Základné úlohy vo OneNote pre Windows 8

Ak OneNote pre Windows 8 ešte nepoznáte, tu nájdete stručný prehľad základných funkcií.

Vytvorenie nového poznámkového bloku
 1. Na ľubovoľnej strane ťuknite na ikonu záchytného bodu v ľavom hornom rohu.

 2. V dolnej časti sivej tably, ktorá sa zobrazí, ťuknite na položku + Poznámkový blok.

 3. Zadajte názov nového poznámkového bloku (napríklad Študijné poznámky) a potom stlačte kláves ENTER.

Prepínanie medzi poznámkovými blokmi
 1. Na ľubovoľnej strane ťuknite na ikonu záchytného bodu v ľavom hornom rohu.

 2. Na sivej table, ktorá sa zobrazí, ťuknite na názov poznámkového bloku, na ktorý chcete prepnúť.

Na začiatok stránky

Zadávanie alebo písanie poznámok
 1. Ťuknite na ľubovoľné miesto na aktuálnej strane a začnite zadávať text.

 2. Ak chcete začať novú poznámku, ťuknite na iné miesto na strane a môžete začať zadávať text.

 3. Ak chcete zadať názov strany, ťuknite na hlavičku strany v hornej časti strany (nad pečiatkou dátumu a času).

 4. Pomocou pera, dotykového pera dodaného so zariadením alebo prsta môžete poznámky zapisovať rukou priamo na obrazovku.

  Pozrite si tému Kreslenie a skicovanie poznámok, kde nájdete ďalšie informácie o nástrojoch na písanie rukou vo OneNote.

Uloženie poznámok
 • Rovnako ako v počítačovej verzii OneNotu, ani vo OneNote pre Windows 8 sa nenachádza tlačidlo Uložiť. OneNote totiž ukladá a synchronizuje všetko automaticky bez ohľadu na veľkosť vykonaných zmien.

 • Ak zmeníte názor, poslednú akciu vrátite späť stlačením kombinácie klávesov CTRL + Z.

Výber textu dotykom
 1. Dvakrát ťuknite na text, ktorý chcete vybrať.

 2. Výber môžete upraviť presunutím kruhov na začiatku a na konci vybratého textu.

Na začiatok stránky

formátovať text.
 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Ťuknite na kruhovú ponuku, ktorá sa zobrazí, a použite požadované možnosti formátovania. Veľkosť textu napríklad zmeníte ťuknutím na šípku vedľa ikony Veľkosť písma a ťuknutím na požadovanú veľkosť písma. 

  Ak si to rozmyslíte, formátovanie odstráňte pomocou príkazu Späť (CTRL + Z) alebo zopakujte predchádzajúce kroky a použite iné formátovanie.

Zvýraznenie poznámok rukou
 1. Presuňte pero alebo dotykové pero dodané spolu so zariadením k obrazovke alebo na obrazovku ťuknite prstom.

 2. Ťuknite na kruhovú ponuku, ktorá sa zobrazí, a potom ťuknite na položku Kresliť.

 3. Ťuknite na ikonu kruhovej ponuky, ktorá sa zobrazí, ťuknite na položku Zvýrazniť a začnite zvýrazňovať poznámky.

Poznámka: Ak chcete zmeniť farbu a hrúbku zvýrazňovača, ťuknite na ikonu kruhovej ponuky a potom na šípku vedľa ikony Zvýrazňovač. Ak chcete zvýraznenie odstrániť, ťuknutím rozbaľte kruhovú ponuku a potom ťuknite na položku Guma. Po vybratí gumy ťuknite na ťahy zvýrazňovača, ktoré chcete odstrániť.

Pridanie značiek
 1. Vyberte text, ktorý chcete označiť.

  Poznámka: Značky vám umožnia vizuálne označiť a usporiadať dôležité poznámky podľa priority, takže na ne môžete neskôr ľahšie nadviazať.

 2. Ťuknite na kruhovú ponuku, ktorá sa zobrazí, ťuknite na šípku vedľa ikony Značka a potom ťuknite na značku, ktorú chcete použiť.

  Značka Úloha je interaktívna. Ťuknutím na značku môžete začiarknuť políčko (alebo jeho začiarknutie zrušiť) a aktualizovať tak zoznamy úloh.

Na začiatok stránky

Pridanie prepojení
 • Vždy, keď začnete do poznámok písať URL adresu (napríklad www.onenote.com), OneNote tento text automaticky zmení na prepojenie. Ťuknutím alebo kliknutím na formátované prepojenie sa jeho cieľ automaticky otvorí v prehliadači.

Vloženie obrázka z kamery
 1. Na ľubovoľnej strane ťuknite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Ťuknite na kruhovú ponuku, ktorá sa zobrazí, a potom ťuknite na ikonu Fotoaparát.

 3. Ak sa zobrazí výzva, umožnite programu OneNote použiť kameru v počítači.

  Poznámka: Ak je zariadenie vybavené kamerou a položka Fotoaparát sa nezobrazuje ako dostupná možnosť, OneNote vyžaduje povolenie na používanie kamery. Stlačte kombináciu klávesov WINDOWS + C alebo na ňu ťuknite a potom ťuknite na položky Nastavenie > Povolenia > Webová kamera > Zapnuté.

 4. Keď sa v kamere zobrazí dynamický obraz, ťuknutím na obrazovku zachyťte snímku.

 5. Ťuknutím na tlačidlo OK vložte získaný obrázok.

Vloženie obrázka zo súboru
 1. Na ľubovoľnej strane ťuknite na miesto, kam chcete vložiť obrázok.

 2. Ťuknite na kruhovú ponuku, ktorá sa zobrazí, a potom ťuknite na ikonu Obrázok.

 3. Prejdite do umiestnenia obrázka, ktorý chcete vložiť, ťuknutím obrázok vyberte, ťuknite na tlačidlo Otvoriť a potom ťuknite na položku Vložiť všetko.

  Obrázok, ktorý už v poznámkach máte, môžete ťuknutím vybrať, zmeniť jeho veľkosť, premiestniť ho na strane alebo ho môžete pomocou kruhovej ponuky označiť či odstrániť.

Vloženie dokumentov a súborov do poznámok
 1. Na ľubovoľnej strane ťuknite na miesto, kam chcete vložiť dokument alebo súbor, a potom ťuknite na ikonu kruhovej ponuky, ktorá sa zobrazí.

 2. Ťuknite na šípku vedľa ikony Vložiť a potom na položku Súbor.

 3. Prejdite do umiestnenia dokumentu alebo súboru, ktorý chcete vložiť, ťuknutím ho vyberte a potom ťuknite na položku Otvoriť.

Poznámka: Ak chcete otvoriť súbor vložený do OneNotu, ťuknite naň, ťuknutím rozbaľte kruhovú ponuku a potom vyberte položku Otvoriť alebo Otvoriť v programe. Súbor tiež môžete otvoriť dvojitým ťuknutím na jeho ikonu na strane.

Vloženie PDF súboru ako výtlačku
 1. Na ľubovoľnej strane ťuknite na miesto, kam chcete vložiť PDF súbor, a potom ťuknite na ikonu kruhovej ponuky, ktorá sa zobrazí.

 2. Ťuknite na šípku vedľa ikony Vložiť a potom na položku Výtlačok PDF.

 3. Prejdite do umiestnenia PDF súboru, ktorý chcete vložiť, ťuknutím ho vyberte a potom ťuknite na položku Otvoriť.

Poznámka: Každá strana PDF súboru sa umiestni do poznámok ako samostatný obrázok. Obrázky môžete premiestniť na ľubovoľné miesto a zmeniť ich veľkosť rovnako ako v prípade ostatných vložených obrázkov.

Vloženie tabuľky
 1. Na ľubovoľnej strane ťuknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Ťuknite na kruhovú ponuku, ktorá sa zobrazí, a potom na ikonu Tabuľka.

  OneNote vytvorí malú tabuľku s jedným riadkom a dvomi stĺpcami.

 3. Ťuknite na prvú bunku a začnite písať.

  • Ak chcete prejsť do ďalšieho stĺpca alebo vytvoriť nový, stlačte kláves TAB.

  • Ak chcete vytvoriť nový riadok buniek, umiestnite kurzor do poslednej bunky napravo a potom stlačte kláves ENTER alebo naň ťuknite.

Ďalšie príkazy tabuliek nájdete v kruhovej ponuke, ktorá sa zobrazí vždy, keď je kurzor v bunke tabuľky. Ťuknutím na šípky vedľa ikon ponuky zobrazíte ďalšie dostupné príkazy. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie kruhových ponúk na zobrazenie príkazov v programe OneNote

Pridanie ďalších strán
 1. V ľavom hornom rohu obrazovky (nad kartami strán) ťuknite na položku + Strana.

  Každá strana môže mať ľubovoľnú dĺžku, vhodné je však pridať viacero strán na lepšie usporiadanie informácií v sekciách poznámkového bloku.

 2. Zadajte názov strany nad pečiatkou dátumu a času na novej strane.

Poznámka: Ak používate myš, poradie strán môžete zmeniť presunutím ich kariet v zozname.

Pridanie ďalších častí
 1. Na ľubovoľnej strane ťuknite nad kartami sekcií na položku + Sekcia.

  Všetky strany s poznámkami môžete ponechať v jednej sekcii, avšak pridanie ďalších sekcií vám pomôže s organizáciou, keď sa obsah vášho poznámkového bloku začne časom rozrastať.

 2. Zadajte zmysluplný názov, ktorý opisuje poznámky v tejto novej sekcii, a potom ťuknite na kláves ENTER.

  Nová sekcia, ktorú ste vytvorili, bude obsahovať jednu prázdnu stranu. Môžete začať písať poznámky na tejto strane a vytvoriť ďalšie strany vždy, keď to budete potrebovať.

Poznámka: Ak používate myš, poradie sekcií môžete zmeniť presunutím ich kariet v zozname.

Tlač poznámok
 1. Potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky (ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši na stránku) a na zobrazenom paneli aplikácie kliknite na položku Vytlačiť stranu.

 2. Ťuknite na názov tlačiarne, ktorú chcete použiť.

 3. Nastavte všetky potrebné možnosti, napríklad orientáciu strany a počet kópií, a potom ťuknite na položku Tlačiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×