Získanie pomoci so službou Outlook.com

Využívajte e-mail naplno so službou Outlook.com. Zjednodušili sme vyhľadávanie, aby ste ešte ľahšie našli hľadaný obsah. Nové funkcie ako Súbory a ukážky príloh umožňujú zobraziť obrázky a súbory bez toho, aby bolo potrebné opustiť priečinok doručenej pošty. Teraz môžete do správ pridávať aj emoji a obrázky GIF.

Poznámka: Ak chcete rýchlo zmeniť nastavenia, aby doručená pošta vyzerala tak, ako chcete, pozrite si tému Prispôsobenie nového prostredia Pošty v službe Outlook.com.

Novinky v službe Outlook.com

Po prihlásení do služby Outlook.com prejdete priamo do priečinka Doručená pošta.

Hlavička doručenej pošty v službe Outlook.com

Popis

Akcie

Správa

Vytvorte novú správu výberom položky Nová správa.

Zoznam priečinkov

Zoznam obsahuje priečinky v poštovej schránke. Môže obsahovať aj ďalšie priečinky, ako napríklad Obľúbené a Archív.

Výberom položky Rozbaliť Rozbaliť zobrazíte zoznam priečinkov, výberom položky Zbaliť Zbaliť ho skryjete.

Kliknite pravým tlačidlom myši na existujúci priečinok a vyberte položku Vytvoriť nový podpriečinok.

Ak chcete získať ďalšie informácie o dostupných priečinkoch, pozrite si tému Práca s priečinkami so správami v službe Outlook.com.

Vyhľadávacie pole

Do poľa Hľadať zadajte meno alebo e-mailovú adresu osoby alebo kľúčové slovo, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves Enter alebo vyberte položku Ikona Hľadať .

Okno Hľadať

Zoznam správ

Zobrazí sa zoznam správ v aktuálnom priečinku. Môže obsahovať aj vizuálne upozornenie, že daná správa je neprečítaná, má prílohu alebo je označená príznakom.

V hornej časti zoznamu správ si môžete vybrať spôsob zobrazovania zoznamu.

Vyberte položku Filter a vyberte spomedzi možností Všetky, Neprečítané, Mne, Označené alebo Spôsob zoradenia.

Každá správa má aj miniatúrny panel s nástrojmi. Každú správu môžete odstrániť, označiť ako neprečítanú, označiť príznakom alebo pripnúť, aby sa zobrazovala v hornej časti priečinka.

Tabla na čítanie

Vybratá správa alebo konverzácia sa zobrazí na table na čítanie. Pomocou panela príkazov nad tablou na čítanie môžete vykonávať bežné akcie, ako je napríklad odstránenie, archivácia, usporiadanie, premiestnenie e-mailov alebo kategorizácia.

Panel s nástrojmi správy v službe Outlook.com

Výberom položky Ďalšie Ikona Ďalšie zobrazíte ďalšie akcie, ktoré zahŕňajú napríklad možnosť tlače správy. Informácie o tlači správ nájdete v témeTlač e-mailov a kalendárov v službe Outlook.com.

Sledujte plánované činnosti, schôdze alebo akékoľvek iné udalosti z ľubovoľného miesta. Udalosti môžete pridať, upraviť alebo odstrániť použitím denného, týždenného alebo mesačného zobrazenia. Ďalšie informácie o práci s kalendármi v službe Outlook.com nájdete v téme Používanie kalendára v službe Outlook.com.

Popis

Akcie

Nová udalosť

Vytvorte novú udalosť výberom položky Nová udalosť. Potom zadajte informácie o udalosti.

Kalendáre

V časti Kalendáre je predvolene vybratá možnosť Môj kalendár. Kalendár sa pritom zobrazuje v zobrazení mesiaca. Mesiacmi v kalendári môžete prechádzať smerom dopredu alebo dozadu pomocou šípok nad kalendárom.

Ďalšie kalendáre, napríklad kalendár sviatkov, môžete pridať pomocou funkcie Objaviť kalendáre na ľavej table. Keď pridáte nový kalendár, začiarknutím môžete vybrať jeho zobrazenie, alebo zrušením začiarknutia to, že sa nezobrazí.

Ak sa rozhodnete, že kalendár, ktorý ste vytvorili, nechcete, kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár a vyberte položky Odstrániť > Odstrániť.

Ďalšie kalendáre

Naraz môžete zobraziť aj viac kalendárov, pridať ďalšie kalendáre a vybrať, ktorý chcete zobraziť, a vytvoriť nové kalendáre.

Možnosti zobrazenia

Vyberte zobrazenie kalendára: Deň, Pracovný týždeň, Týždeň alebo Mesiac. Ak sa chcete vrátiť na aktuálny dátum, vyberte položku Dnes na ľavej strane panela príkazov nad kalendárom.

Tabla Kalendár

Vyberte konkrétny deň v kalendári a ľubovoľná plánovaná činnosť alebo udalosť pre daný deň sa zobrazí v tejto oblasti. Prípadne môžete vybrať deň alebo časový úsek a vytvoriť novú plánovanú činnosť alebo udalosť.

Pomocou stránky Ľudia môžete vyhľadať, zobraziť, vytvoriť a upraviť kontakty a zoznamy kontaktov. Ďalšie informácie o spravovaní kontaktov v službe Outlook.com nájdete v téme Vytvorenie, zobrazenie a úprava kontaktov a zoznamov kontaktov v službe Outlook.com.

Popis

Akcie

Vyhľadávacie pole

Začnite písať do vyhľadávacieho poľa a vyhľadá sa kontakt alebo zoznam kontaktov.

Panel s nástrojmi

Snímka obrazovky zobrazuje dostupné možnosti na paneli príkazov Ľudia vrátane možností Nový kontakt, Upraviť, Odstrániť, Pridať medzi obľúbené a Spravovať.

 • Nový kontakt vytvoríte výberom položky Nový kontakt.

 • Nový zoznam kontaktov vytvoríte výberom šípky vedľa položky Nový kontakt a potom výberom položky Nový zoznam kontaktov.

Kontakt pridáte do obľúbených položiek jeho výberom v zozname a potom výberom položky Pridať medzi obľúbené. Keď niekoho pridáte medzi obľúbených v časti Ľudia, zobrazí sa tiež v časti Obľúbené v Pošte a naopak, za predpokladu, že kontakt má e-mailovú adresu.

Ak chcete importovať kontakty z iných e-mailových služieb, exportovať kontakty alebo vyčistiť duplicitné kontakty, vyberte možnosť v ponuke Spravovať.

Moje kontakty na table vľavo

Obľúbené: Zobrazuje kontakty, ktoré ste pridali medzi obľúbené položky v časti Ľudia alebo Pošta.

Všetky kontakty: Zobrazuje zoznamy kontaktov zo všetkých priečinkov.

Všetky zoznamy kontaktov: Zobrazuje zoznamy kontaktov zo všetkých priečinkov.

Navrhované: Tu sa zobrazujú navrhované kontakty na základe správ, ktoré ste odoslali alebo prijali z adries nenachádzajúcich sa vo vašich kontaktoch.

Kontakty v časti Priečinky: Toto je predvolený priečinok na kontakty a zoznamy kontaktov. Výberom položky Nový priečinok vytvoríte ďalšie priečinky.

Moje kontakty

Kontakty alebo zoznamy kontaktov

Zobrazuje kontakty alebo zoznamy kontaktov v závislosti od toho, čo ste vybrali na ľavej table. Výberom kontaktu alebo zoznamu kontaktov zobrazíte podrobnosti na karte kontaktu na pravej strane. Môžete tiež vybrať viacero kontaktov, ak chcete napríklad odoslať e-mail vybratým kontaktom.

Pre kontakty môžete vybrať položku Filter v pravom hornom rohu a vybrať, čo sa má zobraziť v zozname a ako sa to má zoradiť.

Karta kontaktu

Informácie o kontakte alebo zozname kontaktov môžete zobraziť alebo upraviť.

Kontaktujte niekoho priamo výberom položky Spustiť chat alebo Odoslať e-mail.

V časti Úlohy môžete vytvárať, spravovať a sledovať úlohy, ktoré potrebujete dokončiť. Ďalšie informácie o nových a klasických úlohách v službe Outlook.com nájdete v téme Použitie Úloh v službe Outlook.com.

Popis

Akcie

Zoznamy úloh

Stránka Úlohy obsahuje predvolené zoznamy aj všetky ďalšie zoznamy úloh, ktoré vytvoríte.

Obsah zoznamu úloh

V tomto okne môžete zobraziť a spravovať úlohy z vybratého zoznamu. Na tomto mieste tiež môžete vytvoriť nové úlohy. Kliknutím pravým tlačidlom myši na úlohu zobrazte zoznam možností alebo úlohu vyberte, aby ste si mohli pozrieť a spravovať jej podrobnosti.

Tabla s podrobnosťami o úlohe

Po výbere úlohy môžete na table s podrobnosťami vykonávať rôzne úlohy, napríklad pridať ďalšie informácie, pridať kroky alebo označiť úlohu ako dôležitú.

Získanie pomoci so službou Outlook.com

Ak chcete zmeniť nastavenia Pošty, aby doručená pošta vyzerala a fungovala tak, ako chcete, pozrite si tému Prispôsobenie nového prostredia Pošty v službe Outlook.com. Pozrite si tiež fórum komunity služby Outlook.com.

 1. Výberom položky  Nastavenia otvorte tablu Nastavenia.

 2. Presuňte prepínač vedľa položky Prioritná doručená pošta do polohy Vypnuté.

 1. Výberom položky  Nastavenia otvorte tablu Nastavenia.

 2. V časti Tabla na čítanie vyberte položku Zobraziť napravo, Zobraziť v spodnej časti alebo Skryť.

 1. Výberom položky  Nastavenia otvorte tablu Nastavenia.

 2. V časti Zobrazenie konverzácie vyberte, či sa majú najnovšie správy zobrazovať na začiatku alebo na konci postupnosti. Ak nechcete, aby správy boli usporiadané do konverzácií, vyberte možnosť Vypnuté.

 1. V hornej časti stránky vyberte svoje mesto alebo obrázok konta.

  Snímka obrazovky tlačidla Konto

 2. Vyberte položky Zobraziť konto > Zmeniť heslo.

 1. V zozname správ vyberte správu, ktorú chcete priložiť.

 2. Potiahnite správu na tablu vytvárania správy.

 3. Umiestnite kurzor myši pod riadok predmetu a pustite ho. Správa by sa mala priložiť.

V novej službe Outlook.com je predvoleným režimom zobrazenia správ zobrazenie konverzácie. V tomto zobrazení môže e-mailové vlákno obsahovať veľa položiek. Ak má nejaká položka prílohu, vedľa tejto položky sa v zozname správ zobrazuje ikona spinky.

Ak chcete nájsť položku s prílohou, prezrite zoznam položiek v postupnosti. Hľadajte položku, vedľa ktorej sa zobrazuje kancelárska spinka.

V súčasnosti nie je možné v novej službe Outlook.com priamo vytvoriť schôdzu. Môžete však vytvoriť udalosť kalendára, do ktorej môžete pozvať ľudí.

 1. V dolnej časti stránky vyberte položku Kalendár .

 2. V hornej časti stránky vyberte položku Nová udalosť.

 3. Do textového poľa zadajte krátky popis udalosti a uveďte aj jej názov, dátum a čas.

 4. Ak chcete pozvať ľudí na udalosť, vyberte položku  Zobraziť udalosť alebo pomocou položky Ďalšie podrobnosti zobrazte celý formulár udalosti. Do poľa Pozvať ľudí zadajte mená alebo e-mailové adresy ľudí, ktorých chcete pozvať.

 5. Ak ide o plánovanú činnosť, ktorú ste vytvorili pre seba, vyberte položku Uložiť. Ak ide o schôdzu s účastníkmi, vyberte položku Odoslať.

Ďalšia pomoc s novou službou Outlook.com

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×