Začíname pracovať s získať a transformovať v Exceli

Začíname pracovať s získať a transformovať v Exceli

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou získať a transformovať v Exceli, môžete vyhľadávať zdroje údajov, nastavenie pripojenia a potom tvar týchto údajov (pre napríklad odstránenie stĺpca zmeniť typ údajov alebo zlúčiť tabuľky) takým spôsobom, aby vyhovoval vašim potrebám. Keď ste tvaru údajov, môžete zdieľať svoje poznatky alebo použitie dotazu na vytváranie zostáv.

Bežné kroky v doplnku Power Query

Poradie týchto krokov je zvyčajne nasledovné:

  • pripojenie – pripojenie k údajom v cloude, v službe alebo uloženým lokálne,

  • transformovanie – tvarovanie údajov podľa vlastných požiadaviek, pričom pôvodný zdroj zostane nezmenený,

  • kombinovanie – vytvorenie dátového modelu z viacerých zdrojov údajov a získanie jedinečného náhľadu na údaje,

  • zdieľanie – po dokončení dotazu možno údaje uložiť, zdieľať alebo používať na zostavy.

Vždy, keď pripojenie k údajom, transformovať alebo kombinovať s iných zdrojov údajov, funkcia získať a transformovať nazýva Editora dotazov záznamov každý krok a umožňuje upraviť ju však budete chcieť. Editor dotazov tiež umožňuje vrátiť späť, znova, zmena poradia alebo upraviť ľubovoľný krok... všetko, takže môžete tvarovať zobrazenie pripojené údaje len tak, ako chcete.

Pomocou funkcie získať a transformovať, môžete vytvoriť dotazy, ktoré sú ako jednoduchej alebo zložitej, ako je to potrebné. Pri pridávaní kroky v dotaze, Editora dotazov funguje v zákulisí vytvoriť samostatnú pokyny, ktoré vykonávajú vaše príkazy. Tieto pokyny sú vytvorené v jazyku M. Používatelia, ktorí majú výkon a flexibilitu údajov skriptovanie manuálne môžete vytvoriť alebo zmeniť jazyk M dotazov pomocou Rozšírený Editor. Podrobnejšie ďalej v tomto článku sú popísané Editora dotazov a Rozšírený Editor.

Môžete začať nový dotaz z karty údaje > Získať údaje > vybrať zdroj údajov. Ak sa nezobrazuje tlačidlo Získať údaje, potom vyberte tlačidlo Nový dotaz z karty údaje. Tu je príklad výberu z databázy zdroja.

Získať a transformovať – možnosti funkcie Z databázy

Poznámka: Power Query je k dispozícii pre predchádzajúce verzie programu Excel ako doplnok, rovnako ako v Službe Power BI. Ak chcete zobraziť Power Query v akcii v starších verziách programu Excel, pozrite si tému Začíname pracovať s doplnkom Power Query.

Pripojiť

Dotaz môžete použiť na pripojenie k jeden zdroj údajov, napríklad z databázy programu Access , alebo môžete pripojiť viacero súborov, databáz, informačným kanálom OData alebo webové stránky. Môžete priviesť všetky tieto zdroje spolupráca pomocou vlastné jedinečné kombinácie a odkrývať prehľady, ktoré nemusia inak mať videl.

Keď vyberiete Získať údaje z časti získať a transformovať na karte údaje (alebo ak sa nezobrazuje tlačidlo Získať údajeNový dotaz ), zobrazí sa množstvo zdrojov údajov na výber, vrátane súborov ako Excel zošitov alebo súborov CSV databázy napríklad Access, SQL Server, Oraclea MySQL, Azure služby, napríklad HDInsight alebo Ukladací priestor objektu Bloba všetkých druhov ďalších zdrojov, napríklad WebZoznamy lokality SharePointServera Hadoop súbory, Facebook, Salesforcea ostatným.

Poznámka: Ďalšie informácie o tom, aké údaje zdroje sú k dispozícii v verzie Excelu: miesto, kde je získať a transformovať (Power Query).

Keď sa pripojíte k zdroju údajov, získať a transformovať zobrazí navigátor okno, ktoré umožňuje úpravu údajov zo zdroja. Keď vyberiete Upraviť z okna navigátor, získať a transformovať sa spustí Editor dotazov, Vyhradený okna, ktorý uľahčuje a zobrazí pripojení údajov a transformácie, ktoré vykonáte. Ďalšie informácie o Editora dotazov nájdete v ďalšej časti, transformácia.

Transformovanie

Množina funkcií Získať a transformovať umožňuje transformovanie údajov zo zdrojov údajov tak, aby ste ich mohli lepšie analyzovať. Transformovanie údajov je úpravou podľa vlastných požiadaviek – napríklad odstránenie stĺpca, zmena typu údajov alebo zlúčenie tabuliek. Každý z týchto postupov predstavuje transformáciu údajov, pričom transformovaním získavajú údaje podobu, ktorú potrebujete docieliť na ich ďalšie analyzovanie. Proces transformovania jednej alebo viacerých množín údajov sa často nazýva aj tvarovanie údajov.

Program Excel používa Vyhradený Editor dotazov na uľahčenie a zobrazenie údajov transformácie. Keď vyberiete údaje > Získať údaje a potom vyberte položku zdroja údajov, napríklad zošit alebo databázy, okna navigátor sa zobrazí, takže si môžete vybrať, ktoré tabuľky (alebo tabuliek), ktorý chcete použiť v dotaze. Po výbere tabuľky, ukážku daných údajov sa zobrazí v pravej časti okna navigátor.

Získať a transformovať > Power Query navigačnej tably

Ak vyberiete možnosť Načítať, zdroji údajov smeruje priamo do programu Excel, ako je. Ak vyberiete možnosť Upraviť, ktorý sa spustí Editor dotazov.

Na table Power Query Editor

Editor dotazov uchováva informácie o všetkom, čo robíte s údajmi. Editor dotazov záznamov a označovať každého transformáciu alebo krok, použijete na údaje. Či transformácia pripojenie zdroja údajov, odstránenie stĺpca, zlúčení alebo údajový typ zmeny, Editora dotazov sleduje každú operáciu v časti Použité kroky na table Nastavenia dotazu.

Transformácie, ktoré vykonáte v rámci údajových pripojení, spolu vytvárajú dotaz.

Je dôležité vedieť, že akcie, ktoré sú definované v Editore dotazov nemenia pôvodný zdroj údajov. Namiesto toho Excel záznamov všetkých týchto krokov budete mať čas pripojenie alebo transformáciu údajov a raz dokončil tvarovanie údajov, vytvorí snímku rafinované množinu údajov a prináša do zošita.

Existuje veľa, veľa transformácie, ktoré môžete použiť na údaje. Môžete tiež napísať vlastné transformácie pomocou jazyka M, pomocou editora dotazov Rozšírený Editor. Rozšírený Editor môžete otvoriť z editora dotazov Home alebo zobrazenie podľa toho, kde môžete upraviť M jazyk kroky priradený existujúci dotaz alebo vytvoriť vlastný.

Power Query rozšírený Editor tabla s M jazyk úprav

Po dokončení vytvárania dotazu môžete vybrať Zavrieť a načítať z karty domov a výsledky dotazu sú načítané do Excelu a dostupné na novej karte zošita.

Ďalšie informácie o transformovaní:

Zdieľanie

Keď uložíte zošit programu Excel, ktorý obsahuje dotaz, dotaz sa automaticky uloží aj. Výberom položky dotazy & pripojenia na karte údaje môžete zobraziť všetky dotazy v zošite programu Excel.

Tabla dotazy doplnku Power Query a pripojenia

Ale prečo zastaviť? Pomocou Katalógu údajov služby Power BImôžete zdieľať svoje dotazy s niekým vo vašej organizácii. Alebo vytvorenie dotazu, že budete často používate, potom ho použiť vo viacerých zošitov a ušetrite si prácu. Namiesto ukladanie a odosielanie e-mailom excelových zošitov, zisťuje, čo sa zmenilo, alebo či jeho údaje sa zastarané, uložte dotazu v Katalógu údajov. Kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz na table dotazy & pripojenia a zobrazí sa ponuka poskytuje najrôznejšie možnosti vrátane Odoslať do katalógu údajov.

Power Query > Exportovať do možnosti

Všimnite si tiež ďalšie možnosti v kontextovej ponuke. Je to možné duplicitné dotaz, ktorý vám umožní zmeniť niektoré alebo všetky prvky dotazu bez zmeny pôvodného dotazu; je to ako vytvorenie šablóny dotazu, ktorý môžete potom upraviť na vytvorenie prispôsobených množiny údajov – ako jednu množinu údajov pre maloobchod, druhý na veľkoobchod a ďalšie pre inventár, všetky z nich na základe rovnaké údaje pripojenia.

Dotazy tiež možno zlúčiť alebo pripojiť, čím z nich môžete urobiť opätovne použiteľné preddefinované bloky.

Môžete tiež publikovanie zošita na Power BI a vytvárať zostavy online, ktoré môžete zdieľať s členmi svojej skupiny, obnovené automaticky a vyhľadávanie spresnené. Publikovanie zošita v službe Power BI, vyberte Súbor > publikovať > publikovať v Power BI.

Poznámka: Ak chcete zošit publikovať v službe Power BI, musí byť uložený v službe OneDrive for Business

Dokončený dotaz môžete použiť na vytváranie zostáv v Exceli alebo v službe Power BI. Pozrite si nasledujúcu sekciu a získajte ďalšie informácie o prostriedkoch na vytváranie zostáv umožňujúcich využiť všetku predchádzajúcu prácu vykonanú pomocou funkcií Získať a transformovať, ktorou ste údaje požadovaným spôsobom tvarovali.

Ďalšie informácie o zdieľaní:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×