Základné úlohy v Projecte

Project

Prázdny súbor projektu môže pôsobiť odradzujúco, najmä ak so správou projektov len začínate. Stačí však niekoľko kliknutí a pomocou výkonných možností Projectu môžete skonvertovať zoznam úloh na plnohodnotný projekt, ktorý môžete spravovať a zdieľať s tímom a účastníkmi projektu.

V týchto častiach nájdete niekoľko základných informácií:


Pridávanie úloh

 1. Kliknite na kartu Zobraziť > položku Ganttov graf.

 2. Do prvého prázdneho poľa Názov úlohy v dolnej časti zoznamu úloh zadajte názov a kliknite kláves Enter.

  Zoznam úloh v Ganttovom grafe.

Chcete sa dozvedieť viac? Ak pridávanie úloh trvá príliš dlho, môžete tiež:


Vytvorenie prehľadu úloh

Zvýšením a znížením úrovne úlohy zobrazíte hierarchiu a zo zoznamu úloh urobíte prehľad projektu. Úloha s nižšou úrovňou sa stane čiastkovou úlohou úlohy s vyššou úrovňou. Z nej sa stane súhrnná úloha.

 1. Kliknite na kartu Zobraziť > položku Ganttov graf.

 2. V stĺpci Názov úlohy kliknite na úlohu, ktorej odsadenie chcete zväčšiť.

 3. Kliknite na položky Úloha > Znížiť úroveň úlohy Tlačidlo Znížiť úroveň úlohy na páse s nástrojmi . Z úlohy sa stane čiastková úloha.

 4. Kliknite na položku Zvýšiť úroveň úlohy Tlačidlo Zvýšiť úroveň úlohy na páse s nástrojmi , ak chcete vrátiť úlohu späť na rovnakú úroveň, akú má úloha nad ňou. Už nie je čiastkovou úlohou.

  Zoznam úloh so súhrnnými a čiastkovými úlohami v Ganttovom grafe

Chcete sa dozvedieť viac? Pomocou čiastkových a súhrnných úloh môžete zobraziť jednotlivé fázy projektu, jednoducho prechádzať veľkými projektmi a podobne.


Prepojenie úloh

Môžete prepojiť dve ľubovoľné úlohy v projekte a zobraziť ich vzťah (nazývaný aj závislosť úloh). Závislosti určujú plán projektu. Po prepojení úloh každá zmena v jednej úlohe ovplyvní ďalšiu úlohu, čo má zasa vplyv na ďalšiu, a tak ďalej.

 1. Kliknite na kartu Zobraziť > položku Ganttov graf.

 2. Podržte stlačený kláves Ctrl a kliknite na dve úlohy, ktoré chcete prepojiť (v stĺpci Názov úlohy).

 3. Kliknite na položky Úloha > Prepojiť vybraté úlohy Tlačidlo Prepojiť úlohy na karte Úloha na páse s nástrojmi .

  Tri prepojené úlohy v Ganttovom grafe

Chcete sa dozvedieť viac? Project podporuje štyri druhy prepojení úlohy, pomocou ktorých môžete zobraziť rôzne vzťahy. Chcete zmeniť typ prepojenia alebo prepojenie úplne odstrániť?


Zmena zobrazenia

Project začína s overeným zobrazením Ganttovho grafu, k dispozícii však máte mnoho iných možností na zobrazenie úloh a zdrojov, ako aj ich prepojení. Každé zobrazenie môžete zmeniť podľa svojich špecifických potrieb.

 1. Kliknite na kartu Zobraziť.

 2. V skupine Zobrazenia úloh alebo Zobrazenia zdrojov kliknite na požadované zobrazenie.

 3. Ak chcete zobraziť všetky dostupné zobrazenia, kliknite na položky Ganttov graf > Ďalšie zobrazenia a vyberte si z možností v dialógovom okne Ďalšie zobrazenia.

Skupina Zobrazenia úloh na páse s nástrojmi a časť vzorového sieťového diagramu

Chcete sa dozvedieť viac? Tu toho nájdete oveľa viac! Potrebujete pomôcť s výberom správneho zobrazenia projektu?


Tlač projektu

Tlač zobrazenia alebo zostavy v Projecte sa podobá tlači v ostatných programoch balíka Office:

Kliknite na kartu Súbor > položky Tlačiť > Tlačiť.

Tlačidlo Tlačiť a možnosti tlače v zobrazení Backstage

Chcete sa dozvedieť viac? Ak majú byť vo výtlačku len konkrétne informácie o projekte, ktoré chcete zdieľať s účastníkmi projektu, pred stlačením tlačidla Tlač treba vykonať určité prípravy:


Ďalšie informácie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×