Základné úlohy na lokalite Docs.com

Dôležité: Poskytovanie služby Docs.com sa ukončilo 15. decembra 2017. Ďalšie dôležité informácie nájdete v téme Dôležité informácie o ukončení poskytovania služby Docs.com.


Lokalita Docs.com funguje ako prezentačný priestor, v ktorom možno publikovať a zhromažďovať wordové dokumenty, excelové zošity, powerpointové prezentácie, prezentácie Office Mixu, onenotové poznámkové zošity, swaye a PDF súbory.

Lokalita Docs.com umožňuje jednoduché zdieľanie toho, čo vás zaujíma, s ostatnými používateľmi, pričom váš obsah vyzerá skvele v ľubovoľnom zariadení. Nižšie sú uvedené niektoré základné kroky, ktoré vám pomôžu začať s publikovaním obsahu na lokalite Docs.com.


Vyberte úlohy, o ktorých chcete získať ďalšie informácie:

Publikovanie dokumentov na lokalite Docs.com

Lokalita Docs.com umožňuje zdieľať wordové dokumenty, excelové zošity, powerpointové prezentácie, prezentácie Office Mixu, onenotové poznámkové zošity, swaye a PDF súbory. Obsah môžete verejne zdieľať s hocikým po celom svete alebo s príslušnými obmedzeniami.

Pri publikovaní svojich dokumentov postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 a prejdite na stránku Publikovať na lokalite Docs.com.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na nahratie wordových, excelových, powerpointových a PDF súborov z lokálneho pevného disku kliknite na položku Počítač.

  • Na publikovanie wordových, excelových, powerpointových a PDF súborov z OneDrivu kliknite na položku OneDrive.

   Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii len v prípade, že ste sa prihlásili s osobným kontom OneDrive. OneDrive for Business zatiaľ nie je podporovaný. Ak ste sa prihlásili s kontom organizácie v práci alebo škole a používate OneDrive for Business, budete musieť najprv skopírovať alebo premiestniť súbor z Onedrivu for Business na lokálny pevný disk a potom na nahratie a publikovanie súboru použite možnosť Počítač.

  • Na publikovanie swaya kliknite na položku Sway.

  • Na publikovanie prezentácie Office Mixu kliknite na položku Office Mix.

  • Na publikovanie onenotového poznámkového bloku kliknite na položku OneNote.

  • Kliknite na pole Prípadne zadajte URL adresu: a potom zadajte alebo prilepte URL adresu na publikovanie webového prepojenia.

Nastavenie vlastností publikovaných dokumentov

Pri publikovaní obsahu na lokalite Docs.com prejdete na stránku, na ktorej môžete nastaviť nasledujúce vlastnosti a nastavenia svojho obsahu:

 • Názov
  Názov dokumentu môžete zmeniť tak, aby vaše publikum dokument jednoduchšie našlo.

 • Autor
  Ak nie ste pôvodným autorom dokumentu, tento údaj zmeňte, aby mali o ňom ostatní informácie.

 • Popis
  Stručný popis pomáha prilákať konkrétne publikum a pomáha vyhľadávacím nástrojom vyhľadať váš dokument.

 • Obrázok pozadia
  Zadaním obrázka pozadia môžete zmeniť, ako bude dokument vyzerať na stránke vášho profilu alebo v kolekcii. Môžete vybrať pozadie z wordového alebo powerpointového dokumentu alebo nastaviť vlastný obrázok z lokálneho disku.

 • Viditeľnosť
  Pomocou tejto možnosti môžete ovládať, kto môže dokument vyhľadať a zobraziť. Ak nastavíte možnosť Verejné, dokument môže vyhľadať a zobraziť ktokoľvek. Vyhľadať ho budú môcť aj vyhľadávacie nástroje, aby sa rozšírilo vaše publikum. Ak nastavíte možnosť Obmedzené, dokument budú môcť vyhľadať a zobraziť len ľudia, ktorí majú priame prepojenie.

 • Aktivity zobrazovača
  Pomocou tejto možnosti môžete určiť, čo môžu s dokumentom robiť ostatní používatelia. Keď v dokumente zapnete možnosť Povoliť komentáre k dokumentu, ostatní ho budú môcť komentovať. Keď v dokumente zapnete možnosť Povoliť ostatným stiahnutie dokumentu, ostatní si ho budú môcť stiahnuť.

 • Licencia
  Výberom vhodných licencií Creative Commons môžete určiť, ako môžu ostatní používatelia ďalej používať dokument. Vo väčšine prípadov je výber licencie Creative Commons Attribution (CC BY) najlepším spôsobom, ako získať pre obsah širšie publikum.

 • Pridanie do kolekcie
  Dokument môžete pridať do kolekcie. Kolekcie umožňujú usporadúvať obsah a zdieľať ho organizovaným spôsobom.

 • Značky
  K dokumentu môžete pridať značky popisujúce jeho obsah, ktoré umožnia ostatným používateľom a vyhľadávacím nástrojom lepšie porozumieť jeho obsahu. Jednotlivé značky by mali byť oddelené čiarkou, aby ich bolo možné správne rozpoznať.

 • Jazyk
  Výberom správneho jazyka dokumentu umožníte dokument vyhľadať ostatným používateľom aj vyhľadávacím nástrojom.

Chcete zmeniť vlastnosti a nastavenia svojich existujúcich dokumentov? Môžete tak urobiť na stránke vašich dokumentov, na ktorej kliknite na položku Upraviť podrobnosti na table Podrobnosti.

Poznámka: Po dokončení úprav vlastností vášho publikovaného obsahu kliknite na uloženie zmien na položku Uložiť.

Usporiadanie dokumentov pomocou kolekcií

Kolekcie na lokalite Docs.com predstavujú skvelý nástroj na súčasné usporiadanie a zdieľanie viacerých dokumentov. Novú kolekciu vytvoríte vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 a prejdite na stránku Profil na lokalite Docs.com.

 2. Kliknite na položku Pridať nové a potom vyberte položku Kolekcia.

 3. Zadajte názov kolekcie, zadajte požadovanú viditeľnosť a potom kliknite na položku Vytvoriť novú kolekciu.

 4. Na stránke kolekcie si vyberte z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete pridať dokumenty a súbory, ktoré ste predtým publikovali alebo sa vám páčili na lokalite Docs.com, kliknite na položku Pridať obsah.

  • Ak chcete pridať dokumenty a súbory, ktoré budú publikované na lokalite Docs.com po prvýkrát, kliknite na položku Publikovať nový.

 5. Vyberte ľubovoľné dokumenty, ktoré ste publikovali alebo sa vám páčili.

Zhromažďovanie a vytváranie obsahu pomocou kolekcií

Kolekcie neslúžia len na pohodlné zoskupovanie dokumentov a súborov. Predstavujú tiež skvelý nástroj na zhromažďovanie a sledovanie obsahu a webových prepojení ostatných ľudí. Vždy, keď nájdete užitočné informácie od iných ľudí, ktoré chcete zhromažďovať, môžete ich vykonaním nasledujúcich krokov pridať do vlastnej kolekcie:

 1. Kliknite na položku Pridať do kolekcie.

 2. Vyberte kolekciu alebo kolekcie, do ktorých chcete dokument pridať.

Zdieľanie obsahu

Po publikovaní svojich dokumentov alebo kolekcií na lokalite Docs.com môžete pre ne získať širšie publikum ich zdieľaním na sociálnych sieťach. Dokumenty a kolekcie môžete pohodlne a rýchlo zdieľať jednoduchým kliknutím na položku Zdieľať a výberom niektorej z podporovaných sociálnych sietí. Ak chcete, môžete tiež jednoducho skopírovať a prilepiť prepojenie na ľubovoľné miesto, kde ho chcete zdieľať.

Riadenie ochrany osobných údajov v zdieľanom obsahu

Môžete obmedziť cieľovú skupinu ľudí, ktorí môžu vidieť vaše dokumenty alebo kolekcie, a môžete ich zdieľať len so svojou školou, školským obvodom alebo organizáciou. Ak chcete riadiť ochranu osobných údajov v obsahu, ktorý chcete zdieľať, postupujte takto:

Nový dokument alebo kolekcia

Prihláste sa do konta služieb Office 365, prejdite na stránku Profil na lokalite Docs.com a potom postupujte takto:

Dokument

 1. Kliknite na položku Pridať nové a potom vyberte položku Dokument.

 2. Nahrajte dokument, importujte súbor alebo zadajte URL adresu, ktorú chcete zdieľať.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. V časti Viditeľnosť kliknite na položku Organizácia.

  Pri viditeľnosti obsahu vyberte možnosť Verejné, Obmedzené alebo Organizácia.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Kolekcia

 1. Kliknite na položku Pridať nové a potom vyberte položku Kolekcia.

 2. Pridajte názov kolekcie a potom v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Organizácia.

Tento obsah budú môcť zobraziť len ľudia, ktorí sa prihlásia s kontom od vašej školy alebo organizácie, a nezobrazí sa vo výsledkoch vyhľadávania a ani používateľom, ktorí nie sú prihlásení z vašej školy alebo organizácie.

Poznámka: Nastavenie viditeľnosti kolekcie zdedia všetky položky v rámci danej kolekcie. Ak je napríklad vaša kolekcia verejná, verejné budú aj dokumenty, súbory a prepojenia v rámci tejto kolekcie bez ohľadu na jednotlivé nastavenia viditeľnosti.

Existujúci dokument alebo kolekcia

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365, ukážte na ktorýkoľvek dokument alebo kolekciu na lokalite Docs.com a potom kliknite na položku Upraviť.

 2. V časti Viditeľnosť kliknite na položku Organizácia.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Tento obsah budú môcť zobraziť len ľudia, ktorí sa prihlásia s kontom od vašej školy alebo organizácie, a nezobrazí sa vo výsledkoch vyhľadávania a ani používateľom, ktorí nie sú prihlásení z vašej školy alebo organizácie.

Poznámka: Nastavenie viditeľnosti kolekcie zdedia všetky položky v rámci danej kolekcie. Ak je napríklad vaša kolekcia verejná, verejné budú aj dokumenty, súbory a prepojenia v rámci tejto kolekcie bez ohľadu na jednotlivé nastavenia viditeľnosti.

Vloženie obsahu

Vkladanie dokumentov alebo kolekcií predstavuje ideálny spôsob na zdieľanie obsahu prostredníctvom existujúcich blogov alebo webových lokalít. Vykonaním nasledujúceho postupu jednoducho získate vkladací kód pre ľubovoľný zo svojich publikovaných dokumentov alebo kolekcií:

 1. Kliknite na položku Vložiť.

 2. Vyberte jednu z veľkostí.

 3. Skopírujte kód v poli Vkladací kód a potom ho prilepte tam, kde sa má zobrazovať.

Vyhľadanie opätovne použiteľného obsahu

Lokalita Docs.com je vhodným miestom na objavovanie zaujímavého obsahu a opätovne použiteľných dokumentov balíka Office. Pri vyhľadávaní opätovne použiteľných dokumentov balíka Office postupujte nasledovne:

 1. Do vyhľadávacieho poľa v hornej časti domovskej stránky lokality Docs.com zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať, a stlačte kláves Enter.

 2. V hornej časti stránky s výsledkami môžete filtrovať zhodný obsah podľa typ obsahu, licencie a jazyka. Tieto filtre je možné ďalej kombinovať na dosiahnutie špecifických výsledkov. Môžete napríklad zadať, že chcete zobraziť iba wordové dokumenty napísané v japončine, ktoré sú umiestnené vo verejnej doméne.

 3. Ak chcete zobraziť obsah, vyberte výsledok hľadania. Na lokalite Docs.com sa zobrazia informácie o tomto obsahu na table Podrobnosti.

Vytvorenie denníkových príspevkov

Denník umožňuje pravidelne zdieľať vaše myšlienky s inými používateľmi. Denníkové príspevky môžete písať o svojich publikovaných dokumentoch alebo kolekciách, aby ste ostatným poodhalili čosi z pozadia ich vzniku.

Pri vytvorení denníkového príspevku postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 a prejdite na stránku Profil na lokalite Docs.com.

 2. Kliknite na položku Pridať nové a potom vyberte položku Denníkový príspevok.

  Lokalita Docs.com vás prihlási do aplikácie Sway, v ktorej môžete vytvoriť nový príspevok.

 3. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ak vytvoríte viac ako jeden denníkový príspevok, vaša stránka Denník sa bude zobrazovať ostatným používateľom, ktorí prejdú na stránku vášho profilu. Toto nastavenie môžete zmeniť vykonaním nasledovných krokov:

 1. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu domovskej stránky lokality Docs.com a potom kliknite na položku Nastavenie.

 2. V časti Úvodná stránka vyberte stránku, ktorá sa má na lokalite Docs.com predvolene zobrazovať vášmu publiku.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Publikovanie denníkových príspevkov z mobilných zariadení v súčasnosti nie je možné. Ak chcete vytvárať a upravovať svoje denníkové príspevky, prejdite vo vašom počítači na lokalitu Docs.com.

Prispôsobenie stránky profilu

Stránku profilu si môžete prispôsobiť zmenou jej pozadia. Postupujte pri tom nasledovne:

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 a prejdite na stránku Profil na lokalite Docs.com.

 2. Kliknite na položku Upraviť a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete ako pozadie používať sway, kliknite na tlačidlo Vybrať sway.

  • Ak chcete ako pozadie používať obrázok, kliknite na tlačidlo Vybrať obrázok.

Zmena URL adresy vašej stránky profilu

Stránka vášho profilu na lokalite Docs.com predstavuje centrálne miesto na spojenie sa s vaším publikom a zdieľanie vašich stránok Denník, Dokumenty, Kolekcie a Informácie.

Po publikovaní aspoň dvoch dokumentov môžete pre stránku svojho profilu získať prispôsobenú adresu, napríklad docs.com/vaše-meno. Prispôsobená URL adresa uľahčuje ostatným používateľom vyhľadanie vášho obsahu na lokalite.

Pri vytvorení vlastnej URL adresy postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 a prejdite na stránku Profil na lokalite Docs.com.

 2. Kliknite na položku Zdieľať.

 3. Kliknite na položku Chcete zmeniť adresu vo svojom profile?.

 4. Zadajte znaky, ktoré chcete použiť vo svojej prispôsobenej URL adrese, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: URL adresu stránky svojho profilu môžete zmeniť na lokalite Docs.com iba raz, preto jej výber dobre zvážte. Po vytvorení novej prispôsobenej URL adresy sa všetky prenosy smerujúce na vašu pôvodnú adresu automaticky presmerujú na novú adresu, ktorú vytvoríte.

Vytvorenie stránky Informácie

Stránka Informácie predstavuje váš online životopis a portfólio. Môžete na nej pútavým spôsobom predstaviť svoj osobný aj pracovný život. Na tejto stránke poskytnete ostatným používateľom, ktorí čítajú vaše dokumenty a denníkové príspevky na lokalite Docs.com, ďalší kontext.

Prispôsobenú stránku Informácie vytvoríte vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 a prejdite na stránku Profil na lokalite Docs.com.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. V pravom hornom rohu kliknite na položku Upraviť a potom posúvajte úvodnú šablónu a zadajte informácie, ktoré chcete zdieľať s ostatnými používateľmi.

 4. Kliknutím na tlačidlo Publikovať uložte zmeny.

Získanie prehľadu o vlastnom publiku pomocou funkcie Analýza

Prehľad o tom, kedy a ako sa váš obsah zobrazuje a zdieľa, predstavuje dobrý základ pre plánovanie publikovania a propagácie ďalších dokumentov. Na stránke Analýza na lokalite Docs.com môžete zistiť, koľko ľudí si zobrazilo vaše dokumenty, odkiaľ vaši návštevníci pochádzajú a kedy váš publikovaný obsah čítajú. Údaje v analýze sa obnovujú raz 24 hodín a dajú sa zobraziť pre kolekciu obsahu, ako aj pre konkrétny dokument alebo súbor.

Ak chcete zobraziť analýzu pre kolekciu obsahu na lokalite Docs.com (alebo stránku svojho profilu), postupujte nasledovne:

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 a prejdite na stránku Profil na lokalite Docs.com.

 2. Kliknite na položku Analýza.

Údaje analýzy si môžete zobraziť aj pre konkrétny dokument alebo súbor. Postupujte nasledovne:

 1. Po prihlásení do konta na lokalite Docs.com prejdite na publikovaný dokument alebo súbor, ktorých údaje analýzy chcete zobraziť.

 2. Na table Podrobnosti rozbaľte hlavičku Analýza (ak je to potrebné) a zobrazte údaje pre aktuálny dokument alebo súbor.

Poznámka: Ďalšie informácie o analýze na lokalite Docs.com nájdete v téme Čo sa deje s mojím obsahom?

Odstránenie dokumentov a súborov z lokality Docs.com

Vykonaním nasledujúcich krokov môžete z lokality Docs.com odstrániť akékoľvek dokumenty alebo súbory:

 1. Ak je to potrebné, prihláste sa do konta na lokalite Docs.com a potom prejdite na stránku Profil.

 2. Premiestnite ukazovateľ myši nad dokument alebo súbor, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Upraviť.

  Poznámka: Ak používate zariadenie s dotykovou obrazovkou, ťuknite na dlaždicu dokumentu alebo súboru a potom ťuknite na položku Upraviť.

 3. Posuňte sa do dolnej časti stránky Úprava podrobností a potom vyberte položku Odstrániť.

 4. Po zobrazení výzvy potvrďte odstránenie vybratého dokumentu alebo súboru kliknutím na položku Odstrániť.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×