Začíname pracovať s aplikáciou Get & transformovať v Exceli

Začíname pracovať s aplikáciou Get & transformovať v Exceli

Ak chcete získať & transformáciu v Exceli, môžete vyhľadať zdroje údajov, vytvoriť pripojenia a potom ich tvarovať (napríklad odstrániť stĺpec, zmeniť typ údajov alebo zlúčiť tabuľky) tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Po tvarovaní údajov môžete svoje zistenia zdieľať alebo svoje dotazy použiť na vytváranie zostáv.

Pripojenie k údajom a transformácia údajov v Exceli v 4 krokoch: 1-Connect, 2-transformovať, 3-kombinovať a 4-spravovať.

Poradie týchto krokov je zvyčajne nasledovné:

  • pripojenie – pripojenie k údajom v cloude, v službe alebo uloženým lokálne,

  • transformovanie – tvarovanie údajov podľa vlastných požiadaviek, pričom pôvodný zdroj zostane nezmenený,

  • kombinovanie – vytvorenie dátového modelu z viacerých zdrojov údajov a získanie jedinečného náhľadu na údaje,

  • Spravovanie – po dokončení dotazu ho môžete uložiť, skopírovať alebo použiť na zostavy.

Vždy, keď sa pripojíte k údajom, Transformujte ho alebo skombinujete s inými zdrojmi údajov, funkcia Get & transformácia s názvom Editor dotazov na jednotlivé kroky a umožňuje ju však upravovať. Editor dotazov vám tiež umožňuje vrátiť späť, opakovať, zmeniť poradie alebo upraviť ľubovoľný krok... všetko, aby ste mohli zobraziť pripojené údaje presne podľa svojich predstáv.

Ak chcete získať & transformáciu, môžete vytvoriť dotazy, ktoré sú jednoducho alebo zložitejšie, ako potrebujete. Keď pridáte kroky k dotazu, Editor dotazov funguje v zákulisí na vytvorenie množiny diskrétnych pokynov, ktoré vykonávajú príkazy. Tieto pokyny sa vytvárajú v jazyku M. Používatelia, ktorí majú silu a flexibilitu údajových skriptov, môžu manuálne vytvoriť alebo zmeniť jazykové dotazy jazyka M pomocou rozšíreného editora. Editor dotazov a rozšírený editor sú podrobnejšie popísané ďalej v tomto článku.

Nový dotaz môžete začať na karte údaje > získať údaje > vyberte zdroj údajov. Ak sa tlačidlo získať údaje nezobrazuje, vyberte tlačidlo nový dotaz na karte údaje . Tu je príklad výberu z zdroja databázy.

Získať a transformovať – možnosti funkcie Z databázy

Poznámka: Power Query je k dispozícii aj pre predchádzajúce verzie Excelu ako doplnok, ako aj v službe Power BI. Ak chcete vedieť, ako pracuje doplnok Power Query v predchádzajúcich verziách Excelu, pozrite si tému Začíname s doplnkom Power Query.

Pripojenie

Dotaz môžete použiť na pripojenie k jednému zdroju údajov, ako je napríklad databáza Accessu , alebo sa môžete pripojiť k viacerým súborom, databázam, OData informačným kanálom alebo webovým lokalitám. Potom môžete všetky zdroje preniesť spolu s použitím vlastných jedinečných kombinácií a odhaliť prehľady, ktoré by ste inak nevideli.

Keď vyberiete možnosť získať údaje z časti získať & transformácie na karte údaje (alebo v novom dotaze , ak sa nezobrazuje tlačidlo získať údaje ), zobrazí sa množstvo zdrojov údajov, z ktorých si môžete vybrať vrátane súborov, ako sú excelové zošity. alebo TEXTOVÉ alebo CSV súbory, databázy ako Access, SQL Server, Oraclea MySQL, služby Azure , ako napríklad HDInsight alebo BLOB Storage, a najrôznejšie ďalšie zdroje, ako napríklad Web, zoznamy SharePointu, Hadoop súbory, Facebook, Salesforcea ďalšie.

Poznámka: Môžete zistiť, aké zdroje údajov sú k dispozícii, v ktorých verziách Excelu tu: kde sa nachádza & transformácia (Power Query).

Keď sa pripojíte k zdroju údajov, získate & transformácie zobrazí tablu navigátor , ktorá umožňuje upravovať údaje zo zdroja. Po výbere položky Upraviť v okne navigátorazískate & transformáciu spustíte Editor dotazov, čo je vyhradené okno, ktoré uľahčuje a zobrazuje vaše pripojenia údajov a premeny, ktoré použijete. Ďalšie informácie o editore dotazov sú uvedené v nasledujúcej časti s názvom Transformovanie.

Transformovanie

Množina funkcií Získať a transformovať umožňuje transformovanie údajov zo zdrojov údajov tak, aby ste ich mohli lepšie analyzovať. Transformovanie údajov je úpravou podľa vlastných požiadaviek – napríklad odstránenie stĺpca, zmena typu údajov alebo zlúčenie tabuliek. Každý z týchto postupov predstavuje transformáciu údajov, pričom transformovaním získavajú údaje podobu, ktorú potrebujete docieliť na ich ďalšie analyzovanie. Proces transformovania jednej alebo viacerých množín údajov sa často nazýva aj tvarovanie údajov.

Excel používa Vyhradený Editor dotazov na zjednodušenie a zobrazenie transformácií údajov. Keď vyberiete položku údaje > získať údaje, potom vyberte zdroj údajov, napríklad zošit alebo databázu, zobrazí sa okno navigátor , aby ste mohli vybrať tabuľku (alebo tabuľky), ktorú chcete použiť v dotaze. Keď vyberiete tabuľku, Ukážka jej údajov sa zobrazí na pravej table okna nástroja Navigator .

Získanie & transformácie > navigačnej tably Power Query

Ak vyberiete položku Načítať, zdroj údajov sa uvedie priamo do Excelu, ako je. Ak vyberiete možnosť transformovať údaje , spustí sa Editor dotazov.

Tabla editora doplnku Power Query

Editor dotazov sleduje všetko, čo s údajmi vykonáte. Každú transformáciu alebo krok, ktoré v rámci údajov urobíte, editor dotazov zaznamená a označí. Bez ohľadu na to, či je transformácia pripojením k zdroju údajov, odstránením stĺpca, zlúčenia alebo zmeny typu údajov, Editor dotazov sleduje každú operáciu v časti vyžiadané kroky na table nastavenia dotazu .

Transformácie, ktoré vykonáte v rámci údajových pripojení, spolu vytvárajú dotaz.

Je dôležité vedieť, že akcie, ktoré definujete v editore dotazov , nezmenia pôvodné zdrojové údaje. Namiesto toho Excel zaznamená každý krok, ktorý vykonáte pri pripájaní alebo transformovaní údajov, a po dokončení tvarovania údajov vytvorí snímku upravenej množiny údajov, ktorú prenesie do zošita.

Existuje veľa transformácií, ktoré môžete použiť na údaje. Môžete tiež napísať vlastné transformácie pomocou jazyka M pomocou rozšíreného editoraeditora dotazov. Môžete otvoriť rozšírený editor z kariet doma alebo v editore dotazov , kde môžete upraviť kroky jazyka M priradené k existujúcemu dotazu alebo si vytvoriť vlastné.

Tabla rozšíreného editora doplnku Power Query s jazykovou úpravou M

Po dokončení vytvárania dotazu môžete vybrať možnosť zatvorenie & načítať z karty domov a výsledky dotazu sa načítajú do Excelu a sú k dispozícii na karte nový zošit.

Ďalšie informácie o transformovaní:

Spravovanie

Keď uložíte excelový zošit obsahujúci dotaz, automaticky sa uloží aj dotaz. Ak chcete zobraziť všetky dotazy v excelovom zošite, vyberte položku dotazy & pripojenia na karte údaje .

Tabla dotazy a pripojenia v doplnku Power Query

Ak kliknete pravým tlačidlom myši na názov dotazu na table dotazy & pripojenia, zobrazí sa niekoľko možností. Môžete napríklad duplikovať dotaz , ktorý vám umožní zmeniť niektoré alebo všetky prvky dotazu bez toho, aby sa zmenil pôvodný dotaz. je to ako vytvorenie šablóny dotazu, ktorú potom môžete upraviť na vytvorenie prispôsobených množín údajov, ako je napríklad jedna množina údajov pre maloobchodný predaj, ďalší na veľkoobchodnej úrovni a ďalšie pre zásoby, pričom všetky sú založené na rovnakých údajových pripojeniach.

Dotazy tiež možno zlúčiť alebo pripojiť, čím z nich môžete urobiť opätovne použiteľné preddefinované bloky.

Dotazy & pripojení kliknite pravým tlačidlom myši na položku Možnosti ponuky

Môžete tiež publikovať svoj zošit v službe Power BI a vytvárať online zostavy, ktoré môžete zdieľať so skupinou, automaticky obnovovať a spresňovať. Ak chcete excelový zošit publikovať v službe Power BI, vyberte položky Súbor > Publikovať> Publikovať v službe Power BI.

Poznámka: Ak chcete zošit publikovať v službe Power BI, musí byť uložený v službe OneDrive for Business

Ďalšie informácie o spravovaní dotazov:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×