YIELDDISC (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie YIELDDISC v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti ročný výnos diskontovaného cenného papiera.

Syntax

YIELDDISC(vyrovnanie; splatnosť; ss; vyplatenie; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. máj roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

Syntax funkcie YIELDDISC obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší ako dátum emisie.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Ss    Povinný argument. Cena cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo vynechané

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť na výpočty. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 predstavuje poradové číslo 1. Dátum 1. januára 2008 má poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Dátum vyrovnania predstavuje dátum, kedy klient zakúpil kupón, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti predstavuje dátum, kedy končí platnosť kupónu. Predpokladajme napríklad, že ide o 30-ročný dlhopis vydaný k 1. januáru 2008 a klient ho kúpi až o šesť mesiacov. Dátum emisie by bol 1. január 2008, dátum vyrovnania 1. júl 2008 a dátum splatnosti by bol 1. január 2038, čo je 30 rokov po dátume emisie, t.j. 1. januári 2008

 • Argumenty vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak argumenty vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia YIELDDISC vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak je argument ss alebo vyplatenie ≤ 0, funkcia YIELDDISC vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je argument základ < 0 alebo > 4, funkcia YIELDDISC vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je argument vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia YIELDDISC vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

16. februára 2008

Dátum vyrovnania

1. marca 2008

Dátum splatnosti

99,795

Cena

100 EUR

Zaručená cena

2

Typ úročenia: 2 (Aktuálny/360)

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=YIELDDISC(A2;A3;A4;A5;A6)

Výnos cenného papiera pri vyššie uvedených podmienkach (0,052823 alebo 5,28 %)

0,052823

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×