Začíname pracovať s programom Project 2010

Prehľad

Začíname pracovať s programom Project 2010 Potrebujete spravovať projekt, ale nemáte potrebnú istotu pri začiatkoch práce s programom Project 2010? Naučte sa, ako vytvoriť nový, prázdny projekt, niekoľko projektových úloh a ako vytvoriť štruktúru projektu prostredníctvom tvorby prehľadu úloh a ich prepájania.

V tomto kurze sa naučíte:

 • vytvoriť nový projekt rýchlo a efektívne,

 • vytvoriť novú úlohu a zmeniť úlohu z manuálneho na automatické plánovanie,

 • vytvoriť vzťahy alebo prepojenia medzi úlohami,

 • vytvoriť prehľad úloh a tým vytvoriť štruktúru projektu.

Súčasti kurzu:

 • Štyri lekcie samoštúdia a jedno cvičenie na získanie praktických skúseností. Toto cvičenie vyžaduje program Project 2010.

 • Krátky test na konci lekcie. Test nie je hodnotený.

 • Stručná referenčná karta, ktorú si na konci kurzu môžete vytlačiť

Verzia offline (24 MB)

Vytvorenie nového projektu

Nová úloha

Pridanie úloh do projektu

Nová úloha

Pridanie prepojení medzi úlohami v projekte

Nová úloha

Vytvorenie prehľadu úloh v projekte

Nová úloha

Cvičenie

Začíname pracovať s programom Project 2010 – cvičenie

Veľkosť súboru na prevzatie: 175 kB

Praktické cvičenie v programe Project 2010

Teraz nastal čas vyskúšať si používanie programu v praktickom cvičení.

Informácie o praktickom cvičení

Po kliknutí na tlačidlo Praktické cvičenie v programeProject sa do počítača prevezme cvičný dokument, ktorý sa otvorí v programe Project, a zobrazí sa samostatné okno s pokynmi týkajúcimi sa cvičenia.

Poznámka    V počítači je potrebné mať nainštalovaný program Project 2010.

Otestujte sa

Absolvujte nasledovný test, aby ste sa uistili, že ste materiálu porozumeli. Odpovede sa nikde nezverejňujú a výsledky sa nevyhodnocujú.

Ak zadáte trvanie manuálne naplánovaných úloh, program Project automaticky vytvorí počiatočný a koncový dátum.

Pravda

Ľutujeme, nesprávne. Program Project vytvára počiatočné a koncové dátumy automaticky len pre automaticky naplánované úlohy.

Nepravda

Výborne! Zadaním trvania manuálne naplánovaných úloh sa automaticky nevytvorí počiatočný a koncový dátum pre úlohy.

Manuálne naplánované úlohy majú trvanie, ako aj počiatočný a koncový dátum.

Pravda

Ľutujeme, nesprávne. Trvania, počiatočné dátumy a koncové dátumy nie sú vyžadované pre manuálne naplánované úlohy.

Nepravda

Výborne! Manuálne naplánované úlohy nevyžadujú trvanie ani dátumy. Môžu existovať ako úlohy bez akýchkoľvek informácií o naplánovaní.

Súhrnné úlohy majú vždy celkovú dĺžku trvania ich podúloh.

Nepravda

Výborne! Len súhrnné úlohy, ktoré sú nastavené na automatické naplánovanie, majú celkovú dĺžku trvania ich podúloh.

Pravda

Ľutujeme, nesprávne. Manuálne naplánované úlohy nemajú celkovú dĺžku trvania podúloh vo všetkých prípadoch. Môžete napríklad myšou potiahnuť panel súhrnnej úlohy a predĺžiť tak jej trvanie bez ovplyvnenia podúloh. V prípade automaticky naplánovaných súhrnných úloh nie je možné manuálne zmeniť ich trvanie.

Ktoré z nasledujúcich hodnôt trvania sú povolené pre automaticky naplánované úlohy?

4

Správne! Automaticky naplánované úlohy používajú číselné hodnoty. V tomto prípade môžete zadať hodnotu 4d alebo 4.

Štyri dni

Ľutujeme, nesprávne. „Štyri“ nie je číselná hodnota a teda sa nemôže zadať ako hodnota trvania pre automaticky naplánované úlohy. V prípade automaticky naplánovaných úloh použite hodnotu 4 alebo 4d.

Čoskoro

Ľutujeme, nesprávne. Slová ako „Čoskoro“ sa môžu použiť len pre nastavenie trvania v manuálne naplánovaných úlohách.

Manuálne naplánované úlohy môžu mať počiatočný dátum „Čoskoro“.

Pravda

Správne! Manuálne naplánované úlohy môžu mať dátumové hodnoty vo forme slov, dátumov alebo čísiel.

Nepravda

Ľutujeme, nesprávne. Manuálne naplánované úlohy nevyžadujú dátumové hodnoty vo formáte dátumu. Môžu mať dátumové hodnoty vo forme slov, napríklad „Čoskoro“ alebo „Porozprávať sa s Petrom“.

Pripomienky

Rýchla referencia

Pozrite tiež

Vytvorenie nového projektu

Program Project sa predvolene otvára s novým projektom. Ak chcete vytvoriť Ďalšie projekty, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na kartu Súbor. Otvorí sa zobrazenie Backstage.

 2. Kliknite na tlačidlo Nový.

 3. Kliknite na položku Prázdny projekt.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

Prepojenie dvoch úloh

Prepájanie úloh umožňuje vytvárať vzťahy medzi úlohami. Môžete napríklad chcieť, aby sa úloha začala, až keď sa skončí iná úloha. Nebudete napríklad chcieť, aby sa fáza projektovania projektu začala súčasne s výstavbou, pretože sa môžu vyskytnúť problémy. V tomto prípade by ste prepojili fázu projektovania a fázu výstavby tak, aby sa jedna začala až po skončení druhej.

 1. Vyberte dve úlohy, ktoré chcete prepojiť. Vyberte prvú úlohu kliknutím na jej názov v stĺpci Názov úlohya potom podržte stlačené tlačidlo SHIFT a kliknite na druhú úlohu.

 2. Kliknite na kartu Úloha a potom v skupine Plán kliknite na tlačidlo Prepojiť úlohu . Prepojenie úloh

 3. Ak chcete zmeniť typ prepojenia, dvakrát kliknite na čiaru medzi prepojenými úlohami a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Začatie po dokončení (ZD)    Druhá úloha sa môže začať až po dokončení prvej úlohy. Príkladom môžu byť úlohy Postaviť plot a Natrieť plot – úloha Natrieť plot sa môže začať až po dokončení úlohy Postaviť plot. Toto je najbežnejší typ závislosti.

  • Začatie po začatí (ZZ)    Druhá úloha sa môže začať, až keď sa začne prvá úloha. Príkladom môžu byť úlohy Liatie základov a Zarovnávanie betónu – úloha Zarovnávanie betónu sa nemôže začať, kým sa nezačne úloha Liatie základov.

  • Dokončenie po dokončení (DD)    Druhá úloha sa môže dokončiť, až keď sa dokončí prvá úloha. Príkladom môžu byť úlohy Montáž elektrických káblov a Kontrola elektrických rozvodov, úlohu Kontrola elektrických rozvodov nie je možné dokončiť skôr, ako sa dokončí úloha Montáž elektrických káblov.

  • Dokončenie po začatí (DZ)    Druhá úloha sa môže dokončiť, až keď sa začne prvá úloha. Tento typ závislosti sa môže používať na presné plánovanie až po medzník alebo dátum dokončenia projektu na minimalizovanie rizika neskorého dokončenia úlohy z dôvodu nesplnenia závislých úloh.

Zmena režimu úlohy pre úlohu

Existujú dva typy režimu úlohy: manuálne naplánované a automaticky naplánované:

 • Manuálne naplánované    Manuálne naplánované úlohy umožňujú väčšiu flexibilitu pri plánovaní úlohy. Napríklad pre manuálne naplánovanú úlohu môžete vybrať trvanie Čoskoro bez toho, že by program Project zobrazil chybu.

 • Automaticky naplánované    Automaticky naplánované úlohy vyžadujú špecifické typy hodnôt pre polia trvania a začiatku. Tieto úlohy využívajú tieto informácie (spolu s informáciami kalendára) na pomoc pri rozhodovaní, v akom čase sa úlohy majú začať vzhľadom na ďalšie úlohy.

Ak chcete zmeniť režim úlohy pre úlohu, postupujte nasledovne:

 • V stĺpci Režim úlohy úlohy kliknite na položku Automaticky naplánovať ( Automatické naplánovanie ) alebo Manuálne naplánované ( Pripnutá úloha s otáznikom alebo Pripnutá úloha ).

Vytvorenie prehľadu projektu na vytvorenie fázy s podúlohami

Tvorba prehľadu umožňuje rozdeliť zoznam úloh, aby sa javil organizovanejší a čitateľnejší. Prehľady sa vytvárajú odsadením alebo presunutím úlohy na nižšiu úroveň prehľadu v stĺpci Názov úlohy. Pri odsadení sa úloha stane podúlohou najbližšej predchádzajúcej úlohy na vyššej úrovni prehľadu. Úlohy na najvyššej úrovni prehľadu sa niekedy nazývajú fázy.

 1. Vyberte úlohu, ktorú chcete odsadiť pod jej fázu alebo súhrnnú úlohu.

 2. Na karte Úloha v skupine Plán kliknite na položku Zväčšiť odsadenie úlohy. Zväčšiť odsadenie úlohy

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×