WORKDAY.INTL (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie WORKDAY.INTL v Microsoft Exceli.

Vráti poradové číslo dátumu pred určitým počtom alebo po určitom počte pracovných dní s použitím vlastných parametrov pre víkendové dni. Parametre pre víkendové dni určujú, ktoré dni sú víkendové a koľko ich je. Víkendové dni a ľubovoľné dni označené ako sviatky sa nepovažujú za pracovné dni.

Syntax

WORKDAY.INTL(počiatočný_dátum; dni; [víkend]; [sviatky])

Syntax funkcie WORKDAY.INTL obsahuje nasledovné argumenty:

  • Počiatočný_dátum    Povinný argument. Počiatočný dátum. Hodnota je skrátená na celé číslo.

  • Dni    Povinný argument. Počet pracovných dní pred dátumom alebo po dátume počiatočný_dátum. Kladná hodnota znamená budúci dátum, záporná hodnota znamená minulý dátum. Hodnota nula znamená dátum počiatočný_dátum. Posunutie od aktuálneho dátumu sa skráti na celé číslo.

  • Víkend    Voliteľný argument. Určuje víkendové dni v týždni, ktoré sa nepovažujú za pracovné dni. Argument víkend je číslo víkendu alebo reťazec určujúci, ktoré dni sú víkendové.

    Čísla víkendov označujú nasledovné víkendové dni:

Číslo víkendu

Víkendové dni

1 alebo vynechané

sobota, nedeľa

2

nedeľa, pondelok

3

pondelok, utorok

4

utorok, streda

5

streda, štvrtok

6

štvrtok, piatok

7

piatok, sobota

11

len nedeľa

12

len pondelok

4

len utorok

14

len streda

15

len štvrtok

16

len piatok

17

len sobota

Hodnoty reťazcov argumentu víkend majú dĺžku sedem znakov a každý znak v reťazci predstavuje jeden deň v týždni, začínajúc pondelkom. Číslo 1 predstavuje deň, ktorý nie je pracovný, a číslo 0 predstavuje pracovný deň. V reťazci sú povolené iba znaky 1 a 0. Reťazec 1111111 je neplatným reťazcom.

Reťazec 0000011 napríklad vráti víkendové dni sobotu a nedeľu.

  • Sviatky    Voliteľný argument. Voliteľná množina jedného alebo viacerých dátumov, vylúčených z kalendára pracovných dní. Argument sviatky je rozsahom buniek s dátumami alebo konštantou poľa poradových hodnôt, ktoré predstavujú tieto dátumy. Poradie dátumov alebo poradové hodnoty sviatkov môžu byť ľubovoľné.

Poznámky

  • Ak je hodnota argumentu počiatočný_dátum mimo aktuálneho základného rozsahu hodnôt, funkcia WORKDAY.INTL vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak je ľubovoľný dátum v argumente sviatky mimo aktuálneho základného rozsahu hodnôt, funkcia WORKDAY.INTL vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak hodnota argumentu počiatočný_dátum spolu s posunutím od aktuálneho dátumu predstavuje neplatný dátum, funkcia WORKDAY.INTL vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak má reťazec argumentu víkend neplatnú dĺžku alebo obsahuje neplatné znaky, funkcia WORKDAY.INTL vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Aktuálny výsledok

=WORKDAY.INTL(DATE(2012;1;1);30;0)

Použitie hodnoty 0 pre argument Víkend spôsobí chybu #ČÍSLO!

#ČÍSLO!

=WORKDAY.INTL(DATE(2012;1;1);90;11)

Nájde dátum pripadajúci na 90. pracovný deň od dátumu 1. 1. 2012, pričom za deň víkendu sa počítajú len nedele (argument Víkend má hodnotu 11).

41 013

=TEXT(WORKDAY.INTL(DATE(2012;1;1);30;17);"dd/m/rrrr")

Použije funkciu TEXT na naformátovanie výsledného poradového čísla (40 944) do formátu dd/m/rrrr. Nájde dátum pripadajúci na 30. pracovný deň od dátumu 1. 1. 2012, pričom za deň víkendu sa počítajú len sobory (argument Víkend má hodnotu 17).

2/05/2012

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×