Začíname: Úvod do centra analytických nástrojov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vo vašej organizácii sa používajú údaje, veľké množstvo údajov, ktoré sú pravdepodobne uložené v rôznych formátoch, napríklad v databázach, e-mailových správach a v súboroch pracovných hárkov. Lokalita Centrum analytických nástrojov a nástroje slúžia na prehľadné usporiadanie takýchto údajov a na ich poskytovanie zrozumiteľným spôsobom.

Centrum analytických nástrojov je predpripravená webová lokalita, alebo tiež šablóna lokality, ktorá je optimalizovaná tak, aby pomáhala pri účinnej správe pracovných prvkov používaných pri vytváraní zostáv pomocou analytických nástrojov. Medzi tieto prvky patria prehľady ukazovateľov výkonu, tabule, pripojenia údajov, stavové zoznamy, indikátory stavov a podobne. Lokalitu centra analytických nástrojov je možné ľubovoľne prispôsobiť, no môžete ju tiež začať používať s jej vstavanými nástrojmi aj bez vlastných úprav.

Centrum analytických nástrojov je tým správnym miestom kde začať. Sú v ňom zobrazené príklady kľúčových prvkov analytických nástrojov, ako sú napríklad zošit Excel Services určený na analýzu, grafy a rôzne typy tabúľ. Ak sa chcete dozvedieť viac o niektorom z týchto príkladov, stačí kliknúť na príslušné prepojenia, ktoré slúžia na zobrazenie článkov s podrobnými informáciami. Okrem toho sú k dispozícii knižnice na špeciálne účely, ktoré môžete používať pri vytváraní pripojení údajov, správe obsahu pre službu PerformancePoint alebo pre analytické nástroje služby SharePoint a na ukladanie dokončených tabúľ.

Centrum analytických nástrojov je optimalizované na ukladanie prvkov analytických nástrojov

Domovská stránka centra analytických nástrojov pozostáva z dvoch hlavných panelov – stredový panel so zdrojmi informácií a panel Rýchle spustenie s prepojeniami na predpripravené knižnice zobrazený na ľavej strane obrazovky.

Obsah tohto článku

Stredový panel – príklady a prepojenia na užitočné informácie

Knižnica tabúľ

Knižnica pripojení údajov

Knižnica dokumentov

Zoznam obsahu služby PerformancePoint

Vytvorenie novej lokality analytických nástrojov

Ďalšie kroky

Stredový panel – príklady a prepojenia na užitočné informácie

Stredový panel na domovskej stránke centra analytických nástrojov poskytuje stručný prehľad špeciálnych funkcií, ktoré sú v centre k dispozícii. Vo všeobecnosti platí, že informačné panely poskytujú príklady analytických nástrojov, ako sú indikátory stavov, pracovné hárky a tabule, a obsahujú informácie o jednoduchých, ale zato výkonných nástrojoch, ktoré sú súčasťou každej inštalácie služby SharePoint s podnikovou licenciou. Na týchto paneloch nájdete tiež prepojenia na informácie o službe PerformancePoint, ktorej súčasťou sú nesmierne výkonné a dômyselné nástroje na sledovanie a analýzu výkonu.

Sekcia

Popis

Sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonu

Na paneli Monitor Key Performance na sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonu sú k dispozícii prepojenia na informácie o rôznych spôsoboch sledovania výkonu, o stavových zoznamoch v službe SharePoint a o prehľadoch ukazovateľov výkonu v službe PerformancePoint.

  • Vytváranie stavových zoznamov služby SharePoint je rýchle a jednoduché.

  • Prehľady ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint umožňujú používať dômyselné hierarchie a pripojenie k špeciálnym analytickým zostavám.

Vytváranie a zdieľanie zostáv

Na paneli Build and Share Reports na vytváranie a zdieľanie zostáv sú zobrazené prepojenia na informácie o službe Excel Services a o interaktívnych vizualizačných nástrojoch v službe PerformancePoint.

  • Služba Excel Services umožňuje navrhnúť riešenie problému v programe Excel, ktorý je celosvetovo najobľúbenejším analytickým nástrojom. Dajú sa v ňom vytvárať pracovné hárky, kontingenčné tabuľky a grafy, ktoré potom môžete publikovať ako zostavy v službe SharePoint.

  • Medzi nástroje na vizualizáciu údajov, ktoré sú k dispozícii v službe PerformancePoint, patria grafy s možnosťou prepojenia so zadanými kľúčovými ukazovateľmi výkonu, mapami stratégií, geografickými mapami a s mnohými ďalšími možnosťami prepojení.

Vytváranie tabúľ

Na paneli Create Dashboards na vytváranie tabúľ sa nachádzajú prepojenia na informácie o vytváraní tabúľ pomocou nástrojov dostupných v službe SharePoint alebo v službe PerformancePoint.

Na tomto paneli je tiež prepojenie na začatie používania služby PerformancePoint, ktoré odkazuje na domovskú stránku služby PerformancePoint.

Ak chcete ihneď začať, môžete kliknúť na položku na spustenie súčasti Dashboard Designer. Môžete tiež použiť prepojenia na články určené pre nových používateľov, ktoré obsahujú informácie o vytváraní prehľadov ukazovateľov výkonu, dekompozičných stromov, tabúľ a analytických grafov a mriežok.

Na začiatok stránky

Knižnica tabúľ

Tabuľa je vlastne stránka webových častí, ktorá obsahuje kolekciu indikátorov, údajov alebo grafických prvkov. Z tohto dôvodu je knižnica tabúľ optimalizovaná na ukladanie a vytváranie stránok webových častí ako sú tabule a stránky webových častí služby PerformancePoint so stavovými zoznamami pre indikátory stavov služby SharePoint.

Pri vytváraní tabule (dashboard) pomocou programu Dashboard Designer, služby PerformancePoint v knižnici tabúľ (dashboard) automaticky uloží tabule (dashboard). Môžete importovať tabúľ (dashboard), ktoré boli predtým vytvorené pomocou služieb PerformancePoint, alebo použite príkazy pása s nástrojmi na stránke zoznam tabule (dashboard) na vytvorenie novej tabule (dashboard) zo stránky webových častí. Informácie o tom, ako vytvoriť tabuľu alebo iné funkcie BI v službách PerformancePoint nájdete v téme Začíname pracovať: súčasti PerformancePoint Dashboard Designer.

Môžete tiež použiť príkazy pása s nástrojmi na stránke zoznam tabule (dashboard) Ak chcete vytvoriť stránku webových častí so zoznamom stav, ak chcete zobraziť indikátory stavu služby SharePoint a potom pridajte grafy, filtrov a iných obsahu webových častí, podľa potreby. Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť stránku webových častí so stavovými zoznamami nájdete v téme Začíname používať indikátory stavu služby SharePoint.

Na začiatok stránky

Knižnica pripojení údajov

Knižnica pripojení údajov umožňuje jedenkrát zadať pripojenia zdrojov údajov a tieto potom opakovane používať v hociktorej webovej časti na lokalite. Knižnica pripojení údajov podporuje súbory zdrojov údajov služby PerformancePoint, súbory .odc (Office Data Connection) a súbory UDC (Universal Data Connection).

Informácie o vytváraní súborov .odc nájdete v nasledujúcich článkoch:

Informácie o vytvorení zdroja údajov alebo iné funkcie BI v službách PerformancePoint nájdete v téme Začíname pracovať: súčasti PerformancePoint Dashboard Designer.

Na začiatok stránky

Knižnica dokumentov

Knižnica dokumentov je centrálna knižnica, v ktorej sú uložené pracovné hárky, zoznamy lokality SharePoint, textové dokumenty, atď. Na zaistenie jednoduchšieho vyhľadávania informácií si môžete v tejto knižnici vytvoriť vlastné priečinky, napríklad „Excel – finančné zostavy“ alebo „Stavové zoznamy na sledovanie“.

Môžete tiež vytvoriť vlastné knižnice. Ďalšie informácie nájdete v téme Úvodné informácie o knižniciach.

Na začiatok stránky

Zoznam obsahu služby PerformancePoint

Zoznam obsahu služby PerformancePoint slúži na ukladanie prvkov prehľadov ukazovateľov výkonu a zostáv služby PerformancePoint, ktoré analytický pracovník vytvára pomocou súčasti Dashboard Designer. Na tomto obrázku je napríklad knižnica obsahu služby PerformancePoint, ktorá obsahuje kľúčové ukazovatele výkonu, prehľad ukazovateľov výkonu a zostavu.

Knižnica obsahu služby PerformancePoint je optimalizovaná pre prehľady ukazovateľov výkonu, kľúčové ukazovatele výkonu a zostavy.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej lokality analytických nástrojov

Vlastníci lokalít SharePoint si môžu kedykoľvek vytvoriť centrum analytických nástrojov vybratím šablóny lokality centra analytických nástrojov v dialógovom okne Nová lokalita.

Galéria na vytváranie lokalít obsahuje mnohé predpripravené šablóny lokalít.

Možnosti zobrazovania údajov jednotlivými používateľmi je možné prispôsobiť. Ak chcete zmeniť zobrazenie údajov, môžete k existujúcim webovým častiam na stránke tabule pripojiť rôzne webové časti filtrov. Obchodný riaditeľ jednej oblasti môže mať napríklad k dispozícii iné informácie o predaji ako obchodný riaditeľ inej oblasti.

Na začiatok stránky

Ďalšie kroky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×