YIELD (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie YIELD v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti výnos cenného papiera, z ktorého sa platí pravidelný úrok. Funkcia YIELD sa používa na výpočet výnosu dlhopisov.

Syntax

YIELD(vyrovnanie; splatnosť; sadzba; ss; vyplatenie; frekvencia; [základ])

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. máj roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

Syntax funkcie YIELD obsahuje nasledovné argumenty:

 • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší ako dátum emisie.

 • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

 • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

 • Ss    Povinný argument. Cena cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

 • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

 • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo vynechané

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

 • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť na výpočty. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 predstavuje poradové číslo 1. Dátum 1. januára 2008 má poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

 • Dátum vyrovnania je dátum, keď klient kúpi cenný papier, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum, keď je cenný papier splatný (končí sa mu platnosť). Napríklad, ak dlhopis na 30 rokov bol vydaný 1. januára 2008 a klient ho zakúpil o 6 mesiacov neskôr, dátum emisie je 1. januára 2008, dátum vyrovnania 1. júla 2008 a dátum splatnosti 1. januára 2038, teda 30 rokov po dátume emisie (1. januára 2008).

 • Argumenty vyrovnanie, splatnosť, frekvencia a základ sa skrátia na celé čísla.

 • Ak argumenty vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia YIELD vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak argument sadzba < 0, funkcia YIELD vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je argument ss alebo vyplatenie ≤ 0, funkcia YIELD vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je argument frekvencia iné číslo ako 1, 2 alebo 4, funkcia YIELD vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je argument základ < 0 alebo > 4, funkcia YIELD vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak je argument vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia YIELD vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak do splatnosti ostáva iba jedno úrokové obdobie, funkcia YIELD sa vypočíta nasledovne:

  Rovnica

  kde:

  • A = počet dní od začiatku úrokového obdobia po dátum vyrovnania

  • DSC = počet dní od dátumu vyrovnania po dátum vyplatenia

  • E = počet dní v úrokovom období

 • Ak do splatnosti zostáva viac ako jedno úrokové obdobie, funkcia YIELD sa vypočíta pomocou stoviek iterácií. Vyhodnotenie používa Newtonovu metódu, založenú na vzorci použitom pre funkciu PRICE. Výnos sa mení, až kým odhadovaná cena daného výnosu nie je blízka cene.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

15. februára 2008

Dátum vyrovnania

15. novembra 2016

Dátum splatnosti

5,75 %

Úroková miera

95,04287

Cena

100 EUR

Zaručená cena

2

Polročná frekvencia splátok (pozrite vyššie)

0

Základ 30/360 (pozrite vyššie)

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=YIELD(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Výnos cenného papiera pri vyššie uvedených podmienkach (0,065 alebo 6,5%)

6,5 %

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×