Získanie údajov pomocou doplnku Power Pivot

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vo väčšine prípadov importovanie relačných údajov pomocou PowerPivot je rýchlejšie a efektívnejšie než robiť jednoduché importovať v programe Excel.

Vo všeobecnosti platí, je to jednoduché:

 1. Od správcu databázy získate informácie o pripojení databázy a overte, či máte povolenie na prístup k údajom.

 2. Ak sú údaje relačné alebo dimenzionálne, potom – z v rámci PowerPivot – kliknite na položky domov > Získať externé údaje > Z databázy.

Voliteľne môžete importovať z iných zdrojov údajov:

 • Kliknite na položky domov > Z iných zdrojov v prípade, že údaje sa z Microsoft Azure Marketplace alebo údajov OData kanála.

 • Kliknite na položky domov > Získať externé údaje > Z iných zdrojov na výber celý zoznam zdrojov údajov.

Na stránke Vybrať ako chcete importovať údaje vyberte, či chcete, aby všetky údaje v zdroji údajov alebo na filtrovanie údajov. Výber tabuľky a zobrazenia zo zoznamu alebo napíšte dotaz, ktorý určuje, ktoré údaje na import.

Výhody PowerPivot importovať zahŕňajú schopnosť:

 • odfiltrovať nepotrebné údaje a importovať len podmnožinu,

 • premenovať tabuľky a stĺpce pri importe údajov,

 • vložiť preddefinovaný dotaz na výber údajov, ktoré vráti.

 • Poskytovatelia OLE DB môžu v niektorých prípadoch poskytovať vyšší výkon pri práci s väčšími objemami údajov. Keď sa rozhodujete medzi rôznymi poskytovateľmi pre rovnaký zdroj údajov, mali by ste najskôr vyskúšať poskytovateľa OLE DB.

 • Importovanie tabuliek z relačných databáz vyžaduje menší počet krokov pretože pri importe sa používajú vzťahy cudzích kľúčov umožňujúce vytvoriť vzťah medzi hárkami v okne PowerPivot.

 • Prácu si môžete uľahčiť importovaním viacerých tabuliek a odstránením tých, ktoré nepotrebujete. Ak importujete tabuľky po jednej, môže byť potrebné manuálne vytvoriť vzťahy medzi týmito tabuľkami.

 • Základom na vytváranie vzťahov v okne doplnku PowerPivot  sú stĺpce obsahujúce podobné údaje v rôznych zdrojoch údajov. Ak používate heterogénne zdroje údajov, vyberte tabuľky obsahujúce stĺpce, ktoré možno priradiť k tabuľkám v ostatných zdrojoch údajov obsahujúcich rovnaké alebo podobné údaje.

 • Ak chcete podporiť obnovenie údajov v zošite publikovanom v SharePointe, vyberte zdroje údajov, ktoré sú rovnako dostupné pre pracovné stanice aj servery. Po publikovaní zošita môžete nastaviť plán obnovenia údajov, ktorý bude automaticky aktualizovať informácie v zošite. Použitie zdrojov údajov, ktoré sú k dispozícii na sieťových serveroch, umožňuje obnovenie údajov.

V Exceli kliknite na položky Údaje > Pripojenia > Obnoviť všetko, čím sa znovu pripojíte k databáze a obnovíte údaje v zošite.

Obnoviť aktualizuje jednotlivé bunky a pridať riadky, ktoré boli aktualizované v externej databáze od času poslednej importu. Iba nové riadky a stĺpce existujúce obnoví. Ak chcete pridať nový stĺpec do modelu, musíte importovať pomocou postupu uvedeného vyššie.

Obnoviť len opakuje rovnaký dotaz použitý na importovanie údajov. Ak zdroj údajov už nie je v tom istom mieste alebo tabuliek alebo stĺpcov sú odstránené alebo premenované, obnovenie zlyhá. Samozrejme, naďalej ponechať všetky údaje, ktoré ste predtým importovali. Ak chcete zobraziť dotaz použitý pri obnove údajov, kliknite na položku PowerPivot > Spravovať otvorte okno PowerPivot. Kliknite na položky návrh > Vlastnosti tabuľky, ak chcete zobraziť dotaz.

Zvyčajne sú to povolenia potrebné na obnovenie údajov. Ak zdieľate s inými používateľmi, ktorí tiež chcieť obnoviť údaje zošita, budú vyžadovať najmenej na úrovni iba na čítanie povolenia pre databázu.

Metóda, ktorú ste použili príkaz Zdieľať zošit určí, či sa môže vyskytnúť obnovenia údajov. Pre služby Office 365 sa nedajú obnoviť údaje v zošite, ktorý sa uloží do služieb Office 365. Na serveri SharePoint Server 2013, môžete naplánovať obnovenie automatickej údajov na serveri, ale je potrebné túto PowerPivot pre SharePoint 2013 nainštalovaný a nakonfigurovaný v prostredí SharePoint. Obráťte sa na správcu lokality SharePoint či plánované obnovenie údajov je k dispozícii.

Môžete importovať údaje z jednej z mnohých zdrojov údajov, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

PowerPivot v Microsoft Exceli 2013 nenainštaluje poskytovateľov pre každý zdroj údajov. Pri niektorých poskytovateľov už môže spočívať vo vašom počítači, budete musieť stiahnuť a nainštalovať poskytovateľa služieb, ktoré potrebujete.

Môžete tiež prepojenie na tabuľky v programe Excel a skopírujte a prilepte údaje z aplikácií, ako Excel a Word vo formáte HTML schránky. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie údajov pomocou prepojenej tabuľky programu Excel a Kopírovanie a prilepenie údajov do doplnku PowerPivot.

Vezmite do úvahy nasledujúce vzhľadom na poskytovateľov údajov:

 • Môžete tiež použiť poskytovateľa OLE DB pre rozhranie ODBC.

 • V niektorých prípadoch pomocou poskytovateľ MSDAORA OLE DB môže viesť k chyby pripojenia – najmä s novšími verziami Oracle. Ak sa vyskytnú chyby, odporúčame použiť jeden z iných poskytovateľov uvedené Oracle.

Zdroj

Verzie

Typ súboru

Poskytovatelia

Databázy programu Access

Microsoft Access 2003 alebo novšiu verziu.

.accdb alebo .mdb

Poskytovateľ ACE 14 OLE DB

Relačné databázy servera SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 alebo novší, Databáza Microsoft Azure SQL

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ OLE DB pre server SQL Server

SQL Server Native Client – poskytovateľ OLE DB

SQL Server Native 10.0 Client – poskytovateľ OLE DB

Poskytovateľ údajov .NET Framework pre klienta SQL

Paralelný sklad údajov (PDW) SQL Servera

SQL Server 2008 alebo novšia verzia

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ OLE DB pre systém SQL Server PDW

Relačné databázy Oracle

Oracle 9i, 10g a 11g

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ Oracle OLE DB

Poskytovateľ údajov .NET Framework pre klienta Oracle

Poskytovateľ údajov .NET Framework pre server SQL Server

MSDAORA OLE DB (poskytovateľ 2)

OraOLEDB

MSDASQL

Relačné databázy Teradata

Teradata V2R6 a V12

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ TDOLEDB OLE DB

Poskytovateľ údajov .Net pre databázu Teradata

Relačné databázy Informix

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ Informix OLE DB

Relačné databázy IBM DB2

8.1

(nepoužíva sa)

DB2OLEDB

Relačné databázy Sybase

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ Sybase OLE DB

Ďalšie relačné databázy

(nepoužíva sa)

(nepoužíva sa)

Poskytovateľ OLE DB pre ovládač ODBC

Textové súbory
pripojenie k plochému súboru

(nepoužíva sa)

.txt, .tab, .csv

Poskytovateľ ACE 14 OLE DB pre program Microsoft Access

Súbory programu Microsoft Excel

Excel 97-2003 alebo novšia verzia

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx a .xltm

Poskytovateľ ACE 14 OLE DB

zošit PowerPivot
Import údajov zo služby Analysis Services alebo doplnku Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 alebo novšia verzia

xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx a .xltm

ASOLEDB 10.5

(Len pre zošity doplnku PowerPivot, ktoré sú publikované vo farmách SharePointu s nainštalovaným doplnkom PowerPivot pre SharePoint.)

Analysis Services kocky
Import údajov zo služby Analysis Services alebo doplnku Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 alebo novší

(nepoužíva sa)

ASOLEDB 10

Údajových informačných kanálov
Import údajov z údajového informačného kanála

(používa sa na importovanie údajov zo zostavy služieb Reporting Services, dokumentov služby Atom a samostatných údajových informačných kanálov)

Formát Atom 1.0

Všetky databázy alebo dokumenty zobrazené ako služba Windows Communication Foundation (WCF) Data Service (predtým ADO.NET Data Services).

Formát .atomsvc pre dokument služby, ktorý definuje jeden alebo viaceré informačné kanály

Formát .atom pre dokument webového informačného kanála Atom

Poskytovateľ údajových informačných kanálov od spoločnosti Microsoft pre PowerPivot

Poskytovateľ údajov údajového informačného kanála .NET Framework pre PowerPivot

Zostavy Reporting Services
Import údajov zo zostavy služieb Reporting Services

Microsoft SQL Server 2005 alebo novší

.rdl

Súbory databázového pripojenia balíka Office

.odc

Publikované dokumenty na serveri, ako sú napríklad databázy programu Access Publikované v službe SharePoint – nie je možné importovať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×