Základné úlohy v programe Porovnanie tabuliek

Povedzme, že máte dva excelové zošity alebo dve verzie jedného zošita, ktoré chcete porovnať. Alebo možno budete chcieť nájsť potenciálne problémy, ako sú napríklad manuálne zadané súčty (namiesto vypočítavaných) alebo nefunkčné vzorce. Ak máte Microsoft Office Professional Plus 2013, môžete použiť nástroj Porovnanie tabuliek od spoločnosti Microsoft a spustiť zostavu s vyhľadanými rozdielmi a problémami.

Dôležité:  Porovnanie tabuliek je k dispozícii len v balíku Office Professional Plus 2013 alebo službách Office 365 ProPlus.

Spustenie nástroja Porovnanie tabuliek

Vo Windowse 7    V ponuke Štart systému Windows kliknite v časti Nástroje balíka Office 2013 na položku Porovnanie tabuliek.

Vo Windowse 8    Na obrazovke Štart kliknite na položku Porovnanie tabuliek. Ak sa dlaždica Porovnanie tabuliek nezobrazuje, začnite zadávať slová Porovnanie tabuliek a potom vyberte danú dlaždicu.

Okrem nástroja Porovnanie tabuliek tiež nájdete doplnkový program pre Access Porovnanie databáz od spoločnosti Microsoft. Taktiež vyžaduje Office Professional Plus 2013. (Vo Windowse 8 zadajte text Porovnanie databáz a vyhľadajte nástroj.)

Porovnanie dvoch excelových zošitov

 1. Kliknite na položky Domov > Porovnať súbory.

  Porovnanie súborov

  Otvorí sa dialógové okno Porovnať súbory.

 2. Kliknite na modrú ikonu priečinka vedľa poľa Porovnať a prejdite na umiestnenie staršej verzie zošita. Okrem súborov uložených v počítači alebo v sieti môžete zadať aj webovú adresu lokality, kde sú uložené vaše zošity.

Príkaz Porovnať súbory

 1. Kliknite na zelenú ikonu priečinka vedľa poľa S čím a prejdite na umiestnenie zošita, ktorý chcete porovnať so staršou verziou, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Tip:  Porovnať sa dajú aj dva súbory s rovnakým názvom, pokiaľ sú uložené v rôznych priečinkoch.

 2. Na ľavej table začiarknutím alebo zrušením začiarknutia možností vyberte možnosti, ktoré chcete zobraziť v porovnaní zošitov, napríklad Vzorce, Makrá alebo Formáty buniek. Alebo jednoducho vyberte možnosť Vybrať všetko.

Kliknutie na položku Zalomiť text na karte Domov

 1. Porovnanie spustite kliknutím na tlačidlo OK.

Ak sa zobrazí hlásenie Nepodarilo sa otvoriť zošit, môže to znamenať, že niektorý zošit je chránený heslom. Kliknite na tlačidlo OK a potom zadajte heslo zošita. Získajte ďalšie informácie o súvzťažnostiach medzi heslami a funkciou porovnanie tabuliek.

Výsledky porovnania sa zobrazia v mriežke s dvomi tablami. Zošit na ľavej strane zodpovedá zvolenému (zvyčajne staršiemu) referenčnému súboru a zošit na pravej strane zodpovedá (zvyčajne novšiemu) súboru, s ktorým sa prvý menovaný súbor porovnáva. Podrobnosti sa zobrazia na table pod dvomi mriežkami. Zmeny sa farebne zvýraznia podľa príslušných druhov.

Pochopenie výsledkov

 • V mriežke so zobrazením prvkov vedľa seba sa hárok každého súboru porovnáva s hárkom v druhom súbore. Ak obsahuje viacero hárkov, sú k dispozícii, keď kliknete na tlačidlá dopredu a dozadu na vodorovnom posúvači.

  Poznámka: Hárok sa porovná a zobrazí vo výsledkoch aj v prípade, že ide o skrytý hárok.

 • Rozdiely sú označené výplňovou farbou bunky alebo farbou písma v závislosti od toho, o aký druh rozdielu ide. Napríklad bunky so zadanými hodnotami (bunky, ktoré neobsahujú vzorce) sa formátujú so zelenou farbou výplne v mriežke so zobrazením položiek vedľa seba a zeleným písmom v zozname na table s výsledkami. Ľavá dolná tabla predstavuje legendu, ktorá uvádza, čo jednotlivé farby znamenajú.

Kliknutie na položku Ďalšie webové časti

V uvedenom príklade neboli v staršej verzii výsledky pre 4. štvrťrok konečné. Novšia verzia zošita obsahuje konečné hodnoty pre 4. štvrťrok v stĺpci E.

Vo výsledkoch porovnania majú bunky E2: E5 v oboch verziách zelenú výplň, čo znamená, že zadaná hodnota sa zmenila. Keďže tieto hodnoty sa zmenili, vypočítané výsledky v stĺpci OZR sa zmenili tiež – bunky F2:F4 a E6:F6 majú modro-zelenú výplň, čo znamená, že vypočítaná hodnota sa zmenila.

Vypočítaná hodnota v bunke F5 sa zmenila tiež, ale dôležitejším dôvodom je to, že v staršej verzii bol nesprávny vzorec (sčítavali sa iba polia B5:D5 a hodnoty pre 4. štvrťrok sú vynechané). Keď bol zošit aktualizovaný, vzorec v bunke F5 bol opravený, takže teraz je to =SUM(B5:E5).

 • Ak sú bunky príliš úzke na zobrazenie svojho obsahu, kliknite na položku Prispôsobiť veľkosť buniek.

Zmena veľkosti buniek

Doplnok Inquire v Exceli

Okrem porovnávacích funkcií nástroja Porovnanie tabuliek, ponúka Excel 2013 doplnok Inquire, ktorý môžete zapnúť a sprístupniť kartu Diagnostika. Na karte Diagnostika môžete analyzovať zošit, zobraziť vzťahy medzi bunkami, hárkami a inými zošitmi a vyčistiť z hárka nadbytočné formátovanie. Ak máte v Exceli otvorené dva zošity, ktoré chcete porovnať, môžete pomocou príkazu Porovnať súbory spustiť Porovnanie tabuliek.

Ak sa karta Diagnostika na páse s nástrojmi v Exceli 2013 nezobrazuje, pozrite si tému Zapnutie doplnku Inquire. Ďalšie informácie o nástrojoch v doplnku Inquire nájdete v téme Možnosti práce s doplnkom Inquire.

Ďalšie kroky

Ak máte excelové zošity alebo accessové databázy, ktoré sú pre vašu organizáciu nevyhnutné, zvážte inštaláciu nástrojov na správu tabuľkových hárkov a databáz od spoločnosti Microsoft. Server na spravovanie auditu a kontroly spoločnosti Microsoft poskytuje výkonné funkcie na správu zmien excelových a accessových súborov. Dopĺňa ho Server na zisťovanie a vyhodnocovanie rizík spoločnosti Microsoft, ktorý poskytuje funkcie inventárov a analýz, ktorých cieľom je pomôcť vám znížiť riziko súvisiace s používaním nástrojov vyvinutých koncovými používateľmi v Exceli a Accesse.

Pozrite tiež Prehľad porovnania tabuliek.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×