Získanie údajov z údajového informačného kanála v doplnku Power Pivot

Údajové informačné kanály sú streamy údajov XML generované zo zdroja údajov online a streamované do cieľového dokumentu alebo cieľovej aplikácie. Údajový informačný kanál môžete importovať z celej škály zdrojov údajov priamo do údajového modelu pomocou Sprievodcu importom tabuľky v rámci doplnku PowerPivot. 

 1. Začnite s údajovým informačným kanálom OData a skontrolujte, či máte povolenie pripojiť sa k nemu. Nemôžete importovať informačný kanál RSS.

 2. V doplnku PowerPivot v Microsoft Exceli 2013 kliknite na položky Domov > Zo služby údajov > Z údajového informačného kanála OData. Otvorí sa Sprievodca importom tabuľky.

 3. Zadajte popisný názov pre informačný kanál, ku ktorému pristupujete. Ak importujete viaceré informačné kanály alebo zdroje údajov, používanie popisných názvov pre pripojenia vám môže pomôcť zapamätať si, ako sa pripojenie používa.

 4. Zadajte URL adresu pre údajový informačný kanál. Údajové informačné kanály môžete získať z lokality Microsoft Azure Marketplace. Medzi ďalšie zdroje patria:

  • Dokument XML obsahujúci informačný kanál. Napríklad nasledujúca URL adresa ukazuje na verejný informačný kanál na webovej lokalite Open Government Data Initiative: http://ogdi.cloudapp.net/v1/dc/banklocations/

  • Dokument vo formáte .atomsvc, ktorý určuje jeden alebo viaceré informačné kanály. Dokument vo formáte .atomsvc ukazuje na službu alebo aplikáciu, ktorá poskytuje jeden alebo viaceré informačné kanály. Každý informačný kanál je zadaný ako základný dotaz, ktorý vráti množinu výsledkov.

  • Môžete zadať URL adresu dokumentu vo formáte .atomsvc, ktorý sa nachádza na webovom serveri, alebo môžete otvoriť súbor zo zdieľaného alebo lokálneho priečinka v počítači.

 5. Kliknutím na položku Testovať spojenie overte dostupnosť informačného kanála. Môžete tiež kliknúť na položku Rozšírené a overiť, či základná URL adresa alebo URL adresa dokumentu služby obsahuje dotaz alebo dokument služby, ktorý poskytuje informačný kanál.

 6. Kliknutím na položku Ďalej pokračujte v importe.

 7. Na stránke Výber tabuliek a zobrazení sprievodcu prejdite k poľu Neformálny názov, nahraďte obsah údajového informačného kanála popisným názvom, ktorý identifikuje tabuľku a ktorý bude obsahovať tieto údaje po importe.

 8. Kliknite na položku Zobraziť ukážku filtra a skontrolujte údaje a zmeňte výbery stĺpcov. Riadky importované v údajovom informačnom zdroji zostavy nemôžete obmedziť, môžete však odstrániť stĺpce zrušením začiarknutia príslušných políčok. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Na stránke Výber tabuliek a zobrazení kliknite na položku Dokončiť.

 10. Po importe všetkých riadkov kliknite na položku Zavrieť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×