Získanie údajov pomocou doplnku Power Pivot

Import relačných údajov prostredníctvom doplnku PowerPivot je v mnohých prípadoch rýchlejší a účinnejší ako jednoduché importovanie v Exceli.

Vo všeobecnosti je to jednoduché:

 1. Ak chcete získať informácie o pripojení databázy a overiť, či máte povolenie na prístup k údajom, obráťte sa na správcu databázy.

 2. Ak sú údaje relačné alebo rozmerné, potom – v rámci PowerPivot – kliknite na položku domovPowerPivotzískať externé údaje > z databázy.

Voliteľne môžete importovať z iných zdrojov údajov:

 • Kliknite na položku domovMicrosoft Azurezo služby údajov , ak údaje pochádza z Microsoft Azure Marketplace alebo z údajového informačného kanála OData.

 • Kliknite na položku domov > získať externé údaje > z iných zdrojov , ktoré si môžete vybrať z celého zoznamu zdrojov údajov.

Na stránke Výber spôsobu importovania údajov vyberte, či chcete vykonať všetky údaje v zdroji údajov alebo filtrovať údaje. Vyberte možnosť tabuľky a zobrazenia zo zoznamu alebo napíšte dotaz, ktorý určuje, ktoré údaje sa majú importovať.

Výhody PowerPivot importu zahŕňajú schopnosť:

 • Odfiltrovať nepotrebné údaje na importovanie len podmnožiny.

 • Pri importovaní údajov môžete premenovať tabuľky a stĺpce.

 • Prilepenie v preddefinovanom dotaze na výber údajov, ktoré sa vrátia.

 • Poskytovatelia OLE DB môžu niekedy ponúkať rýchlejší výkon pri veľkom rozsahu údajov. Pri výbere medzi rôznymi poskytovateľmi pre ten istý zdroj údajov by ste mali najprv vyskúšať poskytovateľa OLE DB.

 • Importovanie tabuliek z relačných databáz ukladá kroky, pretože v priebehu importu sa používajú vzťahy cudzieho kľúča na vytvorenie vzťahov medzi hárkami v okne PowerPivot.

 • Importovaním viacerých tabuliek a odstránením tých, ktoré nepotrebujete, môžete kroky Uložiť. Ak importujete tabuľky po jednom, možno budete musieť vytvoriť vzťahy medzi tabuľkami manuálne.

 • Stĺpce, ktoré obsahujú podobné údaje v rôznych zdrojoch údajov, sú základom vytvárania vzťahov v okne PowerPivot. Pri používaní heterogénnych zdrojov údajov vyberte položku tabuľky, ktoré obsahujú stĺpce, ktoré je možné priradiť k tabuľkám v iných zdrojoch údajov, ktoré obsahujú rovnaké alebo podobné údaje.

 • Ak chcete podporiť obnovenie údajov pre zošit, ktorý publikujete v SharePointe, vyberte možnosť zdroje údajov, ktoré sú rovnako prístupné pre obe stanice aj servery. Po publikovaní zošita môžete nastaviť plán obnovenia údajov na automatickú aktualizáciu informácií v zošite. Pomocou zdrojov údajov, ktoré sú k dispozícii na sieťových serveroch, je možné obnoviť údaje.

V Exceli kliknite na položku údajové > pripojenia > Obnoviť všetko , čím sa znovu pripojíte k databáze a obnovíte údaje v zošite.

Obnovením sa aktualizujú jednotlivé bunky a pridajú sa riadky, ktoré sa aktualizujú v externej databáze od času posledného importovania. Obnovia sa iba nové riadky a existujúce stĺpce. Ak chcete do modelu pridať nový stĺpec, budete ho musieť importovať pomocou vyššie uvedených krokov.

Obnovením sa jednoducho zopakuje rovnaký dotaz použitý na importovanie údajov. Ak zdroj údajov už nie je na tom istom mieste, alebo ak sú tabuľky alebo stĺpce odstránené alebo premenované, obnovenie zlyhá. Všetky údaje, ktoré ste predtým importovali, si však zachovali. Ak chcete zobraziť dotaz použitý pri obnove údajov, kliknite na položky PowerPivot > Spravovať a otvorí sa okno PowerPivot. Kliknutím na položky Návrh > Vlastnosti tabuľky zobrazíte dotaz.

Zvyčajne sú potrebné povolenia na obnovenie údajov. Ak zošit zdieľate s inými používateľmi, ktorí tiež chcú obnoviť údaje, budú vyžadovať aspoň povolenia iba na čítanie v databáze.

Spôsob, akým budete zdieľať zošit, určí, či sa môže obnoviť obnova údajov. V prípade balíka Office 365 nie je možné obnoviť údaje v zošite, ktorý je uložený v Office 365. Na SharePoint serveri 2013 môžete naplánovať automatické obnovenie údajov na serveri, je však potrebné, aby bol v prostredí SharePointu nainštalovaný a nakonfigurovaný PowerPivot pre SharePoint 2013. Obráťte sa na správcu služby SharePoint a zistite, či je plánované obnovenie údajov k dispozícii.

Môžete importovať údaje z niektorého z mnohých zdrojov údajov uvedených v tabuľke nižšie.

PowerPivot v Microsoft Exceli 2013 neinštaluje poskytovateľov pre každý zdroj údajov. Zatiaľ čo niektorí poskytovatelia už môžu vo vašom počítači existovať, možno budete musieť stiahnuť a nainštalovať poskytovateľa, ktorého potrebujete.

Môžete tiež vytvoriť prepojenie na tabuľky v Exceli a skopírovať a prilepiť údaje z aplikácií, ako sú Excel a Word, ktoré používajú formát HTML pre schránku. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie údajov pomocou prepojených tabuliek programu Excel a Kopírovanie a prilepenie údajov do doplnku Power Pivot.

Zvážte nasledujúce informácie týkajúce sa poskytovateľov údajov:

 • Môžete použiť aj poskytovateľa OLE DB pre ODBC.

 • V niektorých prípadoch môže MSDAORA poskytovateľ OLE DB viesť k chybám v súvislosti s pripojením, najmä s novšími verziami Oracle. Ak narazíte na nejaké chyby, odporúčame vám použiť niektorého z ďalších poskytovateľov uvedených v Oracle.

Zdroj

Verzie

Typ súboru

Poskytovateľov

Accessové databázy

Microsoft Access 2003 alebo novšia verzia.

. accdb alebo. mdb

ACE 14 poskytovateľ OLE DB

Relačné databázy SQL Servera

Microsoft SQL Server 2005 alebo novšia verzia, Databáza Microsoft Azure SQL

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ OLE DB pre SQL Server

Poskytovateľ OLE DB pre SQL Server Native Client

SQL Server Native 10.0 Client – poskytovateľ OLE DB

Poskytovateľ údajov .NET Framework pre klienta SQL

Paralelný údajový sklad SQL servera (PDW)

SQL Server 2008 alebo novšia verzia

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ OLE DB pre SQL Server PDW

Relačné databázy Oracle

Oracle 9i, 10g, 11g.

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ Oracle OLE DB

Poskytovateľ údajov .NET Framework pre klienta Oracle

Poskytovateľ údajov .NET Framework pre SQL Server

MSDAORA OLE DB (poskytovateľ 2)

OraOLEDB

MSDASQL

Relačné databázy Teradata

Teradata V2R6, V12

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ OLE DB TDOLEDB

Poskytovateľ údajov .net pre Teradata

Relačné databázy Informix

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ OLE DB Informix

Relačné databázy IBM DB2

8,1

(nepoužíva sa)

DB2OLEDB

Relačné databázy Sybase

(nepoužíva sa)

Sybase poskytovateľ OLE DB

Ďalšie relačné databázy

(nepoužíva sa)

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ OLE DB alebo ovládač ODBC

Textové súbory
sa pripoja k plochému súboru

(nepoužíva sa)

. txt,. Tab,. csv

ACE 14 poskytovateľ OLE DB pre Microsoft Access

Súbory programu Microsoft Excel

Excel 97-2003 alebo novšia verzia

. xlsx,. xlsm,. xlsb,. xltx,. xltm

ACE 14 poskytovateľ OLE DB

PowerPivot zošita
Importovanie údajov zo služby Analysis Services alebo doplnku Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 alebo novšia verzia

xlsx,. xlsm,. xlsb,. xltx,. xltm

ASOLEDB 10,5

(používa sa len v PowerPivot zošitoch publikovaných v SharePointových farmách, ktoré majú nainštalovaný PowerPivot pre SharePoint)

Kocka
služby Analysis ServicesImport údajov zo služby Analysis Services alebo doplnku Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 alebo novšia verzia

(nepoužíva sa)

ASOLEDB 10

Údajové
informačné kanályImport údajov z údajového informačného kanála

(používa sa na importovanie údajov zo zostáv služieb vytvárania zostáv, dokumentov Atom služby a jedného informačného kanála údajov)

Formát Atom 1,0

Ľubovoľná databáza alebo dokument, ktorý je vystavený ako údajová služba služby Windows Communication Foundation (WCF) (predtým ADO.NET údajové služby).

. atomsvc pre dokument služby, ktorý definuje jeden alebo viacero informačných kanálov

. Atom pre dokument webového informačného kanála Atom

Poskytovateľ údajových informačných kanálov od spoločnosti Microsoft pre PowerPivot

Poskytovateľ údajov údajového informačného kanála .NET Framework pre PowerPivot

Zostavy
služby Reporting Servicesnaimportujú údaje zo zostavy služieb Reporting Services

Microsoft SQL Server 2005 alebo novšia verzia

. RDL

Súbory pripojenia databázy balíka Office

. odc

Publikované dokumenty servera, ako sú napríklad databázy programu Access, ktoré už boli Publikované v SharePointe, nie je možné importovať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×