WEEKDAY (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie WEEKDAY v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti deň v týždni zodpovedajúci dátumu. Deň je určený celým číslom, predvolene v rozsahu od 1 (nedeľa) po 7 (sobota).

Syntax

WEEKDAY(poradové_číslo;[vrátený_typ])

Syntax funkcie WEEKDAY obsahuje nasledovné argumenty:

  • Poradové_číslo    Povinný argument. Poradové číslo predstavujúce dátum dňa, ktorý chcete nájsť. Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE, prípadne ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátum ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

  • Vrátený_typ    Voliteľný argument. Číslo určujúce typ vrátenej hodnoty.

Vrátený_typ

Vrátené číslo

1 alebo vynechané

Čísla 1 (nedeľa) až 7 (sobota). Správa sa ako predošlé verzie programu Microsoft Excel.

2

Čísla 1 (pondelok) až 7 (nedeľa).

3

Čísla 0 (pondelok) až 6 (nedeľa).

11

Čísla 1 (pondelok) až 7 (nedeľa).

12

Čísla 1 (utorok) až 7 (pondelok).

13

Čísla 1 (streda) až 7 (utorok).

14

Čísla 1 (štvrtok) až 7 (streda).

15

Čísla 1 (piatok) až 7 (štvrtok).

16

Čísla 1 (sobota) až 7 (piatok).

17

Čísla 1 (nedeľa) až 7 (sobota).

Poznámka

  • Aby sa dátumy mohli využívať vo výpočtoch, program Microsoft Excel ich ukladá ako poradové čísla. Predvolenou hodnotou pre dátum 1. januára 1900 je poradové číslo 1 a pre dátum 1. januára 2008 poradové číslo 39 448, pretože počet dní od 1. januára 1900 je 39 448.

  • Ak je hodnota argumentu poradové_číslo mimo aktuálneho základného rozsahu hodnôt, vráti sa chybová hodnota #ČÍSLO!

  • Ak je hodnota argumentu vrátený_typ mimo rozsahu hodnôt uvedeného v tabuľke vyššie, vráti sa chybová hodnota #ČÍSLO!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

14.2.2008

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=WEEKDAY(A2)

Deň v týždni, s číslami 1 (nedeľa) až 7 (sobota) (5)

5

=WEEKDAY(A2; 2)

Deň v týždni, s číslami 1 (pondelok) až 7 (nedeľa) (4)

4

=WEEKDAY(A2; 3)

Deň v týždni, s číslami 0 (pondelok) až 6 (nedeľa) (3)

3

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×