Office
Prihlásenie

Záznam prezentácie v programe PowerPoint for Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak máte náhlavnú súpravu alebo mikrofónu a reproduktorov môžete zaznamenať prezentáciu PowerPoint a zaznamenať hovorený komentár a časovanie medzi snímkami. Keď budete mať zaznamenané verzie, ktorý sa vám páči, mohli ostatní používatelia vidieť prezentáciu presne tak, ako ste očakávali.

Príprava na zaznamenávanie v PowerPointe 2016 pre Mac

Ak chcete začať, otvorte požadovanú prezentáciu a kliknite na kartu Prezentácia.

Tip:    Ak má prezentácia veľa snímok, môže byť pohodlnejšie pracovať v zobrazení Radenie snímok. Kliknite na položky Zobrazenie > Radenie snímok a vyskúšajte si to.

Tu je niekoľko vecí, ktoré je potrebné skontrolovať pred spustením nahrávania:

 • Ak chcete nahrať len časť vašich snímok, skôr než začnete vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Vyberte snímky, ktoré nechcete zahrnúť, a kliknite na položku Skryť snímku.

   ALEBO

  • Kliknite na položky Vlastná prezentácia > Vlastná prezentácia > + (pridať).

   Ak chcete zaznamenať podmnožinu snímok, vyberte položku Skryť snímku alebo Vlastná prezentácia.
 • Ak chcete zmeniť časovanie medzi snímkami bez ovplyvnenia hovoreného komentára alebo gest, ktoré ste už nahrali, použite tlačidloVyskúšať.

  Vyskúšajte rôzne časovanie medzi snímkami pomocou tlačidla Vyskúšať
 • Skontrolujte, či je mikrofón nastavený správne. V Macu prejdite v časti Systémové nastavenia na položku Zvuk.

Záznam prezentácie v PowerPointe 2016 pre Mac

Ak chcete do prezentácie pridať hovorený komentár alebo komentár, skontrolujte, či je mikrofón nastavený a funguje.

Spustenie nahrávania:

 1. Kliknite na kartu Prezentácia, vyberte snímku, na ktorej chcete začať nahrávať, a potom kliknite na položku Zaznamenať prezentáciu.

  Ak chcete spustiť zaznamenávania, kliknite na položku Zaznamenať prezentáciu
 2. Počas nahrávania môžete stlačením klávesu Ctrl a kliknutím získať prístup k príkazom nahrávania, ktoré umožňujú pohyb snímkami, zmenu kurzorov alebo spustenie sčernenia alebo vybielenia obrazovky.

  Stlačením klávesu Control a kliknutím zobrazíte počas zaznamenávania zoznam príkazov
 3. Ak chcete ukončiť nahrávanie, kliknite na položku Skončiť prezentáciu.

 4. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť. Ak chcete záznam uložiť, kliknite na položku Áno alebo na položku Nie, ak ho chcete nahrať znova.

  Ukladanie prepíše všetko, čo ste dovtedy zaznamenali. Ak chcete nahrať inú prezentáciu obsahujúcu rovnaké snímky, uložte súbor prezentácie pod iným názvom.

 5. Ak chcete zobraziť ukážku nahrávky, kliknite na položku Prehrať od začiatku.

Klávesové skratky pri nahrávaní

Ak chcete vytlačiť tento zoznam klávesových skratiek, ktoré odkazujú na, zatiaľ čo nahrávate:

Úloha

Klávesová skratka

Prechod na ďalšiu snímku alebo animáciu

N
Kliknutie
Medzerník
Šípka doprava
Šípka nadol
Return
Page Down

Návrat na predchádzajúcu snímku alebo animáciu:

P
Delete
Šípka doľava
Šípka nahor
Page Up

Prechod na určitú snímku

Číslo snímky + Enter

Prepínač sčernenia obrazovky

B
. (bodka)

Prepínač vybielenia obrazovky

W
, (čiarka)

Zastaviť alebo reštartovať automatickú prezentáciu:

S

Ukončiť prezentáciu

ESC
Command + . (bodka)

Vymazanie kresby na obrazovke

E

Prejsť na ďalšiu snímku, ak je skrytá

H

Zmena ukazovateľa na pero

Command + P

Zmena ukazovateľa na šípku

Command + A

Skryť šípku pri pohybe myši

CONTROL + H

Kontextová ponuka

CONTROL + kliknutie

Posun vpred po kliknutí myši (iba počas skúšania)

M

Nastavenie možností prehrávania v PowerPointe 2016 pre Mac

Keď dokončíte nahrávanie a ste pripravení distribuovať prezentáciu, kliknite na položku Nastaviť prezentáciu a vyberte požadované možnosti, ktoré sú pre vaše publikum najvhodnejšie.

Pred distribúciou prezentácie nastavte typ prezentácie a ďalšie možnosti
 • Zobraziť typ    Zobrazenie prezentácie v režime na celú obrazovku alebo v okne.

 • Zobraziť možnosti    Vypnutie hovoreného komentára alebo prechodov.

 • Snímky    Výber podmnožiny snímok alebo možnosti Vlastná prezentácia, ak je k dispozícii.

 • Prechod na ďalšiu snímku    Nastavenie tejto verzie prezentácie tak, aby používatelia ňou mohli listovať manuálne.

 • Ak chcete vykonať tento postup, musí byť váš počítač vybavený zvukovou kartou, mikrofónom a reproduktormi. Pri nahrávaní skontrolujte, či nie sú spustené žiadne iné aplikácie na nahrávanie zvuku, ako je napríklad rozpoznávanie reči.

 • Zaznamenávanie časovania snímok taktiež nahrá aj časovanie a trvanie efektov animácie a použitie prípadných spúšťačov na snímke. Ak nechcete v prezentácii použiť časovania, môžete časovania snímok vypnúť.

 • Pri pokuse o uloženie prezentácie ako videa, hovoreného komentára nie sú uložené.

Zaznamenanie prezentácie v PowerPointe 2011 pre Mac

 1. Na navigačnej table kliknite na snímku, na ktorej chcete začať.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvomKarta Prehľad s názvom  alebo ikony kariet Snímky  Karta SnímkyPrehľad  Karta Prehľad .

 2. Na karte Prezentácia v poli Nástroje pre prezentujúceho kliknite na položku Zaznamenať prezentáciu.

  Karta Prezentácia, skupina Nástroje pre prezentujúceho
 3. Keď sa otvorí zobrazenie pre prezentujúceho, nahrávanie sa automaticky začne, môžete ho však pozastaviť a pokračovať v nahrávaní, keď to bude potrebné. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Akcia

  Vykonajte nasledovné

  Pozastavenie nahrávania

  Kliknite na položku Tlačidlo Pozastaviť časovač

  Pokračovanie v nahrávaní

  Kliknite na položku Tlačidlo Spustiť časovač

  Vytvorenie nového záznamu pre aktuálnu snímku

  Kliknite na položku Tlačidlo Vynulovať časovač

  Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku

  Kliknite na položku Prejdite na tlačidlá pre ďalšiu alebo predchádzajúcu snímku

 4. Keď sa dostanete poslednú snímku alebo ukončenie zobrazenia pre prezentujúceho, PowerPoint zobrazí výzva na uloženie časovania.

  Tipy: 

  1. Časovania sa zobrazujú priamo pod každou snímkou v zobrazení radenia snímok.

  2. Ikona zvuku Ikona zvuku na snímke sa zobrazí v pravom dolnom rohu každej snímky, ktorá obsahuje hovorený komentár. Táto ikona sa však publiku počas prezentovania nezobrazuje.

Zmena hovoreného komentára na snímke v PowerPointe 2011 pre Mac

Ak zmeníte hovorený komentár pre jednu snímku, aktualizuje sa aj časovanie.

 1. Na navigačnej table vyberte snímku, pre ktorú chcete zmeniť hovorený komentár.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably kliknite na kartu Snímky  Karta Snímky  a potom kliknite na snímku. V závislosti od šírky navigačnej tably sa zobrazia karty Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom  alebo ikony kariet Snímky Karta Snímky a Prehľad Karta Prehľad .

 2. Na karte Prezentácia v poli Nástroje pre prezentujúceho kliknite na položku Zaznamenať prezentáciu.

  Karta Prezentácia, skupina Nástroje pre prezentujúceho

 3. Po dokončení nahrávania, kliknite na položku Skončiť prezentáciu alebo stlačte kláves ESC.

 4. Keď sa zobrazí výzva na uloženie časovania, kliknite na položku Áno.

  Poznámka: Odstránenie hovoreného komentára zo snímky, vyberte ikonu zvuku Ikona zvuku na snímke na snímke a potom stlačte kláves DELETE.

Manuálne nastavenie časovania snímok v PowerPointe 2011 pre Mac

PowerPoint automaticky zaznamenáva vaše časovania snímok pri zaznamenávaní prezentácie, alebo môžete manuálne nastaviť časovanie snímok sprevádzať hovorený komentár.

 1. Na navigačnej table vyberte snímku alebo snímky, pre ktoré chcete manuálne nastaviť časovania snímok.

  Ako na navigačnej table vybrať snímky

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Normálne.

  2. V hornej časti navigačnej tably, kliknite na kartu Karta Snímky snímky a potom kliknite na snímku. Ak chcete vybrať viacero snímok, podržte stlačený kláves COMMAND po kliknutí na snímku.  Alebo ak ste snímok usporiadaných do sekcií, vyberte celú skupinu snímky kliknutím na názov sekcie.  V závislosti od šírky navigačnej tably, budete vidieť buď Karta Snímky s názvom a Karta Prehľad s názvom s názvom karty alebo snímky Karta Snímky a prehľadu Karta Prehľad ikonu karty.    

 2. Na karte Prechody začiarknite v časti Ďalšia snímka políčko Po a potom zadajte požadovaný počet sekúnd.

  Karta Prechody, skupina Ďalšia snímka

Vypnutie hovoreného komentára alebo časovania snímok pred spustením prezentácie v PowerPointe 2011 pre Mac

Hovorený komentár a časovania snímok vypnutím neodstránite. Hovorený komentár alebo časovania snímok môžete kedykoľvek zapnúť bez toho, aby ste ich museli opätovne vytvárať.

Použite jeden z nasledovných postupov:

Akcia

Vykonajte nasledovné

Vypnutie časovania snímok

Na karte Prezentácia v časti Nastaviť zrušte začiarknutie políčka Použiť časovania.

Karta Prezentácia, skupina Nastavenie

Vypnutie hovorených komentárov pre všetky snímky

Na karte Prezentácia v časti Nastaviť zrušte začiarknutie políčka Prehrať zvukové komentáre.

Karta Prezentácia, skupina Nastavenie

Súvisiace informácie

Pridanie, úprava alebo odstránenie prechodov medzi snímkami v PowerPointe 2016 pre Mac

Zobrazenie poznámok lektora počas prezentácie v PowerPointe 2016 pre Mac

Pridanie zvuku do prezentácie

Uloženie prezentácie ako filmového súboru

Záznam zvuku

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×