Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s aplikáciou Sway

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s aplikáciou Sway

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dôležité: Od polovice decembra 2018 sa aplikácia Sway pre iOS prestane poskytovať. Ak ste si pred týmto dátumom vytvorili swaye v aplikácii pre iOS, naďalej ich budete môcť otvoriť a upraviť na lokalite sway.office.com alebo v aplikácii Sway pre Windows 10.

Sway pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, na vytvorenie interaktívnych zostáv, prezentácií, osobné príbehy a ďalšie.

Sway štruktúry obsahu jednotlivých karty. Každá karta predstavuje prvok v dokumente, napríklad názov, obrázok alebo video. Ak chcete vytvoriť nový Sway, obsahuje názov karty. Stačí pridať text, obrázky, videá alebo vložené položky. Sway so zvyškom, uistite sa, že váš Sway vyzerá v ľubovoľnom zariadení.

Konto pridelené vašou organizáciou (napríklad konta Microsoft alebo konto pracovných alebo školských) musíte použiť Sway.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Vloženie karty

Uloženie Sway

Zdieľanie Swaya

Prečítajte si Sway

Vloženie karty

 1. V Sway, potiahnite prstom doprava, kým počuť obsah, ktorý chcete vložiť novú kartu po.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vložiť obsah", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "vložiť obsah. Obrázok, tlačidlo."

 3. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava môžete prepínať medzi typy kariet. Ak chcete vybrať typ, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Keď budete počuť na požadovaný typ karty, dvakrát ťuknite na obrazovku vložte kartu. Karta sa pridá do svojho Sway.

Uloženie swaya

Sway automaticky ukladá obsah počas vašej práce.

Zdieľanie swaya

Môžete zdieľať Sway generovanie odkazu a odošlete ho do zoznamu kontaktov. Môžete tiež použiť AirDrop alebo zdieľajte Sway priamo používateľmi blízke Sway.

 1. V Sway, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Zdieľať" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete pozvať osoby na úpravu Sway, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Pozvať ľudí na tlačidlo, upraviť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. V dialógovom okne pozvanie na úpravu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť požadovanú možnosť a dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pozvať ľudí na zobrazenie vášho Sway, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Pozvať ľudí na zobrazenie" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť zdieľať požadovanú možnosť a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Čítanie swaya

Čítať Sway s čítačkou obrazovky, prepnite na zobrazenie na zjednodušenie ovládania.

 1. V hlavnom okne Sway potiahnite prstom doľava, kým sa počuť "Nastavenia" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Zobrazenie na zjednodušenie ovládania" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Zjednodušenie ovládania Zobraziť, prepnite tlačidlo vypnuté", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Vráťte sa do hlavného okna a otvorte Sway si chcete prečítať.

 5. Ak potiahnete prstom doľava, kým nebudete počuť "Preview, tlačidlo" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. V režime ukážky, potiahnite prstom doľava alebo doprava môžete prepínať medzi obsah Sway.

Použite Sway pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, na vytvorenie interaktívnych zostáv, prezentácií, osobné príbehy a ďalšie.

Sway štruktúry obsahu jednotlivých karty. Každá karta predstavuje prvok v dokumente, napríklad názov, obrázok alebo video. Ak chcete vytvoriť nový Sway, obsahuje názov karty. Stačí pridať text, obrázky, videá alebo vložené položky. Sway so zvyškom, uistite sa, že hotové obsah vyzerá nádherných vo všetkých zariadeniach.

Konto pridelené vašou organizáciou (napríklad konta Microsoft alebo konto pracovných alebo školských) musíte použiť Sway.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Pri používaní programu Moderátor, vypnite režim.

Obsah tohto článku

Spustenie univerzálnej aplikácie Sway vo Windowse 10

 1. Otvorte ponuku Štart a zadajte text „Sway“.

 2. Stlačte kláves Enter. Ozve sa „Leaving menus. Sway“ (Opustenie ponuky. Sway). Zameranie je na tlačidle Swaya Vytvoriť nový.

Vloženie karty

 1. Stlačením klávesu Caps lock a podržte ju. Stlačením klávesu so šípkou, kým budete počuť, "Obsahu, tlačidlo Vložiť".

 2. Stlačením klávesu medzerník. Budete počuť, "vybraté. Zobraziť navrhované karta typy kartu položky".

 3. Stlačte a podržte kláves Caps lock. Stlačením šípky a sa bude prechádzať cez všetky karty. Budete počuť, "nie je začiarknuté. Zobrazenie textu | Médiá | Položka karty skupiny karta typy. Dva | Tri | Štyri zo štyroch."

 4. Ak je to potrebné, prepnite kartu stlačením medzerníka (alebo klávesu Enter). Ozve sa zvukový signál.

 5. Ak chcete vedieť, čo je na jednotlivých kartách, najprv kartu vyberte a potom stlačte a podržte kláves CAPS LOCK. Stláčajte kláves so šípkou, kým sa neozve „Insert <type> card. Button.“ (Vložiť kartu <type>. Tlačidlo.) Napríklad „Insert Heading 1 card. Button.“(Vložiť kartu Hlavička 1. Tlačidlo.).

 6. Stlačením medzerníka (alebo klávesu Enter) vložíte kartu pod predchádzajúcu kartu. Karta sa pridá.

Uloženie swaya

Sway automaticky ukladá obsah počas vašej práce.

Zdieľanie swaya

Ak chcete zdieľať sway, môžete použiť ponuku možností alebo skopírovať URL adresu v prehliadači a niekomu ju odoslať.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + S. Budete počuť "Zdieľať" nasleduje "zdieľať, prepínať. tlačidlo Sway stlačené."alebo"ďalej. Zdieľať. Zdieľajte toto tlačidlo Sway."

 2. Ak tlačidlo Zdieľať nie je začiarknuté, stlačte medzerník.

 3. Môžete vybrať "Zdieľať s celým svetom" jeho publikovaním na docs.com alebo môžete "zdieľať s priateľom" cez Facebook, Twitter alebo Vkladací kód. Stláčaním klávesu Tab podľa vášho výberu, a potom stlačte kláves Enter.

Vyhľadávanie v swayi

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým sa neozve „Open search button. To activate, press Spacebar.“ (Tlačidlo Otvoriť hľadanie. Aktivujete stlačením medzerníka.)

 2. Stlačte medzerník a zadajte hľadaný výraz.

 3. Stlačte kláves Enter. Ozve sa „Searching dot-dot-dot“ (Hľadá sa bodka-bodka-bodka) a potom bude nasledovať počet nájdených výskytov hľadaného výrazu. Zameranie je na prvom výskyte.

 4. Ak sa chcete presunúť na nasledujúci výskyt, stlačte kláves Enter.

Čítanie swaya

Jednoduchý spôsob na čítanie swaya pomocou čítačky obrazovky začína prepnutím na zobrazenie na zjednodušenie ovládania.

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým sa neozve „Office App Switcher button menu“ (Ponuka tlačidla Prepínač aplikácií balíka Office). Zameranie sa presunie na panel s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „More Options button menu.“ (Ponuka tlačidla Ďalšie možnosti).

 3. Stlačte kláves Enter. Ozve sa „More Sway Options link“ (Prepojenie Ďalšie možnosti swaya). V Moderátorovi sa ozve „More Options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti).

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Displays this Sway in a high-contrast design with full keyboard functionality and screen reader access to all content button.“ (Tlačidlo Umožňuje zobraziť tento sway v návrhu s vysokým kontrastom s úplnými funkciami klávesnice a prístupom prostredníctvom čítačky obrazovky ku všetkému obsahu). Stlačte kláves Enter.

 5. Posuňte Sway stlačením kombinácie klávesov Caps lock + šípka doprava alebo kláves so šípkou doľava.

Pozrite tiež

Použite Sway pomocou klávesnice a čítačku obrazovky, ako napríklad JAWS alebo moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, na vytvorenie interaktívnych zostáv, prezentácií, osobné príbehy a ďalšie.

Sway štruktúry obsahu jednotlivých karty. Každá karta predstavuje prvok v dokumente, napríklad názov, obrázok alebo video. Ak chcete vytvoriť nový Sway, obsahuje názov karty. Stačí pridať text, obrázky, videá alebo vložené položky. Sway so zvyškom, uistite sa, že váš Sway vyzerá v ľubovoľnom zariadení.

Konto pridelené vašou organizáciou (napríklad konta Microsoft alebo konto pracovných alebo školských) musíte použiť Sway.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak použijete Sway, odporúčame použiť Microsoft Edge ako webový prehliadač. Keďže Sway sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sa líšia od tých v počítačovom programe. Napríklad použijete kombináciu klávesov Ctrl + F6 namiesto klávesu F6 na prechod a odhlásenie v rámci príkazy. Tiež klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a použite ho na webový prehliadač – nie Sway Ctrl + O (otvoriť).

 • Pri používaní programu Moderátor, vypnite režim.

 • Pri použití JAWS, skontrolujte, či virtuálneho kurzora je vypnutá. JAWS by automaticky vypnúť virtuálneho kurzora. Ak virtuálneho kurzora na, stlačte kláves Insert + Z vypnite.

Obsah tohto článku

Spustenie aplikácie Sway

 1. Otvorte webový prehliadač.

 2. Prejdite na sway.office.com. Budete počuť: "Microsoft Sway. Vytvoriť vizuálne nápadný bulletiny, prezentácií a dokumentácia v minútach. Začíname pracovať." Sa zameriava na tlačidlo Začíname. Stlačte kláves Enter.

 3. Ak nie ste prihlásení do svojho konta Microsoft, otvorí sa dialógové okno Prihlásenie. Prihláste sa do svojej organizácie alebo školského konta.

  Sway sa otvorí so zameraním na tlačidlo Vytvoriť nové.

Vloženie karty

 1. Stlačte kláves Tab, kým sa obsah, ktorý chcete vložiť novú kartu po.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Vložiť obsah", a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "začiarknuté. Zobraziť navrhované karta typy kartu položky. Jedným zo štyroch."

 3. Pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava môžete prepínať medzi kartami typy karty. Vyberte kartu, stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves Tab a potom pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava na prehľadávanie typy kariet v rámci záložky.

 5. Keď budete počuť na požadovaný typ karty, stlačením klávesu Enter vložte kartu. Karta sa pridá do svojho Sway.

Uloženie swaya

Sway automaticky ukladá obsah počas vašej práce.

Zdieľanie swaya

Môžete zdieľať Sway generovanie odkazu a odošlete ho do zoznamu kontaktov.

 1. Otvoriť ponuku zdieľať, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + S.

 2. Pomocou možností v ponuke zdieľať, definovať, ktorý chcete zdieľať Sway s a či ho budú môcť upraviť.

 3. Ak chcete skopírovať prepojenie na svoj Sway, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť "Kopírovať prepojenie", a potom stlačte kláves Enter. Prepojenie prilepte do správy a odošlite ju do zoznamu kontaktov.

Použitie vyhľadávania v Sway

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým počuť "Sway", a potom stlačte kláves Ctrl + F6. Budete počuť: "Sway."

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Otvoriť hľadanie" a stlačte kláves Enter.

 3. Zadajte hľadané slová a stlačte kláves Enter. Moderátor oznamuje počet výsledkov vyhľadávania. Sa zameriava na jeho prvej inštancie.

 4. Ak sa chcete presunúť na nasledujúci výskyt, stlačte kláves Enter.

Čítanie swaya

Čítať Sway s čítačkou obrazovky, prepnite na zobrazenie na zjednodušenie ovládania.

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť: "Sway." Sa zameriava na paneli s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Ďalšie možnosti", a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Zobrazenie na zjednodušenie ovládania", a potom stlačte kláves Enter.

 4. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • S moderátorom, posuňte Sway stlačením kombinácie klávesov Caps lock + kláves so šípkou doprava alebo doľava.

  • JAWS povoliť virtuálneho kurzora stlačením kombinácie klávesov Insert + Z. Posuňte cez Sway pomocou hore a dole klávesy so šípkami.

Pozrite tiež

Funkcie na zjednodušenie ovládania vo Swayi

Zjednodušenie ovládania v programe Sway

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×