Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použitie Word pomocou klávesnice a čítačky obrazovky rýchlo urobiť všetky dôležité základné úlohy, napríklad otvoriť, vytvoriť, a čítanie dokumentu alebo pridať čísla strán. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie Wordu

Začiatok práce v novom dokumente programu Word.

 1. Stlačte kláves s logom Windows, zadajte výraz „Word“ a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa Word.

Prihlásenie do konta Microsoft

Využite funkcie Word, prihláste sa do svojho konta Microsoft.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorenie Word. Dostanete sa na zobrazenie šablón. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Prihláste sa do čo najlepšie využívať Office", a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak dokument už upravujete, stlačte klávesy Alt + F a otvorte ponuku súbor. A potom stlačte kláves D, S. V programe moderátor, budete počuť: "Okno účty." V JAWS, budete počuť: "Kontá".

 2. Zadajte svoju e-mailu alebo telefónne číslo, stlačte kláves Enter a potom stlačte kláves Tab. V programe moderátor, budete počuť: "Heslo, upravovať text". V JAWS, budete počuť: "heslo, upraviť. Napíšte text."

 3. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak používate konto organizácie, môžu sa prihlasovacie kroky mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu smartcard.

  Tip: Ak sa nie odhlásiť z Word predchádzajúcom použití, aplikácie sa otvorí bez zobrazenia výzvy sa prihláste.

Otvorenie naposledy použitého dokumentu

Všetky dokumenty, s ktorými ste naposledy pracovali, nájdete na jednom mieste.

 1. Po otvorení programu Word stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve názov naposledy použitého dokumentu.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť názov požadovaného dokumentu, a potom stlačte kláves Enter.

Vytvorenie nového prázdneho dokumentu

 1. Otvorenie Word. Sa zameriava na možnosť vytvoriť nový prázdny dokument.

 2. Ak chcete vytvoriť dokument, stlačte kláves Enter.

  Budete počuť predvolený názov dokumentu, za ktorou nasleduje "Úpravy." Vykoná sa prechod do oblasti úprav v tele dokumentu.

 3. Napíšte text do dokumentu. Pokyny na formátovanie textu v dokumente nájdete v téme Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Uloženie dokumentu

Ak chcete vykonané zmeny v dokumente uložiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + S.

 1. Ak chcete dokument uložiť pod iným názvom, na inom mieste alebo v inom formáte súboru, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a kláves A.

 2. Ak chcete vybrať miesto uloženia, stlačte kláves Tab a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadované miesto.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Enter file name here“ (Sem zadajte názov súboru), a zadajte požadovaný názov.

 4. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Save as type Word document star dot docx“ (Uložiť ako dokument Wordu vo formáte docx).

 5. Ak chcete zmeniť typ súboru, stlačte medzerník a potom stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný typ súboru. Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

Pokyny na ukladanie iných možností, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

Čítanie dokumentu

Ak chcete používať príkazy na čítanie textu, zameranie sa musí nachádzať v oblasti základného textu dokumentu.

 • Ak chcete prečítať celý text od umiestnenia kurzora po koniec, stlačte SR klávesu Ctrl + R.

 • Čítať aktuálneho odseku, stlačte kláves SR + kláves Ctrl + K.

 • Ak chcete prečítať ďalší alebo predchádzajúci riadok, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor.

 • Ak chcete prečítať ďalšie alebo predchádzajúce slovo, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou doprava alebo doľava.

 • Ak chcete čítanie ukončiť, stlačte kláves Ctrl.

Navigácia podľa nadpisov

Pomocou navigačnej tably sa môžete rýchlo presúvať z jedného nadpisu na druhý.

 1. Ak chcete navigačnú tablu zapnúť, stlačte kombináciu klávesov Alt + W a kláves K. Ozve sa: „Search document, editing“ (Hľadať v dokumente, úpravy).

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Selected, headings tab item“ (Vybraté, položka karty Nadpisy).

 3. Stláčaním klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab môžete prehľadávať zoznam nadpisov. Moderátor pri presúvaní oznamuje nadpisy.

 4. Ak chcete prejsť na nadpis, stlačte kláves Enter. Zameranie sa v tele dokumentu presunie na začiatok riadka s nadpisom.

Vyhľadávanie v dokumente

Pomocou vyhľadávania môžete v dokumente rýchlo nájsť určité slovo alebo konkrétny prvok, ako napríklad grafiku.

Vyhľadanie slova

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F. Ozve sa: „Navigation, Search a document“ (Navigácia, vyhľadávanie v dokumente).

 2. Zadajte vyhľadávané výrazy. Počas písania sa zoznam výsledkov vyhľadávania aktualizuje.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Search results list“ (Zoznam výsledkov vyhľadávania) a následne prvý výsledok.

 4. Stláčaním klávesu so šípkou nadol sa môžete posúvať v zozname. Moderátor oznamuje jednotlivé výsledky hľadania.

Vyhľadanie konkrétneho prvku

Používa sa pri vyhľadávaní konkrétneho prvku, ako napríklad grafiky alebo poznámky od konkrétnej osoby.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F. Ozve sa: „Navigation, Search a document“ (Navigácia, vyhľadávanie v dokumente).

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Caps lock + šípka doprava, kým sa neozve „More options, collapsed, menu item“ (Ďalšie možnosti, zbalené, položka ponuky), a potom rozbaľte ponuku stlačením kombinácie klávesov Alt + šípka nadol.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný prvok, ako napríklad „Graphic“ (Grafika), a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter.

  Ak má prvok vedľajšiu ponuku, ozve sa prvok a „Collapsed, menu item“ (Zbalené, položka ponuky). Ak ju chcete rozbaliť, stlačte kláves so šípkou doprava.

 4. Zameranie sa presunie na nasledujúce tlačidlo s výsledkom. Stláčaním klávesu Enter budete prechádzať cez výsledky.

Pridanie čísel strán

 1. Stlačte klávesy Alt + N, N, U. Budete počuť: "Hlavičku a pätu, hornej časti stránky." Otvorí sa ponuka Číslo strany a sa zameriava na prvú možnosť.

 2. Ak chcete prehľadávať ponuku, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa zoznam štýlov s číslami strán.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete pridať čísla strán v hornej alebo dolnej časti strany alebo na jej okraji, otvorí sa tabla Hlavička alebo Päta. Ak chcete zavrieť tablu a vrátiť sa do režimu úprav v dokumente, stlačte kláves Esc.

Tlač dokumentov

Ak potrebujete výtlačky svojich dokumentov programu Word, môžete ich jednoducho vytlačiť.

 1. Ak chcete dokument vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P. Otvorí sa dialógové okno Tlač. Ak chcete tlačiť s predvolenými nastaveniami, stlačte kláves Enter.

 2. Ak chcete nastavenia tlače zmeniť, stlačením klávesu Tab sa môžete presúvať medzi jednotlivými možnosťami.

 3. Ak chcete otvoriť zoznam možností, stlačte medzerník. Ak sa chcete v zozname možností presúvať, stlačte klávesy so šípkou. Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

 4. Ak chcete vykonať tlač s novými nastaveniami, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kláves Enter.

Zvýšenie kontrastu zmenou motívu

Môžete nájsť Word ľahšie použite, ak upravíte motívu na ten, ktorý poskytuje viac kontrastu.

Tip: Táto zmena sa prejaví vo všetkých vašich aplikáciách služieb Office 365.

 1. V zobrazení Backstage otvorte Konto Office stlačením kombinácie klávesov Alt + F, D. Ak používate čítačku obrazovky, ozve sa „Account tab“ (karta Konto) a zameranie sa presunie do poľa Motív Office.

 2. Ak chcete otvoriť pole Motív Office, stlačte klávesy Y, 1. Ozve sa názov aktívneho motívu.

 3. Vyberte motív a stlačte kláves Enter. Najväčším kontrastom sa vyznačuje tmavosivý motív.

Tip: Motív s vyšším kontrastom je možné vybrať aj pre Windows alebo použite ďalšie nastavenia zjednodušenia ovládania. Ďalšie informácie nájdete v téme Jednoduchšie používanie počítača.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použitie Word pre Mac pomocou klávesnice a funkcia VoiceOver vstavanej čítačky obrazovky Mac OS, rýchlo urobiť všetky dôležité základné úlohy, napríklad otvoriť, vytvoriť, a čítanie dokumentu alebo pridať čísla strán.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie Wordu

S funkciou VoiceOver môžete jednoducho začať pracovať na novom dokumente aplikácie Word.

 1. Ak chcete prejsť na zoznam Aplikácie vo Vyhľadávači, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + A.

 2. Zadajte M a prejdite priamo k aplikáciám, ktoré sa začínajú písmenom „M“, a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Microsoft Word application“ (Aplikácia Microsoft Word).

 3. Otvoriť Word pre Mac, stlačte kláves so šípkou príkaz + šípka nadol.

Prihlásenie do konta Microsoft

Využite funkcie Word pre Mac, prihláste sa do svojho konta Microsoft.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorenie Word.

  • Ak ste už upravujete dokument a chcete prihlásiť, stlačte kláves Shift + príkaz + P. Budete počuť: "Nový zo šablóny."

 2. Dostanete v zobrazení šablóny. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Prihlásenie, nastavenia konta, tlačidlo ponuky."

 3. Stlačením klávesu medzerník. Otvorí sa dialógové okno Prihlásenie. Budete počuť: "Zadajte svoju e-mailu alebo telefónne číslo."

 4. Zadajte svoju e-mailu alebo telefónne číslo a potom stlačte kláves Return. Funkcia voiceOver oznamuje: "Heslo zabezpečeného upraviť text".

 5. Zadajte svoje heslo a stlačte kláves Return. Ak budete počuť "Začíname používať Word tlačidlo", stlačením klávesu medzerník prejdite do aplikácie.

 6. Po prihlásení, ak chcete vytvoriť prázdny dokument, stlačte kláves Return.

  Poznámka: Ak používate konto organizácie, môžu sa prihlasovacie kroky mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu smartcard.

  Tip: Ak sa nie odhlásiť z Word predchádzajúcom použití, aplikácie sa otvorí bez zobrazenia výzvy sa prihláste.

Otvorenie naposledy použitého dokumentu

Všetky dokumenty, s ktorými ste naposledy pracovali, nájdete na jednom mieste.

 1. Po otvorení programu Word stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov konta, za ktorým nasleduje „Account settings, menu button“ (Nastavenia konta, tlačidlo ponuky).

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Recent, radio button“ (Nedávne, prepínač), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte zoznam Naposledy otvorené.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov prvého dokumentu v zozname, za ktorým nasledujú informácie o umiestnení tohto súboru. Ak prvý dokument nie je ten, ktorý chcete, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nenájdete ten správny.

 4. Stlačte kláves Enter a vybratý dokument sa otvorí.

Vytvorenie nového prázdneho dokumentu

 1. Otvorenie Word pre Mac. Sa zameriava na možnosť vytvoriť nový prázdny dokument. Stlačením klávesu Enter vytvorte dokument.

  Nový dokument sa otvorí a zameranie sa presunie naň. Predvolene sa vyberie zobrazenie rozloženie pri tlači.

 2. Napíšte text do dokumentu. Pokyny na formátovanie textu v dokumente nájdete v téme Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Uloženie dokumentu

Ak chcete vykonané zmeny uložiť, stlačte kombináciu klávesov Command + S. Ak chcete uložiť kópiu dokumentu s iným názvom, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + S, zadajte nový názov dokumentu a uložte ho stlačením klávesu Enter.

Pokyny na ukladanie iných možností, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde

Čítanie dokumentu

Ak chcete používať príkazy na čítanie textu, zameranie sa musí nachádzať v oblasti základného textu dokumentu.

 • Ak chcete prečítať celý text od umiestnenia kurzora po koniec, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + A.

 • Ak chcete prečítať aktuálny odsek, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + P.

 • Ak chcete prečítať ďalší alebo predchádzajúci riadok, stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor.

 • Ak chcete prečítať ďalšie alebo predchádzajúce slovo, stlačte kláves so šípkou doprava alebo doľava.

Tip: Ak dokument, ktorý čítate, obsahuje poznámky pod čiarou alebo komentáre, nájdete ich pomocou navigácie funkcie VoiceOver s klávesmi so šípkou. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol, ak chcete pracovať s oblasťou základného dokumentu, a potom prechádzajte v dokumente stláčaním kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou v smere, ktorým sa chcete posunúť.

Navigácia podľa nadpisov

Pomocou navigačnej tably sa môžete rýchlo presúvať z jedného nadpisu na druhý.

Zapnutie navigačnej tably

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Command + F6, kým sa neozve názov karty, na ktorej sa nachádzate, napríklad „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Review, tab“ (Revízia, karta) a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Navigation pane, unchecked, checkbox“ (Navigačná tabla, nezačiarknuté, začiarkavacie políčko), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník zapnite tablu.

Použitie navigačnej tably

 1. Ak chcete zameranie presunúť na navigačnú tablu, stláčajte kombináciu klávesov Command + F6, kým sa neozve: „Thumbnails pane, selected“ (Okno s miniatúrami, vybraté).

 2. Jedenkrát stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa: „Document map, tab“ (Štruktúra dokumentu, záložka). Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte štruktúru dokumentu na navigačnej table.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava a potom kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol otvorte tabuľku, v ktorej sú uvedené nadpisy.

 4. Medzi nadpismi sa presúvajte stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor, kým nenájdete požadovaný nadpis, a potom dokument otvorte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

Vyhľadávanie v dokumente

Pomocou vyhľadávania môžete v dokumente rýchlo nájsť určité slovo alebo konkrétny prvok, ako napríklad grafiku.

Vyhľadanie slova

 1. Stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + H. Ozve sa: „Search, checked, combo box“ (Vyhľadávanie, začiarknuté, rozbaľovacie pole).

 2. Zadajte hľadané slovo. Zoznam výsledkov vyhľadávania sa aktualizuje pri písaní.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Odpovedá výsledok," a potom stlačením klávesu šípka ovládacieho prvku + možnosť + šípka nadol presuňte zvýraznenie na zoznam výsledkov.

 4. Ak chcete prechádzať zoznamom výsledkov vyhľadávania, stláčajte kláves so šípkou nadol.

 5. Ak sa ozve výsledok vyhľadávania, ktorý chcete v dokumente upraviť, presuňte sa do tela dokumentu stlačením klávesu Tab a vykonajte zmeny.

Vyhľadanie konkrétneho prvku

 1. Stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + H. Ozve sa: „Search, checked, combo box“ (Vyhľadávanie, začiarknuté, rozbaľovacie pole).

 2. Ak chcete otvoriť ponuku vyhľadávania, stlačte kláves so šípkou nadol.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaný prvok, ako napríklad „Graphic“ (Grafika), a potom stlačte medzerník.

 4. Ak chcete prechádzať cez výsledky, stlačte kláves Enter.

Pridanie čísel strán

 1. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Insert“ (Vložiť), a potom stlačte medzerník.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Page numbers, ellipses“ (Čísla strán, trojbodka), a potom stlačte medzerník. Ozve sa: „Page numbers, dialog, position“ (Čísla strán, dialógové okno, umiestnenie).

 4. Ak chcete nastaviť umiestnenie čísel na strane, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte medzerník.

 5. Ak chcete nastaviť zarovnanie čísla strany, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve aktuálne zarovnanie a „alignment“ (Zarovnanie). Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom stlačte medzerník.

 6. Stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Unchecked, Show number on first page“ (Nezačiarknuté, zobraziť číslo na prvej strane). Ak chcete zobraziť na prvej strane dokumentu číslo strany, stlačte medzerník.

 7. Ak chcete pridať čísla strán v dokumente, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Čísla strán sa pridajú a vykoná sa prechod základného textu dokumentu.

Tlač dokumentov

Ak chcete vytlačiť aktuálny dokument, stlačením kombinácie klávesov Command + P otvorte dialógové okno Tlač. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print, button“ (Tlačiť, tlačidlo), a stlačením klávesu Enter odošlite dokument do predvolenej tlačiarne.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použitie funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, vykonajte všetky potrebné základné úlohy v Word pre iOS, napríklad otvoriť, vytvoriť, a čítanie dokumentu alebo pridať čísla strán.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Word pre iPhone

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Otvorenie Wordu

S funkciou VoiceOver môžete jednoducho začať pracovať na novom dokumente programu Word.

 1. V iPhone potiahnite tromi prstami doprava alebo doľava a prejdite na domovskú obrazovku s aplikáciou Word pre iOS.

 2. Ťahajte jedným prstom doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi presun na aplikáciu.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aplikáciu.

 4. Otvorí sa Word.

Prihlásenie do konta Microsoft

Využite funkcie Word pre iOS, prihláste sa do svojho konta Microsoft.

 1. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Otvorenie Word pre iOS.

  • Ak už upravujete dokumentu, potiahnite prstom doľava alebo doprava dovtedy, kým budete počuť "Zatvorte súbor" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak máte neuložené zmeny, sa zobrazí výzva na uloženie dokumentu. Pokyny na uloženie dokumentu, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

 2. Posunutím prsta v pravej časti dolnej časti obrazovky, kým nebudete počuť "Kont tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Posunutím prsta na obrazovke, kým nebudete počuť: "e-mailu, telefónu alebo Skype, textové pole, povinné."

 5. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo adresa Skype.

 6. Posunutím prsta cez hornej polovici obrazovky, kým sa počuť "Tlačidloďalej", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Zadajte heslo."

 7. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoje heslo.

 8. Posunutím prsta cez hornej polovici obrazovky, kým sa počuť "V", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie naposledy použitého dokumentu

Všetky dokumenty, s ktorými ste naposledy pracovali, nájdete na jednom mieste.

 1. Po otvorení programu Word pre iOS ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Recent button“ (Tlačidlo Naposledy otvorené), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doľava, kým sa dokument, ktorý chcete. Pri posúvaní, funkcia VoiceOver oznamuje naposledy použitých dokumentov v názve súboru a uložte umiestnení.

 3. Ak chcete dokument otvoriť, po prechode na dokument dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie nového prázdneho dokumentu

 1. Otvorte Word pre iOS a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New button“ (Tlačidlo Nové). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa nové okno. Sa zameriava na šablóna prázdneho dokumentu. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

  Nový prázdny dokument sa otvorí v zobrazení Rozloženie pri tlači. Zameranie je na názve dokumentu.

 3. Ak doň chcete pridať text, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Page 1 content“ (Obsah strany 1). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.

  Tipy: Ak nemôžete získať prístup k oblasti úprav alebo otvorte klávesnicu na obrazovke, skontrolujte nastavenia funkcie VoiceOver rotora. Uistite sa, že aspoň je vybratá možnosť Výberu textu. Ak chcete zmeniť nastavenia rotora:

  1. Na domovskej obrazovke posunutím prsta nadol, kým sa počuť "Nastavenia", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „General, button“ (Všeobecné, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  3. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zjednodušenie ovládania, tlačidlo" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "VoiceOver na tlačidle," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  5. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Rotor, button“ (Rotor, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  6. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť požadovanú možnosť, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Tento krok zopakujte pre všetky možnosti, ktoré chcete vybrať.

 4. Použitie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu v dokumente. Pokyny na formátovanie textu v dokumente, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na vloženie a zmeniť text v programe Word.

Uloženie dokumentu

Word pre iOS automaticky uloží dokument na OneDrive pri práci, preto sa nemusíte obávať ukladanie. Pokyny na dokumente premenovať alebo uložiť kópiu dokumentu do svojho zariadenia, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

Čítanie dokumentu

Ak chcete v zobrazení na úpravy používať gestá na čítanie textu, zameranie sa musí nachádzať v oblasti základného textu dokumentu.

 • Ak chcete prečítať všetok text na strane, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Page <číslo strany> content“ (Obsah strany <číslo strany>). Funkcia VoiceOver začne čítať celú stranu.

 • Ak chcete čítať po riadkoch, umiestnite jeden prst na stranu a potiahnite ho smerom nadol. Keď sa budete nachádzať na riadku, funkcia VoiceOver ho prečíta.

 • Ak chcete čítanie ukončiť, dvakrát ťuknite dvoma prstami na obrazovku.

Vyhľadávanie v dokumente

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Hľadať tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vyhľadávanie, textové pole, upravuje." Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, v dolnej polovici obrazovky.

 2. Použitie klávesnice na obrazovke písať vyhľadávacích slov. Funkcia voiceOver oznamuje číslo zodpovedajúce výsledky.

 3. Premiestniť medzi výsledkami vyhľadávania, kým sa počuť "Predchádzajúci výsledok hľadania" alebo "Ďalší výsledok hľadania", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku posunutím prsta v pravom hornom rohu obrazovky.

 4. Zavrieť panel hľadania a presun zamerania na nájdený výsledok, dvoma prstami do tvaru písmena Z.

Pridanie čísel strán

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Zobraziť pás s nástrojmi", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť aktuálne vybratú kartu, napríklad "domov tab."

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku, a potom potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť: ", karta Vložiť." Dvojitým ťuknutím vyberte.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "čísla strán, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Posunutím prsta nadol dolnej polovici obrazovky, kým nebudete počuť požadovanú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa tabla hlavičku a pätu s na obrazovke klávesnice aktivovaný. Ak chcete upraviť čísla strán, zadajte nové číslo strany. Ak chcete ukončiť tably, posunutím prsta na obrazovke, kým nebudete počuť VoiceOver čítať obsah dokumentu a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tlač dokumentov

Tlačte dokumenty programu Word priamo z iPhonu v tlačiarni s podporou technológie AirPrint. Ďalšie informácie o technológii AirPrint a podporovaných tlačiarňach nájdete v téme Použitie technológie AirPrint na tlač z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Predtým, než začnete, skontrolujte, či sú iPhone a tlačiareň pripojené k tej istej Wi-Fi sieti.

 1. V dokumente v zobrazení na úpravy potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „File button“ (Tlačidlo Súbor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „AirPrint.“ Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Printer options, Cancel button“ (Možnosti tlačiarne, tlačidlo Zrušiť).

 4. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Printer. (Tlačiareň.) Select printer button.“ (Vyberte tlačidlo tlačiarne.) Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam dostupných tlačiarní s podporou technológie AirPrint.

 5. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve meno tlačiarne, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete tlačiť s použitím predvolených nastavení, potiahnite v ponuke Možnosti tlačiarne prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Pomocou aplikácie TalkBack, vstavané Android obrazovky, vykonajte všetky potrebné základné úlohy v Word pre Android, napríklad otvoriť, vytvoriť, a čítanie dokumentu alebo pridať čísla strán.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorte program Word a prihláste sa

Čo najviac Word pre Android funkcií a mať dokumentov so sebou, nech ste kdekoľvek po prihlásení do Word. Word môžete otvoriť aj bez prihlásenia.

 1. V telefóne potiahnite dvomi prstami doprava alebo doľava a prejdite na domovskú obrazovku s aplikáciou Word pre Android.

 2. Ťahajte jedným prstom doprava, kým funkcia TalkBack neoznámi presun na aplikáciu.

 3. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aplikáciu.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in“ (Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Get things done on the go“ (Práca aj na cestách).

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak nemáte konto, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign up for free“ (Zaregistrovať sa zdarma), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo Skype adresu, ktorú ste použili na vytvorenie konta.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Next button“ (Tlačidlo Ďalej), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, dvakrát ťuknite na obrazovku a potom zadajte svoje heslo.

 9. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie nového prázdneho dokumentu

 1. Otvorenie Word pre Android, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nové tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke nový sa otvorí s "Prázdny dokument" šablóny v galérii šablón dokumentu.

 2. Otvorte nový prázdny dokument, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Nový dokument sa otvorí v zobrazení Rozloženie pri tlači. Zameranie je na tele dokumentu a zobrazuje sa klávesnica na obrazovke.

 4. Použitie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu v dokumente. Keď ste skončili, potiahnite prstom nadol až potom-doľava na zatvorenie klávesnice.

  Pokyny na formátovanie textu v dokumente, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na vloženie a zmeniť text v programe Word.

Otvorenie naposledy použitého dokumentu

Všetky dokumenty, s ktorými ste naposledy pracovali, nájdete na jednom mieste.

 1. Po otvorení aplikácie Word pre Android sa v zozname zobrazia vaše naposledy otvorené dokumenty.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve požadovaný dokument. Počas presúvania funkcia VoiceOver oznamuje naposledy otvorené dokumenty ako „<názov súboru>, located in <umiestnenie>“ (<názov súboru>, umiestnený v <umiestnenie>).

 3. Ak chcete dokument otvoriť, po prechode na dokument dvakrát ťuknite na obrazovku.

Uloženie dokumentu

Word pre Android automaticky uloží dokument na OneDrive pri práci, preto sa nemusíte obávať ukladanie. Pokyny na dokumente premenovať alebo uložiť kópiu dokumentu do svojho zariadenia, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

Čítanie dokumentu

Ak chcete v zobrazení na úpravy používať gestá na čítanie textu, zameranie sa musí nachádzať v oblasti základného textu dokumentu.

 • Ak chcete čítať celý obsah na strane, potiahnutím prstom doprava sa presuňte na prvé textové pole, obrázok alebo prepojenie na strane. Funkcia TalkBack začne čítať obsah.

  Ak chcete čítať ďalšie textové pole, obrázok alebo prepojenie, potiahnite prstom doprava.

 • Ak chcete čítanie ukončiť, ťuknite na obrazovku jedným prstom.

Vyhľadávanie v dokumente

 1. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Nájsť tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Nájsť, tri obdobia upraviť." Na obrazovke sa zobrazí klávesnica v dolnej časti obrazovky.

 2. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte hľadané slovo alebo frázu.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Odoslať, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. TalkBack oznamuje číslo zodpovedajúce inštancie a ktorý z nich tých nevyberiete v základnom texte.

 4. Presun medzi výsledkami vyhľadávania, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nájsť predchádzajúce tlačidlo" alebo "Nájsť tlačidlo ďalej" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete zavrieť panel vyhľadávania, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "panel zavrieť vyhľadávania, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie čísel strán

 1. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Nie začiarknuté, ďalšie možnosti prepínača," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Kartu,"nasleduje aktuálne vybratej karte, napríklad "domov, nedostanete."

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kartu.

 3. Potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Vložiť tabulátor", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Číslo ponuka stránka", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnutím prstom doprava, kým budete počuť pozíciu číslo chcete, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Otvorí sa ponuka Hlavička a päta. Ak chcete zmeniť možnosti číslovania strán, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Číslo ponuka stránka", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť požadovanú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak chcete zavrieť ponuku Hlavička a päta, potiahnite prstom doprava, kým sa "Zavrieť hlavičku a pätu, tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vráti na oblasť úprav dokumentu.

Tlač dokumentov

Vytlačte dokumenty priamo zo svojho telefónu s Androidom v tlačiarni pripojenej cez Wi-Fi. Predtým, než začnete, skontrolujte, či sú telefón a tlačiareň pripojené k tej istej Wi-Fi sieti.

 1. V zobrazení na úpravy vo svojom dokumente programu Word ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve: „File button“ (Tlačidlo Súbor). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak ide o prvú tlač dokumentu programu Word z vášho telefónu, otvorí sa dialógové okno so žiadosťou o povolenie na pripojenie k online službe, ktorá pripraví súbor na tlač. Ak chcete pokračovať, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Allow button“ (Tlačidlo Povoliť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno tlačiarne a funkcia TalkBack oznámi: „Print dialog“ (Dialógové okno Tlač).

 3. Potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „Drop-down list, select a printer” (Rozbaľovací zoznam, vybrať tlačiareň), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete použiť predvolenú tlačiareň, dvakrát ťuknite na obrazovku. Tlačiareň je vybratá a zameranie sa presunie na dialógové okno Tlač.

 5. Ak chcete dokument vytlačiť, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print document“ (Tlačiť dokument), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Dokument sa vytlačí a vy sa vrátite do dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Používanie Moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, vykonajte všetky potrebné základné úlohy v Word Mobile, napríklad otvoriť, vytvoriť, a čítanie dokumentu alebo pridať čísla strán.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorte program Word a prihláste sa

 1. V telefóne, v zozname všetky aplikácie posunutím prsta nadol, kým Moderátor oznamuje Word.

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aplikáciu.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidla Prihlásiť sa," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Poďme sa prihlásili."

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak sa neprihlásite na všetky ostatné Office aplikácie v zariadení alebo chcete pridať nové konto, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť typ konta, ktoré chcete použiť na prihlásenie a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho.

  • Ak ste už prihlásení do iného Office aplikácie v zariadení a chcete použiť rovnaké konto, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť názov tohto konta a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo pokračovať", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak ste použili nové konto, budete počuť: "Tlačidlo Zrušiť." Ak ste použili existujúce konto, môžete použiť Word Mobile.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "e-mailovú adresu, upravovať text."

 7. Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoju e-mailovú adresu.

 8. Posunutím prsta v hornej polovici obrazovky, kým sa počuť "Tlačidloďalej", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Heslo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, dolnej časti obrazovky.

 10. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte heslo.

 11. Posunutím prsta na obrazovke, kým nebudete počuť "Tlačidla Prihlásiť sa," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Konto, ktoré ste pridali do tejto aplikácie."

 12. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Zavrieť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Otvorenie naposledy použitého dokumentu

Všetky dokumenty, s ktorými ste naposledy pracovali, nájdete na jednom mieste.

 1. Po otvorení aplikácie Word Mobile potiahnite prstom doprava. Počas presúvania Moderátor oznamuje naposledy otvorené dokumenty ako „<názov súboru>, located in <umiestnenie>“ (<názov súboru>, umiestnený v <umiestnenie>).

 2. Ak chcete dokument otvoriť, po prechode na dokument dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie nového prázdneho dokumentu

 1. Otvorte Word Mobile a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New button“ (Tlačidlo Nové), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa nové okno a sa zameriava na šablónu nový prázdny dokument.

 3. Ak chcete otvoriť nový prázdny dokument, dvakrát ťuknite na obrazovku, keď sa ozve: „Blank document“ (Prázdny dokument).

 4. Nový dokument sa otvorí v zobrazení Rozloženie pri tlači. Zameranie je na tele dokumentu a zobrazuje sa klávesnica na obrazovke.

 5. Použitie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu v dokumente.

  Pokyny na formátovanie textu v dokumente, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na vloženie a zmeniť text v programe Word.

Uloženie dokumentu

Word Mobile automaticky uloží dokument na OneDrive pri práci, preto sa nemusíte obávať ukladanie. Pokyny na dokumente premenovať alebo uložiť kópiu dokumentu do svojho zariadenia, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

Čítanie dokumentu

Ak chcete v zobrazení na úpravy používať gestá na čítanie textu, zameranie sa musí nachádzať v oblasti základného textu dokumentu.

Ak chcete čítať obsah strany, prejdite na stranu, ktorú chcete prečítať, potom umiestnite prst na stranu a potiahnite ho smerom nadol. Po výbere Moderátor prečíta riadky, obrázky alebo prepojenia.

Vyhľadávanie v dokumente

 1. Posunutím prsta v pravom hornom rohu, polovici obrazovky, kým sa "Nájsť tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "vyhľadávacieho poľa Hľadať úpravy." Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, dolnej časti obrazovky.

 2. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte hľadané slovo alebo frázu.

 3. Posunutím prsta v hornej časti obrazovky, kým sa "Nájsť tlačidlo ďalej", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku dovtedy, kým ste prešli zhodné slová alebo frázy.

 4. Ak chcete zavrieť panel vyhľadávania, posunutím prsta v pravom hornom rohu obrazovky, kým sa "panel zavrieť vyhľadávania, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie čísel strán

 1. Posunutím prsta v pravom dolnom rohu obrazovky, kým nebudete počuť "Ďalšie možnosti, tlačidlo Zbaliť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Selektor zoznam kariet," nasleduje názov aktuálneho kartu.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku, otvorte zoznam kariet.

 3. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Vložiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Číslo, tlačidlo stranu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnutím prstom doprava, kým budete počuť možnosť pre umiestnenie čísla strany chcete, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Hlavička a päta.

 6. Ak chcete zmeniť možnosti číslovania strán, posunutím prsta v dolnej časti obrazovky, kým sa počuť "Číslo, tlačidlo stranu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť požadovanú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Hlavička a päta ponuku ukončíte posunutím prsta v dolnej polovici obrazovky, kým sa "Skupine, zavrieť hlavičku a pätu tlačidlo Zavrieť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tlač dokumentov

Vytlačte dokument priamo zo svojho Windows Phonu v tlačiarni pripojenej cez Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať, či je vaša tlačiareň podporovaná, pozrite si zoznam v tomto článku: Podporované tlačiarne pre Windows 10 Mobile. Skontrolujte tiež, či sú telefón a tlačiareň pripojené k tej istej Wi-Fi sieti.

 1. V zobrazení na úpravy vo vašom dokumente programu Word potiahnite jedným prstom na obrazovke nahor alebo nadol, kým sa neozve „Items“ (Položky), a potom prstom potiahnite doprava alebo doľava, kým Moderátor neoznámi: „File button“ (Tlačidlo Súbor). Výber vykonajte dvojitým ťuknutím na obrazovku. Otvorí sa ponuka Súbor.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte dialógové okno Tlač.

 3. Ak chcete skontrolovať, či máte vybratú správnu tlačiareň, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Printer, combo box“ (Tlačiareň, rozbaľovacie pole). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Moderátor prečíta názov vybratej tlačiarne a poviem vám, koľko možností máte na výber (napríklad „1 of 5“ (1 z 5)). Ak chcete vybrať tlačiareň, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve názov požadovanej tlačiarne, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak chcete dokument vytlačiť, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť). Dvojitým ťuknutím na obrazovku odošlete dokument do tlačiarne.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použitie Word Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky rýchlo urobiť všetky dôležité základné úlohy, napríklad otvoriť, vytvoriť, a čítanie dokumentu alebo pridať čísla strán. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Otvorte Word Web App a prihlásenie

Prihláste sa do služby Word Online a svoje dokumenty budete mať neustále poruke.

 1. V prehliadači prejdite na lokalitu Office.com. Otvorí sa stránka prihlásenia.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Prihláste sa do svojho konta", a potom stlačte kláves Enter. Vyberte konto ponuky otvorí.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť existujúce konto na prihlásenie, stláčaním klávesu Tab, kým sa konto, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete pridať nové konto, stlačte kláves karte Kľúčové až budete počuť "Pomocou iného konta, tlačidlo" a stlačte kláves Enter. Zadajte e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo adresa Skype, a potom stlačte kláves Enter. Zadajte svoje heslo a stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Word, link“ (Word, prepojenie), a potom stlačte kláves Enter.

 5. Otvorí sa Word Online. Ozve sa: „Microsoft Word Online.“ Zameranie sa nachádza na karte Nové so šablónou s názvom Nový prázdny dokument, ktorá bola vybratá v galérii šablón dokumentov.

Otvorenie naposledy použitého dokumentu

Všetky dokumenty, s ktorými ste naposledy pracovali, nájdete na jednom mieste.

 1. Po otvorení programu Word Online stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve názov naposledy použitého dokumentu.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť názov požadovaného dokumentu, a potom stlačte kláves Enter. Dokument sa otvorí v zobrazení na čítanie.

 3. Ak chcete dokument upraviť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Edit document, button collapsed“ (Upraviť dokument, tlačidlo zbalené), a potom stlačte medzerník.

 4. Stlačte kláves so šípkou nadol. Ozve sa: „Edit in browser“ (Upraviť v prehliadači).

 5. Stlačte kláves Enter. Dokument sa otvorí v zobrazení na úpravy.

Otvorenie dokumentu v plnej verzii Wordu

Ak máte úplnú počítačovú verziu balíka Word, pri práci so súbormi máte k dispozícii oveľa viac možností. Zo služby Word Online je jednoduché otvoriť plnú verziu.

 1. V dokumente služby Word Online stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows + O. Dokument sa otvorí v počítačovej verzii.

 2. Prejdite späť do služby Word Online a potom zavrite kartu prehliadača stlačením kombinácie klávesov Ctrl + W.

Vykonávanie zmien prostredníctvom prepnutia na zobrazenie na úpravy

Niekedy Word Online otvorí dokument v zobrazení na čítanie. Až potom môžete vykonať zmeny v dokumente, musíte prepnúť do zobrazenia na úpravy.

 1. V zobrazení na čítanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť "Upraviť dokument, tlačidlo Zbaliť," a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Menu."

 2. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Upraviť v prehliadači" a stlačte kláves Enter. Dokument sa otvorí v zobrazení na úpravy.

Vytvorenie nového prázdneho dokumentu

 1. Otvorenie Word Online. Sa zameriava na šablónu pre nový prázdny dokument.

 2. Ak chcete otvoriť nový prázdny dokument, stlačte kláves Enter.

 3. Zameranie sa presunie na oblasť úprav v tele dokumentu. Dokument sa zobrazuje v zobrazení Rozloženie pri tlači.

 4. Napíšte text do dokumentu. Pokyny na formátovanie textu v dokumente nájdete v téme Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky.

Uloženie dokumentu

Word Online automaticky uloží dokument na OneDrive pri práci, preto sa nemusíte obávať ukladanie. Pokyny na dokumente premenovať alebo uložiť kópiu dokumentu do svojho zariadenia, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na uloženie dokumentu vo Worde.

Čítanie dokumentu

Ak chcete v zobrazení na úpravy používať príkazy na čítanie textu, zameranie sa musí nachádzať v oblasti základného textu dokumentu.

 • Ak chcete prečítať celý text od umiestnenia kurzora po koniec, stlačte SR klávesu Ctrl + R.

 • Čítať aktuálneho odseku, stlačte kláves SR + kláves Ctrl + K.

 • Ak chcete prečítať ďalší alebo predchádzajúci riadok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou nadol alebo nahor.

 • Ak chcete prečítať ďalšie alebo predchádzajúce slovo, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou doprava alebo doľava.

 • Ak chcete čítanie ukončiť, stlačte kláves Ctrl.

Navigácia podľa nadpisov

Pomocou navigačnej tably sa môžete rýchlo presúvať z jedného nadpisu na druhý.

 1. Ak chcete zapnúť navigačnú tablu, v zobrazení na úpravy stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve aktuálna karta, a potom stlačte klávesy W, K. Ozve sa: „Search document for, editing“ (Hľadať v dokumente, úpravy).

 2. Stláčaním klávesu Tab alebo kombinácie klávesov Shift + Tab môžete prehľadávať zoznam nadpisov. Moderátor pri presúvaní oznamuje nadpisy.

 3. Ak chcete prejsť na nadpis, stlačte kláves Enter. Zameranie sa v tele dokumentu presunie na začiatok riadka s nadpisom.

Vyhľadávanie v dokumente

 1. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F. Budete počuť: "Vyhľadávanie v dokumente." Sa zameriava na textové pole Hľadať.

 2. Zadajte hľadané slová. Budete počuť na prvý výsledok hľadania v jeho kontextu.

 3. Ak chcete presunúť na ďalší výsledok hľadania, stláčaním klávesu Tab, kým sa "Ďalej vedú, tlačidlo," a potom stlačte kláves Enter.

Pridanie čísel strán

 1. V dokumente stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows + N a potom N a U. Otvorí sa ponuka Pridať do hlavičky alebo päty.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve požadovaná možnosť štýlu čísla strany, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Hlavičky a päty úpravy sa otvorí oblasť. Ukončiť oblasti a návrat do základného textu dokumentu, stlačte kláves Esc.

Tlač dokumentov

Ak potrebujete výtlačky svojich dokumentov programu Word, môžete ich jednoducho vytlačiť.

 1. Ak chcete dokument vytlačiť, v zobrazení na úpravy stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P. Otvorí sa dialógové okno Tlač. Ak chcete vykonať tlač s predvolenými nastaveniami, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Ak chcete nastavenia tlače zmeniť, stlačením klávesu Tab sa môžete presúvať medzi jednotlivými možnosťami.

 3. Ak chcete otvoriť zoznam možností, stlačte medzerník. Ak sa chcete v zozname možností presúvať, stlačte klávesy so šípkou. Požadovanú možnosť vyberte stlačením klávesu Enter.

 4. Ak chcete vykonať tlač s novými nastaveniami, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Print button“ (Tlačidlo Tlačiť), a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde

Klávesové skratky vo Worde Online

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×