Začíname pracovať s programom Word 2010 – skupina používateľov

Nasadzujete program Microsoft Word 2010 pre skupinu používateľov? Inovuje táto skupina z programu Word 2003 alebo Word 2007? Nižšie uvádzame niektoré kľúčové nové funkcie v programe Word 2010 a niektoré prostriedky, ktoré zjednodušia celý prechod.

Tento článok popisuje niektoré z nových funkcií. Ďalšie informácie o nových funkciách nájdete v článku Nové funkcie v programe Word 2010. Ak inovujete z programu Word 2003, prečítajte si časť Novinky v programe Word 2010 pre používateľov inovujúcich z verzie 2003.

Obsah tohto článku

Zjednodušenie práce

Prispôsobenie pása s nástrojmi

Zobrazenie Microsoft Office Backstage

Navigácia a vyhľadávanie v dlhých dokumentoch

Obnovenie neuloženej práce

Zlepšenie spolupráce

Ukladanie dokumentov a prezentácií z Wordu priamo na lokalitu SharePoint

Práca na rovnakom dokumente v rovnakom čase

Vyššia bezpečnosť s chráneným zobrazením

Vyhľadanie a odstránenie skrytých metaúdajov a osobných informácií v súboroch

Zabránenie zmenám finálnej verzie dokumentu

Zjednodušenie ovládania dokumentov

Rýchle začatie práce

Zjednodušenie práce

Prispôsobenie pása s nástrojmi

Pás s nástrojmi programu Word 2010 môžete prispôsobiť a pridať naň karty špecifické pre určitý tím alebo karty špecifické pre spoločnosť, ako aj skupiny s príkazmi, ktoré sa najčastejšie používajú počas práce vo vašej organizácii.

Nová úloha

Ďalšie informácie o prispôsobení pása s nástrojmi nájdete v časti Prispôsobenie pása s nástrojmi.

Zobrazenie Microsoft Office Backstage

V zobrazení Microsoft Office Backstage môžu používatelia na súbore urobiť všetko, čo nemôžu urobiť v súbore. Zobrazenie Backstage je poslednou novinkou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent a sprievodnou funkciou pása s nástrojmi, kde môžete spravovať súbory: vytvárať, ukladať, tlačiť, zdieľať, nastavovať možnosti a kontrolovať skryté metaúdaje alebo osobné údaje v súboroch.

Príkazy dostupné po kliknutí na kartu Súbor v programe Word

Ďalšie informácie nájdete v časti Úvod do zobrazenia Backstage.

Keď je dokument prepojený s programom SharePoint 2010, autori dokumentu môžu taktiež zadávať metaúdaje dokumentu. Autori, ktorí pracujú so súborom, môžu použiť zobrazenie Backstage na prístup k profilom iných autorov a na interakciu s pracovnými postupmi.

Navigácia a vyhľadávanie v dlhých dokumentoch

V programe Word 2010 sa môžu používatelia rýchlo presúvať vlastným spôsobom dlhými dokumentmi. Obsah môžu vyhľadávať pomocou funkcie prírastkového vyhľadávania, t. j. nemusia úplne presne vedieť, čo hľadajú, aby to našli.

Obrázok tlačidla

V programe Word 2010 máte k dispozícii nasledujúce možnosti:

 • klikaním na časti štruktúry dokumentu môžete prechádzať hlavičkami v dokumente,

 • zbalením úrovní prehľadu môžete skryť vnorené hlavičky a jednoduchšie pracovať s dokumentmi so zložitou štruktúrou a s komplikovanými dlhými dokumentmi,

 • zadaním textu do poľa hľadania môžete okamžite vyhľadať požadované miesto v dokumente,

 • presúvaním záhlaví myšou v rámci dokumentu môžete zmeniť usporiadanie štruktúry, ale aj odstrániť záhlavia a ich obsah,

 • môžete jednoducho posúvať hlavičku aj s jej vnorenými hlavičkami na vyššiu alebo nižšiu úroveň v rámci hierarchie,

 • môžete pridávať nové hlavičky do dokumentu, a zostaviť tak základný prehľad, alebo môžete vkladať nové hlavičky bez posúvania v dokumente,

 • môžete si zachovať prehľad o obsahu upravovanom inými používateľmi prehľadávaním hlavičiek, ktoré obsahujú indikátor spolutvorby,

 • môžete zobraziť miniatúry všetkých strán v dokumente a klikaním ich presúvať v dokumente.

Nová úloha

Ďalšie informácie nájdete v téme Navigácia v dokumente.

Na začiatok stránky

Obnovenie neuloženej práce

Teraz je jednoduchšie obnoviť dokument programu Word, ak ste súbor zatvorili bez uloženia, alebo ak chcete skontrolovať alebo vrátiť sa k predchádzajúcej verzii súboru v ktorom už pracujete. Tak ako v starších verziách programu Word, povolenie funkcie AutoRecover bude ukladať verzie počas práce v súbore vo vybranom intervale.

Teraz si môžete zachovať poslednú automaticky uloženú verziu súboru v prípade náhodného zatvorenia súboru bez uloženia, takže ju môžete otvoriť, keď nabudúce otvoríte súbor. Prístup k zoznamu automaticky uložených súborov budete mať zo zobrazenia Microsoft Office Backstage aj počas práce v súbore.

Na začiatok stránky

Zlepšenie spolupráce

Program Word 2010 vám pomôže efektívnejšie pracovať s kolegami. Program Word 2010 obsahuje aj funkcie lepšieho zabezpečenia informácií pri zdieľaní práce a lepšieho zabezpečenia počítača pred súbormi, ktoré nemusia byť bezpečné.

Ukladanie dokumentov a prezentácií z Wordu priamo na lokalitu SharePoint

Používatelia môžu priamo ukladať dokumenty programu Word 2010 do knižnice dokumentov lokality SharePoint 2010 zo zobrazenia Backstage. Keď kliknete na položku Uložiť a odoslať v zobrazení Backstage a potom kliknete na položku Uložiť na lokalitu SharePoint, v programe Word sa zobrazia knižnice dokumentov, ktoré ste naposledy použili.

Ďalšie informácie nájdete v téme Uloženie dokumentu z balíka Office 2010 v službe SharePoint.

Práca na rovnakom dokumente v rovnakom čase

V programe Word 2010 môžete spolupracovať priamo v rámci Wordu. Nemusíte odosielať e-mailové prílohy ani ukladať koncepty dokumentov s názvami, ako napríklad TSP_final_2_FINAL.docx. Stačí len otvoriť dokument a začať pracovať. Uvidíte, kto pracuje spolu s vami a v ktorej časti vykonáva svoje úpravy. Môžete spolupracovať na ľubovoľnom dokumente, ktorý je uložený na lokalite Microsoft SharePoint Foundation 2010 podporujúcej pracovné priestory alebo vo OneDrive.

Pri otvorení zdieľaného dokumentu sa tento dokument v programe Word automaticky uloží do vyrovnávacej pamäte a umožňuje vám tak vykonávať v ňom zmeny v režime offline. Po návrate do režimu online program Word automaticky synchronizuje vykonané zmeny. Ak musíte pracovať mimo pracoviska, nemusíte si viac robiť starosti s ukladaním lokálnych kópií ani s manuálnym zlučovaním zmien s dokumentmi na serveri po návrate na pracovisko.

V programe Word 2010 môže na dokumente naraz pracovať viac autorov a programy balíka Office Online vám umožňujú pracovať na svojich dokumentoch.

Nová úloha

Poznámka SkyDrive je teraz OneDrive a SkyDrive Pro je teraz OneDrive for Business. Prečítajte si viac o tejto zmene v článku Od SkyDrive k OneDrive.

Jeden dokument môžu súčasne upravovať aj viacerí autori, ktorí tiež môžu svoje zmeny synchronizovať s ostatnými. Autori môžu blokovať prístup k oblastiam dokumentu v čase, keď s nimi pracujú.

Vyššia bezpečnosť s chráneným zobrazením

V zabezpečenom zobrazení sa súbory otvárajú so zablokovanými funkciami úprav. Súbory z potenciálne nebezpečného umiestnenia, ako je napríklad Internet alebo príloha e-mailu, alebo súbory s aktívnym obsahom, ako sú napríklad makrá, pripojenia údajov alebo ovládacie prvky ActiveX, sa overujú a môžu byť otvorené v zabezpečenom zobrazení. Súbory z dôveryhodných zdrojov možno povoliť kliknutím na položku Povoliť úpravy, alebo údaje o súbore možno preskúmať v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Ďalšie informácie o chránenom zobrazení nájdete v téme Čo je chránené zobrazenie?

Vyhľadanie a odstránenie skrytých metaúdajov a osobných informácií v súboroch

Skôr než budete svoj dokument zdieľať s inými používateľmi, môžete použiť kontrolu dokumentu a zistiť, či sa v dokumente nenachádzajú skryté metaúdaje, osobné informácie alebo skrytý obsah, ktorý môže byť uložený v dokumente.

Kontrola dokumentov môže vyhľadať a odstrániť napríklad takéto informácie:

 • komentáre,

 • verzie,

 • sledované zmeny,

 • poznámky písané rukou,

 • skrytý text,

 • vlastnosti dokumentu,

 • vlastné XML údaje,

 • informácie v hlavičkách a pätách.

Kontrola dokumentu zabezpečí, že dokumenty, ktoré zdieľate s inými používateľmi, nebudú obsahovať žiadne skryté osobné údaje a ani žiadny skrytý obsah, ktorý vaša organizácia nechce distribuovať. Organizácia môže tiež prispôsobiť kontrolu dokumentov a pridať kontroly ďalších typov skrytého obsahu.

Ďalšie informácie o kontrole dokumentov nájdete v téme Odstránenie skrytých údajov a osobných informácií kontrolou dokumentov.

Zabránenie zmenám finálnej verzie dokumentu

Skôr než budete zdieľať finálnu verziu dokumentu, môžete použiť príkaz Označiť ako finálnu verziu, pomocou ktorého zapnete režim dokumentu iba na čítanie a oznámite používateľom, že zdieľate finálnu verziu dokumentu. Keď je dokument označený ako finálna verzia, zadávanie textu, príkazy na úpravy, ako aj kontrolné značky sú zakázané a používatelia, ktorí si dokument prezerajú, nebudú môcť dokument náhodne zmeniť.

Príkaz Označiť ako finálnu verziu nie je funkciou zabezpečenia. Po vypnutí funkcie Označiť ako finálnu verziu môže prezentáciu upravovať každý používateľ.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zakázanie zmien finálnej verzie súboru.

Zjednodušenie ovládania dokumentov

Kontrola zjednodušenia ovládania pomáha identifikovať a odstraňovať problémy so zjednodušením v dokumentoch, takže umožňuje odstrániť všetky potenciálne problémy, ktoré môžu používateľom s postihnutím zabrániť v prístupe k obsahu.

Ak sa vyskytnú problémy so zjednodušením v dokumente, v zobrazení Microsoft Office Backstage sa zobrazí upozornenie, ktoré umožňuje preskúmať a odstrániť problémy v dokumente. Ak chcete zobraziť toto upozornenie, kliknite na kartu Súbor. V časti Pripraviť na zdieľanie kliknite na položku Overiť výskyt problémov a potom kliknite na položku Skontrolovať dostupnosť.

Ďalšie informácie nájdete v téme Kontrola problémov so zjednodušením ovládania.

Na začiatok stránky

Rýchle začatie práce

Nižšie uvádzame ďalšie prostriedky, ktoré pomáhajú používateľom vyhľadávať príkazy a funkcie, ktoré potrebujú čo najskôr použiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×