Zástupný symbol (pole úlohy)

úlohy so zástupným symbolom sú manuálne naplánovaná úloha, ktoré neobsahujú dostatočné informácie na ich naplánovanie. Ak zadáte manuálne naplánovanú úlohu bez platného dátumu začatia alebo dokončenia a bez platného trvania, program Microsoft Project priradí danú úlohu do režimu úlohy Zástupný symbol.

Typ údajov    pole Áno/Nie

Typ záznamu    vypočítavané pole

Spôsob výpočtu    Ak sa v manuálne naplánovanej úlohe nenachádza dostatok informácií minimálne v dvoch z troch polí: začatie, dokončenie alebo trvanie, program Project nastaví režim úlohy na Zástupný symbol.

Najlepšie využitie    V manuálne naplánovaných úlohách je možné zadávať úlohy i napriek tomu, že informácie ohľadom dátumov začatia, dokončenia alebo trvania úlohy nie sú dostatočné. Tento spôsob zadávania úloh so zástupným symbolom je možné využiť vtedy, ak viete o takejto úlohe a chcete ju pridať do projektu, avšak ešte nemáte podrobnosti ohľadom jej naplánovania.

Pole Zástupný symbol je možné pridať do hárka úloh, napríklad do zobrazenia Ganttovho diagramu, ak chcete zobraziť manuálne naplánované úlohy, ktoré neobsahujú dostatočné informácie ohľadom plánovania, čiže neobsahujú dátum začatia, dokončenia alebo trvanie. Ak chcete v poli zobraziť všetky úlohy so zástupným symbolom, použite funkcie zoradiť, zoskupiť alebo filtrovať.

Takisto môžete použiť funkcie rýchleho prechádzania, zoradenia, zoskupenia alebo filtrovania podľa hodnoty zástupného symbolu v poli Režim úlohy, ktorý sa predvolene zobrazuje vo všetkých hárkoch úloh.

Príklad     V danom projektovom pláne sa nachádza niekoľko manuálne naplánovaných úloh, pričom čakáte na potvrdenie dátumov účastníkmi projektu alebo na informácie o pridelených prostriedkoch. Do daných polí ste zadali údaj „TBD“. Z dôvodu nedostatočných informácií o plánovaní program Project označí tieto úlohy zástupnými symbolmi. Ak chcete zobraziť všetky úlohy so zástupnými symbolmi, aby ste sa mohli vrátiť k chýbajúcim informáciám, do tabuľky v zobrazení Ganttovho diagramu pridajte pole Zástupný symbol a potom úlohy zoraďte podľa poľa Zástupný symbol. Zobrazia sa všetky úlohy s hodnotou „Áno".

Poznámky     Program Project zobrazí ikonu zástupného symbolu v poli Režim úlohy pre všetky úlohy so zástupným symbolom. Hoci pole Režim úlohy zobrazí ikonu zástupného symbolu, nie je možné zvoliť zástupný symbol ako režim úlohy, keďže program Project to vykoná automaticky v každej manuálne naplánovanej úlohe s nedostatočnými informáciami o plánovaní. Ak úloha so zástupným symbolom obsahuje rozpoznateľný dátum začatia alebo dokončenia, v Ganttovom diagrame sa pri tomto dátume zobrazí koncová značka, ktorá vyzerá ako knižná zarážka.

Ak úloha so zástupným symbolom obsahuje len trvanie, v Ganttovom diagrame bude zakreslený svetlejší pruh Ganttovho diagramu so zástupným symbolom zaznačený od dátumu začatia najbližšej súhrnnej úlohy k danej úlohe. Ak dve z týchto troch polí obsahujú platné dátumy, program Project zmení úlohu so zástupným symbolom na manuálne naplánovanú úlohu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×