Základné úlohy vo Visiu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Visio vám umožní zmeniť zložitý text a tabuľky, ktoré sa ťažko porozumieť do diagramov programu Visio, ktoré oznamovanie informácií o stručný prehľad.

Môžete rýchlo vytvoriť vývojové diagramy, pôdorysy, časové osi, diagramov sieťovej a mnohé iné druhy kresieb. Každý typ kreslenie má šablóny, každá s vlastným súborom tvary, ktoré sú pripravené na použitie. Jednoducho presuňte tvary na stránku kresby a pripojte ich, aby sa diagramy profesionálneho vzhľadu.

Po dokončení môžete uložiť kresby v mnohých rôznych formátoch na ilustráciu zostavy, použite ako odkaz súbor vo formáte PDF alebo ako aktualizovateľná webovú stránku.

S prepojenými údajmi diagramov programu Visio

Namiesto statické obrázky, môžete vytvoriť Visio diagramov s pripojenými údajmi, ktoré zobrazenie údajov, sa ľahko obnoviť a výrazne Zvýšte svoju produktivitu. Môžete použiť širokú škálu diagramu šablóny a šablóny v programe Visio pochopiť, konať a zdieľať informácie o svojej organizácie systémy, zdroje a procesy v rámci vášho podniku.

Visio umožňuje integráciu údajov do tvarov z rôznych zdrojov údajov v reálnom čase vrátane programu Excel, Access, SQL, zoznamy lokality SharePoint alebo ľubovoľný OLEDB alebo ODBC zdroj údajov, pomocou niekoľkých kliknutí údajov sprievodcu.

Ďalšie informácie o tom, ako funguje Visio, nájdete v témach príručka začiatočníka pre program Visio a Začíname pracovať s programom Visio.

Visio 2016 a Visio 2013

Hneď, pri spustení Visio, sa zobrazia šablóny, ktoré môžete použiť na vytvorenie diagramu alebo kresbe.

Vytvorenie nového diagramu alebo kresby

Šablóny sú jednoduchý spôsob, ako získať vzorkovníc a tvarov, ktoré vyhovujú druh Visio, ktorý chcete vytvoriť.

 1. Začnite Visio.

 2. Ak chcete šablónu použiť, dvakrát na ňu kliknite, a potom začnite pridávať tvary.

  Ďalšie šablóny môžete prehľadávať aj kliknutím na položku Kategórie. Šablóny môžete vyhľadávať aj zadávaním hľadaných pojmov.

  Galéria šablón

Pridanie tvaru

Pozdĺž stránky kresby sa nachádza panel alebo okno s názvom Tvary. Okno Tvary obsahuje jednu alebo viac vzorkovníc (alebo množín tvarov), ktoré sa bežne používajú pri kreslení.

Pridanie tvaru k vášmu diagramu alebo kresbe

 1. V okne Vlastnosti tvaru zadajte v požadovanom riadku s vlastnosťami požadované údaje.

 2. Myšou presuňte tvar na stranu diagramu.

  Presunutím tvar pridajte

Ďalšie informácie o používaní tvarov a vzorkovníc nájdete v téme Používanie okna Tvary na usporiadanie a hľadanie tvarov.

Spájanie tvarov

V niektorých diagramy, vývojové diagramy, ako je napríklad tvary musí byť pripojený tak, aby sa po ceste z tvaru na tvar je jednoduché. Najrýchlejší spôsob, ako spojiť tvary sa pomocou nástroja automatického pripojenia.

Automatické pripojenie je predvolene k dispozícii, keď kresba vychádza zo šablóny pre taký typ, ktorý zvyčajne vyžaduje pripojenia, ako je vývojový diagram. Ak sa šípky automatického pripojenia nezobrazia Vzhľad tlačidla , keď podržíte kurzor myši nad tvarom, automatické pripojenie nie je aktívne. Ak chcete aktivovať funkciu automatického pripojenia, kliknite na položku Spojnica v skupine Nástroje na karte Domov.

Prepojenie tvarov pomocou funkcie automatického pripojenia

 1. Ukážte kurzorom myši na jeden z tvarov, ktoré chcete prepojiť.

 2. Keď sa zobrazia šípky automatického spojenia, presuňte jednu z nich do stredu druhého tvaru.

  Medzi dvoma tvarmi sa zobrazí spojnica. Automatické pripojenie použite hneď pri pridávaní tvarov, aby ste ich hneď prepojili.

 3. Presuňte nový tvar do svojej kresby a podržte ho nad tvarom, s ktorým ho chcete prepojiť, pokým sa nezobrazia šípky automatického spojenia.

  Presunutie tvaru na šípku automatického spojenia

 4. Vložte nový tvar na šípku automatického na strane umiestnenie tvarov na pripojenie.

  Nový tvar sa zobrazí v kresbe spojený s druhým tvarom.

Ďalšie informácie o nástroji Automatické pripojenie nájdete v téme Prepojenie tvarov pomocou funkcie automatického pripojenia alebo nástroja Spojnica.

Pridanie textu do tvarov alebo na stranu

Visio uľahčuje Pridanie textu do tvarov v kresbe a na samotnej stránke.

Pridanie textu do tvaru

 1. Vyberte tvar.

 2. Zadajte požadovaný text. Keď začnete písať, Visio prepínače vybratého tvaru režime úprav textu.

  Pridanie textu do tvaru

  Ak chcete pridať ďalší riadok textu, stlačte kláves Enter.

 3. Kliknite na prázdnu oblasť strany, alebo keď ste hotoví, stlačte kláves Esc.

Pridanie textu na stranu

 1. Kliknite na kartu Domov a potom na nástroj Text Text .

 2. Kliknite na prázdnu oblasť strany.

  Zobrazí sa textové pole.

 3. Zadajte text, ktorý chcete pridať na stranu.

  Pridanie textu na stranu

 4. Ak chcete prestať používať nástroj Text, na karte Domov kliknite na nástroj Ukazovateľ.

Textové pole má teraz vlastnosti ostatných tvarov. Môžete ho vybrať a zmeniť text, presunúť ho do inej časti strany a text môžete formátovať pomocou skupín Písmo a Odsek na karte Domov.

Ďalšie informácie o práci s textom nájdete v témach Pridanie, úprava, premiestnenie alebo otočenie textu v tvaroch a Pridanie textu na stranu.

Zdokonalenie návrhu diagramu

Dajte diagramu profesionálny vzhľad pridaním pozadia, ozdobného nadpisu a orámovania, farieb a efektov.

Pridanie pozadia ku kresbe

 1. Na karte Návrh kliknite na položku Pozadia.

 2. Kliknite na pozadie.

  Diagram získa novú stranu pozadia (s predvoleným názvom Pozadie_:programu_Visio-1), ktorá sa zobrazí na kartách stránok pozdĺž dolnej časti oblasti na vytvorenie diagramu.

  Karta Pozadie vo Visiu

Použitie orámovania alebo záhlavia

 1. Kliknite na položky Návrh > Orámovanie a nadpisy a kliknite na požadovaný štýl nadpisu.

 2. Kliknite na štýl nadpisu.

  Nadpis a orámovanie sa zobrazia na strane pozadia.

 3. V dolnej časti oblasti na vytvorenie diagramu kliknite na kartu Pozadie_:programu_Visio-1

 4. Kliknite na text nadpisu.

  Vybraté je celé orámovanie, ale keď začnete písať, zmení sa text nadpisu.

 5. Zadajte názov.

 6. Ak chcete upraviť ďalší text v orámovaní, najprv vyberte celé orámovanie, potom kliknite na text, ktorý chcete zmeniť, a začnite písať.

Použitie jednotnej farebnej schémy alebo iných efektov formátovania

Po umiestnení základných prvkov môžete rýchlo zmeniť celkový vzhľad a farby výberom motívu.

Použitie motívu na diagram alebo kresbu

 1. Na karte Návrh ukážte kurzorom myši na rôzne motívy.

  Visio dočasne sa uplatňuje v každom motíve podržíte ukazovateľ myši nad nimi.

  Galéria motívov vo Visiu

 2. Ak chcete zobraziť iné dostupné motívy, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie .

 3. Kliknite na motív, ktorý chcete použiť na diagram.

Uloženie diagramu

Ak ste už diagram uložili, jednoducho kliknite na položku Uložiť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Uloženie pomocou panela s nástrojmi Rýchly prístup

Ak chcete diagram uložiť aj inde alebo pod iným názvom, použite príkaz Uložiť ako.

Uloženie diagramu v inom umiestnení

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V sekcii Uložiť ako kliknite na umiestnenie, kam chcete diagram uložiť.

  Môže to byť napríklad v počítači, online alebo vo OneDrive. Potom kliknite na priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť, alebo na položku Prehľadávať a nájdite požadovaný priečinok.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako môžete zadať diagramu nový názov pomocou poľa Názov súboru.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie súboru vo formáte obrázka, PDF alebo inom formáte

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V sekcii Uložiť ako kliknite na umiestnenie, kam chcete diagram uložiť.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako otvorte rozbaľovací zoznam Uložiť vo formáte.

 4. Kliknite na požadovaný formát. Medzi formáty patria napríklad:

  • Štandardný súbor s obrázkom    vrátane formátov JPG, PNG a BMP.

  • Webová stránka    vo formáte HTM. Súbory s obrázkami a súbory ostatných prostriedkov sa ukladajú v podpriečinku v mieste uloženia súboru HTM.

  • Súbor PDF alebo XPS   

  • Výkres programu AutoCAD    vo formáte DWG alebo DXF.

Tlač diagramu alebo kresby

Tlač diagramu alebo kresby v Visio je rovnako jednoduché ako v iných programoch balíka Office.

Tlač diagramu alebo kresby

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Na bočnom paneli kliknite na položku Tlačiť.

 3. Vyberte tlačiareň a iné nastavenia a potom kliknite na položku Tlačiť.

Rozšírenie základných poznatkov

Po práci s týmito základnými úlohami vykonajte niektoré ďalšie kroky preskúmaním nasledujúcich tém:

Tu sú niektoré základné úlohy, ktoré vám pomôžu naučiť sa používať Microsoft Visio 2010.

Visio 2010

Okrem základné zdieľanie prostredníctvom e-mailu alebo statické webové stránky, Visio 2010 umožňuje používateľom zobrazenie pútavé vizuálne tvary a procesov pomocou svojho prehliadača – aj v prípade, že nemáte program Visio. Môžete publikovať webové kresby programu Visio Professional 2010 a Visio Premium 2010 pomocou služby Visio Services, funkcia SharePoint Server 2010, ktoré vykresľuje interaktívne a diagramov s pripojenými údajmi. Kresba programu Visio Web môžete zobraziť údaje z rozmanitých zdrojov vrátane programu Excel, SQL, zoznamy lokality SharePoint alebo každému zdroju údajov OLEDB alebo ODBC.

Upozornenie: Prístup k službám nie je podporovaná pre prepojenie údajov vo Visiu webové kresby.

Okrem toho prepojením web diagramov obnoviteľných zdrojový súbor divákom môžete vidieť údaje v reálnom čase v rámci tvarov, im presné a aktuálne obrázok.

Vyhľadanie a použitie šablóny

Visio 2010 umožňuje použiť vstavané šablóny, ak chcete použiť vlastné šablóny a vyhľadávanie z rôznych šablóny sú k dispozícii na Office.com. Office.com poskytuje široký výber obľúbených šablóny programu Excel.

Ak chcete vyhľadať a použiť šablónu v Visio, postupujte takto:

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Nový.

 2. V časti Výber šablóny, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť niektorú zo vstavaných šablón, v časti Kategórie šablón kliknite na požadovanú kategóriu a potom kliknite na šablónu, ktorú chcete a kliknite na položku vytvoriť.

  • Ak chcete znova použiť šablónu, ktorú ste naposledy použili, v časti Naposledy použité šablóny, kliknite na položku šablóny, ktoré chcete a potom kliknite na položku vytvoriť.

  • Ak chcete použiť vlastné šablóny, ktoré ste predtým vytvorili, v časti Iné spôsoby, ako začať, kliknite na položku Nový z existujúceho, prejdite na súbor, ktorý chcete a kliknite na položku Vytvoriť nový.

  • Vyhľadajte šablónu na Office.com, v časti Iné spôsoby, ako začať, kliknite šablón z lokality Office.com, vyberte požadovanú šablónu a potom kliknite na položku Stiahnuť stiahnite šablónu z lokality Office.com do počítača.

Poznámka: Môžete tiež Hľadať šablón na lokalite Office.com, Visio. Vyhľadávanie šablón na lokalite Office.com, v časti Iné spôsoby, ako začať, kliknite na položku šablóny lokality Office.com. Do poľa Hľadať na Office.com pre šablóny zadajte hľadaný výraz a potom kliknite na tlačidlo so šípkou na vyhľadávanie.

Vytvorenie nového diagramu

 1. Kliknite na kartu súbor. Tým sa otvára v zobrazení Backstage.

  Poznámka: Ste v zobrazení Backstage, pri prvom otvorení programu Visio. Ak ste práve otvorili programu Visio, prejdite na ďalší krok.

 2. Kliknite na tlačidlo Nový.

 3. V časti Výber šablóny, pod Iné spôsoby, ako začať, kliknite na položku prázdna kresba.

 4. Kliknite na položku Vytvoriť.

Keď sa otvorí Šablóna diagramu, väčšina priestoru je prijatá diagramov prázdnu stranu. Na bočnej strane je okna tvary, ktorá obsahuje niekoľko vzorkovnicami obsahujúcimi množstvo tvarov.

Vzorkovnica Oddelenie v okne Tvary

Šablóny sú označené záhlavia v hornej časti okna tvary. budete musieť posunúť zobrazenie tably názov panela vidieť všetky. Keď kliknete na záhlavie okna vzorkovnice, tvary sa zobrazia na table nižšie.

Otvorte diagram

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Otvoriť.

 2. Na ľavej table dialógového okna Otvoriť, kliknite na jednotku alebo priečinok obsahujúci kresby.

 3. Na pravej table dialógového okna Otvoriť, otvorte priečinok, ktorý obsahuje kresby, ktoré chcete.

 4. Kliknite na položku Kreslenie a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Uloženie diagramu

Ako štandardný súbor programu Visio, ktoré môžete zdieľať s inými používateľmi, ktorí majú Visio môžete uložiť diagramu. Okrem toho existuje mnoho rôznych formátov, ktoré môžete uložiť do diagramu priamo z dialógového okna Uložiť ako.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako a potom vyberte formát v zozname Uložiť vo formáte.

Iné formáty sú užitočné pre rôzne spôsoby používania alebo zdieľania diagramu.

 • Štandardný súbor s obrázkom    vrátane formátov JPG, PNG a BMP.

 • Webová stránka    vo formáte HTM. Súbory s obrázkami a súbory ostatných prostriedkov sa ukladajú v podpriečinku v mieste uloženia súboru HTM.

 • Súbor PDF alebo XPS   

 • Výkres programu AutoCAD    vo formáte DWG alebo DXF.

Program SharePoint Designer 2010 v ponuke Akcie lokality

 1. Z okna tvary kliknutím a podržaním požadovaný tvar.

 2. Myšou presuňte tvar na stranu diagramu.

Ďalšie informácie o pridávaní tvarov nájdete v téme Používanie okna tvary na usporiadanie a hľadanie tvarov a vyhľadanie ďalších tvarov a vzorkovníc.

Pridanie spojnica medzi dvomi tvarmi

Ak chcete pridať tvar na stranu kresby, tak, aby sa automaticky je pripojená, keď sa pridá na stránku, postupujte takto:

 1. Presuňte prvý tvar na stranu kresby.

 2. Podržte ukazovateľ myši na tvar, ktorý je už na strane. Všimnite si, že malé modré šípky zobrazujú na všetky štyri strany tvaru. Toto sú šípky automatického pripojenia, ktoré môžete použiť na pripojenie tvarov.

  Tvar so šípkami automatického pripojenia

  Žiadosť o službu tvar s šípky automatického pripojenia, ktoré sú zobrazené.

 3. Presun ukazovateľa na niektorú zo šípok.

  Zobrazí sa miniatúrny panel s nástrojmi, ktorý obsahuje štyri tvary a tvar Ukážka sa tiež môže zobraziť na stránke. Ako sa ukazovateľ nad tvary na miniatúrnom paneli s nástrojmi, sa zobrazia ukážky tvary. Tvary na paneli s nástrojmi sú najvyššie štyri tvary z oblasti Rýchle tvary.

 4. Kliknite na niektorú z tvarov pridať na stránku, na miniatúrnom paneli s nástrojmi.

Ak chcete automaticky spojiť dva tvary, pri presúvaní druhý tvar na stranu, postupujte takto:

 1. Presuňte jeden tvar na stranu kresby.

 2. Presuňte druhý tvar na stránku kresby a podržte ho, aby sa vzťahuje na prvý tvar, ale nie myšou ešte. Všimnite si, že sa nezobrazia šípky automatického pripojenia.

  Pripájanie tvarov presunutím tvaru na šípku automatického pripojenia iného tvaru

  Analyzovať tvaru sa umiestni na šípku automatického dolnej na tvare Žiadosť o službu.

 3. Presun druhý tvar myšou šípku automatického pripojenia, ktoré smeruje v smere má a umiestnite ho na šípku.

  Dva spojené tvary

  Tvar analyzovať je rozložených štandardnej vzdialenosť z tvaru Žiadosť o službu a sa automaticky pripojí.

Ak chcete spojiť dva tvary, ktoré sú už na strane, postupujte takto:

 1. Kurzor podržte na jednom z tvarov, ktorý chcete pripojiť.

 2. Ak sa nezobrazia šípky automatického pripojenia, premiestnite ukazovateľ nad šípku, ktorá ukazuje smerom tvar, ktorý chcete pripojiť.

 3. Kliknite na položku a podržte šípku automatického a potom spojnice presuňte ho myšou do stredu druhý tvar.

  Keď šípka nad centrum druhý tvar, sa zobrazí červené orámovanie okolo tvar. Myšou spojnica priloženie alebo "prilepiť", na tvar.

Ďalšie informácie o tom, ako spojiť tvary, pozrite si tému Pridať spojnice medzi tvarmi v programe Visio.

Pridanie textu do tvarov alebo na stranu

Pridanie textu do tvaru

 1. Vyberte tvar, ktorý chcete pridať text.

 2. Zadajte požadovaný text.

  Keď začnete písať, Visio prepne vybratého tvaru režime úprav textu. Ak chcete pridať ďalší riadok textu, stlačte kláves ENTER.

 3. Kliknite na prázdnu oblasť strany alebo stlačením klávesu ESC, keď ste skončili.

 4. Vyberte tvar znova. Do textového poľa sa zobrazí malé žltú ovládaciu rukoväť. Presuňte žltú ovládaciu rukoväť na presun textu.

Pridanie textu na stranu

 1. Na karte domov v skupine Nástroje kliknite na nástroj Text.

 2. Kliknite na prázdnu oblasť strany. Zobrazí sa textové pole.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Na karte domov v skupine Nástroje kliknite na Nástroj ukazovateľ prestať používať nástroj Text.

Do textového poľa sa vlastnosti iných tvarov. Môžete vybrať a zmeniť ho, môžete ho presunúť do inej časti strany a text môžete formátovať pomocou skupinách písmo a odsek na karte domov. Okrem toho, keď podržíte ukazovateľ myši nad text, Šípky automatického pripojenia zobrazia, takže text môžete pripojiť k iným.

Ďalšie informácie o pridávaní blokov textu nájdete v téme Pridanie, úprava, premiestnenie, alebo otáčanie textu a blokov textu.

Pridanie údajov do tvaru

Ak chcete zadať údaje do údajov vlastnosť alebo pole, ktoré tvar už má, postupujte takto:

 1. Vyberte tvar na stránke kresby.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a kliknite na položku Vlastnosti tvaru.

 3. V okne Údaje tvaru v riadku vlastnosti, ktoré chcete, zadajte údaje, ktoré chcete.

Ak chcete definovať novú vlastnosť údaje alebo pole na tvar, postupujte takto:

 1. Vyberte tvar na stránke kresby.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tvar a kliknite na položku Definovať údaje tvaru.

 3. V dialógovom okne Definovať údaje tvaru, kliknite na položku nový

 4. V poli Menovka, odstráňte predvolený text a zadajte názov vlastnosti.

 5. V zozname Typ vyberte typ údajov, ktoré chcete do tejto vlastnosti.

  Tip: Ak chcete objekt prijať text (napríklad meno osoby) ako typ údajov, vyberte položku reťazec.

 6. Do poľa hodnota zadajte hodnotu údajov, ktoré chcete.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Znova kliknite pravým tlačidlom myši tvar, ukážte na položku údaje a tentoraz kliknite Údaje tvaru.

Okno Údaje tvaru otvorí a zobrazí všetky údaje, ktorý bol definovaný pre tvar. Ak všetky tvary konkrétne informácie, môžete nechať otvorené okno Údaje tvaru a kliknite na položku tvary, ktoré vás zaujíma na zobrazenie údajov, ktoré obsahujú.

Pripojenie zdrojov údajov s tvarmi

Pridanie tvaru manuálne pridať veľa hodnoty do diagramu, ale ak sa údaje v databáze alebo v zošite programu Excel, môžete automaticky vkladať tieto údaje do diagramu a pripojenie riadkov údajov s konkrétnych tvarov.

Použite sprievodcu Výber údajov na import údajov do okna Externé údaje.

Údaje, ktoré sa zobrazí v okne Externých údajov je snímku zdroj údajov v čase importu. Údaje môžete aktualizovať v kresbe podľa zmien v zdrojových údajoch na karte údaje kliknite na položku Obnoviť všetko.

 1. Na karte Údaje v skupine Externé údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane sprievodcu Výber údajov vyberte z nasledujúcich typov zdrojov údajov, ktoré obsahujú údaje, ktoré používate:

  • Zošit programu Microsoft Office Excel

  • Databáza programu Microsoft Office Access

  • Zoznam služby Microsoft Windows SharePoint Services

  • Databáza aplikácie Microsoft SQL Server

  • iný zdroj údajov OLEDB alebo ODBC,

 3. Dokončite zostávajúce sprievodcu.

Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť na poslednej stránke sprievodcu Pripojením údajov, sa zobrazí okno Externé údaje s importovanými údajmi zobrazenými v mriežke. Presuňte tvar automaticky pridať údaje do Tvaru pre tento tvar riadok údajov. Alebo v okne tvary vyberte tvar, ktorý chcete obsahovať údaje, a potom presuňte riadok údajov myšou na prázdnu oblasť stránky. Vybratý tvar sa pridá na stránku pripojení k údajom.

Formátovanie diagramu

Ak chcete použiť pozadie kresby, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Návrh.

 2. V skupine pozadie kliknite na položku pozadia.

 3. Kliknite na položku pozadie, ktoré chcete. Nová strana pozadia sa pridá do diagramu, ktoré môžete vidieť v kariet strán v dolnej časti oblasti na vytvorenie diagramu.

Ak chcete použiť orámovanie alebo názov kresby, postupujte takto:

 1. Na karte návrh kliknite na položku Orámovanie a nadpisy.

 2. Kliknite na názov, ktorý chcete.

  Nadpis a orámovanie sa pridajú do strany pozadia (v predvolenom nastavení s názvom : Programu_visio-1 ). Ak chcete zmeniť názov a iného textu, musíte vykonať zmeny na stránke pozadia; nie je možné zmeniť názov na ďalších stranách.

 3. V dolnej časti oblasti na vytvorenie diagramu kliknite na kartu Pozadie_:programu_Visio-1

  Ušká strán so stranou VPozadie

 4. Kliknite na text nadpisu. Celé orámovanie nevyberiete, ale ak začnete písať sa zmení na predvolený text nadpisu.

 5. Zadajte názov, ktorý chcete.

 6. Ak chcete upraviť ďalší text v orámovaní, najprv vyberte celé orámovanie, potom kliknite na text, ktorý chcete zmeniť, a začnite písať.

Ak chcete použiť jednotnej farebnej schémy alebo iných efektov formátovania, postupujte takto:

 1. Na karte návrh v skupine motívy, podržte ukazovateľ nad rôzne motívy. Ukážka motívu sa zobrazujú na stránke.

  Ak chcete zobraziť iné dostupné motívy, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Ďalšie .

 2. Kliknite na motív, ktorý chcete použiť na diagram.

Tlač diagramu

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Tlačiť.

 2. Ak chcete vytlačiť diagram, kliknite na položku Tlačiť.

 3. V dialógovom okne Tlačiť, postupujte takto:

  • V poli názov vyberte tlačiareň, ktorú chcete (ak už nie je vybratá).

  • V časti rozsah strán, zadajte strany v kresbe, ktoré chcete vytlačiť.

  • V časti kópie zadajte počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

 4. Keď ste pripravení tlačiť, kliknite na tlačidlo OK.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×