Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneDrive

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneDrive

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používanie klávesnice a čítačky obrazovky v OneDrive pre Windows 10 na ukladanie, vyhľadávanie a zdieľanie súborov vo všetkých zariadeniach. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

OneDrive sú zabudované do Windows 10 a sa automaticky zobrazí v Prieskumníkovi a ako miesto ukladania súborov. Súbory, ktoré uložíte do OneDrive sú k dispozícii online na lokalite OneDrive.com rovnako ako offline vo vašom počítači, aby ste ich mohli použiť kedykoľvek, dokonca aj keď nie ste pripojení na internet. Keď sa znova pripojíte, OneDrive synchronizuje online súbory so súbormi vo vašom počítači.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Spustenie služby OneDrive

S Windows 10 môžete otvoriť OneDrive pomocou Cortany alebo Prieskumníka. OneDrive otvorí ako priečinok v Prieskumníkovi.

Otvorenie služby OneDrive pomocou Cortany

 1. Ak chcete vybrať Cortana vyhľadávacím panelom, stlačte kláves s logom systému Windows. Budete počuť: "Vyhľadávacie pole."

 2. Do poľa Hľadať zadajte OneDrive.

 3. Keď budete počuť"OneDrive počítačovej aplikácie", stlačte kláves Enter. OneDrive sa otvorí so zameraním na zobrazenie položiek. Premiestniť do priečinok alebo súbor, ktorý chcete, pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami.

Otvorenie OneDrive v Prieskumníkovi

 1. Ak chcete otvoriť Prieskumníka, stlačte kláves s logom Windows + kláves E. Prieskumník sa otvorí s výberom na zobrazenie položiek.

 2. Stlačte kláves Shift + F6 na presun na navigačnej table. Budete počuť: "Tree view". Pomocou klávesov so šípkami, kým sa počuť "OneDrive ", a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie položiek, stlačte kláves Tab.

 4. Ak chcete prejsť na priečinok alebo súbor, ktorý chcete, pomocou klávesov so šípkami.

Otvorenie položky

V Prieskumníkovi prejdite na položku, ktorú chcete otvoriť, stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte ho a potom stlačte kláves Enter.

Položky môžete nahrať do služby OneDrive

Nahratie položky z Prieskumníka

 1. Ak chcete otvoriť Prieskumníka, stlačte kláves s logom systému Windows spolu s klávesom E.

 2. Vyhľadajte a vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete nahrať do OneDrive a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Kontextová ponuka sa otvorí, a budete počuť: "Kontextová ponuka".

 3. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípky nadol, kým vy počuť: "Presunúť do OneDrive "a stlačte kláves Enter. Súbor sa presunie do priečinka OneDrive v programe Windows Prieskumník a budú nahraté do vašej OneDrive online.

Uloženie súboru priamo v službe OneDrive

Pri práci na súbor v aplikácii balíka Office, môžete uložiť ho priamo do OneDrive, takže nie je nutné nahrať samostatne.

 1. Otvorte súbor, ktorý chcete nahrať.

 2. Vyberte príkaz Uložiť ako, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A. Budete počuť: "Uložiť ako".

 3. Ak chcete vybrať OneDrive, stláčaním klávesu Tab a potom stlačením klávesu šípka nahor alebo šípky nadol, kým vy počuť "OneDrive." Stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Vyberte priečinok,."

  Tip: Ak chcete súbor uložiť na konkrétne miesto v priečinku OneDrive, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Položky". Pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami na prehľadávanie priečinkov a súborov v OneDrive. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný priečinok a potom stlačte kláves Shift + Tab, kým nebudete počuť: "Vyberte priečinok,."

 4. Ak chcete otvoriť dialógové okno Uložiť ako, stlačte kláves Enter. Otvorí dialógové okno so zameraním na do textového poľa názov súboru.

 5. Zadajte názov súboru.

 6. Ak chcete uložiť súbor, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Uložiť a potom stlačte kláves Enter.

Položky na stiahnutie zo služby OneDrive

Na základe predvoleného nastavenia sú k dispozícii všetky položky v priečinku OneDrive na webe online a offline vo vašom počítači, ale môžete tiež stiahnuť položky samostatne.

 1. V Prieskumníkovi prejdite na položky, ktoré chcete stiahnuť do svojho OneDrive. Upozornenia na položku, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C.

 2. Premiestniť do priečinka, miesto, kam chcete uložiť položky vo vašom počítači, a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V prilepte ho.

Zdieľanie položiek vo OneDrive

Existuje viacero scenárov, ktoré vám poskytnú ďalšie informácie. Výber je na vás:

Zdieľanie iba na zobrazenie prepojenia k položke

 1. Vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete zdieľať, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Kontextová ponuka sa otvorí, a budete počuť: "Kontextová ponuka otvoriť."

 2. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Zdieľať prepojenie OneDrive " , a potom stlačte kláves Enter. Nástroj tip sa otvorí, a budete počuť "váš odkaz je pripravená na prilepenie" alebo zvuk udávajúce nástroj tip kontextového okna. Prepojenie na súbor sa pridá do schránky.

 3. Ak chcete prilepiť prepojenie v dokumente alebo na správu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V.

Každý, komu pošlete toto prepojenie, bude môcť súbor otvoriť a zobraziť.

Prispôsobenie prepojenie zdieľanie

Môžete vytvoriť prepojenie na zdieľanie, ktoré umožňuje používateľom upravovať súbor. Môžete tiež e-mailom prepojenie na konkrétne osoby.

 1. Vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete zdieľať, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Kontextová ponuka sa otvorí, a budete počuť: "Kontextová ponuka otvoriť."

 2. Stlačte kláves M. Budete počuť: "ďalšie OneDrive možnosti zdieľania."

 3. Stlačte kláves Enter. OneDrive na webe sa otvorí s výberom na anketu. Budete počuť "Zdieľať" a názov súboru. Musíte najprv prihlásili do konta OneDrive.

 4. Na základe predvoleného nastavenia používatelia s prepojením môžu len zobrazovať súbor. Ak chcete povoliť používateľom upravovať súbor, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Nezačiarknuté povoliť úpravy," a stlačte kláves MEDZERNÍK vyplniť políčko.

  Poznámka: Ak nepočujete možnosť povoliť úpravu, stlačte kláves karte Kľúčové až budete počuť "Niekto Toto prepojenie môžete zobraziť túto položku" a stlačte kláves Enter.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete skopírovať prepojenie na súbor do schránky, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Získať prepojenie", a potom stlačte kláves Enter. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Kopírovať, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete odoslať e-mailovú pozvánku s prepojením na konkrétne osoby:

   1. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "E-mail", a potom stlačte kláves Enter.

   2. Zadajte e-mailovú adresu alebo kontakt požadovaný názov.

    Tip: Ak chcete pridať ďalšiu osobu, stlačením klávesu Tab na prechod z textového poľa a potom Shift + Tab vrátiť.

   3. Stlačením klávesu Tab na prechod do poľa pridať správu, a ak chcete, môžete napísať správu.

   4. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Zdieľať, potom stlačte kláves Enter.

Vám niekto pošle Toto prepojenie budú môcť otvoriť a čítať súbor. Budú môcť tiež upraviť súbor, ak ste povolili.

Spravovanie povolení

Ak máte zdieľaný súbor alebo priečinok s konkrétnymi používateľmi, môžete zmeniť, či si budú môcť upraviť súbor alebo priečinok, alebo prestať zdieľať s nimi.

 1. Vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete zdieľať, a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Kontextová ponuka sa otvorí, a budete počuť: "Kontextová ponuka otvoriť."

 2. Stlačte kláves M. Budete počuť: "ďalšie OneDrive možnosti zdieľania."

 3. Stlačte kláves Enter. OneDrive na webe sa otvorí s výberom na anketu. Budete počuť "Zdieľať" a názov súboru. Musíte najprv prihlásili do konta OneDrive.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Viac", a potom stlačte kláves Enter.

 5. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Spravovať povolenia" a stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Správa prístupu. Zdieľanie prepojenia, ktoré ste vytvorili položky v ňom a všetkým ľuďom zdieľate položky s.

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zastaviť zdieľanie položky prostredníctvom prepojenia na zdieľanie, stláčaním klávesu Tab, kým sa zdieľania prepojenia, ktoré chcete odstrániť. Znova stlačte kláves Tab. Budete počuť: "Odstrániť prepojenie." Stlačte kláves Enter. Ak chcete potvrdiť odstránenie prepojenia, v dialógovom okne Odstrániť prepojenie, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Odstrániť prepojenie", a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete zmeniť povolenia pre zdieľate položky s konkrétnou osobou, prejdite na zoznam ľudí. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Zoznam zdieľané používateľov." Nahor a nadol klávesy so šípkami na presun na osobu, ktorej povolenia chcete zmeniť, stlačte kláves Tab a potom stlačte kláves Enter. Nahor a nadol klávesov so šípkami vyberte medzi "Povoliť úpravy", "Zmeny na zobrazenie len" a "Zastaviť zdieľanie," a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Funkcie na zjednodušenie ovládania vo OneDrive

Klávesové skratky v aplikácii OneDrive pre Windows 10

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky s OneDrive vo webovom prehliadači na ukladanie, vyhľadávanie a zdieľanie súborov vo všetkých zariadeniach. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Súbory, ktoré uložíte do OneDrive sú k dispozícii online na lokalite OneDrive.com.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Keďže OneDrive sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sa líšia od tých v počítačovom programe. Napríklad použijete kombináciu klávesov Ctrl + F6 namiesto klávesu F6 na prechod a odhlásenie v rámci príkazy. Tiež klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a použite ho na webový prehliadač – nie OneDrive Ctrl + O (otvoriť).

Obsah tohto článku

Spustenie služby OneDrive

 1. Otvorte webový prehliadač a prejdite na https://onedrive.com.

 2. Ak ešte nie ste prihlásení do konta Office 365 (či už prostredníctvom vašej organizácie alebo vášho konto Microsoft ), stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "V", a stlačte kláves Enter. Prihláste sa do konta organizácie alebo konto Microsoft.

Nahratie súboru

Ak chcete uložiť súbor zo svojho počítača na OneDrive, vyberte umiestnenie v OneDrive a nahrajte ho.

 1. S OneDrive otvoriť vo webovom prehliadači, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Doplnková."

 2. Ak chcete prejsť na strane ponuku, stláčaním klávesu Tab. Stlačením klávesu šípka nadol alebo šípka kým vy počuť "Súbory" a potom stlačte kláves Enter. Uistite sa, že nič nebolo vybrané, v zozname priečinkov a súborov.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť: "Doplnková." Stlačením klávesu šípka doľava alebo doprava, kým sa počuť "Nahrať", a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Súbory".

 4. Ak chcete nahrať súbor, stlačte kláves Enter. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Otvorených dialógových." Získať prístup k súboru systému stromového zobrazenia, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Stromové zobrazenie."

 5. Vyberte priečinok, v ktorom je súbor uložený v počítači, nahor a nadol klávesy so šípkami a potom stlačte kláves Enter.

 6. Stláčajte kláves Tab, ak chcete prejsť do zoznamu priečinkov a súborov, a potom použite ponuku a až šípky na premiestnenie do súboru, ktorý chcete nahrať.

  Tip: Ak chcete vybrať viaceré susediace súbory, stlačte a podržte kláves Shift, keď vyberte prvý súbor, a potom stlačte kláves šípka nadol alebo kláves so šípkou nahor, až kým nevyberiete položku naposledy súbor. Vyberú sa všetky súbory medzi meno a priezvisko súboru.

 7. Stlačte kláves Enter. Vybratý súbor alebo súbory nahrať do umiestnenia, ktoré ste vybrali v OneDrive a budete počuť "Nahraté" počet položiek, ktoré ste nahrali, a miesto ukladania na servery.

Stiahnutie súboru

Ak chcete kopírovať súbor zo OneDrive do zariadenia, vyberte v OneDrive a Stiahnite si ju.

 1. S OneDrive otvoriť vo webovom prehliadači, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Doplnková."

 2. Ak chcete prejsť na strane ponuku, stláčaním klávesu Tab. Stlačením klávesu šípka nadol alebo šípka kým vy počuť "Súbory" a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť názov prvého priečinka alebo súboru.

 4. Použite ponuku alebo klávesov so šípkami na presun do súboru, ktorý chcete stiahnuť. Ak chcete prejsť do iného priečinka, presunúť ho a stlačte kláves Enter.

 5. Keď sa nepremiestnite do súboru, ktorý chcete stiahnuť, stlačte kombináciou klávesov Shift + Tab dvakrát na paneli s ponukami. Budete počuť: "Doplnková." Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť "Na stiahnutie", a potom stlačte kláves Enter.

 6. Ak budete počuť upozornenie s otázkou, či chcete súbor stiahnuť, stlačte klávesy Alt + N a postupujte podľa pokynov na uloženie súboru. Po dokončení budete počuť: "dokončení sťahovania." Z toto upozornenie, môžete prejsť na tlačidlá môžete otvoriť stiahnutý súbor, otvorte priečinok alebo Zobraziť stiahnuté súbory. Zatvorte upozornenie, znova stlačte klávesy Alt + N, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Zavrieť a potom stlačte kláves Enter.

Vyhľadanie súboru alebo priečinka

 1. OneDrive, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Vyhľadávacie pole."

 2. Zadajte celý názov alebo časť názvu súbor alebo priečinok, ktorý hľadáte. Otvorí sa zoznam obsahujúci súbory alebo priečinky, ktoré spĺňajú kritériá.

 3. Použite ponuku a až šípky na prehľadávanie zoznamu výsledkov vyhľadávania.

 4. Ak chcete otvoriť priečinok alebo súbor v zozname výsledkov vyhľadávania, stlačte kláves Enter. Ak ste otvorili súbor, súbor sa otvorí na novej karte vo webovom prehliadači. Ak sa zobrazí upozornenie, stlačte klávesy Alt + N a potom otvorte priečinok alebo súbor, postupujte podľa pokynov.

Zdieľanie súboru alebo priečinka

 1. S OneDrive otvoriť vo webovom prehliadači, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Doplnková."

 2. Ak chcete prejsť na strane ponuku, stláčaním klávesu Tab. Stlačením klávesu šípka nadol alebo šípka kým vy počuť "Súbory" a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť názov prvého priečinka alebo súboru.

 4. Použite ponuku alebo klávesov so šípkami na presun do súboru, ktorý chcete zdieľať. Ak chcete prejsť do iného priečinka, presunúť ho a stlačte kláves Enter.

 5. Keď sa nepremiestnite do súboru, ktorý chcete zdieľať, stlačte kombináciou klávesov Shift + Tab dvakrát na paneli s ponukami. Budete počuť: "Doplnková." Stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa počuť "Zdieľať", a potom stlačte kláves Enter.

 6. Na základe predvoleného nastavenia používatelia s prepojením môžu len zobrazovať súbor. Ak chcete povoliť používateľom upravovať súbor, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Nezačiarknuté povoliť úpravy," a stlačte kláves MEDZERNÍK vyplniť políčko.

  Poznámka: Ak nepočujete možnosť povoliť úpravu, stlačte kláves karte Kľúčové až budete počuť "Niekto Toto prepojenie môžete zobraziť túto položku" a stlačte kláves Enter.

 7. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete skopírovať prepojenie na súbor do schránky, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Získať prepojenie", a potom stlačte kláves Enter. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Kopírovať, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete odoslať e-mailovú pozvánku s prepojením na konkrétne osoby:

   1. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "E-mail", a potom stlačte kláves Enter.

   2. Zadajte e-mailovú adresu alebo kontakt požadovaný názov.

    Tip: Ak chcete pridať ďalšiu osobu, stlačením klávesu Tab na prechod z textového poľa a potom Shift + Tab vrátiť.

   3. Stlačením klávesu Tab na prechod do poľa pridať správu, a ak chcete, môžete napísať správu.

   4. Stlačením klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Zdieľať, potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Klávesové skratky vo OneDrive for Business na webe

Funkcie na zjednodušenie ovládania vo OneDrive

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×