XNPV (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie XNPV v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti čistú súčasnú hodnotu plánu hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný. Ak chcete vypočítať čistú súčasnú hodnotu pravidelných hotovostných tokov, použite funkciu NPV.

Syntax

XNPV(sadzba; hodnoty; dátumy)

Syntax funkcie XNPV obsahuje nasledovné argumenty:

 • Sadzba    Povinný argument. Diskontná sadzba, aplikovaná na hotovostné toky.

 • Hodnoty    Povinný argument. Séria hotovostných tokov zodpovedajúcich splátkovému kalendáru zadanému argumentom dátumy. Prvá splátka je voliteľná a zodpovedá nákladom alebo platbe, ktorá nastáva na začiatku investície. Ak je prvá hodnota náklad alebo platba, musí to byť záporná hodnota. Všetky nasledujúce platby sú diskontované na základe roka s 365 dňami. Séria hodnôt musí obsahovať aspoň jednu kladnú a jednu zápornú hodnotu.

 • Dátumy    Povinný argument. Splátkový kalendár zodpovedajúci hotovostným platbám. Prvý dátum splátky určuje začiatok splátkového kalendára. Všetky ostatné dátumy musia byť po tomto dátume, ale môžu byť v ľubovoľnom poradí.

Poznámky

 • Aby sa dátumy mohli využívať vo výpočtoch, program Microsoft Excel ich ukladá ako sekvenčné poradové čísla. Predvolenou hodnotou pre 1. januára 1900 je poradové číslo 1 a pre 1. januára 2008 poradové číslo 39 448, pretože počet dní od 1. januára 1900 je 39 448. V programe Microsoft Excel pre počítače Macintosh sa používa iný predvolený dátumový systém.

 • Čísla v dátumoch sú skrátené na celé čísla.

 • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia XNPV vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak niektoré z čísel v argumente dátumy nepredstavuje platný dátum, funkcia XNPV vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak niektoré z čísel v argumente dátumy predstavuje skorší dátum, ako je počiatočný dátum, funkcia XNPV vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak argumenty hodnoty a dátumy obsahujú rozličný počet hodnôt, funkcia XNPV vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Funkcia XNPV sa počíta nasledujúcim spôsobom:

  Rovnica

  kde:

  • di = i. alebo posledný dátum platby.

  • d1 = 0. dátum platby.

  • Pi = i. alebo posledná platba.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Hodnoty

Dátumy

-10 000 EUR

1/1/2008

2 750 EUR

3/1/2008

4 250 EUR

10/30/2008

3 250 EUR

2/15/2009

2 750 EUR

4/1/2009

Vzorec

Popis

Výsledok

=XNPV(0,09; A2:A6; B2:B6)

Čistá súčasná hodnota investície pri vyššie uvedených nákladoch a návratnosti. Diskontná sadzba pre hotovostné toky je 9 percent.

2 086,65 EUR

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×