Základy animácie v prezentáciách

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Animácia vám môže pomôcť vytvoriť dynamickú prezentáciu v PowerPoint a uľahčiť ďalšie zapamätateľnie informácií. Medzi najbežnejšie typy efektov animácie patrí vstupy a opustenie. K zvýšeniu intenzity efektov animácie môžete pridať aj zvuk.

Odborníci na prezentáciu odporúčajú používanie animácií a zvukových efektov striedmo. Animácia môže byť užitočná pri vytváraní prezentácie dynamickejšie a pomôže zvýrazniť body, ale príliš veľa animácií môže byť rušivé. Nedovoľte, aby animácia a zvuk premiestnili pozornosť od toho, čo hovoríte.

Výberom nižšie uvedenej hlavičky ju otvorte a pozrite si podrobné pokyny.

 1. Vyberte text alebo objekt, ktorý chcete animovať.

 2. Na karte animácie v skupine animácia kliknite na efekt animácie v galérii. Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, kliknite na šípku Ďalšie .

  Poznámka:  Ikony úvodné efekty v galérii sú farebné zelené, ikony efektov zvýraznenia sú farebné žlté a ikony ukončenia efektu sú červenou farbou.

 3. Ak chcete zmeniť spôsob animácie vybratého textu, kliknite na položku Možnosti efektua potom kliknite na požadovanú animáciu.

  Poznámka:  Nie všetky efekty animácie ponúkajú rovnaké Možnosti efektu .

 4. Ak chcete zadať časovanie efektov, na karte animácie použite príkazy v skupine časovanie . Ďalšie informácie nájdete v téme nastavenie časovania animácií alebo možností efektu.

Pozrite si túto krátku ukážku videa na pridanie vstupných a koncových efektov animácie. Použité animácie sú príkladmi, rovnaký postup môžete použiť na použitie všetkých animácií, ktoré sú k dispozícii pre text alebo objekty.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ak chcete pridať zvuk do animovaného textu alebo objektu, postupujte takto:

 1. Na karte Animácie kliknite v skupine Rozšírená animácia na položku Tabla animácií. Tabla animácií sa otvorí na bočnej strane tably pracovného priestoru, v ktorej sa zobrazuje poradie, typ a trvanie efektov animácie použité na text alebo objekty na snímke.

 2. Vyhľadajte efekt, ku ktorému chcete pridať zvuk, kliknite na šípku nadol a potom kliknite na položku Možnosti efektu.

  Tabla animácií, pridávanie možností efektu k efektu

  Poznámka: V dialógovom okne Možnosti efektu sa zobrazia rôzne možnosti v závislosti od vybratého typu animácie.

 3. Na karte efekt v časti vylepšeniav poli zvuk kliknite na šípku, čím sa otvorí zoznam, a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na zvuk zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete pridať zvuk zo súboru, v zozname kliknite na položku iný zvuk , vyhľadajte zvukový súbor, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na položku Otvoriť.

   Kliknutie na zvuk zo zoznamu na karte Efekt

  Keď kliknete na tlačidlo OK alebo Otvoriť, snímka prehrá ukážku animácie so zvukom, ktorý ste pridali. Ak chcete zmeniť hlasitosť ukážky zvuku, kliknite na položku zvuk Tlačidlo Zvuk v okne možností efektov animácie a posuňte jazdec nahor alebo nadol. Ak chcete vypnúť ukážku zvuku, začiarknite políčko Stlmiť .

 4. Zopakujte postup pre každú odrážku textu, ku ktorej chcete pridať zvukový efekt.

 5. Ak chcete zobraziť ukážku animácie a zvuku použitého na snímku, na table animáciíkliknite na položku Prehrať od.

 1. Kliknite na objekt alebo text, ku ktorému chcete pridať trasu pohybu. Cesta, ktorú použijete, nasleduje v strede objektu alebo textovej odrážky.

 2. Na karte animácie v skupine animácie v časti trasy pohybuvykonajte jeden z týchto krokov:

  • Kliknite na položku čiary, oblúky, zákruty, tvaryaleboslučky. Vybratá cesta sa zobrazí ako Bodkovaná čiara na vybratom objekte alebo textovom objekte. Zelená šípka označuje začiatok trasy a červená šípka jej koniec.

  • Kliknite na položku Vlastná trasa. Kliknite na miesto, kde sa má trasa pohybu spustiť.
   Ak chcete nakresliť cestu pripojených rovných čiar, presuňte ukazovateľ a kliknite na miesto, kam chcete čiaru ukončiť. Ďalšiu pripojenú čiaru nakreslite kliknutím na miesto, kam chcete skončiť. Dvojitým kliknutím označte koncový bod pohybu.
   Ak chcete nakresliť nepravidelnú cestu, podržte stlačené ľavé tlačidlo myši a premiestnite ukazovateľ na cestu, ktorú má sledovať trasa pohybu. Dvojitým kliknutím označte koncový bod pohybu.

 3. Ak chcete zobraziť celú animáciu a zvuk snímky, na karte animácie kliknite v skupine Ukážka na položku Ukážka.

  Poznámky: 

  • Ak chcete premiestniť celú trasu pohybu, kliknite na ňu, čím sa ukazovateľ zmení na obojsmernú šípku Ukazovateľ premiestňovania v Exceli , a potom presuňte cestu pohybu na požadované miesto.

  • Cesty tvarov a slučiek sú zavreté, čo znamená, že objekt sa vráti na počiatočný bod. Ak sa chcete vrátiť k východiskovému bodu s otvorenou cestou, ako sú napríklad čiary, oblúky, zákrutyalebo Vlastná cesta, kliknite pravým tlačidlom myši na cestu a potom kliknite na položku ukončiť cestu. Lineárna cesta sa pridá z predchádzajúceho koncového bodu k východiskovému bodu.

  • Ak chcete zmeniť tvar dráhy pohybu, kliknite pravým tlačidlom myši na cestu a potom kliknite na položku Upraviť body. Na ceste sa zobrazujú štvorcové čierne rukoväte. PoTiahnutím jednej z rukovätí premiestnite túto časť cesty.

  • Ľubovoľná časť cesty vrátane začiatočného alebo koncového bodu môže pracovať z snímky.

K textu alebo objektu môžete pridať zložitejšie alebo vlastné pohyby animácií. Pozrite si túto krátku ukážku a zobrazia sa vám príklady.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ak chcete použiť efekt animácie na Grafický prvok SmartArt, pozrite si tému animácia grafickéHo prvku SmartArt.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×