Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou OneDrive for Business

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou OneDrive for Business

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na ukladanie a zdieľanie súborov v priečinku OneDrive for Business v počítači. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a pokyny. Vždy, keď ste v režime online, súbory uložené vo vašej OneDrive for Business sa automaticky synchronizujú do tohto priečinka.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Otvorenie služby OneDrive for Business

OneDrive aplikácie sú zabudované do Windows 10 a OneDrive priečinok sa automaticky zobrazí vaše Prieskumníka.

Na pripojenie k priečinku OneDrive for Business pomocou Prieskumníka, musíte najprv synchronizácia OneDrive do počítača. Názov priečinka OneDrive for Business obsahuje názov vašej organizácie služieb Office 365, ako je napríklad OneDrive – Contoso alebo OneDrive@Contoso.com.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky synchronizácie služby OneDrive for Business.

Otvorenie OneDrive pomocou funkcie vyhľadávania Cortana

 1. Ak chcete prejsť do poľa Hľadať Cortana, stlačte kláves s logom systému Windows. Budete počuť: "Vyhľadávacie pole."

 2. Typ OneDrive. Budete počuť: "OneDrive, počítačová aplikácia." Stlačte kláves Enter.

Otvorenie OneDrive v Prieskumníkovi

 1. Ak chcete otvoriť Prieskumníka, stlačte kláves s logom Windows + kláves E. Prieskumníka otvorí so zameraním na zobrazenie položiek.

 2. Stlačte kláves Shift + F6 na presun na navigačnej table. Budete počuť: "Tree view".

 3. Pomocou klávesov so šípkou sa počuť "OneDrive ", a stlačte kláves Enter.

Prihlásenie do služby OneDrive for Business

Pri pokuse o otvorenie OneDrive po prvýkrát, sa zobrazí výzva na prihlásenie, vyberte umiestnenie priečinka OneDrive vo vašom počítači a vyberte súbory a priečinky, ktoré chcete synchronizovať.

 1. Otvorenie OneDrive pomocou Cortana Hľadať alebo Prieskumníka, ako je vysvetlené vyššie.

 2. Budete počuť: "Microsoft OneDrive. Zadajte svoju e-mailovú adresu." Do poľa e-mailovú adresu sa zameriava. Zadajte adresu svojej organizácie, a stlačte kláves Enter.

 3. Ak máte osobné a pracovné kontá pre OneDrive, môžete počuť: "Táto e-mailová adresa sa používa pre OneDrive a OneDrive for Business. Ktoré by ste chceli prihlásiť do first? "stláčajte kláves Tab, kým sa počuť"Pracovné alebo školské, tlačidlo", a stlačte kláves MEDZERNÍK.

 4. Otvorí sa vaša organizácia dialógové okno prihlásenia. Vykoná sa nachádza v poli heslo. Zadajte svoje heslo. Po dokončení stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "V", a stlačte kláves MEDZERNÍK.

 5. Otvorí sa dialógové okno Toto je priečinka OneDrive. V predvolenom nastavení OneDrive priečinok sa nachádza v častiC:\Users.... Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Prijať aktuálnu polohu a pokračovať, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Ďalej", a stlačte kláves MEDZERNÍK.

  • Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Zmeniť umiestnenie", a potom stlačte kláves Enter.

 6. Otvorí sa dialógové okno Synchronizácia súborov vo OneDrive v tomto PC. Na základe predvoleného nastavenia sú vybraté všetky súbory a priečinky podľa svojho OneDrive for Business na synchronizáciu. Ak nechcete, aby synchronizáciu ich všetky, môžete vybrať súbory a priečinky v tomto dialógovom okne.

  Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete synchronizovať všetky OneDrive for Business súbory a priečinky s počítačom, stláčajte kláves Tab, kým počuť "Ďalej" a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vybrať konkrétne OneDrive for Business súborov a priečinkov na synchronizáciu vášho počítača, v tomto dialógovom okne definovať súbory a priečinky. Ak chcete prechádzať medzi oblasťami v dialógovom okne, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab. Keď budete počuť prvú položku v svojho OneDrive for Business, napríklad "Súbory v priečinku," dostali ste zoznam priečinkov a súborov vo vašej OneDrive for Business. Na pohyb v zozname, stlačením klávesu šípka nadol. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka alebo položku, stlačte medzerník. Po dokončení výberu stláčaním klávesu Tab prejdite na tlačidlo ďalej a stlačte kláves MEDZERNÍK.

  Teraz ste pripojení k vašej OneDrive for Business a otvorí sa dialógové okno Víta vás OneDrive.

 7. Ak chcete synchronizovať a otvorte svoje OneDrive for Business, najprv prejsť dialógovom okne víta. Stláčaním klávesu Tab raz. Budete počuť: "Ďalej". Stlačením klávesu Enter trikrát prechádzanie strán. Stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab raz. Budete počuť: "Otvoriť svoj priečinok OneDrive". Stlačte kláves Enter. (Vybratý) OneDrive for Business priečinky a súbory sú synchronizované a priečinku OneDrive otvorí v Prieskumníkovi.

Otvorenie položky v službe OneDrive for Business

V Prieskumníkovi vyhľadajte položku, ktorú chcete otvoriť, stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte ho a stlačte kláves Enter otvorte.

Tip: Ak chcete vybrať aplikáciu, ktorú chcete použiť na otvorenie položky, keď v položke, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, P + E. Prechádzanie zoznamu možností, stlačte kláves so šípkou nadol. Keď sa dostanete na požadovanú aplikáciu, stlačte kláves Enter.

Položky môžete nahrať do OneDrivu for Business

Kopírovanie alebo premiestnenie do priečinka OneDrive v Prieskumníkovi alebo uložením súboru priamo do OneDrive for Business pomocou príslušné aplikácie balíka Office, môžete nahrať do OneDrive for Business súboru alebo priečinka.

Nahratie položky pomocou Prieskumníka

 1. Ak chcete otvoriť Prieskumníka, stlačte kláves s logom systému Windows spolu s klávesom E.

 2. Prejdite na priečinok alebo súbor, ktorý chcete skopírovať alebo premiestniť do OneDrive for Business.

 3. Ak chcete skopírovať súbor alebo priečinok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C. Vystrihnutie súbor alebo priečinok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + X.

 4. Pomocou klávesu Tab a klávesov so šípkami na navigáciu na požadované miesto a stlačte kláves Enter.

 5. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V prilepte skopírovaných alebo vystrihnutých položky. Položka sa nahrať do svojho OneDrive for Business.

Uloženie súboru priamo do OneDrivu for Business

Pri práci na súbor v aplikácii balíka Office, môžete uložiť ho priamo do OneDrive for Business, takže nie je nutné nahrať samostatne.

 1. Otvorte súbor v aplikácii balíka Office relevantné, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, A. Budete počuť: "Uložiť ako".

 2. Ak chcete vybrať OneDrive for Business, stlačte kláves S. Budete počuť: "Vybraté, OneDrivu," nasleduje názov vašej organizácie.

 3. Stláčaním klávesu šípka doprava raz. Budete počuť: "Vyberte priečinok,." Ak chcete premiestniť do poľa názov súboru, stlačením klávesu šípka nadol. V prípade potreby zadajte alebo zmeňte názov súboru. Ak chcete uložiť, vyberte jednu z týchto možností:

  • Ak chcete uložiť súbor do priečinka hlavný OneDrive for Business, stláčaním klávesu Tab prejdite na tlačidlo Uložiť a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete uložiť súbor konkrétnych podpriečinka v svojho OneDrive for Business, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "Zoradiť podľa názvu", stlačením klávesu šípka nadol premiestniť do priečinka, kam chcete uložiť súbor a potom stlačte kláves Enter. Keď budete počuť názov prvého súboru v priečinku (alebo, ak neexistujú žiadne súbory v priečinku, budete počuť "Sme nenašli nič ukážeme"), stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo, Uložiť" a potom stlačte kláves Enter.

Položky na stiahnutie zo služby OneDrive for Business

Na základe predvoleného nastavenia všetky priečinky a súbory v priečinku OneDrive for Business sú k dispozícii online a offline vo vašom počítači, ale tiež môžete stiahnuť položky samostatne.

 1. V Prieskumníkovi prejdite na položky, ktoré sa majú stiahnuť zo svojho OneDrive for Business. Upozornenia na položku, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C.

 2. Premiestniť do priečinka, miesto, kam chcete uložiť položky vo vašom počítači, a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V prilepte ho.

Zdieľanie položiek v službe OneDrive for Business

Ak chcete zdieľať položky priamo z OneDrive for Business. Ktorými ho zdieľate, dostane e-mailovú pozvánku na zobrazenie a úprava zdieľaného obsahu v OneDrive for Business.

 1. V Prieskumníkovi prejdite do priečinka OneDrive for Business. Vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete zdieľať, a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 2. Kontextová ponuka sa otvorí, a budete počuť: "Kontextová ponuka". Stlačte kláves S, a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Zobrazenia v prehliadači zariadenia." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť "Zdieľať", za ktorou nasleduje názov súboru a "Zobrazenia v prehliadači zariadenia." Otvorí sa dialógové okno Odoslať prepojenie.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Ľudí na zdieľanie." Stlačte kláves Enter. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete zdieľať s, a stlačte kláves Enter. Ak chcete pozvať inú osobu, zadajte svoju e-mailovú adresu a stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete napísať poznámku na odoslanie s pozvánkou, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Pridajte správu." Pomocou softvéru JAWS, budete počuť: "Upraviť".

 5. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Odoslať, a stlačte kláves Enter, ak chcete odoslať prepojenie.

Ukončenie zdieľania položky

 1. V Prieskumníkovi prejdite do priečinka OneDrive for Business. Vyberte položku, ktorú chcete prestať zdieľať.

 2. Stlačte klávesy Alt + S, SS. Dialógové okno sa otvorí so zameraním na možnosť ukončiť zdieľanie. Ak chcete zastaviť zdieľanie s každým, stlačte kláves Enter.

Pozastavenie synchronizácie služby OneDrive for Business

Ak chcete dočasne zastaviť synchronizáciu OneDrive for Business do svojho počítača, môžete jednoducho pozastaviť synchronizáciu a to bude pokračovať po vybratom časovom období.

 1. Na pracovnej ploche počítača, prejdite na ikonu OneDrive for Business na paneli úloh. Ikona sa nachádza nízka pravom hornom rohu na paneli v dolnej časti obrazovky počítača. Na navigáciu na paneli úloh, stlačte kláves Tab, kým sa počuť "Oznámenia výložkový", a potom stlačte kláves šípka doprava, kým nebudete počuť "OneDrive," nasleduje názov vašej organizácie a aktuálny stav synchronizácie.

  Tip: Ak sa vám nedarí nájsť OneDrive for Business ikonu na paneli úloh, môže byť skrytá v ponuke oznámenia. Otvorte ponuku, stlačte kláves Enter, keď počuť oznámenia výložkový tlačidlo a pomocou klávesov so šípkami na prechod na položky v ponuke.

 2. Stlačením klávesu Enter otvorte ponuku OneDrive for Business. Opakovane stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Ďalšie tlačidlo" a stlačte kláves Enter.

 3. Stlačením klávesu Tab prejdite v zozname možností. Keď budete počuť "Pozastaviť synchronizáciu", stlačte kláves Enter.

 4. Stlačením klávesu šípka nadol, ak chcete počuť možností. Keď sa dostanete na požadovanú možnosť, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Synchronizácia OneDrivu for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneDrive for Business vo Windowse

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneDrive for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použitie funkcie VoiceOver, vstavané macOS obrazovky čitateľ a klávesové skratky na ukladanie a zdieľanie súborov v priečinku OneDrive for Business v počítači. Vždy, keď ste v režime online, súbory uložené vo vašej OneDrive for Business sa automaticky synchronizujú do tohto priečinka.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Otvorte OneDrive a nastavenie OneDrivu for Business

Ak ešte nie sú nainštalované, Stiahnite si aplikáciu OneDrive z obchodu App Store.

 1. V počítači Mac, prejdite do aplikácie OneDrive a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník spustite aplikáciu.

 2. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie OneDrivu. Do poľa e-mailovú adresu sa zameriava. Zadajte svoje pridelené e-mailovú adresu a stlačte kláves ENTER.

 3. Ak máte OneDrive a OneDrive for Business sa používa, otvorí sa okno výberu konta a budete počuť: "Osobné, predvolené, tlačidlo". Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo pracovné alebo školské a stlačte kláves Return.

 4. Otvorí sa vaša organizácia dialógové okno prihlásenia. Vykoná sa nachádza v poli heslo. Zadajte svoje heslo a stlačte kláves Return na prihlásenie.

 5. Otvorí sa dialógové okno Je vaše priečinka OneDrive. Sa zameriava na tlačidlo Vybrať umiestnenie priečinka OneDrive. Stlačte kláves návrat na výber.

 6. Otvorí sa okno prehliadača. Pomocou klávesov Tab alebo šípka vyhľadajte umiestnenie, kam chcete pridať priečinok OneDrive for Business. Je vybraná umiestnenie opakovane stláčajte kláves Tab, kým sa "Výber tohto umiestnenia, tlačidlo," a stlačte kláves Return.

 7. Vyhľadávač okno sa zatvorí a vrátite sa do dialógového okna Je vaše priečinka OneDrive. Sa zameriava na tlačidlo ďalej. Stlačte kláves návrat na výber.

 8. Otvorí sa dialógové okno Synchronizovať súbory z OneDrivu vaše. V tomto dialógovom okne môžete vybrať priečinky a súbory, ktoré chcete stiahnuť do priečinka OneDrive for Business vo svojom Macu. Na základe predvoleného nastavenia všetky OneDrive for Business súbory a priečinky, ktoré sú vybraté na synchronizáciu a sa zameriava na tlačidlo ďalej.

  Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete synchronizovať všetky OneDrive for Business súbory a priečinky do Macu, stlačte kláves Return.

  • Ak chcete vybrať, ktoré OneDrive for Business súbory a priečinky sa synchronizujú do Macu, v tomto dialógovom okne definovať súbory a priečinky. Prechádzať medzi položkami v dialógovom okne, stlačte kláves ovládanie + možnosť + šípka doľava alebo šípka doprava klávesom. Zadať v tabuľke, stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nadol. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka alebo položku, stlačte medzerník. Chcete nechať v tabuľke, stlačte kláves šípka ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nahor. Po dokončení výberu stlačte ovládací prvok + možnosť + pravý kláves so šípkou prejdite na tlačidlo ďalej, a stlačte kláves ENTER.

 9. Otvorí sa dialógové okno Vaše OneDrive je pripravená. Sa zameriava na tlačidle Otvoriť OneDrive, a budete počuť: "Otvoriť OneDrive – <Name organization>, predvolené tlačidlo".

  Tip: Ak chcete OneDrive for Business otvoriť a automaticky synchronizovať súbory na zapnutie počítača, stlačením klávesu šípka ovládacieho prvku + možnosť + šípka doľava. Budete počuť: "Otvoriť pri prihlásení tak, aby moje súbory automaticky synchronizovať začiarknuté políčko". Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte začiarkavacie políčko. Ak chcete prejsť späť na tlačidlo Otvoriť OneDrive, stlačte kláves ovládanie + možnosť + pravý kláves so šípkou.

  Stlačte kláves Return synchronizovať súbory a priečinky do Macu a otvorte priečinok OneDrive for Business vo Finderi.

Otvorenie položky v službe OneDrive for Business

 1. V Finder, prejdite do priečinka OneDrive for Business a stlačte kláves so šípkou príkaz + šípka nadol otvorte priečinok.

 2. Prejdite do priečinka obsah, stlačením klávesu šípka ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nadol.

 3. Stlačením klávesu šípka doprava alebo doľava, prejdite na položku, ktorú chcete otvoriť, a potom stlačte kláves Command + O.

Položky môžete nahrať do OneDrivu for Business

Kopírovanie alebo premiestnenie do priečinka OneDrive for Business vo Finderi alebo uložením súboru priamo do OneDrive for Business pomocou príslušné aplikácie Microsoft Office, môžete nahrať do OneDrive for Business súboru alebo priečinka.

Nahratie položky vyhľadávanie

 1. Otvorte okno prehliadača a prejdite do priečinka alebo súboru, ktorý chcete nahrať do OneDrive for Business. Napríklad otvoriť priečinku doma vo Finderi, stlačte kombináciu klávesov Shift + Command + H alebo otvoriť priečinok dokumenty, stlačte kombináciu klávesov Shift + príkaz + O.

 2. Priečinok alebo súbor vybratý, stlačením príkazu + C skopírujte alebo ho vystrihnite príkaz + X.

 3. V Finder, prejdite do priečinka OneDrive for Business a stlačte kláves Command + V prilepte súbor alebo priečinok. Položka je odovzdať OneDrive for Business.

Uloženie súboru priamo do OneDrivu for Business

Pri práci na súbor v aplikácii Microsoft Office, môžete uložiť ho priamo do OneDrive for Business takže nie je nutné nahrať samostatne.

 1. Otvorte súbor v aplikácii balíka Office relevantné, stlačte kláves Shift + Command + S. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

 2. Vykoná sa nachádza v poli názov súboru. V prípade potreby zadajte pridať alebo zmeniť názov súboru.

 3. Po dokončení stlačte kláves Tab, až budete počuť "Miest, tabuľky, SharePoint." Pomocou klávesov so šípkami na navigáciu na správne miesto.

  Ak nepočujete vašu polohu OneDrive for Business "Online umiestnenia, tlačidlo", ale namiesto toho je uloženie aktuálneho umiestnenia vo svojom Macu. Prejdite do svojho OneDrive for Business, postupujte nasledovne:

  1. Keď budete počuť "Online umiestnenia, tlačidlo" stlačením ovládacieho prvku + možnosť + medzerník otvorte zoznam umiestnení.

  2. Stlačením klávesu šípka ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava prejdite časť miesta, a potom stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nadol do prezentácie.

  3. V rámci tabuľky, pomocou klávesov so šípkami na navigáciu na miesta. Po nájdení správneho umiestnenia v priečinku OneDrive for Business, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 4. Opakovane stláčajte kláves Tab, až kým budete počuť "Uložiť, predvolené, tlačidlo," a stlačte kláves ENTER. Súbor sa uloží do priečinka OneDrive for Business a možnosť Automatické ukladanie je zapnutý. Sa vrátiť k aplikácii balíka Office, kde je súbor otvorený.

Položky na stiahnutie zo služby OneDrive for Business

Na základe predvoleného nastavenia všetky priečinky a súbory v priečinku OneDrive for Business sú k dispozícii online a offline vo vašom počítači, ale tiež môžete stiahnuť položky samostatne.

 1. V Finder, prejdite na položky, ktoré chcete stiahnuť do svojho OneDrive for Business. Keď na položku stlačením príkazu + C.

 2. Premiestniť do priečinka, miesto, kam chcete uložiť položky vo vašom počítači, a stlačte kláves Command + V prilepte ho.

Zdieľanie položiek v službe OneDrive for Business

Ak chcete zdieľať položky priamo z OneDrive for Business, napríklad prostredníctvom, e-mailu, správy alebo AirDrop. Postupujte podľa nižšie uvedených krokov na položku zdieľať ako prílohu pomocou hromadnej.

 1. V Finder, prejdite do priečinka OneDrive for Business. Vyberte priečinok alebo súbor, ktorý chcete zdieľať, a stlačte kláves ovládanie + možnosť + Shift + M na Otvorenie kontextovej ponuky. Budete počuť: "Ponuka <the počet items>."

 2. Opakovane stláčajte kláves šípka nadol, až kým budete počuť "Zdieľať, vedľajšia ponuka," a stlačte kláves so šípkou doprava. Budete počuť: "Zdieľať, vedľajšia ponuka, <number items> Mail."

 3. Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + medzerník. Sa vytvorí novú e-mailovú správu a položky, ktoré ste si vybrali na zdieľanie je pripojená. Budete počuť: "Mail, novú správu, okna Upraviť text". Sa zameriava na pole, kde môžete zadať adresu príjemcu.

 4. Pridajte predmet, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Predmet, upraviť text," a zadajte predmet.

 5. Ak chcete pridať správu, stláčajte kláves Tab, kým počuť "Objektu výmenu charakter, upraviť text" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + Shift + šípka nadol kláves so šípkou. Sa zameriava na začiatku textovej oblasti nasleduje priložený súbor alebo priečinok. Zadajte text správy.

 6. Po dokončení stlačte kláves Command + Shift + D správu odošlete.

Pozastavenie synchronizácie služby OneDrive for Business

Ak chcete dočasne zastaviť synchronizáciu OneDrive for Business do Macu, môžete jednoducho pozastaviť synchronizáciu a to bude pokračovať po vybratom časovom období.

 1. V počítači Mac do prvého stav ponuky na paneli s ponukami, stlačením kombinácie klávesov Control + možnosť + M + M. Budete počuť: "ponuka doplnkov, <the aplikácie name>, doplnok ponuky." Ak je to potrebné, stlačte kláves šípka ovládacieho prvku + možnosť + vpravo, kým nebudete počuť: "OneDrive."

  Tip: Ak nepočujete "OneDrive", nie sú spustené aplikácie a je potrebné ho najprv spustiť.

 2. Stlačením klávesu otvorte ponuku ovládací prvok + možnosť + medzerník. Budete počuť: "OneDrive, <the aktuálnej synchronizácie status>, <the meno svojho organization>.

 3. Stlačte kláves šípka ovládacieho prvku + možnosť + vpravo, kým nebudete počuť "Ďalšie možnosti, tlačidlo," a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 4. Otvorí sa ponuka. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Pozastaviť synchronizáciu", a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 5. Stlačením klávesu šípka nadol, ak chcete počuť možností. Ak na niektorú z možností, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Synchronizácia je pozastavená pre vybraté časové obdobie.

Pozrite tiež

Synchronizácia OneDrivu for Business pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v službe OneDrive for Business

Použitie funkcie VoiceOver, vstavané iOS obrazovky čítačky na ukladanie a zdieľanie súborov vo vašej OneDrive for Business v iPhone.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Otvorte OneDrive a prihláste sa do služby OneDrive for Business

Ak ešte nie sú nainštalované v telefóne Stiahnuť aplikáciu Microsoft OneDrive z obchodu App Store. Aplikácia OneDrive umožňuje prihlásenie a prístup k obsahu v OneDrive for Business.

 1. Prejdite na domovskej obrazovke aplikácie OneDrive, kde sa nachádza. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "OneDrive", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa okno Prihlásiť. Budete počuť: "OneDrive, tlačidlo Pomocník." Potiahnite prstom doprava opakovane, kým budete počuť: "E-mailu alebo telefón, do textového poľa" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Na obrazovke klávesnice otvorí a môžete zadať svoje pridelené e-mailovú adresu. Po dokončení, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Go", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak máte OneDrive a OneDrive for Business sa používa, otvorí sa zobrazenie konta výberu. Potiahnite prstom doprava opakovane, kým budete počuť: "Prihláste sa do služby OneDrive for Business, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Budete počuť "Zrušiť, tlačidlo," a otvorí sa okno prihlásenie vašej organizácie. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Heslo", zabezpečené textové pole, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Na obrazovke klávesnice otvorí a môžete zadať svoje heslo. Po dokončení, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Go", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  OneDrive for Business otvorí v zobrazení súborov.

Odoslanie súboru do OneDrivu for Business

Ak máte uložené lokálne súbory balíka Office v iPhone, ich môžete nahrať OneDrive for Business pre ochranu a jednoduchý prístup z ľubovoľného zariadenia. Môžete tiež uložiť súbory na vytvorenie alebo úpravu v telefóne priamo do svojho OneDrive for Business.

Nahrať súbor uložený v telefóne

Lokálne uložený súbor balíka Office môžete premiestniť do svojho OneDrive for Business jednoduchý prístup z ľubovoľného zariadenia.

 1. Skontrolujte, či ste prihlásení do svojho OneDrive for Business v aplikácii OneDrive. Potom otvorte aplikáciu vytvoril súbor, napríklad Word, Excel alebo PowerPoint a prejdite na súbor.

  Tip: Ak sa súbor naposledy pracovali, nájdete v zobrazení nedávne.

 2. Keď sa zameriava na súbor, ktorý chcete nahrať, potiahnutím prstom doprava. Budete počuť: "Súboru, tlačidlo akcie, ktoré sú k dispozícii" Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ponuka možnosti otvoriť. Potiahnite prstom doprava opakovane, kým budete počuť: "Presunúť do cloudu, tlačidlo." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa dialógové okno miesta. Sa zameriava na názov súboru. Vyberte svoje OneDrive for Business ako úspora miesta, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "OneDrive" a názov vašej organizácie. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako. Sa zameriava na názov súboru.

  Ak chcete zmeniť názov súboru, pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov. Po dokončení, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hotovo" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke zavrie.

  Ak názov aktuálneho súboru je v poriadku, prejdite na ďalší krok.

 6. Potiahnutím prstom doprava na navigáciu. Ak chcete otvoriť priečinok, dvakrát ťuknite na obrazovku. Keď sa dostanete na miesto, ktoré chcete uložiť do, potiahnite prstom doľava, kým sa "Premiestnite tlačidlo" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Súbor sa uloží do vašej OneDrive for Business a vrátite sa do toho istého zobrazenia v aplikácii balíka Office.

Uloženie súboru priamo do OneDrivu for Business

Keď vytvoríte nový súbor v aplikácii Microsoft Office, môžete uložiť ho priamo do OneDrive for Business takže nie je nutné nahrať samostatne.

 1. Po dokončení práce so súborom Word, Excel alebo PowerPoint chcete uložiť do OneDrive for Business, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "zatvorte súbor, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Budete počuť: "Upozornení, uložiť zmeny <the názov document>?" Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Uložiť, tri bodky, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako. Sa zameriava na názov súboru.

  Ak chcete zmeniť názov súboru, pomocou klávesnice na obrazovke zadajte nový názov. Po dokončení, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Hotovo" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Klávesnica na obrazovke zavrie.

  Ak názov aktuálneho súboru je v poriadku, prejdite na ďalší krok.

 4. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava na navigáciu. Ak chcete otvoriť priečinok, dvakrát ťuknite na obrazovku. Keď sa dostanete na miesto, ktoré chcete uložiť do, potiahnite prstom doľava, kým sa "Uložiť, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Súbor sa uloží do vašej OneDrive for Business a vrátite sa na posledné zobrazenie v aplikácii.

Zdieľanie súboru z OneDrivu for Business

Môžete zdieľať súbory uložené vo vašej OneDrive for Business s ostatnými používateľmi v rámci vašej organizácie.

 1. V aplikácii OneDrive v telefóne prejdite na súbor, ktorý chcete zdieľať, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Ďalšie akcie, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zdieľať, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnutím prstom doprava, kým budete počuť možnosť, ktorú chcete použiť na zdieľanie, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Dialógové okno nadchádzajúcich závisí od vybratého spôsob zdieľania. Ak chcete prejsť, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Ak chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ukončenie zdieľania súboru

 1. Prejdite na zdieľaný súbor v aplikáciiOneDrive v telefóne. Keď sa súbor, funkcia VoiceOver oznamuje názov súboru, časová pečiatka, veľkosť súboru a zdieľanie stav (v tomto prípade "zdieľa sa"). Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava opakovane, kým budete počuť "Ďalšie akcie, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V ponuke, ktorá sa otvorí, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Podrobnosti, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zobrazenie podrobností sa otvorí.

 4. Potiahnite prstom doprava. Keď budete počuť "Zdieľané so", ktorého ste dosiahli zoznam ľudí, súbor sa zdieľa. Potiahnutím prstom doprava, kým budete počuť meno osoby, ktorú chcete prestať zdieľať súbor s. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava opakovane, kým budete počuť: "Odstránenie prístupu". Ak chcete ukončiť zdieľanie, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odhláste sa z OneDrivu for Business

 1. V aplikácii OneDrive, potiahnite prstom doprava opakovane, kým sa "ja, tab, 5 5," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnutím prstom doľava, kým budete počuť "Odhlásiť z tohto konta" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak máte viac než jedno konto používa, skontrolujte, či sa prihlasujete z správneho konta. Môžete prepínať medzi kontami v zobrazení ma. Vyberte konto, potiahnite prstom doľava opakovane, kým dosiahnete správneho konta v hornej časti zoznamu, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa dialógové okno Odhlásiť, a budete počuť: "Upozornenie, odhlásiť." Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "OK, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku na dokončenie odhlásenie.

Pozrite tiež

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneDrive for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používanie aplikácie TalkBack, vstavané Android obrazovky, v telefóne na ukladanie a zdieľanie súborov vo vašej OneDrive for Business.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Prepnutie zobrazenia po prvýkrát a pridajte svoje konte OneDrive for Business

Ak ešte nie sú nainštalované v telefóne, Stiahnite si aplikáciu Microsoft OneDrive v obchode Play. Aplikácia OneDrive umožňuje prihlásenie a prístup k obsahu v OneDrive for Business.

 1. Prejdite na domovskej obrazovke aplikácie OneDrive, kde sa nachádza. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "OneDrive", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Budete počuť "OneDrive" a otvorí sa úvodná obrazovka. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "V", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak sa zobrazí dialógové okno Go Premium, potiahnite prstom doprava. Budete počuť: "Navigácia nahor, tlačidlo". Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak budete počuť: "Je OneDrive Basic enough?" potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Zostali základné, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Na uvítacej obrazovke môžete vybrať spustiť nahrávanie z fotoaparátu. Potiahnutím prstom doprava nie je teraz, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  OneDrive otvorí v zobrazení súborov.

 5. Otvorte svoje OneDrive for Business, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "prepínač účtov, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Pridať konto, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Otvorí sa dialógové okno prihlásenia. Do poľa e-mailovú adresu sa zameriava. Dvojitým ťuknutím na obrazovku Zobraziť klávesnicu na obrazovke a zadajte svoju adresu svojej organizácie. Po dokončení, potiahnite prstom doprava na tlačidlo ďalej, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Vaša organizácia – prihlasovacia stránka sa otvorí. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Heslo", textové pole, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zadajte svoje heslo pomocou klávesnice na obrazovke. Po dokončení, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "V" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 9. Potiahnutím prstom doprava na tlačidlo prepínač účtov, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 10. Potiahnutím prstom doprava, kým nebudete počuť OneDrive for Business konta, ktoré chcete použiť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Váš OneDrive for Business sa otvorí v zobrazení súborov.

Uloženie súboru do OneDrivu for Business

Ak máte uložené lokálne súbory balíka Office v telefóne, alebo ak vytvárate nové súbory v telefóne, uložte ich OneDrive for Business pre ochranu a jednoduchý prístup z ľubovoľného zariadenia.

 1. Skontrolujte, či ste prihlásení do konta v aplikácii OneDriveOneDrive for Business. Otvorte súbor v aplikácii balíka Office ste vytvorili súbor s, napríklad Word, Excel alebo PowerPoint.

  Tip: Ak sa súbor naposledy pracovali, nájdete v zobrazení nedávne.

 2. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Súbory, tlačidlo," "Súbor, tlačidlo," alebo "menu", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Uložiť ako, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno Uložiť ako.

 4. Potiahnutím prstom doľava, kým sa počuť svoje OneDrive for Business, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete prejsť do OneDrive for Business, potiahnite prstom doľava opakovane. Dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorenie priečinkov. Ak na mieste, potiahnite prstom doprava, kým sa "Uložiť, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Teraz je uložený daný súbor k umiestneniu, ktoré ste vybrali v vaše OneDrive for Business.

Prevzatie súboru z OneDrivu for Business

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive v telefóne a vyhľadajte súbor, ktorý chcete stiahnuť z OneDrive for Business do telefónu. Keď budete počuť názov súboru, potiahnite prstom doprava. Budete počuť: "súbor príkazov, tlačidlo." Dvakrát ťuknite na obrazovku, otvorte ponuku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Uložiť", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Predvolené umiestnenie uloženia je na stiahnutie priečinok. Ak chcete prijať, potiahnutím prstom doprava, kým sa počuť "Uložiť" a dvojitým ťuknutím na obrazovku Uložiť.

  Ak chcete uložiť do iného umiestnenia, potiahnite prstom doľava, kým sa počuť "Navigácia nahor, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnutím prstom doprava, kým budete počuť umiestnenie, ktoré chcete uložiť do a dvojitým ťuknutím na obrazovku, otvorte priečinok. Ak chcete uložiť, potiahnite prstom doprava na tlačidlo Uložiť, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Súbor sa stiahne do svojho zariadenia.

Zdieľanie súboru z OneDrivu for Business

 1. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete zdieľať v OneDrive for Business v telefóne. Keď budete počuť názov súboru, potiahnite prstom doprava. Budete počuť: "súbor príkazov, tlačidlo." Dvakrát ťuknite na obrazovku, otvorte ponuku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Zdieľať", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam možností. Ak chcete počuť možnosti, potiahnite prstom doprava. Ak chcete vybrať niektorú z možností, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Dialógové okno nadchádzajúcich závisí od vybratého spôsob zdieľania. Ak chcete prejsť, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Ak chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ukončenie zdieľania súboru

 1. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete prestať zdieľať v OneDrive for Business. Keď budete počuť názov súboru, potiahnite prstom doprava. Budete počuť: "súbor príkazov, tlačidlo."

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Podrobnosti, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Zdieľané s." Ste dosiahli zoznam ľudí, súbor sa momentálne zdieľa. Potiahnutím prstom doprava presuňte v zozname.

 4. Keď budete počuť osoby, ktoré chcete ukončiť zdieľanie, dvakrát ťuknite obrazovky. Otvorí sa dialógové okno. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Ukončiť zdieľanie", a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "OK, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zastavili ste zdieľať súbor s vybratú osobu.

Odhláste sa z OneDrivu for Business

 1. V aplikácii OneDrive v telefóne, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "ja, pivot," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak máte viac než jedno konto v OneDrive, odhlásenia sa vzťahuje na konto, ktoré ste momentálne prihlásení. Ak chcete zmeniť konto, ktoré používate, v OneDrive, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa dostanete na prepínač účtov tlačidlo v ľavom hornom rohu obrazovky, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka so zoznamom kontá. Potiahnutím prstom doprava na pohyb v ponuke a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 2. Otvorí sa ponuka ma. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť ",", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa dialógové okno odhlásiť sa. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "OK, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku na dokončenie odhlásenie. Á OneDrive for Business a vráťte sa na zobrazenie súborov.

Pozrite tiež

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneDrive for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používanie Moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, v telefóne na ukladanie a zdieľanie obsahu vo vašej OneDrive for Business.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prepnutie zobrazenia po prvýkrát a pridajte svoje konte OneDrive for Business

Na základe predvoleného nastavenia je pripojený OneDrive aplikáciu vo svojom telefóne do osobného konta Microsoft, ktoré ste použili na nastavenie telefónu. Získať prístup k obsahu OneDrive for Business, pridajte konta do aplikácie OneDrive.

 1. Na domovskej obrazovke telefónu, potiahnite prstom doľava s dvoma prstami a prejdite do zoznamu aplikácií. Potiahnutím prstom doľava použiť na vyhľadávanie alebo potiahnutím prstom doprava, kým budete počuť "OneDrive" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zobrazenie obsahu OneDrive v zobrazení všetky súbory spustení aplikácie. Potiahnutím prstom doľava opakovane, kým sa počuť "Menu", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa ponuka a budete počuť: "Konta a nastavenie menu." Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nastavenia konta. Pridanie alebo odstránenie kontá"a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Budete počuť na konto, ktoré sa práve používa. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Pridať účet", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Poďme sa prihlásili."

 5. Otvorí sa zoznam dostupných predstavuje. Ak chcete presunúť v zozname, potiahnite prstom doprava.

  Ak ste už pridali konta k tomuto telefónu, môžete ho vybrať zo zoznamu. Ak chcete vybrať, dvakrát ťuknite obrazovky keď budete počuť konto. Potiahnutím prstom doprava, kým budete počuť "Pokračovať" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Váš OneDrive for Business sa otvorí v zobrazení všetky súbory.

  Ak ste sa neprihlásili pomocou konta svojej organizácie ešte, pokračovať podľa nasledujúcich krokov:

  1. Potiahnite prstom doprava opakovane, kým budete počuť: "pracovného alebo školského konta. Pridelené vašou organizáciou." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Pokračovať" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Prihláste sa do svojho konta".

  3. Zadajte svoje pridelené e-mailovú adresu pomocou klávesnice na obrazovke. Po dokončení, potiahnutím prstom doprava na posun do Enter zadajte v pravom dolnom rohu klávesnice a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  4. Budete počuť: "Prihláste sa do svojho konta. Zadajte heslo." Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoje heslo. Po dokončení, potiahnutím prstom doprava na posun do Enter zadajte v pravom dolnom rohu klávesnice a dvakrát ťuknite na obrazovku.

   Budete počuť "Pridanie konta" a vaše OneDrive for Business sa otvorí v zobrazení všetky súbory.

Odoslanie súboru do OneDrivu for Business

Ak máte uložené lokálne súbory balíka Office na váš Windows Phone, ich môžete nahrať OneDrive for Business pre ochranu a jednoduchý prístup z ľubovoľného zariadenia. Môžete tiež uložiť súbory na vytvorenie alebo úpravu v telefóne priamo do svojho OneDrive for Business.

Nahrať súbor uložený v telefóne

Lokálne uložený súbor balíka Office môžete premiestniť do svojho OneDrive for Business jednoduchý prístup z ľubovoľného zariadenia.

 1. Skontrolujte, či používate OneDrive for Business konta v aplikácii OneDrive. Otvorte Prieskumníka súborov aplikácie zo zoznamu aplikácií alebo domovskej obrazovky telefónu, ak to bude pripnutá.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Toto zariadenie", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Tip: Ak sa súbor naposledy pracovali, nájdete na karte nedávne rovnako.

 3. Ak chcete prejsť priečinkov a súborov, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Ak chcete otvoriť priečinok, dvakrát ťuknite na obrazovku. Keď budete počuť položky, ktoré chcete nahrať, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 4. Potiahnite prstom doprava opakovane, kým budete počuť: "Zdieľať". Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Otvorí sa stránka zdieľať. Ak chcete vybrať svoje OneDrive for Business ako umiestnenie na uloženie potiahnutím prstom doprava, kým sa počuť "OneDrive", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Otvorí sa OneDrive. Sa zameriava na prvú položku obsahu. Potiahnutím prstom doľava opakovane, kým budete počuť "Pridať tlačidlo na paneli aplikácie," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Súbor je nahrať do svojho OneDrive for Business.

Uloženie súboru priamo do OneDrivu for Business

Pred uložením OneDrive for Business, skontrolujte, či ste prihlásení do OneDrive for Business v telefóne.

 1. Po dokončení úprav Word, Excel alebo PowerPoint súbor chcete uložiť do OneDrive for Business, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "rýchly prístup príkazy a súbor," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Uložiť" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa okno Uložiť. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Uložiť kópiu tohto súboru" alebo "Exportovať tento súbor" v závislosti od toho, čo chcete urobiť. Potom dvojité ťuknutie obrazovky.

 4. Otvorí sa okno Výber aplikácie. Potiahnite prstom doprava do služby OneDrive a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. OneDrive aplikáciu na otváranie v zobrazení všetky súbory. Prejdite na umiestnenie, kam chcete súbor uložiť. Potiahnutím prstom doprava, kým sa počuť "Ďalej" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Uložte súbor s rovnakým názvom súboru a typ súboru, stačí dvakrát ťuknite na obrazovku a súbor uložený. Ak chcete zmeniť názov súboru alebo typu, pokračujte ďalším krokom.

 7. Ak chcete zmeniť názov súboru, potiahnite prstom doprava, kým sa "Názov súboru", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Zadajte nový názov pomocou klávesnice na obrazovke.

  Ak chcete zmeniť typ súboru, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Súbor typu" nasleduje aktuálny typ súboru a "Rozbaľovacie pole", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak existujú ďalšie možnosti je k dispozícii, potiahnutím prstom doprava presuňte v zozname. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte.

 8. Po dokončení, potiahnite prstom doľava opakovane, až budete počuť "Uložiť kópiu" alebo "Exportovať" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Súbor sa uloží do vašej OneDrive for Business.

Prevzatie súboru z OneDrivu for Business

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive v telefóne a vyhľadajte súbor, ktorý chcete stiahnuť z OneDrive for Business do telefónu. Keď budete počuť názov súboru, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Stiahnuť", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa Prieskumníka. Ak chcete prejsť na priečinky, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Ak chcete otvoriť priečinok, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak ste na umiestnenie, ktoré chcete uložiť do, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Hotovo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Súbor sa uloží do vybratého umiestnenia v telefóne.

Zdieľanie súboru z OneDrivu for Business

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive v telefóne a vyhľadajte súbor, ktorý chcete zdieľať z OneDrive for Business. Keď budete počuť názov súboru, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Budete počuť: "Sa okno, v ponuke zdieľať." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam možností. Ak chcete počuť možnosti, potiahnite prstom doprava. Ak chcete vybrať niektorú z možností, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Dialógové okno nadchádzajúcich závisí od vybratého spôsob zdieľania. Ak chcete prejsť, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Ak chcete vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ukončenie zdieľania súboru

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive v telefóne a vyhľadajte súbor, ktorý chcete prestať zdieľať v OneDrive for Business. Keď budete počuť názov súboru, dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. Budete počuť: "Sa okno, v ponuke zdieľať." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam možností. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Zobrazenie ľudí zdieľa", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Budete počuť názov prvej osobe súbor sa zdieľa a aktuálnej úrovne povolení. Ak existuje viac ľudí, môžete prejsť nadol v zozname potiahnutím prstom doprava. Keď budete počuť meno a úrovne povolení osoby, ktorú chcete ukončiť zdieľanie s, dvakrát ťuknite obrazovky.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nie je vybratá, odstrániť povolenia" a dvakrát ťuknite na obrazovku vyberte. Potiahnite prstom doprava na tlačidlo OK, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Povolenia sa aktualizujú a zastavili ste zdieľať súbor s vybratú osobu.

Odhláste sa z OneDrivu for Business

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive v telefóne. Potiahnutím prstom doľava opakovane, kým sa počuť "Menu", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Otvorí sa ponuka a budete počuť "konta a nastavenia ponuky" nasleduje ste prihlásení do konta. Ak ste prihlásení s viac než jedno konto, budete počuť počet kont. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "nastavenia konta. Pridanie alebo odstránenie kontá"a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Sa zameriava na konto, ktoré ste prihlásení. Ak ste sa neprihlásili pomocou viacerých kont, sa zameriava na prvú konta.

  Ak sa chcete odhlásiť z prvého konta, potiahnite prstom doprava. Budete počuť: "Odhlásiť." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Ak sa chcete odhlásiť z iného konta, potiahnite prstom doprava, kým sa názov konta, potom dvojitým ťuknutím obrazovky. Potiahnite prstom doprava. Budete počuť: "Odhlásiť." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Informácie o navigácii vo OneDrive for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na ukladanie a zdieľanie súborov s vašej OneDrive for Business. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a pokyny.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak chcete použiť OneDrive for Business vo webovom prehliadači, klávesové skratky sa líšia od plochu používať. Napríklad použijete kombináciu klávesov Ctrl + F6 namiesto klávesu F6 na prechod a odhlásenie v rámci príkazy. Tiež klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a použite ho na webovom prehliadači – aby OneDrive for Business kombináciu klávesov Ctrl + O (otvoriť).

Obsah tohto článku

Otvorenie služby OneDrive for Business

 1. V prehliadači prejdite na prihlasovaciu stránku Office a prihláste sa pomocou poverení svojej organizácie.

 2. Stlačte kláves Tab, kým sa počuť "Aplikácie, prejdite do služby OneDrive for Business" a potom stlačte kláves Enter. Váš OneDrive for Business sa otvorí na novej karte prehliadača.

Otvorenie položky v službe OneDrive for Business

 1. OneDrive for Business, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Zoznam priečinkov a súborov." Pomocou klávesu Tab a hore a dole klávesy so šípkami a prejdite na položku, ktorú chcete otvoriť.

 2. Keď budete počuť názov položky, stlačte kláves Enter a otvorte ho.

Položky môžete nahrať do OneDrivu for Business

Nahratie súboru alebo priečinka z počítača do OneDrive for Business.

 1. V OneDrive for Business, prejdite na umiestnenie, ktoré chcete nahrať položka na.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť: "Príkazov." Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť "Nahrať" a stlačte kláves Enter.

 3. Zobrazí sa ponuka a budete počuť "Ponuky" alebo "Nahrať". Stlačením klávesu šípka nadol sa môžete posúvať položky. Keď budete počuť typ položky, ktoré chcete nahrať, stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa okno Prieskumníka. Vykoná sa nachádza v poli názov súboru. Prejdite na súbor, ktorý chcete nahrať, pomocou klávesov Tab alebo šípka alebo zadajte názov súboru do poľa (ak sa súbor nachádza v priečinku, ktorý je otvorený). Stlačením klávesu Enter nahrať. Zatvorenie okna Prieskumníka a nahratí súboru do svojho OneDrive for Business.

Položky na stiahnutie zo služby OneDrive for Business

Stiahnite si súbor alebo priečinok z OneDrive for Business do svojho počítača.

 1. V OneDrive for Business, prejdite na položky, ktoré chcete stiahnuť a stlačte kláves Enter a vyberte položku, ak nie je už začiarknuté.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť: "Príkazov." Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť "Stiahnuť" a stlačte kláves Enter.

 3. Budete počuť upozornením vyberte, čo sa stane s položky sťahovaný textu upozornenia. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Uložiť" a stlačte kláves Enter.

 4. Položka sa stiahli do počítača. Otvorte položku alebo umiestnenie priečinka, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť možnosť a stlačte kláves Enter.

Zdieľanie položiek v službe OneDrive for Business

Môžete zdieľať súbory a priečinky, ktoré sú uložené vo vašej OneDrive for Business s inými používateľmi z vašej organizácie, napríklad odoslania prepojenia na položku priamo z OneDrive for Business. Prepojenie sa odošle e-mailom.

 1. V OneDrive for Business, prejdite na položky, ktoré chcete zdieľať, a stlačte kláves Enter a vyberte položku, ak ešte nie je vybratá.

 2. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým budete počuť: "Príkazov." Ak je prvý príkaz zdieľať, stlačte kláves Enter. Ak prvý príkaz je niečo iné, stláčaním klávesu šípka doprava, kým sa počuť "Zdieľať", a stlačte kláves Enter.

 3. Otvorí sa dialógové okno Odoslať prepojenie. Do poľa e-mailovú adresu sa zameriava. Zadajte e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete zdieľať s a stlačte kláves Enter. Ak chcete pozvať iných používateľov, zadajte e-mailovú adresu a stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete pridať správu na odoslanie s prepojením, stláčajte kláves Tab, kým počuť "Pridať správu, voliteľné," a stlačte kláves Enter. Napíšte svoju správu. Po dokončení, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Odoslať. Stlačením klávesu Enter Odoslať.

Ukončenie zdieľania položky

 1. V OneDrive for Business, prejdite na položku, ktorú chcete prestať zdieľať, a stlačte kláves Enter a vyberte položku, ak ešte nie je vybratá.

 2. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť "tlačidlo, stĺpec zdieľanie, zdieľaný, hlavičku stĺpca zdieľanie," a stlačte kláves Enter.

 3. Otvorí sa tabla informácie Podrobnosti. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Zobraziť povolenia", a stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa dialógové okno Správa prístupu. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Ukončiť zdieľanie" a stlačte kláves Enter.

 5. Ukončiť zdieľanie? dialógové okno sa otvorí. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Ukončiť zdieľanie." Stlačením klávesu Enter vyberte a prestať zdieľať. Ak chcete zavrieť dialógové okno Spravovať prístup, stlačte kláves Esc.

Odhláste sa z OneDrivu for Business

Po odhlásení z OneDrive for Business, sa odhlásite z účtu Office 365.

 1. V OneDrive for Business, stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým budete počuť: "Používateľské nastavenia". Stlačte kláves Enter.

 2. Otvorí sa tabla svojich kont. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť ",", a stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Informácie o navigácii vo OneDrive for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×