WORKDAY (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie WORKDAY v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti číslo predstavujúce dátum určený počtom pracovných dní pred alebo po zadanom dátume (počiatočnom dátume). Do pracovných dní sa nezapočítavajú víkendy a dni určené ako sviatky. Funkcia WORKDAY sa používa na vylúčenie víkendov alebo sviatkov pri výpočte dátumov splatností faktúr, očakávaných dôb doručenia zásielok alebo počtu dní vykonávania práce.

Tip: Ak chcete vypočítať poradové číslo dátumu pred určitým počtom alebo po určitom počte pracovných dní s použitím parametrov určujúcich, ktoré dni sú víkendové a koľko ich je, použite funkciu WORKDAY.INTL.

Syntax

WORKDAY(počiatočný_dátum;dni;[sviatky])

Syntax funkcie WORKDAY obsahuje nasledovné argumenty:

  • Počiatočný_dátum    Povinný argument. Dátum, ktorý vyjadruje počiatočný dátum.

  • Dni    Povinný argument. Počet dní pred dátumom počiatočný_dátum alebo po ňom, ktoré nie sú víkendom alebo sviatkom. Kladný počet dní znamená dátum v budúcnosti. Záporný počet dní znamená dátum v minulosti.

  • Sviatky    Voliteľný argument. Voliteľný zoznam jedného alebo viacerých dátumov, ktoré sa vylúčia z pracovného kalendára, ako sú napríklad štátne sviatky a pohyblivé sviatky. Tento zoznam môže byť rozsah buniek s dátumami alebo konštantami poľa poradových čísel, ktoré predstavujú dátumy.

Dôležité: Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. máj roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

Poznámky

  • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť na výpočty. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 predstavuje poradové číslo 1. Dátum 1. januára 2008 má poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

  • Ak niektorý z argumentov nepredstavuje platný dátum, funkcia WORKDAY vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak súčet argumentov počiatočný_dátum a dni nie je platným dátumom, funkcia WORKDAY vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak argument dni nie je celým číslom, skráti sa.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

1.10.2008

Počiatočný dátum

151

Počet dní na dokončenie

26.11.2008

Sviatok

4.12.2008

Sviatok

21.1.2009

Sviatok

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=WORKDAY(A2;A3)

Dátum pripadajúci na 151. pracovný deň od počiatočného dátumu (30. 4. 2009)

4/30/2009

=WORKDAY(A2;A3;A4:A6)

Dátum pripadajúci na 151. pracovný deň od počiatočného dátumu, s vylúčením sviatkov (5. 5. 2009)

5.5.2009

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×