Začíname pracovať s lokalitou Osobná lokalita

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Lokalitu Osobná lokalita môžete používať na zdieľanie informácií a spojenie s inými používateľmi, ktorí môžu vytvoriť vašu profesionálnu sieť. Tento článok uvádza niektoré kľúčové funkcie a poskytuje informácie o tom, ako začať pracovať.

Obsah tohto článku

Prehľad

Spôsoby najlepšieho využitia osobnej lokality

Interakcia s obsahom a kolegovia

Zobrazenie a aktualizácia profilu osobnej lokality

Zobrazenie profilu

Aktualizácia profilu

Postupujte podľa nových kolegov

Používať značky a poznámky na zdieľanie informácií

Pridajte nástroj značky a poznámky SharePointu do svojho prehliadača

Pridanie značiek a poznámok na stránky pomocou webového prehliadača

Pridanie značiek a poznámok na stránky na lokalite SharePoint Server

Pridanie obsahu na lokalitu Osobná lokalita

Pridanie zdieľaných dokumentov na lokalitu Osobná lokalita

Vytvorenie osobného blogu

Napísať poznámku v profile

Zdieľať aktualizácie stavu

Kontrola aktualizácie informačného kanála s aktualizáciami

Prehľad

Lokalita Osobná lokalita je miestom, na ktorom môžete sieťovo spolupracovať s kolegami a sledovať informácie, o ktoré máte záujem. Môžete si zobraziť kanál noviniek aktivít vašich kolegov, sledovať obsah, ktorý ste vy a vaši kolegovia označili a zdieľať aktualizácie stavu.

Ak chcete rozšíriť svoju profesionálnu sieť, lokalita SharePoint Server môže navrhnúť nových kolegov a kľúčové slová na sledovanie na základe e-mailov, ktoré odosielate z kompatibilných e-mailových programov. Taktiež môžete nájsť nových kolegov alebo kľúčové slová prostredníctvom informácií v kanáli noviniek (napríklad osoby, ktoré označia obsah, týkajúci sa vašich záujmov).

Poznámka: Tento článok sa vzťahuje spoločnosti Contoso, ktorá je fiktívny výrobnej a maloobchodná spoločnosť.

Napríklad Diane Prescott je Online Ad obchodný riaditeľ v spoločnosti Contoso. Keďže je znalosti o reklama metriky, jej pridala metriky výrazu do časti Opýtať sa ma na jej profil. Ľudia môžu jednoducho kliknite na kľúčových slov, metrika opýtať Andrea.

Nezabudnite, že vaša organizácia môže upravovať vašu lokalitu Osobná lokalita, ako aj váš profil. Môže napríklad kontrolovať, ktoré druhy informácií môžete pridať alebo prispôsobiť. Vaša organizácia môže na vašu lokalitu Osobná lokalita pridať aj informácie z iných zdrojov údajov, napríklad z databázy ľudských zdrojov.

Maximálne využitie lokality Osobná lokalita

Existuje niekoľko spôsobov spolupráce s kolegami a možností získavať aktuálne informácie o nových oblastiach. Ak chcete využiť lokalitu Osobná lokalita a profil v maximálnej miere, nižšie uvádzame niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať:

Zobrazenie a aktualizácia profilu -niektoré informácie vo vašom osobnom profile môžu byť vyplnené už vaša organizácia adresárovej služby, ale môžete pridať ďalšie podrobnosti, aby vaši kolegovia môžete rozšíriť siete. Ak vaša organizácia neposkytuje obrázok profilu, môžete pridať tak, aby ľudia môžete rozpoznať v schôdze a udalosti. Môžete tiež zdieľať krátke stav aktualizácie, ktoré ľudia uvidia, keď navštívte stránku svojho profilu alebo pohybovať sa ich informačný kanál s aktualizáciami.

Aktualizácia stavu

Postupujte podľa nových kolegovia môžete sledovať aktivity kolegami tak, aby ste videli, keď ich označovať obsah, zmeniť stav práce alebo dosiahnuť dôležité práce medzníka. Svoj profil už môže obsahovať niektoré kolegovia – zvyčajne členov tíme, váš správca a priamych podriadených. Môžete pridať viac ľudí, ako často pracujete s ľuďmi v iných oddeleniach alebo ľudí s podobnými záujmami.

Zoznam kolegov

Pridanie obsahu na lokalitu Osobná lokalita - v závislosti od nastavenia osobnej lokality, môžete zdieľať dokumenty, obrázky, a dokonca zdieľať svoje myšlienky do blogu.

Poznámka: Svoje meno často obsahuje prepojenia na osobnej lokalite, keď sa zobrazí v niekoľkých miestach na lokalite SharePoint. Pridať prepojenie na svoj podpis e-mailu alebo do iných umiestnení, kde vaše meno sa zobrazí na intranet vašej organizácie.

Práca s obsahom a kolegami

Keď sa spojíte s kolegami, môžete rozšíriť svoju sieť osôb a znalostí.

Napríklad Diane Prescott identifikovala aj niektorých oblastiach chce zdroje informácií, ako je napríklad marketingu. Pretože jej pridaním blogovanie ako úrok vo svojom profile, videla keď ostatní ľudia tag obsah pomocou tohto kľúčového slova. Anna sa dozvedel o nových zdrojov a identifikované nových kolegov, ktorí sú zdieľanie jej záujmy.

Nižšie uvádzame niektoré spôsoby spolupráce s kolegami:

Používanie značiek a poznámok na zdieľanie informácií – môžete označiť a písať poznámky o obsahu, ktorý chcete neskôr zapamätať alebo zdieľať s ostatnými. Ľudia vo vašej organizácii môžete dozvedieť viac o záujmov zobrazením značky a značky môžete použiť na identifikáciu súvisiaci obsah.

Poznámky o obsahu

Informácie o stave sprevádzať – môžete zdieľať aktuálne informácie o sebe, napríklad máte záujem o projekte alebo ako ľudia najlepšie vás kontaktovať.

Kontrola aktualizácie informačného kanála s aktualizáciami – činnosti vaši kolegovia, napríklad keď aktualizovať svoj blog alebo získať podporu, sa zobrazia v informačnom kanáli s aktualizáciami. Začiarknutím informačného kanála s aktualizáciami, môžete informácie o obsah úrokovej a dôležité medzníky pre vašich kolegov. Ak sa zobrazuje položky, ktorú chcete odpovedať, môžete kliknúť na názvy vaši kolegovia navštíviť svoje profily. Ak sa zobrazí, že kolega získal podporu, môžete navštíviť kolegu profil služieb a nechajte odkaz Gratulujeme.

Opustenie poznámok pre vašich kolegov – navštívte profilov iných ľudí, ďalšie informácie o svoje projekty, alebo dokonca opustiť poznámky pre ne na tabuli s poznámkami. Napríklad, ak spĺňate niekto znalosti schôdzu, môžete skontrolovať ich profil zistiť, či majú prepojenia alebo značky na ďalšie zdroje informácií, alebo dokonca ich položiť otázku.

Na začiatok stránky

Zobrazenie a aktualizácia profilu na lokalite Osobná lokalita

Niektoré podrobné informácie profilu, ako je napríklad meno alebo pracovné zaradenie, mohli byť zadané spoločnosťou, takže ich nemôžete odstrániť. Ak chcete opraviť chyby v týchto typoch informácií, obráťte sa na osobu, ktorá je zodpovedná za vašu lokalitu, alebo na oddelenie ľudských zdrojov.

Zobrazenie profilu

 1. Na lokalite SharePoint v pravom hornom rohu kliknite na položku Osobná lokalita. Ak sa možnosť Osobná lokalita nezobrazuje v pravom hornom rohu, prejdite na stránku obsahujúcu prepojenie alebo vyhľadajte svoj profil. Ak už máte zobrazenú lokalitu Osobná lokalita, tento krok vynechajte.

 2. Kliknite na položku môj profil.

 3. Ak chcete zobraziť podrobnosti ďalší profil,kliknite na položkuĎalšie informácie o.

Aktualizácia profilu

V profile sa môžu nachádzať informácie o pracovnej náplni, kontaktné informácie alebo iné podrobnosti. Tieto informácie môžu pomôcť iným ľuďom lepšie porozumieť vašej pracovnej náplni a umožniť im lepšie komunikovať. Stránka profilu obsahuje niekoľko podrobností, z ktorých niektoré spravuje vaša organizácia a iné môžete prispôsobovať aj vy.

Ak do profilu pridáte informácie, ako je napríklad fotografia, zobrazia sa každému návštevníkovi. Na niektoré podrobné údaje však môžete použiť kategórie ochrany osobných údajov a zaistiť tak, že si ich budú môcť zobraziť iba niektorí používatelia. Pomocou kategórií ochrany osobných údajov je možné určiť informácie, napríklad číslo mobilného telefónu, pre vybratú skupinu jednotlivcov.

Zadajte slová, ktoré sa týkajú popisu spýtať sa ma o sekcii. Keď ľudia navštíviť svoj profil, budú kliknite na podmienky a potom si položiť otázku s výveska. Zadajte položiek, ktoré vás zaujímajú a by ste chceli, prečítajte si ďalšie informácie v časti záujmy . Kľúčové slovo súvisiace položky sa zobrazia v informačnom kanáli s aktualizáciami. Nájsť ďalšie podrobnosti o úprava profilu v časti Pozrite tiež.

 1. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak už prezeráte iného profilu alebo na stránku na vašej osobnej lokalite, kliknite na položku Môj profil. Anketa v Lyncu

  • Ak si prezeráte iný typ stránky na lokalite SharePoint, kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu Názov profilu , a potom kliknite na položku Môj profil.

 2. Kliknite pod obrázkom na položku Upraviť osobný profil.

 3. Na stránke Úprava podrobností vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať údaje o sebe, vpíšte ich do poľa vedľa údaju, ktorý chcete aktualizovať. V časti Informácie o mne môžete formátovať text, ako aj pridávať hypertextové prepojenia. V rámci organizácie sa môže zobrazovanie určitých údajov o zamestnancoch zakázať, prípadne organizácia môže pre dané údaje poskytnúť vlastné informácie.

  • Ak chcete pridať alebo zmeniť svoj obrázok, kliknite na položku Vybrať obrázok, vyhľadajte obrázok, ktorý chcete, a kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete odstrániť text, vyberte ho a stlačte kláves DELETE.

 4. Ak je pole Komu zobraziť aktívne, môžete obmedziť zobrazenie osobných informácií, takže sa tieto informácie zobrazia len skupine ochrany osobných údajov, a nie každému používateľovi vo vašej spoločnosti.

 5. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Sledovanie nových kolegov

V závislosti od nastavenia lokality Osobná lokalita môžete dostávať e-mailové oznámenia, keď používatelia sledujú vaše aktivity, ako aj návrhy na sledovanie nových kolegov. Týchto kolegov môžete sledovať kliknutím na prepojenia v e-mailovej správe.

Nových kolegov môžete sledovať aj vtedy, keď navštívite ich profily. V mnohých prípadoch na lokalite SharePoint môžete zobraziť profil niektorého používateľa tým, že kliknete na jeho meno. Ak napríklad vidíte meno kolegu, ktorý označil príslušný obsah vo vašej výmene správ, môžete kliknúť na meno danej osoby.

Pridať ako kolegu

 1. Vyhľadajte profil osoby, ktorú chcete sledovať. Ak sa meno danej osoby zobrazuje na lokalite SharePoint (napríklad vedľa dokumentu, ktorý daná osoba naposledy upravovala), kliknutím na meno navštívite profil danej osoby.

 2. Kliknite na položku Pridať kolegu.

Tip: Môžete použiť aj prehliadač organizácie a Yahoo vyhľadajte kolegovia.

Na začiatok stránky

Používanie značiek a poznámok na zdieľanie informácií

Môžete použiť kľúčové slová v dokumentoch a na stránkach, ktoré chcete jednoducho sledovať a zapamätať si ich. V závislosti od spôsobu konfigurácie vašej organizácie môžete taktiež použiť kľúčové slová na stránkach alebo v článkoch, o ktoré máte záujem na internete.

Poznámka: Vaša organizácia môže obmedziť používanie sociálne označovanie alebo obmedziť kľúčové slová, ktoré môžete použiť preddefinovanú množinu výrazov.

Vaše značky a poznámky sú organizované v „mraku značiek“, ktorý môžete rôznymi spôsobmi prehľadávať. Značky, ktoré používate najčastejšie, sa zobrazujú väčšie než ostatné značky. Značky môžete rôznym spôsobom filtrovať a prehľadávať.

Zhluk značiek

K dispozícii je niekoľko odlišných spôsobov označovania obsahu. Ak chcete označiť online informácie na ľubovoľnom mieste, môžete použiť nástroj lokality SharePoint na označovanie a poznámky, ktorý môžete pridať k obľúbeným položkám prehliadača, do záložiek alebo na panel prepojení.

Keď zobrazujete obsah na lokalite SharePoint, na použitie značiek a poznámok môžete použiť aj tlačidlá, ktoré slúžia aj na rýchle určenie toho, že sa vám daná položka páči a že ju chcete znova navštíviť, alebo zdieľať.

Pridanie nástroja na označovanie a poznámky lokality SharePoint do prehliadača

Presné kroky na pridávanie odkazu Značky a výveska sa môžu odlišovať v závislosti od prehliadača – začínate však použitím prepojenia daného nástroja na stránke Značky a poznámky lokality Osobná lokalita.

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak už prezeráte iného profilu alebo na stránku na vašej osobnej lokalite, kliknite na položku Môj profil. Anketa v Lyncu

  • Ak si prezeráte iný typ stránky na lokalite SharePoint, kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu Názov profilu , a potom kliknite na položku Môj profil.

 2. Kliknite na položku Značky a poznámky.

 3. V časti Pridať SharePoint značky a poznámky nástroj; pravým tlačidlom kliknite na prepojenie, a pridať do obľúbených položiek, prepojenia alebo záložiek prehliadača. V niektorých prehliadačoch, ako je napríklad program Internet Explorer, môžete pridať prepojenie na paneli s nástrojmi prepojenia. V prehliadači ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi.

S cieľom zjednodušiť postup pridávania záložiek môžete zobraziť obľúbené položky alebo prepojenia prehliadača v paneli s nástrojmi prehliadača.

Pridanie značiek a poznámok na stránky pomocou webového prehliadača

Po pridaní prepojenia Značky a výveska do prehliadača môžete toto prepojenie používať počas označovania webových stránok, ktoré si chcete zapamätať alebo zdieľať.

 1. Prejdite na stránku, na ktorú chcete pridať značky a poznámky.

 2. V prehliadači kliknite na položku Značky a výveska.

 3. Typ značky, ktoré vám pomôžu zapamätať si a klasifikovať obsahu na stránke. Značky oddelené bodkočiarkou.

 4. Ak chcete napísať poznámku o stránke, kliknite na položku Výveska a zadajte poznámku o stránke.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Pridávanie značiek a poznámok na lokalitu SharePoint Server

Nástroj Značky a výveska môžete používať z prehliadača pre akúkoľvek webovú stránku. Ak zobrazujete stránku na lokalite SharePoint, môžete použiť aj tlačidlá Páči sa mi a Značky a poznámky. Tlačidlo „Páči sa mi“ sa používa vtedy, keď chcete označiť obsah na zapamätanie, ale momentálne nechcete používať žiadne ďalšie značky ani poznámky. Podľa potreby ich môžete pridať neskôr.

 1. Prejdite na stránku na lokalite SharePoint Server, na ktorú chcete pridať značky a poznámky.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 3. Ak chcete rýchlo označiť obsah na neskoršie pripomenutie, ale nechcete pridávať žiadne ďalšie značky ani poznámky, kliknite na položku Páči sa mi.

 4. Ak chcete pridať ďalšie značky a poznámky, pomocou týchto krokov:

 5. Kliknite na položku Značky a poznámky.

 6. Typ značky, ktoré vám pomôžu zapamätať si a klasifikovať obsahu na stránke. Značky oddelené bodkočiarkou.

 7. Tiež písať poznámky o stránke, kliknite na položku Výveska; a zadajte poznámku o stránke.

 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Pridanie obsahu na lokalitu Osobná lokalita

Môžete pridávať dokumenty, ktoré chcete zdieľať s ostatnými používateľmi a vytvoriť blog na zdieľanie svojich nápadov. Blog môžete použiť napríklad na poskytnutie podrobných informácií o nových nápadoch alebo projekte, na ktorom práve pracujete.

Ak chcete pridať dokumenty, ktoré budú môcť zobraziť iní používatelia, použite knižnicu zdieľaných dokumentov. Ak chcete pridať dokumenty, ku ktorým budete mať prístup iba vy, pridajte ich do knižnice osobných dokumentov. Môžete pridať aj ďalšie knižnice, ako aj prispôsobiť povolenia a ďalšie nastavenia knižnice rovnako, ako v prípade iných knižníc na lokalite SharePoint.

V závislosti od nastavenia lokality Osobná lokalita môžete pridať aj ďalšie zoznamy a knižnice podobným spôsobom, akým vytvárate zoznamy alebo knižnice na lokalite ľubovoľného typu.

Pridanie zdieľaných dokumentov na lokalitu Osobná lokalita

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak už prezeráte iného profilu alebo na stránku na vašej osobnej lokalite, kliknite na položku Môj obsah. Môj obsah

  • Ak si prezeráte iný typ stránky na lokalite SharePoint, kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu Názov profilu a potom kliknite na položku Môj obsah.

   .

   Poznámka: Ak ste sa kliknutím na môj obsah po prvýkrát, môže trvať niekoľko minút pre zoznamy a knižnice, nastaviť.

 2. V časti Zdieľané dokumenty kliknite na položku Pridať nový dokument.

 3. Prejdite na dokument, ktorý chcete odovzdať a pridajte ďalšie požadované podrobnosti.

 4. Kliknite na položku OK.

Vytvorenie osobného blogu

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak už prezeráte iného profilu alebo na stránku na vašej osobnej lokalite, kliknite na položku Môj obsah. Môj obsah

  • Ak si prezeráte iný typ stránky na lokalite SharePoint, kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu Názov profilu a potom kliknite na položku Môj obsah.

   .

   Poznámka: Ak ste sa kliknutím na môj obsah po prvýkrát, môže trvať niekoľko minút pre zoznamy a knižnice, nastaviť.

 2. V pravej časti stránky kliknite na položku Vytvoriť blog.

 3. Ak chcete pridať nový príspevok na svoj blog, kliknite na položku Vytvoriť príspevok a vyplňte podrobnosti týkajúce sa príspevku.

Na začiatok stránky

Vytvorenie poznámky v profile iného používateľa

Keď na profile iného používateľa vytvoríte poznámku, poznámka sa bude spravidla zobrazovať dovtedy, kým daný používateľ nedostane novšie poznámky. V závislosti od nastavenia lokalít Osobná lokalita vo vašej organizácii je možné, že daný používateľ dostane aj e-mailové oznámenie s informáciami o vašej poznámke.

Poznámky je možné používať na rôzne účely, ako napríklad pripomienky k nedávnemu projektu kolegu, k medzníku alebo na spýtanie sa otázky.

 1. Vyhľadajte profil osoby, na ktorom chcete zanechať poznámku. Ak sa meno danej osoby zobrazuje na lokalite SharePoint (napríklad vedľa dokumentu, ktorý daná osoba naposledy upravovala), kliknutím na meno navštívite profil danej osoby.

 2. Do poľa v časti Výveska zadajte poznámku.

 3. Kliknite na tlačidlo Zverejniť.

Na začiatok stránky

Zdieľanie aktualizácií stavu

S kolegami vo svojom profile môžete zdieľať rýchle nápady alebo stavové hlásenia. Kolegom môžete napríklad oznámiť, že sa tešíte na nadchádzajúcu konferenciu alebo projekt.

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak už prezeráte iného profilu alebo na stránku na vašej osobnej lokalite, kliknite na položku Môj profil. Anketa v Lyncu

  • Ak si prezeráte iný typ stránky na lokalite SharePoint, kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu Názov profilu , a potom kliknite na položku Môj profil.

 2. Kliknite na položkučo sa dejetextu v bubline stav.

 3. Zadajte stručný text, ktorý chcete zdieľať.

 4. Stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Kontrola aktualizácií na kanáli noviniek

Ak chcete skontrolovať aktualizácie vo výmene správ, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak už prezeráte niekoho profil alebo stránku na lokalite Osobná lokalita, kliknite v ľavom hornom rohu na položku Osobná lokalita. Môžete kliknúť aj na položku Moja výmena správ.

Tlačidiel panela s nástrojmi lokality

 • Ak si prezeráte iný typ stránky na lokalite SharePoint, kliknite na svoje meno v pravom hornom rohu Názov profilu a potom kliknite na položku Osobnej lokality

Tip: Ak niektorá z položiek, vaši kolegovia, pravdepodobne nemáte žiadne nedávne činnosti. Ak chcete zvýšiť množstvo informácií v informačnom kanáli s aktualizáciami, zvážte opustenie poznámok pre vašich kolegov motivovať k komunikovať alebo zvážte nasledujúce ďalšie kolegovia. Ak chcete zobraziť menej aktualizácie, zvážte nasledujúce menej kolegami alebo zníženie počtu aktivít, ktoré sledujete vo vašom profile.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×