Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou OneNote digitálny Poznámkový blok pomocou klávesnice a čítačky obrazovky vykonávať základné úlohy, ako je Otvorenie poznámkového bloku, Pridanie strany a sekcie a zadajte požadovaný text poznámok. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Tiež sa dozviete, ako pridať formátovanie textu, kontrola pravopisu alebo vytlačiť stránok.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu

Ak chcete otvoriť OneNote, stlačte kláves s logom Windowsu spolu s klávesmi Shift + N.

Prihlásenie do OneNotu

Po otvorení programu OneNote sa možno budete musieť prihlásiť.

 1. Prejdite do ponuky Súbor, stlačte kombináciu klávesov Alt + F. V Moderátorovi sa ozve: „File menu“ („Ponuka Súbor“). V JAWS sa ozve: „Backstage view. File info tab.“ („Zobrazenie Backstage. Karta Informácie o súbore.“).

 2. Ak chcete prejsť do ponuky kontá, stlačte kláves Y2. Budete počuť: "Kartu konto."

 3. Ak sa chcete prihlásiť do svojho konta, stlačte kláves S. Moderátor povie: „Accounts window. Type your email or phone number.“ („Okno Kontá. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo.“). V JAWS sa ozve: „Account. Sign in to Office.“ („Konto. Prihláste sa do balíka Office.“).

 4. Zadajte svoj e-mail alebo telefónne číslo a stlačte kláves Enter. V Moderátorovi sa ozve: „Sign in PIN. Password, editing text.“ („Prihlásenie, PIN kód. Heslo, úprava textu.“). V JAWS sa ozve: „Password, edit. Type in text.“ („Heslo, upraviť. Zadajte text.“).

 5. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

Otvorenie poznámkového bloku vo OneNote

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu vo OneNote, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa môžete pohybovať medzi poznámkovými blokmi. Ak chcete poznámkový blok vybrať, stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete vytvoriť nový poznámkový blok, v navigačnom paneli Poznámkový blok, Shift + Tab opakovane stláčajte dovtedy, kým budete počuť: "Poznámkového bloku pridať tlačidlo".

Vytvorenie sekcie

 1. Novú sekciu v poznámkovom bloku vytvoríte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + T.

 2. Vytvorí sa sekcia, kurzor sa umiestni na kartu sekcie a vy môžete zadať názov sekcie.

 3. Po dokončení stlačte kláves Enter.

  Sekcia sa pomenuje a kurzor sa premiestni do poľa s názvom strany.

Pridanie strany

 1. V prípade viacerých sekcií v poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite na navigáciu sekcie. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete medzi sekciami premiestňovať. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé názvy sekcií. Stlačením klávesu Enter prejdete na sekciu.

 2. Ak chcete pridať stranu na koniec sekcie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N.

 3. Vytvorí sa nová strana, kurzor sa umiestni do poľa určeného pre zadanie názvu strany a vy môžete zadať názov.

Pridanie textu

V poznámkovom bloku pridajte alebo otvorte sekciu alebo stranu a začnite písať.

Tip: Ak chcete otvoriť navigáciu v rámci poznámkových blokov, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G. Ak chcete otvoriť navigáciu v rámci sekcií, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G. Ak chcete otvoriť navigáciu v rámci strán, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + G. Pomocou klávesov so šípkami sa môžete presúvať medzi položkami a stlačením klávesu Enter ich vyberať.

Úprava textu

Formátovaný text obsahuje viac informácií a väčšinou je čitateľnejší ako obyčajný text. Nasledujúce úlohy vysvetľujú, ako môžete vo OneNote použiť možnosti základného formátovania textu, ako opraviť pravopisné chyby v texte a ktoré klávesové príkazy môžete použiť pre niektoré základné úlohy upravovania textu.

Formátovanie textu

 1. Vo OneNote vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + D otvorte ponuku Domov.

 3. Vyberte možnosť formátovania, ako je napríklad:

  • F, Ž pre písma

  • F, S pre veľkosť písma

  • A pre formátovanie odseku, ako sú napríklad možnosti zarovnania textu a riadkovania,

  • 1 pre tučné písmo,

  Vyhľadať možnosti, pomocou klávesu Tab alebo klávesov so šípkami. Ak chcete vybrať niektorú z možností, stlačte kláves Enter.

Vrátenie alebo zopakovanie akcie

Ak chcete akciu vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Z.

Ak chcete akciu zopakovať, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Y.

Kopírovanie a prilepenie obsahu

 1. Vo OneNote vyberte časť textu, ktorú chcete kopírovať.

 2. Kopírovanie vykonáte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C.

 3. Skopírovaný obsah prilepíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V.

Kontrola pravopisných chýb

 1. V OneNote, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, S a otvorte tablu pravopis.

 2. Na table Pravopis opakovane stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve požadovaný pravopisný návrh.

 3. Pomocou klávesov so šípkami na prehľadávanie návrhy pravopisu. Čítačka obrazovky oznamuje návrhy pri posúvaní.

 4. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter. Slovo s pravopisnou chybou sa opraví a vy sa presuniete na ďalšie nesprávne napísané slovo, ak sa nejaké vyskytuje.

 5. Po dokončení kontroly pravopisu, budete počuť: "Tlačidlo OK." Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

Tlač strany

 1. Na stránke, ktorú chcete vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

 2. Otvorí sa dialógové okno Tlač a Moderátor oznámi aktuálnu možnosť tlače. Ak chcete zmeniť tlačiareň, použite klávesy so šípkami.

  Tip: Ak chcete zmeniť nastavenie tlače, ako je napríklad obojstranná tlač alebo rozloženie tlače či orientácie, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, čím otvoríte dialógové okno Predvoľby tlače.

 3. Ak chcete spustiť tlač, v dialógovom okne Tlač stlačte kombináciu klávesov Alt + T.

  Ak ste vybrali tlačiareň, strana sa vytlačí.

  Ak ste vybrali tlač do súboru, otvorí sa dialógové okno Uložiť tlačový výstup ako. Kurzor sa nachádza v poli Názov súboru.

  • Zadajte názov súboru pre tlačový výstup.

  • Ak chcete zmeniť miesto uloženia tlačového výstupu, použite na pohyb v dialógovom okne dozadu a dopredu kombináciu klávesov Shift + Tab a kláves Tab.

   Ak chcete otvoriť priečinok a vybrať v dialógovom okne umiestnenie alebo tlačidlo, stlačte kláves Enter.

  • Keď budete pripravení, stlačte kombináciu klávesov Alt + U a vykonajte uloženie. Strana sa vytlačí do súboru.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Môžete použiť OneNote pre Mac digitálny Poznámkový blok s VoiceOver, vstavané macOS obrazovky reader, vykonávať základné úlohy, ako je Otvorenie poznámkového bloku, Pridanie strany a sekcie a zadajte požadovaný text poznámok. Zatiaľ čo na ceste, tiež môžete pridať formátovanie textu, kontrola pravopisu alebo vytlačiť stránok.

OneNote pre Mac je navrhnutý špeciálne pre používateľov čítačiek obrazovky. Vďaka novému vzhľadu môžete prechádzať poznámkovými blokmi, časťami a stranami jednoduchšie a efektívnejšie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu

 1. Ak chcete otvoriť OneNote, stlačte kombináciu klávesov Command + F a zadajte onenote.

 2. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Aplikáciu Microsoft OneNote."

 3. Aplikáciu spustite stlačením kombinácie klávesov Command + šípka nadol.

  Poznámka: Ak máte viac ako jedno jazykové rozloženie klávesnice, prístup k OneNote získate stlačením kombinácie klávesov Command + Shift + A. V časti Aplikácie stlačte kláves M a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Microsoft OneNote“. Aplikáciu otvorte stlačením kombinácie klávesov Command + šípka nadol.

 4. Ak chcete vstúpiť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar Apple (Panel s ponukami, Apple)“.

 5. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „OneNote menu (Ponuka OneNotu)“. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Sign in (Prihlásiť sa)“, a potom stlačte kláves Enter.

 6. Zadajte e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Password, secure edit text“ (Heslo, zabezpečená úprava textu).

 7. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Start using OneNote button (Tlačidlo Začíname používať OneNote).“

 8. Stlačte medzerník. OneNote sa otvorí v režime úprav.

  Poznámka: Ak používate konto vašej organizácie, ktoré nie je kontom Microsoft, prihlasovacie kroky sa môžu mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu Smart Card.

Otvorenie poznámkového bloku vo OneNote

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu v rámci poznámkových blokov, vo OneNote stlačte kombináciu klávesov Control + G.

 2. Ak sa chcete presúvať medzi poznámkovými blokmi, stlačením klávesu so šípkou nadol otvorte zoznam poznámkových blokov. V rámci zoznamu sa môžete presúvať stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol alebo šípka nahor. Ak chcete vybrať poznámkový blok, stlačte kláves Enter alebo kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

  Tip: Ak chcete vytvoriť nový poznámkový blok, stlačte kombináciu klávesov Control + Command + N.

Vytvorenie sekcie

 1. Novú sekciu v poznámkovom bloku vytvoríte stlačením kombinácie klávesov Command + T.

 2. Sekcia sa vytvorí, kurzor sa umiestni do poľa s názvom sekcie a môžete zadať názov sekcie.

 3. Po dokončení stlačte kláves Enter a sekcia sa pomenuje.

Pridanie strany

 1. V prípade viacerých sekcií v poznámkovom bloku stlačte kombináciu klávesov Control + Shift + G a prejdite na navigáciu v sekcii.

 2. Nahor alebo nadol šípkou na presun medzi sekciami. Funkcia voiceOver oznamuje názvy sekcií, pri posúvaní.

  Poznámka: Ak v časti miesto, kam chcete pridať na stránku sa nachádza vo vnútri skupiny sekcií, stlačte medzerník rozbaľte skupiny sekcií. Potom nahor alebo nadol kláves so šípkou prechodu na pravej časti.

 3. Keď sa nachádzate v správnej sekcii, pridajte stranu stlačením kombinácie klávesov Command + N.

 4. Vytvorí sa nová strana bez názvu. Kurzor sa premiestni do poľa s názvom strany a môžete zadať názov strany.

Pridanie textu

V poznámkovom bloku pridajte alebo otvorte sekciu alebo stranu a začnite písať.

Poznámka: Oblasť s upraviteľným textom na strane je identifikovaná ako „OneNote Page Surface“ (Plocha strany OneNotu), ktorá obsahuje položku „Page title” (Názov strany) a pod ňou položky „Page date“ (Dátum strany) a „Content block“ (Blok s obsahom).

Tip: Ak chcete otvoriť Poznámkový blok navigácie, stlačením ovládacieho prvku + G. Otvorte sekciu navigácie, stlačte kláves ovládanie + Shift + G. Ak chcete otvoriť navigácia strany, stlačte ovládací prvok + príkaz + g.. Prechádzať medzi poznámkovými blokmi a stránok, stláčaním klávesu šípka nadol zadajte zoznam poznámkových blokov alebo stránky, a potom stlačte ovládací prvok + možnosť + Shift + šípka nahor alebo nadol kláves so šípkou na presun v zozname. Prechádzať medzi sekciami, šípka nahor a šípka nadol kľúč, a stlačením klávesu Enter vyberte.

Úprava textu

Formátovaný text obsahuje viac informácií a väčšinou je čitateľnejší ako obyčajný text. Nasledujúce úlohy vysvetľujú, ako môžete vo OneNote použiť možnosti základného formátovania textu, ako opraviť pravopisné chyby v texte a ktoré klávesové príkazy môžete použiť pre niektoré základné úlohy upravovania textu.

Formátovanie textu

 1. Vo OneNote vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať. Ak chcete vybrať text, podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkou premiestnite kurzor.

 2. Ak chcete prejsť na panel s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M.

 3. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Format“ (Formátovať).

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve možnosť, ktorú chcete vybrať, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Ak sa chcete vrátiť na danú stranu, stláčajte kláves Esc, kým sa neozve: „Page canvas, <podrobnosti strany>, you are currently on a scrollable area” (Plátno strany, <podrobnosti strany>, práve sa nachádzate v posúvateľnej oblasti).

Tipy: Ak chcete rýchlo formátovať text, najskôr vyberte text a potom použite klávesové skratky. Môžete použiť napríklad tieto skratky:

 • Ak chcete použiť tučné písmo, stlačte kombináciu klávesov Command + B.

 • Ak chcete použiť kurzívu, stlačte kombináciu klávesov Command + I.

 • Ak chcete použiť podčiarknutie, stlačte kombináciu klávesov Command + U.

 • Ak chcete zarovnať text doľava, stlačte kombináciu klávesov Command + L.

 • Ak chcete zarovnať text doprava, stlačte kombináciu klávesov Command + R.

Tip: Ak chcete vymazať všetko formátovanie vo vybratej časti textu, na paneli s ponukami stláčajte kláves so šípkou doprava, kým nezaznie „Edit“ (Upraviť). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nezaznie „Clear All Formatting“ (Vymazať všetko formátovanie). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Vrátenie alebo zopakovanie akcie

 • Ak chcete akciu vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov Command + Z.

 • Ak chcete akciu zopakovať, stlačte kombináciu klávesov Command + Y.

Kopírovanie a prilepenie obsahu

 1. Vo OneNote vyberte časť textu, ktorú chcete kopírovať.

 2. Kopírovanie vykonáte stlačením kombinácie klávesov Command + C.

 3. Skopírovaný obsah prilepíte stlačením kombinácie klávesov Command + V.

Kontrola pravopisných chýb

 1. Ak chcete skontrolovať pravopis na celej strane, stlačením kombinácie klávesov Shift + Command + L otvorte pracovnú tablu Pravopis.

 2. Na table pravopis stláčaním klávesu Tab prejdite na možnosti a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte možnosť Ignorovať, ak chcete vynechať aktuálne vybratý text a prejsť na nasledujúcu položku.

  • Vyberte možnosť Pridať, ak chcete aktuálne vybratý text pridať do slovníka, aby OneNote v budúcnosti nerozpoznal toto slovo ako chybu.

  • Vyberte niektorý z návrhov na kontrolu pravopisu v tabuľke programu Word návrhy. Nahor alebo nadol kláves so šípkou na prehľadávanie návrhy pravopisu. Funkcia voiceOver oznamuje návrhy pri posúvaní. Ak na návrh nechcete používať, stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Tlačidlo zmeniť."

 3. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením medzerníka. Nesprávne napísané slovo sa opraví a presuniete sa na ďalšie nesprávne napísané slovo, ak sa v texte nejaké vyskytuje.

 4. Po dokončení kontroly pravopisu funkcia VoiceOver oznámi: „The spelling check is complete“ (Kontrola pravopisu je dokončená).

 5. Ak chcete pokračovať v písaní poznámok, stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Keď napíšete slovo, funkcia VoiceOver prečíta práve napísané slovo. Ak OneNote zistí pravopisnú chybu, pred slovom sa ozve aj výraz „misspelled“ (nesprávne napísané).

Tlač strany

 1. Na strane, ktorú chcete vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Command + P.

 2. Otvorí sa dialógové okno tlač a funkcia VoiceOver oznamuje "Tlač". Vykoná sa umiestni na aktuálnej možnosť tlačiarne. Ak chcete zmeniť tlačiareň, použite nahor alebo kláves so šípkou nadol. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte.

 3. Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, napríklad obojstrannú tlač alebo spätne orientáciu strany, stlačte kláves Tab, až budete počuť: "Zobraziť Podrobnosti". Stlačte kláves MEDZERNÍK. Ak chcete prejsť na možnosti, stláčaním klávesu Tab, kým sa na požadovanú možnosť. Ak chcete vybrať, stlačte medzerník.

 4. Windows Phone, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tlačidlo Tlačiť." Stlačte kláves MEDZERNÍK prejsť na.

 5. Ak chcete tlačiť do PDF v dialógovom okne tlač, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tlačidlo ponuky súbor PDF." Stlačte medzerník, čím sa ponuka. Pomocou šípky nadol prejdete na Uloženie vo formáte PDF …. Otvorí sa dialógové okno. Kurzor je umiestnený v poli názov súboru. Na výber uložiť umiestnenie, prejdite na miesto, kde tlačidlo kontextovej ponuky. Ak chcete uložiť, stlačte kláves Command + S.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Mac

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

OneNote pre iOS môžete preskúmať a používať pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS. Zapisujte si poznámky, kamkoľvek idete, a zaznamenávajte skvelé nové nápady v okamihu, ako vám napadnú.

OneNote pre iOS je navrhnutý špeciálne pre používateľov čítačiek obrazovky. Vďaka novému vzhľadu môžete prechádzať poznámkovými blokmi, časťami a stranami jednoduchšie a efektívnejšie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu

 1. Na domovskej obrazovke telefónu ťahajte jedným prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „OneNote“.

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aplikáciu. Ozve sa: „OneNote, Settings button“ (OneNote, tlačidlo Nastavenie). Zameranie je na zozname Poznámkové bloky, na tlačidle Nastavenie.

Poznámka: Ak sa potrebujete prihlásiť do OneNotu, po výzve zadajte svoje poverenia.

Pokyny na otvorenie poznámkového bloku vo OneNote pre iOS nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote.

Tip: Ak chcete otvoriť poznámkový blok v klientovi OneNote z OneNote Online v prehliadači, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Edit in OneNote button“ (Tlačidlo Upraviť vo OneNote). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pridanie strany

Pridajte novú stranu pre svoje nápady a začnite s vytváraním obsahu v poznámkovom bloku.

Poznámka: Ak chcete z plátna strany prejsť na zoznam Strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Back to page list for <názov sekcie>, back button“ (Späť na zoznam strán pre <názov sekcie>, tlačidlo Naspäť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie je teraz na tlačidle Naspäť v zobrazení zoznamu Strany.

Pridanie neformátovanej strany

 1. V zozname Strany v rámci sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „New page button“ (Tlačidlo Nová strana).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „New page, page title, outline, text field“ (Nová strana, názov strany, prehľad, textové pole).

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku a zadajte názov strany.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na plátno strany. Ozve sa: „Content block“ (Blok s obsahom).

Pridanie strany so zoznamom

 1. V zozname Strany v rámci sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „New page with list button“ (Tlačidlo Nová strana so zoznamom), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie je v textovom poli prvej položky zoznamu na strane.

 2. Ak chcete zadať názov strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Untitled list heading“ (Nadpis zoznamu bez názvu), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zadajte názov strany a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Done“ (Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie strany s fotografiou

 1. V zozname Strany v rámci sekcie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New page with photo button“ (Tlačidlo Nová strana s fotografiou), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno Vložiť obrázok.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Pridanie obrázka z aplikácie Fotografie

  1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „From library button“ (Tlačidlo Z knižnice). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  2. V aplikácii Fotografie ťahajte prstom doprava, kým sa neozve možnosť albumu, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  3. V zozname fotografií ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov fotografie, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  4. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Done button“ (Tlačidlo Hotovo). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Use button“ (Tlačidlo Použiť). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na novú stranu.

  6. Ak chcete pomenovať novú stranu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Page title“ (Názov strany), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  7. Zadajte názov a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Nasnímanie a pridanie obrázka

  1. Ak chcete pridať novú fotografiu priamo z fotoaparátu telefónu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Take picture button“ (Tlačidlo Nasnímať obrázok).

  2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Spustí sa aplikácia fotoaparátu.

  3. Ak chcete nasnímať obrázok, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Take picture button“ (Tlačidlo Nasnímať obrázok), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Use button“ (Tlačidlo Použiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na novú stranu.

  5. Ak chcete pomenovať novú stranu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Page title“ (Názov strany), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Napíšte názov. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Return“ (Návrat), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie sekcie

Na usporiadanie obsahu alebo na vytvorenie nového bloku poznámok v poznámkovom bloku môžete vytvoriť novú sekciu.

 1. V zozname Sekcie v poznámkovom bloku ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „New section button“ (Tlačidlo Nová sekcia). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zadajte názov novej sekcie a potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Done“ (Hotovo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Poznámka: Ak chcete prejsť na zoznam Sekcie zo zoznamu Strany alebo z plátna strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Back to <predchádzajúce zobrazenie zoznamu>, back button“ (Späť na <predchádzajúce zobrazenie zoznamu>, tlačidlo Naspäť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Tento postup opakujte, kým sa neozve: „<Názov poznámkového bloku>, back to notebook list, back button“ (<Názov poznámkového bloku>, späť na zoznam poznámkových blokov, tlačidlo Naspäť). Zameranie je teraz na tlačidle Naspäť v zobrazení zoznamu Sekcie. Prechod na predchádzajúce zobrazenie zoznamu môžete dosiahnuť aj potiahnutím do tvaru Z dvomi prstami.

Pridanie a úprava textu

Napísaním alebo prediktívnym zadaním textu si rýchlo zapíšete poznámky alebo vykonáte úpravy v texte.

 1. Na strane ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Content block, outline, new line, text field“ (Blok s obsahom, prehľad, nový riadok, textové pole). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Teraz môžete pridať alebo upraviť text v bloku s obsahom.

 2. Po dokončení písania ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Hide keyboard“ (Skryť klávesnicu).

Formátovanie textu

Pre lepšiu čitateľnosť textu môžete použiť základné možnosti formátovania textu v paneli s ponukami rýchlych akcií. Môžete napríklad pridať zoznamy s odrážkami a zoradené zoznamy, použiť tučné písmo, kurzívu, podčiarknutie a pridať hypertextové prepojenia a prílohy.

 1. Prejdite na blok s obsahom, v ktorom chcete upraviť text, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Teraz je vybratý blok s obsahom a zobrazí sa klávesnica s panelom s ponukami rýchlych akcií.

  Tipy: Na výber textu môžete použiť niektorý z týchto krokov:

  • Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Potom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Select“ (Vybrať) alebo „Select all“ (Vybrať všetko), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

  • Otočte rotor funkcie VoiceOver na možnosť „Edit“ (Upraviť), potom ťahajte prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Select“ (Vybrať) alebo „Select all“ (Vybrať všetko), a nakoniec dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. V bloku s obsahom ťahajte prstom doprava, kým sa neozve možnosť formátovania, ktorú chcete vybrať, napríklad „Bold button“ (Tlačidlo Tučné písmo). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zmena predvoleného typu alebo veľkosti písma

 1. Prejdite na zoznam Poznámkové bloky podľa pokynov v časti Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote. Zameranie sa presunie na tlačidlo Nastavenia v zobrazení zoznamu Poznámkové bloky.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Nastavenie.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit and view button“ (Tlačidlo Upraviť a zobraziť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Použite jeden alebo oba z týchto postupov:

  Zmena predvoleného typu písma

  1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Default font <aktuálny predvolený typ písma>“ (Predvolené písmo <aktuálny predvolený typ písma>), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  2. V zozname písem ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve typ písma, ktorý chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Selected, <typ písma>“ (Vybraté, <typ písma>).

  3. Ak chcete opustiť zoznam písem, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Back button“ (Tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Zmena predvolenej veľkosti písma

  1. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Default size <aktuálna predvolená veľkosť>“ (Predvolená veľkosť <aktuálna predvolená veľkosť>).

  2. Ak chcete upraviť veľkosť, jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol.

 5. Ak chcete ukončiť nastavenie Úprava a zobrazenie, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Back button“ (Tlačidlo Naspäť). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na hlavnú ponuku Nastavenie.

 6. Ak chcete opustiť ponuku Nastavenie, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie na tlačidlo Nastavenia v zobrazení zoznamu Poznámkové bloky.

Kontrola pravopisných chýb

OneNote umožňuje rýchlo nájsť a opraviť pravopisné chyby, aby ste sa uistili, že vaše strany sú pripravené na zdieľanie s ostatnými. Zapnite kontrolu pravopisu a počúvajte, ako čítačka obrazovky oznamuje pravopisné chyby počas písania alebo čítania blokov s obsahom.

Zapnutie kontroly pravopisu

 1. Prejdite na zoznam Poznámkové bloky podľa pokynov v časti Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote. Zameranie sa presunie na tlačidlo Nastavenie v zobrazení zoznamu Poznámkové bloky.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka Nastavenie.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit and view button“ (Tlačidlo Upraviť a zobraziť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Check spelling, switch button, off“ (Kontrola pravopisu, prepínač, vypnuté).

  Poznámka: Ak je kontrola pravopisu už zapnutá, ozve sa: „Check spelling, switch button, on“ (Kontrola pravopisu, prepínač, zapnuté). Môžete prejsť na posledný krok.

  Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „On“ (Zapnuté).

 5. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Back button“ (Tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť). Dvakrát ťuknite na obrazovku. Zameranie sa presunie späť na tlačidlo Nastavenia v zobrazení zoznamu Poznámkové bloky.

Vyhľadanie a oprava pravopisných chýb

 1. Počas písania nástroj kontroly pravopisu oznamuje pravopisné chyby. Ozve sa: „<Napísané slovo>, misspelled“ (<Napísané slovo>, nesprávne napísané).

  Tip: Môžete tiež otočiť rotor funkcie VoiceOver na možnosť Slová a potiahnutím prstom nadol v bloku s obsahom vyhľadať nesprávne napísané slová.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Select menu item“ (Položka ponuky Vybrať), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom. Teraz je vybraté nesprávne napísané slovo.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Show more items“ (Zobraziť ďalšie položky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

 5. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Replace ellipses“ (Nahradiť tri bodky), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom. Otvorí sa zoznam návrhov opráv.

 6. Ak chcete prehľadávať zoznam, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve oprava, ktorú chcete vybrať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

  Tip: Ak chcete zavrieť kontextovú ponuku, pošúchajte obrazovku tam a späť dvoma prstami.

Vrátenie alebo zopakovanie akcie

Ak ste práve naformátovali text a niečo ste si potom rozmysleli, stačí zatriasť telefónom, čím sa vráti alebo zopakuje akcia.

 1. Zatraste telefónom a ozve sa: „Alert, undo“ (Upozornenie, späť).

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vrátiť akciu späť, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „Undo“ (Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zopakovať akciu, ťahajte prstom doprava, kým nezaznie „Redo“ (Zopakovať), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Kopírovanie a prilepenie obsahu

Ak potrebujete premiestniť časť textu na iné miesto, môžete text skopírovať a prilepiť ho inde.

Kopírovanie a prilepenie textu

 1. V bloku s obsahom, z ktorého chcete kopírovať text, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Ak chcete vybrať text, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Select“ (Vybrať) alebo „Select all“ (Vybrať všetko), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Copy“ (Kopírovať), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

 4. Prejdite na blok s obsahom, do ktorého chcete prilepiť skopírovaný obsah, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Paste“ (Prilepiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

  Tip: Ak chcete zavrieť kontextovú ponuku, pošúchajte obrazovku dvoma prstami.

Kopírovanie a prilepenie obrázka

 1. V bloku s obsahom ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým funkcia VoiceOver neoznámi obrázok.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Copy“ (Kopírovať), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

 4. Prejdite na blok s obsahom, do ktorého chcete prilepiť skopírovaný obsah, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Paste“ (Prilepiť), a dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

So vstavanou čítačkou obrazovky TalkBack pre Android môžete v digitálnom poznámkovom bloku programu OneNote vykonávať bežné úlohy pri zapisovaní poznámok, napríklad otvoriť poznámkový blok, pridávať strany a sekcie alebo zadávať text.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Zapnite funkciu TalkBack ešte pred spustením aplikácie OneNote pre Android.

Obsah tejto témy

Otvorenie OneNotu

Poznámka: Do aplikácie OneNote sa môžete prihlásiť pomocou konta Microsoft alebo pomocou pracovného či školského konta.

 1. V telefóne potiahnite dvomi prstami doprava alebo doľava, čím prejdete na domovskú obrazovku s aplikáciou OneNote pre Android.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „OneNote“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Enter your email, phone, or Skype name, edit box“ (Zadajte e-mail, telefón alebo meno v Skype, textové pole). Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorte aplikáciu.

 3. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu konta, ktoré chcete použiť.

 4. Prejdite na tlačidlo Next nachádzajúce sa v pravom dolnom rohu klávesnice a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Connecting“ (Pripája sa).

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa (podľa typu konta) neozve „Password, edit box“ (Heslo, textové pole) alebo „Password, enter password“ (Heslo, zadajte heslo), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte heslo.

 7. Prejdite na tlačidlo Go nachádzajúce sa v pravom dolnom rohu klávesnice a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak sa ozve „Allow OneNote to access your contacts“ (Povoliť OneNotu prístup ku kontaktom), ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Allow button“ (Tlačidlo Povoliť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak sa ozve „OneNote badge“ (Symbol OneNote), ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Later button“ (Tlačidlo Neskôr). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Ak sa ozve „Navigate up button“ (Prejsť nahor), prihlásenie prebehlo úspešne a OneNote otvoril zoznam s vašimi poznámkami. Dvojitým ťuknutím na obrazovku sa presuňte na hlavné zobrazenie aplikácie OneNote pre Android.

Otvorenie poznámkového bloku

Ak chcete otvoriť nedávno používaný poznámkový blok, stranu alebo sekciu, v hlavnom zobrazení ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Recent Notes, pick in list“ (Zoznam Naposledy použité poznámky), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť názov požadovanej časti, a potom ju otvorte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Ak chcete otvoriť konkrétny poznámkový blok, v hlavnom zobrazení ťahajte doprava, kým sa neozve „Notebooks heading“ (Nadpisy poznámkových blokov), potom ťahajte doľava, kým nenájdete požadovaný poznámkový blok. Napokon dvakrát ťuknite na obrazovku.

Vytvorenie sekcie

Ak chcete zlepšiť prehľadnosť svojich poznámkových blokov, rozdeľte ich do sekcií.

 1. Otvorte poznámkový blok, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve „New section button“ (Tlačidlo Nová sekcia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Create a new section, Section name, edit box“ (Vytvoriť novú sekciu, textové pole Názov sekcie).

 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov sekcie.

 3. Prejdite na tlačidlo Done nachádzajúce sa v pravom dolnom rohu klávesnice a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Create button“ (Tlačidlo Vytvoriť), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Section created, OneNote“ (Bola vytvorená sekcia, OneNote).

  Nová sekcia sa pridá ako posledná sekcia poznámkového bloku. Obsahuje jednu stranu bez názvu.

 5. Ak sa chcete vrátiť na hlavné zobrazenie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Navigate up button“ (Tlačidlo Prejsť nahor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie textu na stranu

 1. Otvorte poznámkový blok, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť názov sekcie, do ktorej chcete písať, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým nenájdete stranu, na ktorú chcete pridať text, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options, button“ (Ďalšie možnosti, tlačidlo), znova potiahnite prstom doprava a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte na stranu text.

 5. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

 6. Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie sekcie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Navigate up button“ (Tlačidlo Prejsť nahor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Opätovným dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite na zobrazenie poznámkového bloku.

Pridanie strany

Namiesto vytvorenia príliš dlhej prvej strany radšej do sekcie pridajte viac strán.

 1. Otvorte poznámkový blok, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť názov sekcie, do ktorej chcete pridať stranu, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „New text page button“ (Tlačidlo Nová textová strana), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „New page added“ (Bola pridaná nová strana).

 3. Zameranie je na strane, ktorú ste práve pridali. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte na stranu text.

 4. Potiahnutím prstom nadol a potom doľava zatvorte klávesnicu.

 5. Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie sekcie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Navigate up button“ (Tlačidlo Prejsť nahor), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Opätovným dvojitým ťuknutím na obrazovku sa vrátite na zobrazenie poznámkového bloku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na čítanie strán vo OneNote

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou OneNote digitálny Poznámkový blok pomocou klávesnice a čítačky obrazovky vykonávať základné úlohy, ako je Otvorenie poznámkového bloku, Pridanie strany a sekcie a zadajte požadovaný text poznámok. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Budete tiež Zistite, ako pridať formátovanie textu alebo vytlačiť stránok.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu

 1. Skontrolujte, či ste prihlásení do konta Microsoft na svojom zariadení.

 2. Ak chcete otvoriť OneNote pre Windows 10, stlačte kláves s logom Windows a zadajte výraz onenote. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „OneNote. Trusted Microsoft Store app” (OneNote, dôveryhodná aplikácia pre Microsoft Store). Následne stlačte kláves Enter.

Otvorenie poznámkového bloku

 1. Ak chcete otvoriť navigáciu vo OneNote, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa môžete pohybovať medzi poznámkovými blokmi. Ak chcete poznámkový blok vybrať, stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak chcete vytvoriť nový poznámkový blok, pri navigácii v poznámkovom bloku opakovane stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve: „New Notebook button“ (Tlačidlo Nový poznámkový blok).

Vytvorenie sekcie

 1. Ak v poznámkovom bloku chcete vytvoriť novú sekciu, stlačením klávesov Ctrl + G otvorte navigáciu v poznámkovom bloku a potom stlačte klávesy Ctrl + T.

 2. V časti sa vytvorí. Kurzor je umiestnený v poli názov novej sekcie. Budete počuť: "Časť názov textové pole."

 3. Zadajte názov sekcie.

 4. Po dokončení stlačte kláves Enter. Sekcia sa pomenuje a kurzor sa premiestni do časti s navigáciou na strane.

Pridanie strany

 1. Ak máte viac ako jednu sekciu v poznámkovom bloku, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G a prejdite do sekcie navigácie. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť názov sekcie. Potom nahor alebo nadol šípkou na presun medzi sekciami. Názvy sekcií oznamuje pri posúvaní.

 2. Ak chcete pridať stranu na koniec sekcie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N. Vytvorí sa nová strana bez názvu.

 3. Ak chcete prejsť do poľa názov stránky a zadajte názov strany, dvakrát stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Názov stránky".

Pridanie textu

V poznámkovom bloku pridajte alebo otvorte sekciu alebo stranu a začnite písať.

Poznámka: Na jednotlivých stranách je názov označený ako „nadpis strany“ a poznámky uvedené nižšie sú označené ako „blok s obsahom“.

Tip: Ak chcete otvoriť Poznámkový blok navigácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G. Otvorte sekciu navigácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + G. Ak chcete otvoriť navigácia strany, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + G. použitie nahor alebo nadol kláves so šípkou na presun medzi položkami a stlačením klávesu Enter vyberte. Môžete tiež použiť F6 na presun medzi oblasťami v okne OneNote.

Úprava textu

Formátovaný text obsahuje viac informácií a väčšinou je čitateľnejší ako obyčajný text. Nasledujúce úlohy vysvetľujú, ako môžete vo OneNote pre Windows 10 použiť možnosti základného formátovania textu a ktoré klávesové skratky môžete použiť pri základnom upravovaní textu.

Formátovanie textu

 1. Vo OneNote vyberte časť textu, ktorú chcete formátovať. Ak chcete vybrať text, podržte stlačený kláves Shift a pomocou klávesov so šípkou premiestnite kurzor.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + D otvorte ponuku Domov.

 3. Ak chcete vybrať možnosť formátovania, stlačením klávesu šípka nadol a potom použite klávesy so šípkami na prehľadávanie možnosti. Rozbaľte niektorú z možností, alebo ak chcete vybrať, stlačte medzerník. Ak chcete rýchlo použiť formátovanie textu môžete použiť aj klávesové skratky:

  • Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka doľava lomená zátvorka (>), čím zväčšíte veľkosť.

  • Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + pravá lomená zátvorka (<) Ak chcete zmenšiť veľkosť.

  • Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + B použiť tučné textu.

  • Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + I na kurzívu.

  • Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + sa implementovať podčiarknutý text.

  • Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + H na zvýraznenie textu v žltom.

  • Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + znak rovnosti (=) použite formátovanie horného indexu.

  • Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + L zarovnanie vľavo alebo Ctrl + R pre zarovnanie textu doprava.

Tip: Ak chcete vymazať všetko formátovanie vo vybratej časti textu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + N.

Vrátenie akcie späť

Ak chcete akciu vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Z.

Kopírovanie a prilepenie obsahu

 1. Vo OneNote vyberte časť textu, ktorú chcete kopírovať.

 2. Kopírovanie vykonáte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C.

 3. Skopírovaný obsah prilepíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V.

Tlač strany

 1. Na stránke, ktorú chcete vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

 2. Otvorí sa dialógové okno tlač a aktuálny tlačiareň možnosť oznámenia. Ak chcete zmeniť tlačiareň, použite nahor alebo kláves so šípkou nadol.

 3. Ak chcete zmeniť orientáciu tlače na výšku alebo na šírku, stláčaním klávesu Tab a šípka nahor a šípka nadol.

 4. Ak chcete spustiť tlač, v dialógovom okne Tlačiť, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "TlačidloTlačiť." Stlačte kláves MEDZERNÍK.

 5. Ak ste vybrali tlačiareň, strana sa vytlačí.

  Ak ste vybrali tlač do súboru, otvorí sa dialógové okno Uložiť tlačový výstup ako. Kurzor sa nachádza v poli Názov súboru.

  • Zadajte názov súboru pre tlačový výstup.

  • Ak chcete zmeniť miesto uloženia tlačového výstupu, použite na pohyb v dialógovom okne dozadu a dopredu kombináciu klávesov Shift + Tab a kláves Tab. Ak chcete otvoriť priečinok a vybrať v dialógovom okne umiestnenie alebo tlačidlo, stlačte kláves Enter.

  • Keď budete pripravení, stlačte kombináciu klávesov Alt + U a vykonajte uloženie. Strana sa vytlačí do súboru.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vytvorenie, otvorenie, úprava a formátovanie OneNote poznámkové bloky, ktoré ste vytvorili na serveri cloudu s akomkoľvek zariadení pomocou OneNote Online vo webovom prehliadači pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Ak vaša organizácia alebo škola má Office 365 plán alebo SharePoint stránky, začať používať OneNote Online vytvorením alebo zdieľanie poznámkových blokov do knižnice na lokalite.

OneNote Online je navrhnutý špeciálne pre používateľov čítačiek obrazovky. Vďaka novému vzhľadu môžete prechádzať poznámkovými blokmi, časťami a stranami jednoduchšie a efektívnejšie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate OneNote Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže OneNote Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na OneNote Online.

 • Pomocou klávesovej skratky k príkazom, stlačte kombináciu klávesov Alt + Q prechod upozorniť ma hľadať a potom zadajte požadovaný príkaz (k dispozícii iba v zobrazení na úpravy ). Ak chcete prejsť v zozname výsledkov vyhľadávania, klávesov ŠÍPKA nahor alebo šípka nadol a vyberte príkaz, stlačte kláves Enter.

Obsah tohto článku

Otvorenie OneNotu

Objavujte a využívajte OneNote Online, aby ste si mohli zapisovať poznámky, kamkoľvek idete, a zaznamenať skvelé nové nápady v okamihu, ako vám napadnú.

 1. V prehliadači prejdite na onenote.com.

 2. Na prihlasovacej stránke, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "Prihlásenie" a stlačte kláves Enter. Prihláste sa pomocou svojho pracovného alebo školského poverenia alebo pomocou konta Microsoft.

 3. Ak sa chcete prihlásiť pomocou konta Microsoft, stlačte kombináciu klávesov Alt + A. Ak sa chcete prihlásiť pomocou pracovného alebo školského konta, stlačte kombináciu klávesov Alt + N.

Otvorenie poznámkového bloku

Môžete rýchlo otvoriť naposledy použité poznámkové bloky a pokračovať v práci tam, kde ste prestali. Preskúmať a otvoriť môžete aj súkromné a zdieľané poznámkové bloky.

Po prihlásení do OneNote Online sa aplikácia otvorí v zobrazení Poznámkové bloky a zobrazí zoznam naposledy použitých poznámkových blokov.

 1. Otvoriť Poznámkový blok, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť názov poznámkového bloku, ktorý chcete otvoriť. Stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak už pracujete v poznámkovom bloku v zobrazení na úpravy a chcete na otvorenie iného poznámkového bloku, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým nebudete počuť "Pomocou tento panel vyberte poznámkových blokov, sekcií a strán.", a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť názov poznámkového bloku. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa Poznámkový blok má, a potom stlačte kláves Enter.

Tip: Ak je k dispozícii, ak chcete vytvoriť nový poznámkový blok do zobrazenia poznámkové bloky, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Moje poznámkové bloky" a potom stlačte kláves Enter. Moje poznámkové bloky, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Nový odkaz". Stlačte kláves Enter.

Poznámka: Ak používate pracovné alebo školské konto, môže byť mierne odlišné kroky.

Otvorenie poznámkového bloku v plnej verzie programu OneNote

Úplnú počítačovú verziu OneNote poskytuje oveľa viac možností pri práci so súbormi. Je jednoduché otvorenie úplnej verzie z OneNote Online.

 1. V OneNote Online, otvorte Poznámkový blok, ktorý chcete použiť v úplnú počítačovú verziu OneNote.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým počuť "Položka karty domov" a potom stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "otvoriť v programe OneNote, tlačidlo," a stlačte kláves MEDZERNÍK.

 3. Mali ste na mysli na prepnutie medzi aplikáciami? otvorí dialógové okno Upozornenie. Stláčaním klávesu šípka doľava, kým sa počuť "Áno", a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

 4. Ak sa otvorí dialógové okno Upozornenie zabezpečenia Microsoft OneNote, stlačte kláves Y. Otvorí sa dialógové okno Prihlásenie.

 5. Zadajte svoju e-mailu alebo telefónne číslo a stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Prihláste PIN kód. Heslo, upravovať text".

 6. Zadajte heslo a stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak používate konto vašej organizácie, ktoré nie je kontom Microsoft, prihlasovacie kroky sa môžu mierne líšiť. Možno budete musieť použiť PIN kód alebo kartu Smart Card.

  Poznámkový blok otvorí v OneNote.

Vytvorenie sekcie

Na usporiadanie obsahu alebo na vytvorenie nového bloku poznámok v poznámkovom bloku môžete vytvoriť novú sekciu.

 1. V poznámkovom bloku, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N, S. Budete počuť: "Názov sekcie."

 2. Zadajte názov novej sekcie a potom stlačte kláves Enter.

  V časti s názvom a vykoná sa prechod na nový názov strany. Budete počuť: "Strana názov, úpravu oblasti, názvu."

Pridanie strany

Ak si chcete zaznamenať vaše nové nápady alebo poznámky, môžete pre ne pridať stranu.

 1. Ak chcete prejsť na časť, kde chcete pridať novú stranu, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť: "Použiť tento panel vyberte poznámkových blokov, sekcií a strán."

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Časť zoznamu" nasleduje názov sekcie. Ak chcete vybrať sekcie, šípka nahor a šípka nadol, až kým nebudete počuť názov sekcie, do ktorého chcete pridať novú stranu. Stlačte kláves Enter.

 3. Vo vybratej časti, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N, N. Vytvoriť novú položku stránku a vykoná sa prechod do poľa názov stránky.

 4. Zadajte názov novej strany.

Pridanie textu

Pri prehľadávaní strán Moderátor oznámi názov ako „page title“ (nadpis strany) a za ním nasledujúci obsah ako „content block“ (blok s obsahom).

 1. Prejdite na stránku, kde chcete pridať text, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť: "Použiť tento panel vyberte poznámkových blokov, sekcií a strán."

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Zoznam strán" nasleduje názov stránky. Ak chcete vybrať strany, šípka nahor a šípka nadol, kým nebudete počuť názov strany má, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Vykoná sa prechod do poľa názov stránky, a budete počuť: "Strana názov, úpravu oblasti, názvu." Na presun k blokovania obsahu a Pridanie textu, stlačte kláves Tab a začnite písať poznámky.

Úprava a formátovanie textu

Pre lepšiu čitateľnosť textu môžete pomocou klávesnice použiť základné možnosti formátovania textu v aplikácii OneNote Online.

 1. Text, ktorý chcete formátovať, vyberiete stlačením a podržaním klávesu Shift a premiestnením kurzora pomocou klávesov so šípkou.

 2. Ak chcete rýchlo použiť možnosť formátovania, použite tieto klávesové skratky:

  • Ak chcete použiť tučné písmo, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + B.

  • Ak chcete použiť kurzívu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + I.

  • Ak chcete použiť podčiarknutie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + U.

  • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + bodka.

  • Ak chcete vytvoriť číslovaný zoznam, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + lomka alebo Ctrl + Shift + O.

  • Ak chcete zarovnať text doľava, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + L.

  • Ak chcete zarovnať text doprava, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + R.

  • Ak chcete zvýšiť úroveň zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + šípka doprava.

  • Ak chcete znížiť úroveň zarážky, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + šípka doľava.

 3. Ak chcete vyhľadať ďalšie možnosti formátovania, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „Home tab item“ (Položka karta Domov). Stlačte kláves Enter. Otvorí sa karta Domov.

  Ak chcete prehľadávať možnosti na karte, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab. Čítačka obrazovky oznamuje možnosti pri posúvaní. Rozširovať možnosti s vedľajšie ponuky, stlačte kláves Enter. Premiestniť vedľajšie možnosť ponuky, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab.

  Na karte Domov môžete napríklad zmeniť typ písma, farbu písma, alebo pridať do textu vopred naformátované štýly.

Vrátenie alebo zopakovanie akcie

Pomocou klávesnice môžete jednoducho vrátiť alebo zopakovať akciu. Ak ste napríklad práve naformátovali text a niečo ste si potom rozmysleli, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z môžete vrátiť formátovanie späť. Ak chcete akciu zopakovať, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Y.

Kopírovanie a prilepenie obsahu

Ak potrebujete premiestniť časť textu na iné miesto, môžete text skopírovať a prilepiť ho inde.

 1. Na strane aplikácie OneNote vyberte časť obsahu, ktorú chcete skopírovať, podľa pokynov v časti Úprava a formátovanie textu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C skopírujete výber.

 3. Skopírovaný obsah prilepíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V.

Kontrola pravopisu

Môžete rýchlo nájsť a opraviť pravopisné chyby, aby ste sa uistili, že vaše strany sú pripravené na zdieľanie s ostatnými.

 1. Na strane aplikácie OneNote stlačte kombináciu klávesov Alt + F7. Nesprávne napísané slovo sa v texte zvýrazní. Zameranie sa presunie na kontextovú ponuku s návrhmi správneho pravopisu.

 2. Stláčaním klávesu Tab sa môžete posúvať návrhov. Keď budete počuť návrhov, ktoré chcete použiť, stlačte kláves Enter.

  Ak nechcete zmeniť aktuálny pravopis, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Ignorovať raz", a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F7 prejdete na ďalšie nesprávne napísané slovo.

Tlač strany

Ak potrebujete fyzickú kópiu strany, môžete ju vytlačiť. Stranu môžete vytlačiť aj do súboru, ktorý sa uloží v zariadení.

 1. Na stránke, ktorú chcete vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

 2. Otvorí sa dialógové okno tlač a aktuálny tlačiareň možnosť oznámenia. Ak chcete zmeniť tlačiareň, stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol.

 3. Ak chcete zmeniť orientáciu strany na výšku alebo na šírku, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Orientácia na výšku, rozbaľovacie pole", a potom stlačte kláves Enter.

  Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol dovtedy, kým budete počuť možnosť by ste chceli vybrať.

 4. Ak chcete spustiť tlač, v dialógovom okne Tlačiť, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "TlačidloTlačiť." Stlačte kláves Enter.

  Ak ste vybrali tlačiareň, strana sa vytlačí.

  Ak ste vybrali tlač do súboru, otvorí sa dialógové okno Uložiť tlačiť výstup ako. Kurzor sa umiestni do poľa názov súboru. Zadajte názov súboru pre tlač výstup. Ak chcete zmeniť miesto, kde sa uložia výstupu tlače, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab a Tab na prechod dopredu alebo dozadu v dialógovom okne môžete. Ak chcete otvoriť priečinok alebo vyberte umiestnenie alebo tlačidlu v dialógovom okne, stlačte kláves Enter. Keď ste pripravení, stlačte kombináciu klávesov Alt + S uložte. Vytlačenie strany do súboru.

Pozrite tiež

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote Online

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×