Základné úlohy pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Základné úlohy pri vytváraní powerpointovej prezentácie

PowerPoint prezentácie fungujú ako prezentácie. Rozdeľujete ich na snímky, aby ste poskytli informáciu alebo príbeh. Vymyslite si každú snímku ako prázdne plátno pre obrázky a slová, ktoré vám pomôžu rozprávať svoj príbeh.

Výber motívu

Po otvorení PowerPointu sa zobrazia niektoré vstavané motívy a šablóny. Motív je návrh snímky obsahujúci zodpovedajúce farby, písma a špeciálne efekty, napríklad tiene, odrazy a mnohé iné.

 1. Na páse s nástrojmi na karte súbor vyberte položku novýa potom vyberte motív.

  PowerPoint sa zobrazuje ukážka motívu so štyrmi farebnými variáciami na výber na pravej strane.

 2. Kliknite na položku Vytvoriť alebo vyberte variant farby a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Vytvorenie novej prezentácie v dialógovom okne Motív v PowerPointe

Ďalšie informácie: používanie alebo vytváranie motívov v PowerPointe

Vloženie novej snímky

 • Na karte domov kliknite na dolnú polovicu novej snímkya vyberte rozloženie snímky.

  Tlačidlo Nová snímka na karte Domov na páse s nástrojmi v PowerPointe

Ďalšie informácie: Pridanie a odstránenie snímok a zmena ich usporiadania

Uloženie prezentácie

 1. Na karte Súbor vyberte položku Uložiť.

 2. Vyberte alebo vyhľadajte priečinok.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov prezentácie a potom vyberte položku Uložiť.

Poznámka: Ak súbory často ukladáte do určitého priečinka, cestu môžete „pripnúť‟, aby bol priečinok vždy dostupný, ako je zobrazené nižšie.

Uloženie powerpointovej prezentácie

Tip: Súbor ukladajte počas práce. Často stlačte kombináciu klávesov CTRL + S .

Ďalšie informácie: Uloženie súboru prezentácie

Pridanie textu

Vyberte zástupný symbol textu a začnite písať.

Pridávanie textu do textového poľa v PowerPointe

Formátovanie textu

 1. Vyberte text.

 2. V časti Nástroje na kreslenie vyberte položku Formát.

  Karta Nástroje na kreslenie na páse s nástrojmi v PowerPointe

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť farbu textu, vyberte položku Výplň textu a potom vyberte farbu.

  • Ak chcete zmeniť farbu obrysu textu, vyberte položku Obrys textu a potom vyberte farbu.

  • Ak chcete použiť tieň, odraz, žiaru, skosenie, priestorové otáčanie alebo transformáciu, vyberte položku Textové efekty a potom vyberte požadovaný efekt.

Ďalšie informácie

Pridanie obrázkov

Na karte Vložiť vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete vložiť obrázok uložený na lokálnej jednotke alebo internom serveri, vyberte položku Obrázky, vyhľadajte obrázok a potom vyberte položku Vložiť.

 • Ak chcete vložiť obrázok z webu, vyberte položku obrázky onlinea pomocou vyhľadávacieho poľa vyhľadajte obrázok.

  Dialógové okno Vloženie obrázkov v PowerPointe

  Vyberte obrázok a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

Pridanie tvarov

Na ilustráciu snímky môžete pridať tvary. 

 1. Na karte Vložiť vyberte položku tvarya potom z ponuky, ktorá sa zobrazí, vyberte tvar.

 2. Ak chcete nakresliť tvar, v oblasti snímky kliknite a potiahnutím Nakreslite tvar.

 3. Na páse s nástrojmi vyberte kartu Formát alebo Formát tvaru . Ak chcete rýchlo pridať farbu a štýl (vrátane tieňovania) k vybratému tvaru, otvorte galériu Štýly tvarov .

  Skupina štýly tvarov

Pridanie poznámok lektora

Odporúčame vám snímky nezaplniť príliš veľkým množstvom informácií. Užitočné informácie a poznámky môžete vložiť do poznámok lektora a odkazovať na ne počas prezentácie.

 1. Ak chcete otvoriť tablu s poznámkami, v dolnej časti okna kliknite na položku Poznámky Tlačidlo poznámok v PowerPointe .

 2. Kliknite dovnútra tably Poznámky pod snímkou a začnite písať poznámky.

  Zobrazí sa tabla Poznámky lektora v PowerPointe

Ďalšie informácie:

Prezentovanie

Na karte Prezentácia vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zatvorenie zobrazenia prezentácie

Ak chcete kedykoľvek zatvoriť zobrazenie prezentácie, na klávesnici stlačte kláves Esc.

Výber motívu

Keď spustíte novú prezentáciu PowerPointu, budete mať možnosť vybrať motív alebo šablónu. Motív je návrh snímky obsahujúci zodpovedajúce farby, písma a špeciálne efekty, napríklad tiene, odrazy a mnohé iné.

 1. Na karte súbor vyberte položku novýa potom v časti dostupné šablóny a motívyvyberte položku motívy.

  Pri klikaní na jednotlivé motívy sa PowerPoint zobrazuje ukážka na pravej strane.

 2. Keď nájdete požadovaný požadovaný obrázok, kliknite na položku vytvoriť.

  Zobrazuje ukážku motívu

Ďalšie informácie: používanie alebo vytváranie motívov v PowerPointe

Vloženie novej snímky

 • Na karte domov kliknite na dolnú polovicu novej snímkya vyberte rozloženie snímky.

  Tlačidlo Nová snímka na karte Domov na páse s nástrojmi v PowerPointe

Ďalšie informácie: Pridanie a odstránenie snímok a zmena ich usporiadania

Uloženie prezentácie

 1. Na karte Súbor vyberte položku Uložiť.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov prezentácie a potom vyberte položku Uložiť.

Tip: Súbor ukladajte počas práce. Často stlačte kombináciu klávesov CTRL + S .

Ďalšie informácie: Uloženie súboru prezentácie

Pridanie textu

Vyberte zástupný symbol textu a začnite písať.

Pridávanie textu do textového poľa v PowerPointe

Formátovanie textu

 1. Vyberte text.

 2. V časti Nástroje na kreslenie vyberte položku Formát.

  Karta Nástroje na kreslenie na páse s nástrojmi v PowerPointe

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť farbu textu, vyberte položku Výplň textu a potom vyberte farbu.

  • Ak chcete zmeniť farbu obrysu textu, vyberte položku Obrys textu a potom vyberte farbu.

  • Ak chcete použiť tieň, odraz, žiaru, skosenie, priestorové otáčanie alebo transformáciu, vyberte položku Textové efekty a potom vyberte požadovaný efekt.

Ďalšie informácie

Pridanie obrázkov

 1. Na karte Vložiť vyberte položku obrázok.

 2. Vyhľadajte požadovaný obrázok a potom vyberte položku Vložiť.

Pridanie tvarov

Na ilustráciu snímky môžete pridať tvary. 

 1. Na karte Vložiť vyberte položku tvarya potom z ponuky, ktorá sa zobrazí, vyberte tvar.

 2. Ak chcete nakresliť tvar, v oblasti snímky kliknite a potiahnutím Nakreslite tvar.

 3. Vyberte kartu Nástroje na kreslenie na karte Formát na páse s nástrojmi. Ak chcete rýchlo pridať farbu a štýl (vrátane tieňovania) k vybratému tvaru, otvorte galériu Štýly tvarov .

  Skupina štýly tvarov

Pridanie poznámok lektora

Odporúčame vám snímky nezaplniť príliš veľkým množstvom informácií. Užitočné informácie a poznámky môžete vložiť do poznámok lektora a odkazovať na ne počas prezentácie. V normálnom zobrazení sa tabla s poznámkami nachádza priamo pod oknom zobrazenia snímky.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. Kliknite dovnútra tably Poznámky pod snímkou a začnite písať poznámky.

  Zobrazuje tablu s poznámkami pod oknom snímky

Prezentovanie

Na karte Prezentácia vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete prezentáciu začať na prvej snímke, v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na položku Od začiatku.

  Karta Prezentácia na páse s nástrojmi v PowerPointe

 • Ak sa nenachádzate na prvej snímke a chcete začať od aktuálnej snímky, kliknite na položku Z aktuálnej snímky.

 • Ak potrebujete prezentovať ľuďom, ktorí nie sú tam, kde sa nachádzate, kliknite na položku vysielať prezentáciu a nastavte prezentáciu na webe. Ďalšie informácie nájdete v téme vysielanie prezentácie programu PowerPoint do vzdialeného publika.

Zatvorenie zobrazenia prezentácie

Ak chcete kedykoľvek zatvoriť zobrazenie prezentácie, na klávesnici stlačte kláves Esc.

Výber motívu

Keď spustíte novú prezentáciu PowerPointu, budete mať možnosť vybrať motív alebo šablónu. Motív je návrh snímky obsahujúci zodpovedajúce farby, písma a špeciálne efekty, napríklad tiene, odrazy a mnohé iné.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku nové.

 2. V časti šablónykliknite na položku nainštalované motívy.

  Pri klikaní na jednotlivé motívy sa PowerPoint zobrazuje ukážka na pravej strane.

 3. Keď nájdete požadovaný požadovaný obrázok, kliknite na položku vytvoriť v dolnej časti okna.

Ďalšie informácie: používanie alebo vytváranie motívov v PowerPointe

Vloženie novej snímky

 • Na karte domov kliknite na dolnú polovicu novej snímkya vyberte rozloženie snímky.

  Tlačidlo Nová snímka na karte Domov na páse s nástrojmi v PowerPointe

Ďalšie informácie: Pridanie a odstránenie snímok a zmena ich usporiadania

Uloženie prezentácie

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov prezentácie a potom vyberte položku Uložiť.

Tip: Súbor ukladajte počas práce. Často stlačte kombináciu klávesov CTRL + S .

Pridanie textu

Vyberte zástupný symbol textu a začnite písať.

Pridávanie textu do textového poľa v PowerPointe

Formátovanie textu

 1. Vyberte text.

 2. V časti Nástroje na kreslenie vyberte položku Formát.

  Karta Nástroje na kreslenie na páse s nástrojmi v PowerPointe

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť farbu textu, vyberte položku Výplň textu a potom vyberte farbu.

  • Ak chcete zmeniť farbu obrysu textu, vyberte položku Obrys textu a potom vyberte farbu.

  • Ak chcete použiť tieň, odraz, žiaru, skosenie, priestorové otáčanie alebo transformáciu, vyberte položku Textové efekty a potom vyberte požadovaný efekt.

Ďalšie informácie

Pridanie obrázkov

 1. Na karte Vložiť vyberte položku obrázok.

 2. Vyhľadajte požadovaný obrázok a potom vyberte položku Vložiť.

Pridanie poznámok lektora

Odporúčame vám snímky nezaplniť príliš veľkým množstvom informácií. Užitočné informácie a poznámky môžete vložiť do poznámok lektora a odkazovať na ne počas prezentácie. V normálnom zobrazení sa tabla s poznámkami nachádza priamo pod oknom zobrazenia snímky.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. Kliknite dovnútra tably Poznámky pod snímkou a začnite písať poznámky.

  Zobrazuje tablu s poznámkami pod oknom snímky

Prezentovanie

Na karte Prezentácia vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete prezentáciu začať na prvej snímke, v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na položku Od začiatku.

 • Ak sa nenachádzate na prvej snímke a chcete začať od aktuálnej snímky, kliknite na položku Z aktuálnej snímky.

Zatvorenie zobrazenia prezentácie

Ak chcete kedykoľvek zatvoriť zobrazenie prezentácie, na klávesnici stlačte kláves Esc.

Tipy na vytvorenie účinnej prezentácie

Ak chcete, aby sa vaše publikum zaujímalo, zvážte nasledujúce tipy.

Minimalizovanie počtu snímok

Ak chcete zachovať jasné posolstvo a dbať na to, aby sa vaše publikum zaujímalo, ponechajte v prezentácii minimálne počet snímok.

Výber veľkosti písma, ktorá je vhodná pre cieľovú skupinu

Cieľová skupina musí byť schopná prečítať si snímky z diaľky. Všeobecne povedané, veľkosť písma menšia ako 30 môže byť pre cieľovú skupinu príliš náročná.

Jednoduché ponechanie textu snímky

Ak chcete, aby poslucháči vypočuli prezentovanie svojich informácií, namiesto čítania obrazovky. Použite odrážky alebo krátke vety a snažte sa uchovať každú položku na jeden riadok.

Niektoré projektory orezávajú snímky na okrajoch, takže dlhé vety sa môžu orezať.

Používanie vizuálnych prvkov na pomoc pri vyjadrenie správy

Obrázky, grafy, grafy a grafické prvky SmartArt obsahujú vizuálne podnety na zapamätanie si poslucháčov. Pridanie zmysluplného umenia na doplnenie textu a správ na snímkach.

Rovnako ako v prípade textu sa však predišlo zahrnutiu príliš veľkého množstva vizuálnych pomôcok na snímku.

Zjednodušenie označenia grafov a grafov

Ak chcete , aby prvky označenia v grafe alebo v grafe boli zrozumiteľné, použite len dostatok textu.

Použitie jemných a konzistentných pozadí snímok

Vyberte príťažlivý, konzistentný šablóna alebo motív, ktorý nie je príliš pútavý. Nechcete, aby sa pozadie ani návrh neodstránili z vašej správy.

Môžete však tiež poskytnúť kontrast medzi farbou pozadia a farbou textu. Vstavané motívy vPowerPoint nastavujú kontrast medzi svetlým pozadím tmavo sfarbeného textu alebo tmavého pozadia s farebným textom.

Ďalšie informácie o používaní motívov nájdete v téme Použitie motívu na Pridanie farby a štýlu do prezentácie.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Ak chcete získať a zachovať rešpektovanie publika, vždy Skontrolujte pravopis a gramatiku v prezentácii.

Na začiatok stránky

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×