XIRR (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie XIRR v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti vnútornú mieru návratnosti pre plán hotovostných tokov, ktorý nemusí byť pravidelný. Ak chcete vypočítať vnútornú mieru návratnosti série pravidelných hotovostných tokov, použite funkciu IRR.

Syntax

XIRR(hodnoty; dátumy; [odhad])

Syntax funkcie XIRR obsahuje nasledovné argumenty:

 • Hodnoty    Povinný argument. Séria hotovostných tokov zodpovedajúcich splátkovému kalendáru zadanému argumentom dátumy. Prvá splátka je voliteľná a zodpovedá nákladom alebo platbe, ktorá nastáva na začiatku investície. Ak je prvá hodnota náklad alebo platba, musí to byť záporná hodnota. Všetky nasledujúce platby sú diskontované na základe roka s 365 dňami. Séria hodnôt musí obsahovať aspoň jednu kladnú a jednu zápornú hodnotu.

 • Dátumy    Povinný argument. Splátkový kalendár zodpovedajúci hotovostným platbám. Dátumy môžu byť v ľubovoľnom poradí. Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátum ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

 • Odhad    Voliteľný argument. Číslo, ktoré je vaším odhadom výsledku funkcie XIRR.

Poznámky

 • Aby sa dátumy mohli využívať vo výpočtoch, program Microsoft Excel ich ukladá ako sekvenčné poradové čísla. Predvolenou hodnotou pre 1. januára 1900 je poradové číslo 1 a pre 1. januára 2008 poradové číslo 39 448, pretože počet dní od 1. januára 1900 je 39 448. V programe Microsoft Excel pre počítače Macintosh sa používa iný predvolený dátumový systém.

 • Čísla v dátumoch sú skrátené na celé čísla.

 • Funkcia XIRR očakáva aspoň jeden kladný a jeden záporný hotovostný tok, inak funkcia XIRR vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak niektoré z čísel v argumente dátumy nepredstavuje platný dátum, funkcia XIRR vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak niektoré z čísel v argumente dátumy predstavuje skorší dátum, ako je počiatočný dátum, funkcia XIRR vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

 • Ak argumenty hodnoty a dátumy obsahujú rozličný počet hodnôt, funkcia XIRR vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Vo väčšine prípadov nie je nutné zadávať odhad na výpočet XIRR. Ak odhad nezadáte, použije sa implicitná hodnota 0,1 (10%).

 • Funkcia XIRR úzko súvisí s funkciou XNPV (čistá súčasná hodnota). Miera návratnosti vypočítaná funkciou XIRR je úroková miera zodpovedajúca XNPV = 0.

 • Microsoft Excel používa na výpočet funkcie XIRR iteratívnu metódu. Funkcia XIRR pokračuje vo výpočte, kým výsledok nie je presný na 0,00001 %. Ak funkcia XIRR nenájde výsledok ani po 100 iteráciách, funkcia vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO! Miera sa mení, až kým:

  Rovnica

  kde:

  • di = i. alebo posledný dátum platby.

  • d1 = 0. dátum platby.

  • Pi = i. alebo posledná platba.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Hodnoty

Dátumy

-10 000

1. januára 2008

2 750

1. marca 2008

4 250

30. októbra 2008

3 250

15. februára 2009

2 750

1. apríla 2009

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=XIRR(A3:A7; B3:B7; 0,1)

Vnútorná miera návratnosti (0,373362535 alebo 37,34 %)

37,34 %

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×