YEARFRAC (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie YEARFRAC v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta zlomok roka predstavovaný počtom celých dní medzi dvoma dátumami (daných argumentmi počiatočný_dátum a koncový_dátum). Funkcia YEARFRAC sa používa na výpočet pomernej časti celoročných výnosov alebo záväzkov za určité obdobie.

Syntax

YEARFRAC(počiatočný_dátum; koncový_dátum; [základ])

Syntax funkcie YEARFRAC obsahuje nasledovné argumenty:

  • Počiatočný_dátum    Povinný argument. Dátum, ktorý vyjadruje počiatočný dátum.

  • Koncový_dátum    Povinný argument. Dátum, ktorý vyjadruje koncový dátum.

  • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo vynechané

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. máj roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

Poznámky

  • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť na výpočty. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 predstavuje poradové číslo 1. Dátum 1. januára 2008 má poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

  • Hodnoty všetkých argumentov sa skrátia na celé čísla.

  • Ak argumenty počiatočný_dátum alebo koncový_dátum nie sú platné dátumy, funkcia YEARFRAC vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak argument základ < 0 alebo argument základ > 4, funkcia YEARFRAC vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

1/1/2012

Počiatočný dátum

7/30/2012

Koncový dátum

Vzorec

Popis

Výsledok

=YEARFRAC(A2;A3)

Zlomok roka medzi dátumami 1. 1. 2012 a 30. 7. 2012, pričom je vynechaný argument Základ.

0,58055556

=YEARFRAC(A2;A3;1)

Zlomok medzi rovnakými dátumami s použitím argumentu pre základ typu Aktuálny/aktuálny. Keďže rok 2012 je priestupný, používa denný základ 366.

0,57650273

=YEARFRAC(A2;A3;3)

Zlomok medzi rovnakými dátumami s použitím argumentu pre základ typu Aktuálny/365. Používa denný základ 365.

0,57808219

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×