WEEKNUM (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie WEEKNUM v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti číslo týždňa špecifického dátumu. Napríklad týždeň obsahujúci dátum 1. januára je prvým týždňom roka a jeho očíslovanie je 1.

Pre túto funkciu sa používajú dva systémy:

  • Systém 1    Týždeň obsahujúci dátum 1. januára je prvým týždňom roka a jeho očíslovanie je 1.

  • Systém 2    Týždeň obsahujúci prvý štvrtok roka je prvým týždňom roka a je očíslovaný ako týždeň číslo 1. Tento systém je metodikou špecifikovanou v štandarde ISO 8601, bežne známom ako Európsky systém číslovania týždňov.

Syntax

WEEKNUM(poradové_číslo;[vrátený_typ])

Syntax funkcie WEEKNUM obsahuje nasledovné argumenty:

  • Poradové_číslo     Povinný argument. Dátum v týždni. Dátumy zadávajte pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov a funkcií. Napríklad pre 23. deň mája roku 2008 použite zápis DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátum ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

  • Vrátený_typ     Povinný argument. Číslo, ktoré určuje, ktorým dňom začína týždeň. Predvolená hodnota je 1.

Vrátený_typ

Týždeň sa začína dňom

Systém

1 alebo vynechané

Nedeľa

1

2

Pondelok

1

11

Pondelok

1

12

Utorok

1

13

Streda

1

14

Štvrtok

1

15

Piatok

1

16

Sobota

1

17

Nedeľa

1

21

Pondelok

2

Poznámka

  • V programe Excel sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli používať vo výpočtoch. Predvolenou hodnotou pre dátum 1. januára 1900 je poradové číslo 1 a pre dátum 1. januára 2008 poradové číslo 39 448, pretože počet dní od 1. januára 1900 je 39 448.

  • Ak je hodnota argumentu poradové_číslo mimo aktuálneho základného rozsahu hodnôt, vráti sa chybová hodnota #ČÍSLO!

  • Ak je hodnota argumentu vrátený_typ mimo rozsahu hodnôt uvedeného v tabuľke vyššie, vráti sa chybová hodnota #ČÍSLO!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

9.3.2012

Vzorec

Popis

Výsledok

=WEEKNUM(A2)

Číslo týždňa v roku, v ktorom sa vyskytne dátum 9. 3. 2012, pričom týždne začínajú v nedeľu (predvolené).

10

=WEEKNUM(A2;2)

Číslo týždňa v roku, v ktorom sa vyskytne dátum 9. 3. 2012, pričom týždeň sa začína v pondelok (druhý argument, 2).

11

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×