vedúci komunity (vedúci zamestnanec) môže rýchlo a jednoducho nastaviť poznámkový blok, ktorého používatelia budú môcť rýchlo a efektívne spolupracovať v reálnom čase. K dispozícii je tiež možnosť jednoducho pridať spoluvlastníkov poznámkového bloku, a tak bude môcť riaditeľ, zástupca riaditeľa či iný správca v rámci školy jednoducho sledovať aktivity v poznámkovom bloku alebo sa zapojiť a podieľať sa na spolupráci.

Čo budete potrebovať

 • Nastavenie SharePointu Online v škole v rámci predplatného na Office 365.

 • Konto pridelené vašou organizáciou pre vás ako vedúceho s úrovňou povolení Úplný prístup, ktoré sú potrebné na používanie aplikácie Onenotový poznámkový blok zamestnancov pri vytváraní poznámkových blokov zamestnancov.

 • Vaši zamestnanci musia mať konto Office 365 pridelené organizáciou.

 • Aplikáciu Onenotový poznámkový blok zamestnancov musí pridať na lokality SharePoint osoba v škole, ktorá má povolenia správcu nájomníkov. Nasmerujte IT správcu na inštalačný bod aplikácie Onenotový poznámkový blok zamestnancov v obchode s aplikáciami SharePointu.

  Pokyny pre správcov: Informácie pre IT správcov týkajúce sa inštalácie aplikácie Onenotový poznámkový blok zamestnancov v škole.

 • Internet Explorer 10 alebo Internet Explorer 11 na používanie aplikácie Onenotový poznámkový blok zamestnancov. Fungovať by mali aj iné moderné prehliadače.

Ak chcete začať, postupujte podľa nižšie uvedených krokov na vytvorenie poznámkového bloku zamestnancov pomocou aplikácie Onenotový poznámkový blok zamestnancov.

Otvorenie aplikácie Onenotový poznámkový blok zamestnancov

 1. Prejdite na lokalitu SharePoint, na ktorej budete vytvárať poznámkové bloky zamestnancov.

  Onenotový poznámkový blok zamestnancov teraz podporuje vytváranie poznámkových blokov zamestnancov v umiestnení OneDrivu for Business. IT správcovia nájdu ďalšie podrobnosti týkajúce sa nastavenia školskej lokality s poznámkovými blokmi zamestnancov v téme Informácie pre IT správcov týkajúce sa inštalácie aplikácie Onenotový poznámkový blok zamestnancov v škole. Keď bude lokalita pripravená na použitie, požiadajte IT správcu o informácie týkajúce sa jej umiestnenia.

 2. Kliknite na ikonu Vnorené ozubené koliesko nachádzajúcu sa v pravom hornom rohu a potom kliknite na položku Obsah lokality.

  Obsah lokality.

 3. Kliknite na položku Onenotový poznámkový blok zamestnancov.

  Vytvorenie nového poznámkového bloku zamestnancov.

  Tip: Ak sa aplikácia Onenotový poznámkový blok zamestnancov nezobrazuje na prvej stránke, posuňte sa v obsahu lokality na koniec stránky alebo vyhľadajte položku Onenotový poznámkový blok zamestnancov pomocou vyhľadávacieho poľa obsahu lokality.

  Poznámka: Aplikácia Onenotový poznámkový blok zamestnancov už musí byť nainštalovaná a vy ako vedúci potrebujete na tejto lokalite SharePoint úroveň povolení Úplný prístup.

Vytvorenie poznámkového bloku zamestnancov

 1. Z dostupných možností kliknite na položku Vytvoriť poznámkový blok zamestnancov.

  Víta vás zamestnancov poznámkových blokov predmetov.

 2. Zadajte názov pre nový poznámkový blok a potom kliknite na položku Ďalej.

  Tip: Odporúčame vytvoriť samostatný poznámkový blok pre každý tím zamestnancov. Ak ste napríklad vedúcim viacerých skupín učiteľov, vytvorte poznámkový blok pre každý tím. Pomenujte každý poznámkový blok jedinečným názvom, aby ste ho vy aj vaši zamestnanci mohli jednoducho identifikovať. Poznámkové bloky môžete napríklad pomenovať Učitelia po 4. ročník, Učitelia po 8. ročník atď.

  Poznámka: Každý vytvorený poznámkový blok musí mať jedinečný názov a nesmie obsahovať znaky # / * ? " | < > : . % ' \.

  Prehľad Poznámkový blok.

(Voliteľné) Pridanie spoluvlastníka k zamestnancom

Na tejto obrazovke je k dispozícii možnosť pridať ďalšieho vlastníka poznámkového bloku. Každý pridaný vlastník poznámkového bloku bude mať rovnaké povolenia ako vy. Počet pridaných vlastníkov môže byť ľubovoľný.

 • Zadajte mená spoluvlastníkov a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Pridanie spoluvlastníka

  Pri pridávaní spoluvlastníka

Pridanie zamestnancov k poznámkovému bloku zamestnancov

Zamestnancov môžete pridať manuálne alebo hromadne.

Poznámka: Ak chcete pokračovať týmto krokom, musia mať vaši zamestnanci konto Office 365 pridelené organizáciou. Ak si nie ste istí, či konto majú alebo nie, obráťte sa na IT správcu.

Pridanie zamestnancov jednotlivo

 1. Do textového poľa zadajte meno zamestnanca a potom stlačte kláves Enter.

  Pri zadávaní mena aplikácia vyhľadáva možné zhody. Môžete napríklad zadať výraz „Peter“ a zobrazia sa všetci zamestnanci zodpovedajúci danému výrazu.

  Po jednom pridajte zamestnancov.

 2. Opakujte krok č. 1, až kým nepridáte všetkých zamestnancov. Potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

Hromadné pridanie zamestnancov

 1. Do textového poľa skopírujte a prilepte zoznam s menami zamestnancov oddelenými bodkočiarkou (;).

  Po prilepení mien zamestnancov do textového poľa bude aplikácia vyhľadávať všetky jednotlivé mená. Automatické vyhľadanie každého mena môže aplikácii chvíľu trvať. Ak sa pre hľadané meno nenájde žiadna zhoda, môžete toto meno z textového poľa odstrániť alebo ho sem opätovne zadať.

  Hromadne pridajte zamestnancov do svojho poznámkového bloku.

 2. Ak ste pridali všetkých svojich zamestnancov a vyhľadávanie mien bolo dokončené, kliknite na tlačidlo Ďalej.

Vytvorenie sekcií poznámkového bloku zamestnancov na úvod

 1. Začiarknite políčka vedľa každej predvolenej sekcie, ktorú chcete v rámci poznámkového bloku jednotlivých zamestnancov vytvoriť.

  Návrh súkromných priestorov

 2. Ak chcete do poznámkových blokov zamestnancov pridať ďalšie sekcie, kliknite na položku Pridať viac.

 3. Po dokončení kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Po vytvorení poznámkového bloku zamestnancov môžete sekcie pridávať, odoberať a odstraňovať priamo v poznámkovom bloku zamestnancov.

Finalizácia poznámkového bloku zamestnancov

 1. Ak chcete zistiť, ako sa budú vytvárať vedľajšie poznámkové bloky a sekcie pre zamestnancov, kliknite na položky Poznámkový blok vedúceho zamestnanca a Poznámkový blok zamestnanca.

 2. Kliknutím na položku Vnorená šípka Späť sa vrátite späť a môžete pridávať a odstraňovať sekcie. Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť vytvoríte poznámkový blok zamestnancov pomocou aplikácie.

  zobrazte ukážku poznámkového bloku.

 3. Kliknutím na prepojenie s názvom poznámkového bloku (v tomto príklade Učitelia – 6. ročník) otvorte poznámkový blok vo OneNote. Okrem automatického odoslania e-mailu máte možnosť skopírovať prepojenie na odoslanie e-mailu alebo si ho ponechať na neskoršie použitie. Toto prepojenie môžete načítať neskôr vo OneNote 2013 kliknutím pravým tlačidlom myši na poznámkový blok v zozname poznámkových blokov a následným kliknutím na položku Kopírovať prepojenie do poznámkového bloku.

  Všetci zamestnanci používajú na prístup k poznámkovému bloku zamestnancov rovnaké prepojenie. Ak vytvárate poznámkové bloky pre rôzne tímy zamestnancov, každé prepojenie bude odlišné.

  Hotovo!

  Tip: Skôr než odošlete zamestnancom pozvánku na otvorenie poznámkového bloku zamestnancov, budete možno chcieť pridať obsah jeho umiestnením v Knižnici obsahu. Počas prípravy poznámkového bloku si ponechajte kópiu prepojenia vo svojich záznamoch. Keď bude poznámkový blok pripravený, zdieľajte prepojenie so zamestnancami.

Získanie prepojení na ľubovoľný poznámkový blok zamestnancov, ktorý máte k dispozícii

Ak chcete vyhľadať ľubovoľné prepojenie na svoj poznámkový blok zamestnancov, jednoducho spustite aplikáciu a kliknite na tlačidlo Získať prepojenia na poznámkový blok.

Získať prepojenia na vaše poznámkové bloky.

Zobrazí sa stránka obsahujúca všetky vami vytvorené poznámkové bloky zamestnancov spolu s prepojením na každý z nich. Jednoducho vyberte prepojenie a stlačením kombinácie klávesov CTRL + C ho skopírujte. Následne prepojenie prilepte do e-mailu pre zamestnancov.

Ako moji zamestnanci vyhľadajú prepojenie na poznámkový blok zamestnancov?

OneDrive for Business

Keď vedúci vytvorí poznámkový blok zamestnancov vo svojom konte OneDrive for Business alebo na tímovej lokalite SharePoint, tento poznámkový blok sa vo OneDrive for Business automaticky zobrazí v priečinku Zdieľané so mnou patriacom zamestnancovi.

V tomto príklade vytvoril vedúci poznámkový blok s názvom Učitelia – 6. ročník a pridal do tímu všetkých zamestnancov. Keď zamestnanec prejde do svojho konta OneDrive for Business a klikne na prepojenie Zdieľané so mnou, automaticky sa zobrazí poznámkový blok Učitelia – 6. ročník.

Zdieľané so mnou.

Tímová lokalita SharePoint

V niektorých školách vytvárajú zamestnanci poznámkové bloky v rámci konkrétnej tímovej lokality. Ak sa to týka aj vašej školy alebo oblasti, aplikácia Onenotový poznámkový blok zamestnancov automaticky pridá položku Poznámkové bloky zamestnancov v SharePointe na navigačnú tablu Rýchle spustenie na ľavej strane obrazovky.

Vyhľadanie prepojenia so SharePointom.

vaše dokončené poznámkové bloky

Spravovanie poznámkové bloky zamestnancov

Ak chcete spravovať iné možnosti pre poznámkové bloky zamestnancov, kliknite na tlačidlo Spravovať poznámkové bloky.

Snímka obrazovky ikony zoznamov poznámkových blokov.

Zobrazí sa stránka, ktorá zobrazuje všetky poznámkové bloky zamestnancov vytvorené sa, ako aj informácie o prispôsobení každý z nich.

Možnosti zahŕňajú:

 • Premenovanie sekcie zamestnancov – Ak chcete premenovať všetky zamestnancov sekcie, kliknite na malú ikonu ceruzky a potom zadajte nový názov sekcie. Uistite sa, že po premenovaní zamestnancov sekcií kliknite na tlačidlo Uložiť.

 • Pridanie zamestnancov sekcie – Ak chcete distribuovať novú sekciu na všetkých zamestnancov, kliknite na tlačidlo Pridať sekciu. Uistite sa, že po pridaní sekcií študentov kliknite na tlačidlo Uložiť.

 • Zamknutie priestor na spoluprácu – Zapnutie tejto možnosti sa zmení priestor na spoluprácu na iba na čítanie (alebo uzamknutie) zabrániť zamestnancov, ktorí úpravy. Môžete prepínať prechod z zamknuté na odomknúť kedykoľvek.

 • Otvorenie poznámkového bloku zamestnancov , kliknite na položku Otvoriť a otvorte Poznámkový blok zamestnancov.

 • Zdieľanie prepojenia na Poznámkový blok zamestnancov – Ak chcete odoslať prepojenie na Poznámkový blok zamestnancov spolupracovníkom, vyberte a skopírujte text do poľa prepojenie a potom ho prilepte do e-mailu.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×