Základné úlohy pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Základné úlohy pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

PowerPoint prezentácií práca podobným spôsobom prezentácie. Sprostredkovať správu alebo príbehu vám ho rozdelí snímky. Predstavte si, že každá snímka prázdne plátno pre obrázky a slová, ktoré vám pomôžu vytvorenie príbehu.

Výber motívu

Po otvorení PowerPointu sa zobrazia niektoré vstavané motívy a šablóny. Motív je návrh snímky obsahujúci zodpovedajúce farby, písma a špeciálne efekty, napríklad tiene, odrazy a mnohé iné.

 1. Na karte súbor na páse s nástrojmi vyberte položku nový a potom vyberte položku Motív.

  PowerPoint zobrazí ukážku motívu so štyrmi varianty farieb na výber na pravej strane.

 2. Kliknite na položku Vytvoriť alebo vyberte variant farby a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Vytvorenie novej prezentácie v dialógovom okne Motív v PowerPointe

Ďalšie informácie: používania alebo vytváranie motívov v PowerPointe

Vloženie novej snímky

 • Na karte domov kliknite na dolnú polovicu Nová snímka a vyberte rozloženie snímky.

  Tlačidlo Nová snímka na karte Domov na páse s nástrojmi v PowerPointe

Ďalšie informácie: Pridanie a odstránenie snímok a zmena ich usporiadania

Uloženie prezentácie

 1. Na karte Súbor vyberte položku Uložiť.

 2. Vyberte alebo vyhľadajte priečinok.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov prezentácie a potom vyberte položku Uložiť.

Poznámka: Ak súbory často ukladáte do určitého priečinka, cestu môžete „pripnúť‟, aby bol priečinok vždy dostupný, ako je zobrazené nižšie.

Uloženie powerpointovej prezentácie

Tip: Uložte svoju prácu priebežne. Stlačením Kombinácie klávesov Ctrl + S často.

Ďalšie informácie: Uloženie súboru prezentácie

Pridanie textu

Vyberte zástupný symbol textu a začnite písať.

Pridávanie textu do textového poľa v PowerPointe

Formátovanie textu

 1. Vyberte text.

 2. V časti Nástroje na kreslenie vyberte položku Formát.

  Karta Nástroje na kreslenie na páse s nástrojmi v PowerPointe

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť farbu textu, vyberte položku Výplň textu a potom vyberte farbu.

  • Ak chcete zmeniť farbu obrysu textu, vyberte položku Obrys textu a potom vyberte farbu.

  • Ak chcete použiť tieň, odraz, žiaru, skosenie, priestorové otáčanie alebo transformáciu, vyberte položku Textové efekty a potom vyberte požadovaný efekt.

Ďalšie informácie

Pridanie obrázkov

Na karte Vložiť vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete vložiť obrázok uložený na lokálnej jednotke alebo internom serveri, vyberte položku Obrázky, vyhľadajte obrázok a potom vyberte položku Vložiť.

 • Ak chcete vložiť obrázok z webu, vyberte položku Obrázky Online a pomocou vyhľadávacieho poľa obrázok vyhľadajte.

  Dialógové okno Vloženie obrázkov v PowerPointe

  Vyberte obrázok a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

Pridanie poznámok lektora

Odporúčame vám snímky nezaplniť príliš veľkým množstvom informácií. Užitočné informácie a poznámky môžete vložiť do poznámok lektora a odkazovať na ne počas prezentácie.

 1. Ak chcete otvoriť tablu s poznámkami, v dolnej časti okna kliknite na položku Poznámky Tlačidlo poznámok v PowerPointe .

 2. Kliknite dovnútra tably Poznámky pod snímkou a začnite písať poznámky.

  Zobrazí sa tabla Poznámky lektora v PowerPointe

Ďalšie informácie:

Prezentovanie

Na karte Prezentácia vykonajte niektorý z týchto krokov:

Zatvorenie zobrazenia prezentácie

Ak chcete kedykoľvek zatvoriť zobrazenie prezentácie, na klávesnici stlačte kláves Esc.

Výber motívu

Keď začnete novú prezentáciu programu PowerPoint, budete mať možnosť vybrať si tému alebo šablónu. Motív je návrhu snímky obsahujúcej zhodné farby, písma a efekty ako tiene, odrazy a ďalšie.

 1. Na karte súbor vyberte položku nové a potom v časti dostupné šablóny a motívy, kliknite na položku motívy.

  Po kliknutí na každú tému PowerPoint zobrazí ukážku na pravej strane.

 2. Keď nájdete požadovaný objekt, kliknite na položku vytvoriť.

  Zobrazí sa ukážka motívu

Ďalšie informácie: používania alebo vytváranie motívov v PowerPointe

Vloženie novej snímky

 • Na karte domov kliknite na dolnú polovicu Nová snímka a vyberte rozloženie snímky.

  Tlačidlo Nová snímka na karte Domov na páse s nástrojmi v PowerPointe

Ďalšie informácie: Pridanie a odstránenie snímok a zmena ich usporiadania

Uloženie prezentácie

 1. Na karte Súbor vyberte položku Uložiť.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov prezentácie a potom vyberte položku Uložiť.

Tip: Uložte svoju prácu priebežne. Stlačením Kombinácie klávesov Ctrl + S často.

Ďalšie informácie: Uloženie súboru prezentácie

Pridanie textu

Vyberte zástupný symbol textu a začnite písať.

Pridávanie textu do textového poľa v PowerPointe

Formátovanie textu

 1. Vyberte text.

 2. V časti Nástroje na kreslenie vyberte položku Formát.

  Karta Nástroje na kreslenie na páse s nástrojmi v PowerPointe

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť farbu textu, vyberte položku Výplň textu a potom vyberte farbu.

  • Ak chcete zmeniť farbu obrysu textu, vyberte položku Obrys textu a potom vyberte farbu.

  • Ak chcete použiť tieň, odraz, žiaru, skosenie, priestorové otáčanie alebo transformáciu, vyberte položku Textové efekty a potom vyberte požadovaný efekt.

Ďalšie informácie

Pridanie obrázkov

 1. Na karte Vložiť vyberte položku obrázok.

 2. Vyhľadajte požadovaný obrázok a potom vyberte položku Vložiť.

Pridanie poznámok lektora

Snímky sú najvhodnejšie, keď nie ste napchať priveľa informácií. Môžete umiestniť užitočné fakty a poznámky poznámky lektora a označovať ich počas prezentácie. V normálnom zobrazení tablu s poznámkami sa nachádza priamo pod zobrazenie okna snímky.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. Kliknite dovnútra tably Poznámky pod snímkou a začnite písať poznámky.

  Zobrazí sa tabla poznámky pod oknom snímky

Prezentovanie

Na karte Prezentácia vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete prezentáciu začať na prvej snímke, v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na položku Od začiatku.

  Karta Prezentácia na páse s nástrojmi v PowerPointe

 • Ak sa nenachádzate na prvej snímke a chcete začať od aktuálnej snímky, kliknite na položku Z aktuálnej snímky.

 • Ak potrebujete prezentovať s ľuďmi, ktorí sú nie, kde sa nachádzate, kliknite na položku vysielať prezentáciu na nastavenie prezentácie na webe. Ďalšie informácie nájdete v téme vysielanie prezentácie vzdialenému publiku.

Zatvorenie zobrazenia prezentácie

Ak chcete kedykoľvek zatvoriť zobrazenie prezentácie, na klávesnici stlačte kláves Esc.

Výber motívu

Keď začnete novú prezentáciu programu PowerPoint, budete mať možnosť vybrať si tému alebo šablónu. Motív je návrhu snímky obsahujúcej zhodné farby, písma a efekty ako tiene, odrazy a ďalšie.

 1. Kliknite na tlačidlo balíka Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Nové.

 2. V časti šablóny kliknite na položku Nainštalované motívy.

  Po kliknutí na každú tému PowerPoint zobrazí ukážku na pravej strane.

 3. Keď nájdete požadovaný objekt, kliknite na položku vytvoriť v dolnej časti okna.

Ďalšie informácie: používania alebo vytváranie motívov v PowerPointe

Vloženie novej snímky

 • Na karte domov kliknite na dolnú polovicu Nová snímka a vyberte rozloženie snímky.

  Tlačidlo Nová snímka na karte Domov na páse s nástrojmi v PowerPointe

Ďalšie informácie: Pridanie a odstránenie snímok a zmena ich usporiadania

Uloženie prezentácie

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Uložiť.

 2. Do poľa Názov súboru zadajte názov prezentácie a potom vyberte položku Uložiť.

Tip: Uložte svoju prácu priebežne. Stlačením Kombinácie klávesov Ctrl + S často.

Pridanie textu

Vyberte zástupný symbol textu a začnite písať.

Pridávanie textu do textového poľa v PowerPointe

Formátovanie textu

 1. Vyberte text.

 2. V časti Nástroje na kreslenie vyberte položku Formát.

  Karta Nástroje na kreslenie na páse s nástrojmi v PowerPointe

 3. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť farbu textu, vyberte položku Výplň textu a potom vyberte farbu.

  • Ak chcete zmeniť farbu obrysu textu, vyberte položku Obrys textu a potom vyberte farbu.

  • Ak chcete použiť tieň, odraz, žiaru, skosenie, priestorové otáčanie alebo transformáciu, vyberte položku Textové efekty a potom vyberte požadovaný efekt.

Ďalšie informácie

Pridanie obrázkov

 1. Na karte Vložiť vyberte položku obrázok.

 2. Vyhľadajte požadovaný obrázok a potom vyberte položku Vložiť.

Pridanie poznámok lektora

Snímky sú najvhodnejšie, keď nie ste napchať priveľa informácií. Môžete umiestniť užitočné fakty a poznámky poznámky lektora a označovať ich počas prezentácie. V normálnom zobrazení tablu s poznámkami sa nachádza priamo pod zobrazenie okna snímky.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. Kliknite dovnútra tably Poznámky pod snímkou a začnite písať poznámky.

  Zobrazí sa tabla poznámky pod oknom snímky

Prezentovanie

Na karte Prezentácia vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete prezentáciu začať na prvej snímke, v skupine Spustiť prezentáciu kliknite na položku Od začiatku.

 • Ak sa nenachádzate na prvej snímke a chcete začať od aktuálnej snímky, kliknite na položku Z aktuálnej snímky.

Zatvorenie zobrazenia prezentácie

Ak chcete kedykoľvek zatvoriť zobrazenie prezentácie, na klávesnici stlačte kláves Esc.

Tipy pre vytvorenie účinnej prezentácie

Vezmite do úvahy nasledujúce tipy, ktoré udržiavať pozornosť cieľovej rád.

Minimalizovanie počtu snímok

Ak chcete zachovať jasnú správu a na udržiavať pozornosť cieľovej pozornosť a záujem, počet snímok v prezentácii na minimum.

Výber veľkosti písma optimálne z hľadiska cieľovej skupiny

Účastníkov musí byť nedokáže prečítať snímok na diaľku. Vo všeobecnosti môže byť menší než 30 veľkosť písma príliš ťažké pre publikum.

Používajte čo najjednoduchší text snímky

Ak chcete cieľovej prezentácie počúvanie informáciám, namiesto čítania obrazovky. Použite odrážky alebo krátke vety a snažte každou položkou na jeden riadok.

Niektoré projektory orezanie snímky na okrajoch, aby dlhé vety, môže byť potrebné orezať.

Vaša správa pomocou vizualizácií

Obrázkov, tabuliek, grafov a grafických prvkov SmartArt poskytovať vizuálne signály pre svoju cieľovú skupinu zapamätateľné. Pridanie zmysluplné ClipArt doplniť text a správy na snímkach.

Ako s textom, však vyhnúť vrátane príliš veľa vizuálne pomôcky na snímke.

Tvorba menoviek pre grafy a diagramy zrozumiteľné

Pomocou množstvo textu označenia prvkov v grafe zrozumiteľný.

Použitie pozadí jemné, konzistentné snímok

Vyberte možnosť atraktívnejšie, jednotný šablóna alebo motív, ktorá nie je príliš príťažlivého. Nechcete, aby pozadia alebo návrh odvádzať pozornosť od vašej správy.

Však chcete poskytnúť kontrast farby pozadia a farby textu. Vstavané motívy v PowerPoint 2010 nastavte na hodnotu medzi zjednodušenou pozadia s textom farebné alebo tmavé pozadie so zjednodušenou farebný text.

Ďalšie informácie o používaní motívov nájdete v téme Použitie motívu na Pridanie farby a štýlu do prezentácie.

Kontrola pravopisu a gramatiky

Ak chcete získať a zachovať dodržiavanie publika, vždy Skontrolujte pravopis a gramatiku v prezentácii.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×