Windows Live Mail 2012 sa nemôže pripojiť k službe Outlook.com

Tento článok popisuje alternatívy, ktoré sú k dispozícii na prístup k vášmu kontu @outlook.com, @hotmail.com, @live.com alebo @msn.com, keďže poskytovanie pripojenia e-mailovej aplikácie Windows Live Mail 2012 k týmto e-mailovým kontám sa skončilo.

Poznámka: Podpora balíka Windows Essentials 2012 sa skončila 10. januára 2017. Už nie je k dispozícii na stiahnutie.

Pozadie

E-mailové kontá končiace sa reťazcom @outlook.com, @hotmail.com, @live.com alebo @msn.com využívajú službu Outlook.com. Služba Outlook.com sa inovovala na novú infraštruktúru, ktorá poskytuje inovatívne funkcie e-mailu a kalendára s vylepšeným výkonom, lepším zabezpečením a vyššou spoľahlivosťou.

Aplikácia Windows Live Mail 2012 sa nebude pripájať k službe Outlook.com.

Windows Live Mail 2012 už nebude synchronizovať e-maily, kontakty a udalosti kalendára z týchto kont, pretože nepodporuje moderné synchronizačné technológie, ktoré používa nová služba Outlook.com.

Aj naďalej budete mať prístup k existujúcemu e-mailu, kontaktom a údajom kalendára, ktoré máte v súčasnosti uložené v aplikácii Windows Live Mail 2012 vo svojom osobnom počítači. Na prístup k novému e-mailu, novým udalostiam kalendára a novým kontaktným údajom z konta Outlook.com budete musieť prejsť na niektorú z uvedených možností.

Dostupné alternatívy:

Tu je niekoľko alternatív, ktoré môžete použiť, keďže poskytovanie pripojenia aplikácie Windows Live Mail 2012 k vášmu kontu Outlook.com sa skončilo.

webový prehliadač

Prejdite na lokalitu www.outlook.com prostredníctvom webového prehliadača, zadajte svoju e-mailovú adresu @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com alebo @live.com a prihlasovacie heslo a po prihlásení môžete spravovať e-maily, kontá a údaje kalendára.

Aplikácia Pošta vo Windowse

Vstavaná aplikácia Pošta vo Windowse je odporúčanou náhradou za Windows Live Mail 2012. Túto e-mailovú aplikáciu používatelia služby Outlook.com v súčasnosti používajú najčastejšie. Je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s novou službou Outlook.com, ponúka moderné rozhranie s podporou dotykového ovládania a dá sa elegantne začleniť do platformy Windows. Aplikácia Pošta je predinštalovaná v systémoch Windows 8.1 a Windows 10. Podobne ako Windows Live Mail 2012, aj aplikácia Pošta vo Windowse je bezplatná.

Používanie aplikácie Pošta vo Windowse 8.1

 1. Vyberte položku Tlačidlo Ponuka Štart. .

 2. Vyberte dlaždicu Pošta a spustite aplikáciu.

  Dlaždica Pošta na domovskej obrazovke Windowsu 7

 3. Prejdite na položky Nastavenie > Kontá > Pridať konto.

 4. Vyberte typ konta, ktoré chcete pridať, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte svoju e-mailovú adresu @outlook.com, @hotmail.com, @live.com alebo @msn.com a heslo a prihláste sa.

Používanie aplikácie Pošta vo Windowse 10

 1. Spustite aplikáciu výberom položky Tlačidlo Ponuka Štart. > Všetky aplikácie > Pošta.

 2. Vyberte položky Začíname > Pridať konto. (Ak ste aplikáciu Pošta už použili, vyberte položky  tlačidlo nastavenia v aplikácii Windows Pošta > Spravovať kontá > Pridať konto.)

 3. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre služby @outlook.com, @hotmail.com, @live.com alebo @msn.com a vyberte položku Prihlásiť sa.

 4. Vyberte položky tlačidlo nastavenia v aplikácii Windows Pošta > Spravovať kontá, vyberte svoje konto a potom vyberte možnosť Zmeniť nastavenia synchronizácie poštovej schránky a nastavte časový bod v minulosti, ktorý bude predstavovať časovú hranicu synchronizácie vašich údajov v službe Outlook.com s aplikáciou Pošta.

Ďalšie pokyny nájdete v téme Aplikácia Pošta pre Windows 8.1 alebo Aplikácia Pošta pre Windows 10. Pomocou postupu uvedeného vyššie sa udalosti z kalendára zosynchronizujú s aplikáciou Kalendár vo Windowse a údaje o kontaktoch sa zosynchronizujú s aplikáciou Ľudia vo Windowse.

Ak používate Windows 7, môžete ho inovovať na novšiu verziu Windowsu, aby ste mohli bez problémov používať aplikáciu Pošta a ďalšie výhody. Do svojho e-mailového konta sa môžete dostať aj pomocou webového prehliadača.

Outlook 2016 pre Windows

Súčasťou predplatného na Office 365 je e-mailová aplikácia Outlook 2016, ako aj iné aplikácie, ktoré sú určené na zvýšenie produktivity, napríklad Word, PowerPoint a Excel. Outlook 2016 funguje s Windowsom 7, Windowsom 8/8.1 a Windowsom 10. Ak chcete začať používať Outlook 2016, pozrite si tému Pridanie konta Outlook.com do Outlooku 2016 pre Windows.

Špeciálne pokyny pre používateľov lokálne uložených údajov v aplikácii Windows Live Mail 2012

Poznámka: Táto časť je určená len používateľom, ktorí si e-maily ukladajú lokálne v ukladacích priečinkoch alebo si lokálne ukladajú kontakty v aplikácii Windows Live Mail 2012.

Aplikácia Windows Live Mail 2012 umožňuje presunúť e-maily z konta Outlook.com a ukladať ich offline v lokálnych ukladacích priečinkoch. Offline môžete lokálne ukladať aj kontaktné údaje. Ak ste túto funkciu použili na premiestnenie údajov z konta Outlook.com, odporúčame vám, aby ste tieto údaje premiestnili späť do konta Outlook.com ešte pred inováciou. Potom sa údaje môžu zosynchronizovať s ktoroukoľvek novou e-mailovou aplikáciou, ktorú budete chcieť používať. V nasledujúcich krokoch je popísaný postup premiestnenia údajov. Na základe postupu si zabezpečíte prístup k údajom v konte Outlook.com cez webový prehliadač, ako aj dostupnosť údajov v novej e-mailovej aplikácii po pripojení ku kontu Outlook.com.

Premiestnenie údajov do aplikácie Pošta pre Windows

Pomocou nasledujúcich krokov premiestníte lokálne uložené údaje z aplikácie Windows Live Mail 2012 do konta Outlook.com. Dokončite tieto kroky ešte pred inováciou konta, ktorá sa spustí koncom júna 2016.

Pre lokálne uložené e-maily

 1. Otvorte e-mailovú aplikáciu Windows Live Mail 2012.

 2. V zozname priečinkov, ktoré sa synchronizujú s kontom Outlook.com, vytvorte priečinky. Vaše konto Outlook.com môže mať podobu @outlook.com, @hotmail.com, @live.com alebo @msn.com. Môže byť označené aj ako konto Windows Live alebo konto Microsoft.

 3. V zozname ukladacích priečinkov otvorte priečinok s e-mailmi, ktoré chcete premiestniť.

 4. Vyberte všetky správy (Ctrl + A) v lokálnom priečinku a myšou ich presuňte (prípadne skopírujte a prilepte) do nového priečinka, ktorý ste vytvorili v kroku 2. Vykonajte tento krok vo všetkých ukladacích priečinkoch, ktoré chcete nahrať do konta Outlook.com.

 5. Zosynchronizovaním e-mailového konta vytvorte priečinky v službe Outlook.com a nahrajte e-maily.

 6. Prihláste sa do e-mailového konta vo webovom prehliadači na lokalite www.outlook.com a presvedčte sa, že e-maily boli nahraté.

Pre lokálne uložené kontakty

 1. Exportujte lokálne uložené kontakty z aplikácie Windows Live Mail 2012.

  1. Otvorte e-mailovú aplikáciu Windows Live Mail 2012.

  2. Vyberte položku Kontakty.

  3. Vyberte lokálne uložené kontakty, ktoré chcete nahrať.

  4. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Exportovať.

  5. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Formát súborov .csv.

  6. Kliknite na položku Prehľadávať a vyberte miesto, kam chcete uložiť kontakty.

  7. Zadajte názov súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  8. Kliknite na tlačidlo Ďalej a začiarknite políčka vedľa polí, ktoré chcete exportovať. Exportujú sa len vybraté polia, preto nezabudnite vybrať všetko, čo budete chcieť exportovať.

  9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 2. Importujte súbor s formátom .csv do zoznamu Ľudia (kontakty) na webe.

  1. Vo webovom prehliadači sa prihláste do e-mailového konta na lokalite www.outlook.com.

  2. Kliknite na ikonu spúšťača aplikácií a vyberte položku Ľudia.

   Dlaždica Ľudia v službe Outlook.com

  3. Kliknutím na položku Spustenie importu spustite importovanie kontaktov na hlavnú stránku položky Ľudia.

   Správa o importovaní kontaktov so zvýraznenou položkou Spustiť import

  4. Vyberte možnosť Windows Live Mail 2012.

  5. Vyhľadajte a vyberte súbor, ktorý ste vytvorili v uvedenom postupe na export lokálne uložených kontaktov.

  6. Kliknite na položku Odovzdať.

   Poznámka: Keď ste pripojení ku kontu Outlook.com, položky kalendára sa neukladajú lokálne v aplikácii Windows Live Mail 2012. Keď sa prihlásite pomocou svojej e-mailovej adresy a Windows Live Mail 2012 zosynchronizuje údaje s kontom Outlook.com, položky kalendára sa zosynchronizujú automaticky.

Premiestnenie údajov do Outlooku 2016 pre Windows

Ak sa rozhodnete, že budete používať Outlook 2016 pre Windows, môžete premiestniť údaje priamo z aplikácie Windows Live Mail do Outlooku 2016. Podrobné pokyny nájdete v téme Export e-mailov, kontaktov a údajov z kalendára aplikácie Windows Live Mail do Outlooku, v ktorej je uvedený postup premiestňovania e-mailov a kontaktov do Outlooku 2016.

Poznámka: Po inovácii konta Outlook.com budete mať naďalej prístup k údajom, ktoré sú lokálne uložené v aplikácii Windows Live Mail 2012.

Najčastejšie otázky

Prečo Microsoft vykonáva tieto zmeny?

Inovujeme službu Outlook.com s cieľom vytvoriť novú infraštruktúru využívajúcu služby Office 365, pomocou ktorej môžete bez námahy pracovať s dokumentmi balíka Office, zvládnete väčší objem práce používaním doplnkov od našich partnerov a môžete sa zamerať na podstatné veci. Táto nová infraštruktúra používa moderné synchronizačné protokoly, ktoré poskytujú vyšší výkon, lepšie zabezpečenie a vyššiu spoľahlivosť. Aplikácia Windows Live Mail 2012 používa starší synchronizačný protokol, ktorý nie je kompatibilný s touto novou infraštruktúru.

Kto musí prijať opatrenia?

Každý, kto v súčasnosti používa aplikáciu Windows Live Mail 2012 na pripojenie k e-mailovému kontu končiacemu sa reťazcom @outlook.com, @hotmail.com, @live.com alebo @msn.com zo služby Outlook.com, musí začať používať alternatívnu e-mailovú aplikáciu alebo musí k e-mailom pristupovať cez webový prehliadač. Ľudia, ktorí používajú aplikáciu Windows Live Mail 2012 na pripojenie k iným e-mailovým službám ako Outlook.com vrátane služieb Gmail, Yahoo Mail alebo iných služieb, ktoré používajú protokol POP3 alebo IMAP, nemusia prijať žiadne opatrenia. Opatrenia nemusia zaviesť ani používatelia služby Outlook.com, ktorí nepoužívajú aplikáciu Windows Live Mail 2012.

Pri používaní aplikácie Pošta vo Windowse sa vyskytujú problémy. Môže mi pomôcť niekto zo spoločnosti Microsoft?

Ak potrebujete technickú pomoc, obráťte sa na našu komunitu vo fóre komunity, ktoré sa venuje aplikácii Pošta vo Windowse 8.1, alebo vo fóre komunity, ktoré sa venuje aplikácii Pošta vo Windowse 10.

Aké mám možnosti, ak používam Windows 7 a chcem používať aplikáciu Pošta, no nemôžem vykonať inováciu na novšiu verziu Windowsu?

Do služby Outlook.com sa môžete v ľubovoľnom prehliadači prihlásiť kedykoľvek na lokalite www.outlook.com. Môžete použiť aj aplikáciu Outlook 2016, ktorá funguje vo Windowsoch 7, 8/8.1 a 10. Predplatné na Office 365 zahŕňajú počítačovú aplikáciu Outlook 2016, ako aj iné aplikácie, ktoré sú určené na zvýšenie produktivity, napríklad Word, PowerPoint, Excel a OneNote.

Čo mám robiť, ak mám viacero otázok týkajúcich sa môjho konta Outlook.com a odpovede na tieto otázky sa nenachádzajú na tejto stránke?

Ak máte ďalšie otázky, môžete prejsť na stránku podpory spoločnosti Microsoft.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office