Webová časť Zobrazenie zoznamu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nie je webové časti s názvom zobrazenia zoznamu v klasickom SharePoint. Ak hľadáte webovej časti Zobrazenie zoznamu stránok v rámci najnovšej verzie služby SharePoint Online, pozrite si tému Používanie webovej časti zoznam.

V klasickom SharePointu, pri vytváraní novej lokality podľa šablóny lokality webových častí sa automaticky pridajú na domovskú stránku lokality. Napríklad na tímovej lokalite obsahuje oznámenia, kalendár a prepojenia webových častí. Tieto webové časti sú inštancie webovej časti Zobrazenie zoznamu, ktoré používajú šablónu vopred nakonfigurovaného zoznamu na zobrazenie údajov zoznamu.

Podobne v prípade vytvárania zoznamu alebo knižnice na lokalite sa automaticky vytvorí webová časť Zobrazenie zoznamu s rovnakým názvom, ako je názov zoznamu alebo knižnice. Ak napríklad vytvoríte zoznam s názvom Kontakty, bude v galérii Názov lokality k dispozícii webová časť Zobrazenie zoznamu s rovnakým názvom. Webová časť automaticky zobrazí údaje obsiahnuté vo vytvorenom zozname alebo knižnici.

Obsah tohto článku

Spôsoby použitia webovej časti Zobrazenie zoznamu

Prispôsobenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice vo webovej časti

Pripojenie webovej časti Zobrazenie zoznamu k inej webovej časti

Podporované typy zoznamov, ktoré je možné pripojiť

Podporované typy stĺpcov zoznamu, ktoré je možné pripojiť

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Zobrazenie zoznamu

Spoločné vlastnosti webových častí

Spôsoby použitia webovej časti Zobrazenie zoznamu

Webovú časť Zobrazenie zoznamu môžete použiť na zobrazenie a upravenie údajov zoznamu alebo knižnice na lokalite a na pripojenie k iným webovým častiam vrátane iných webových častí Zobrazenie zoznamu. Zoznamy sú informácie, ktoré zdieľate s členmi tímu, a často sa zobrazujú v tabuľkovom formáte. Zobrazenia zoznamov zobrazujú tieto informácie rôznymi spôsobmi na rôzne účely, napríklad filtrovanie, zoraďovanie, alebo výber špecifických stĺpcov.

Väčšinu zoznamov a webových častí Zobrazenie zoznamu je možné zobraziť v jednom z dvoch tabuľkových zobrazení: v štandardnom zobrazení, ktoré je dostupné pre každého používateľa, a v údajovom zobrazení. Údajové zobrazenie vyžaduje program alebo ovládací prvok, ktorý je kompatibilný so službou Windows SharePoint Services, ako napríklad Microsoft Office Access 2007 a technická podpora pre ovládací prvok ActiveX.

Pomocou webovej časti Zobrazenie zoznamu môžete urobiť nasledovné:

 • Zobraziť údaje zoznamu na stránke webovej časti v tabuľkovom formáte na rýchle zoradenie, filtrovanie, izolovanie a aktualizáciu údajov.

 • Zobraziť vo webovej časti Zobrazenie zoznamu dokumenty, ktoré sú pripravené na kontrolu pre tím, alebo dokumenty, ktoré skupina často využíva.

 • Sledovať projektové údaje vo webovej časti Zobrazenie zoznamu a filtrovať alebo zoraďovať údaje podľa stĺpca, ktorý obsahuje meno osoby alebo pracovné zaradenie zo zhodného stĺpca v pripojenej webovej časti Zobrazenie zoznamu kontaktov.

 • Vyhľadať podrobné informácie o zamestnancovi, napríklad možnosti príspevkov, rodinný stav, zdravotné poistenie, ktoré sa nachádzajú v pripojenej webovej časti Zobrazenie zoznamu podrobností o zamestnancoch, prostredníctvom webovej časti Zobrazenie zoznamu základných údajov o zamestnancovi, ktorý obsahuje meno a identifikačné číslo zamestnanca.

 • Preskúmať celú objednávku od zákazníka v dvoch spojených webových častiach Zobrazenie zoznamu: webová časť Zobrazenie zoznamu objednávok, ktorá obsahuje informácie o objednávke, a webová časť Zobrazenie zoznamu podrobností objednávky, ktorá obsahuje všetky riadkové položky príslušnej objednávky.

 • Vizuálne zvýrazniť základné informácie o určitej osobe vo webovej časti Zobrazenie zoznamu kontaktov, a to zobrazením fotografie osoby v pripojenej webovej časti Obrázok alebo mapy s vyznačením obchodnej adresy danej osoby v pripojenej vlastnej webovej časti Mapa.

Prepojenia na ďalšie informácie o prispôsobení rôznych typov webových častí nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie zobrazenia zoznamu alebo knižnice vo webovej časti

Po pridaní webovej časti Zoznam na stránku webovej časti sa zobrazenie môže prispôsobiť tak, aby poskytovalo len tie informácie, ktoré chcete na stránke zobraziť. Aktuálne zobrazenie sa upravuje zo stránky webovej časti.

Vlastné zobrazenia môžete vytvoriť aj pre zoznam alebo knižnicu. Slúžia na zobrazenie rôznych množín informácií v rozličných inštanciách webovej časti pre daný zoznam alebo knižnicu. Vlastné zobrazenia zoznamu alebo knižnice sa vytvárajú pomocou ponuky Zobrazenie Ponuka Zobraziť v zozname alebo knižnici, ktorú chcete prispôsobiť. Ďalšie prepojenia s informáciami o vytváraní vlastných zobrazení zoznamu alebo knižnice nájdete v časti Pozrite tiež.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 2. Kliknite na ponuku webovej časti Ponuka webovej časti tej webovej časti, ktorú chcete prispôsobiť, a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

 3. Na table s nástrojmi kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie.

 4. V sekcii Stĺpce môžete začiarknutím príslušných políčok jednotlivé stĺpce zobraziť alebo skryť. Vedľa názvu stĺpca zadajte poradové číslo stĺpca v zobrazení.

 5. V sekcii Zoradiť zadajte, či a ako chcete zoradiť informácie. Na zoradenie môžete použiť dva stĺpce, napríklad prvý podľa autora, druhý podľa názvu súboru v prípade každého autora.

 6. V sekcii Filter určite, či sa budú informácie filtrovať a akým spôsobom. Filtrované zobrazenie ukazuje menší výber, ako sú napríklad položky vytvorené určitým oddelením alebo so stavom Schválené.

 7. V sekcii Zoskupiť podľa môžete zoskupiť položky s rovnakou hodnotou do vlastnej sekcie, akou je napríklad rozbaľovacia sekcia pre dokumenty od určitého autora.

 8. V sekcii Súčty môžete spočítať počet položiek v stĺpci, napríklad celkový počet problémov. V niektorých prípadoch môžete zhrnúť alebo získať aj ďalšie informácie, ako sú napríklad priemery.

 9. V sekcii Štýl zadajte požadovaný štýl zobrazenia, ako napríklad podfarbený zoznam, v ktorom je každý druhý riadok podfarbený.

 10. Ak zoznam alebo knižnica obsahujú priečinky, môžete vytvoriť zobrazenie, ktoré tieto priečinky nezahŕňa. Niekedy sa to nazýva ploché zobrazenie. Ak chcete zobraziť všetky položky zoznamov na rovnakej úrovni, kliknite na položku Zobraziť všetky položky bez priečinkov.

 11. Ak sú zoznam alebo knižnica veľké, môžete obmedziť počet súborov, ktoré sa môžu zobraziť v zozname alebo knižnici, alebo počet súborov, ktoré je možné zobraziť na jednej stránke. V sekcii Obmedzenie počtu položiek vyberte požadované možnosti.

 12. Ak plánujete zobraziť zoznam alebo knižnicu v mobilnom zariadení, vyberte požadované možnosti v sekcii Mobilné.

 13. Kliknite na tlačidlo OK

Na začiatok stránky

Pripojenie webovej časti Zobrazenie zoznamu k inej webovej časti

Väčšinu zoznamov a webových častí Zobrazenie zoznamu je možné zobraziť v jednom z dvoch tabuľkových zobrazení: v štandardnom zobrazení, ktoré je dostupné pre každého používateľa, a v údajovom zobrazení. Údajové zobrazenie vyžaduje program alebo ovládací prvok, ktorý je kompatibilný so službou Microsoft Windows SharePoint Services, ako napríklad Office Access 2007 a technická podpora pre ovládací prvok ActiveX.

Pomocou štandardného alebo údajového zobrazenia môžete webovú časť Zobrazenie zoznamu pripojiť k inej webovej časti, zadať do nej údaje a zmeniť spôsob zobrazenia údajov v inej webovej časti vrátane inej webovej časti Zobrazenie zoznamu.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na položku Upraviť stránku.

 2. Kliknite na ponuku Webová časť Ponuka webovej časti a potom ukážte na položku Pripojenia.

 3. Ukážte na položku Poskytnúť riadok časti alebo Získať zoradenie alebo filter zo zobrazenia a potom kliknite na názov webovej časti, na ktorú sa chcete prepojiť.

Klávesy príkazov na vedľajšej ponuke Pripojenia

Príkaz na vedľajšej ponuke

Popis

Poskytnúť riadok časti

Webovú časť Zobrazenie zoznamu môžete pripojiť k inej webovej časti presunutím vybratého riadka s údajmi do inej webovej časti. V závislosti od spôsobu vytvorenia druhej webovej časti a od spôsobu získavania údajov môže druhá webová časť zobraziť údaje riadka alebo použiť údaje riadka ako filter alebo hodnotu parametra.

V štandardom zobrazení sa stĺpec Výber položky, ktorý obsahuje tlačidlá možností, automaticky pridá po tom, ako sa pripojíte k webovej časti Zobrazenie zoznamu, a tak budete môcť označiť, ktorý riadok chcete presunúť do druhej webovej časti. V štandardnom zobrazení môžete naraz vybrať iba jeden riadok. Niektoré stĺpce, ako napríklad stĺpec Úprava, nemožno použiť v pripojení webovej časti.

V údajovom zobrazení môžete vybrať viacero riadkov, ale iba jeden riadok sa odošle do druhej webovej časti. Ak vyberiete viacero riadkov, riadok s aktívnou bunkou sa odošle do druhej webovej časti a všetky ostatné riadky sa budú ignorovať. Údaje v častiach Riadok súčtu ani Nový riadok nie je možné poskytnúť v druhej webovej časti.

Pomocou tohto typu pripojenia môžete pripojiť viac než jednu webovú časť k webovej časti Zobrazenie zoznamu.

Údaje poskytnúť časti

Webovú časť Zobrazenie zoznamu je možné pripojiť k inej webovej časti, ktorá pracuje s údajmi zoznamu. V tomto prípade je webová časť Zobrazenie zoznamu zdrojom údajov pre inú webovú časť.

V štandardnom a údajovom zobrazení sa inej webovej časti poskytnú len údaje v zobrazení.

Pomocou tohto typu pripojenia môžete pripojiť viac než jednu webovú časť k webovej časti Zobrazenie zoznamu.

Získať zoradenie alebo filter zo zobrazenia

V štandardnom a údajovom zobrazení môžete pripojiť webovú časť Zobrazenie zoznamu k inej webovej časti, ktorá jej môže poskytnúť nasledujúce informácie:

 • Názov jedného alebo viacerých stĺpcov a párov hodnôt údajov, ktoré filtrujú údaje vo webovej časti Zobrazenie zoznamu.

 • Stĺpec údajov na zoradenie údajov vzostupne alebo zostupne vo webovej časti Zobrazenie zoznamu.

Pomocou tohto typu pripojenia možno k webovej časti Zobrazenie zoznamu pripojiť iba jednu ďalšiu webovú časť.

Všetky webové časti Zobrazenie zoznamu sú na vašej lokalite obyčajne k dispozícii v galérii Názov lokality. Po prvom pridaní webovej časti Zobrazenie zoznamu z galérie webových častí na stránku webových častí zobrazuje stránka webových častí predvolené zobrazenie zoznamu vo webovej časti. Ak chcete požadované údaje zobraziť vo webovej časti Zobrazenie zoznamu a tiež v ďalšej pripojenej webovej časti, bude potrebné upraviť zobrazenie zoznamu. Môžete napríklad filtrovať, zoradiť, alebo zoskupiť údaje iným spôsobom alebo zobraziť iné stĺpce.

Zobrazenie zoznamu môžete zmeniť v sekcii prispôsobených vlastností Zobrazenia zoznamov na table s nástrojmi jedným z týchto dvoch spôsobov:

 • Vo vlastnosti Vybraté zobrazenie vyberte iné zobrazenie.

 • Kliknite na položku Upraviť aktuálne zobrazenie, ak chcete aktuálne zobrazenie upraviť.

Pri každom výbere alebo úprave zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

Na začiatok stránky

Podporované typy zoznamov, ktoré je možné pripojiť

Hoci vo webovej časti Zobrazenie zoznamu je možné zobraziť všetky typy zoznamov, iba niektoré z nich sú podporované pri vytváraní spojenia s inou webovou časťou. Vo všeobecnosti sú podporované tie typy zoznamov, ktoré zobrazujú údaje v tabuľkovom formáte, napríklad Kontakty. Zoznamy, ktoré nezobrazujú údaje v tabuľkovom formáte, napríklad zobrazenie priečinka, nie sú podporované. Zoznam podporovaných a nepodporovaných typov zoznamov je uvedený nižšie.

Podporované typy zoznamov

Nepodporované typy zoznamov

 • Oznamy

 • Kontakty

 • Udalosti

 • Problémy

 • prepojenia,

 • úlohy,

 • Vlastné zoznamy

 • Zoznamy, ktoré obsahujú údaje importované z tabuľkového hárka

 • Knižnice dokumentov

 • Knižnice formulárov

 • Kalendárové zobrazenie zoznamu udalostí

 • Diskusné panely

 • Prieskumy

 • Knižnice obrázkov

 • Katalógy lokalít a šablón zoznamov

 • Galérie webových častí

 • Zdroje údajov

Na začiatok stránky

Podporované typy stĺpcov, ktoré je možné pripojiť

Hoci vo webovej časti Zobrazenie zoznamu je možné zobraziť všetky typy stĺpcov, iba niektoré z nich sú podporované pri vytváraní spojenia s inou webovou časťou. Zoznam podporovaných a nepodporovaných typov stĺpcov je uvedený nižšie.

Podporované typy stĺpcov zoznamov

Nepodporované typy stĺpcov zoznamov

 • Jeden riadok textu

 • Voľba

 • Číslo

 • Mena

 • Dátum a čas

 • Hypertextové prepojenie alebo obrázok (pre zhodné stĺpce)

 • Vyhľadávanie

 • Áno alebo Nie

 • Vypočítavané

 • Hypertextové prepojenie alebo obrázok (pre filtrovanie)

 • Viacero riadkov textu

 • Úprava

Na začiatok stránky

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Zobrazenie zoznamu

Prispôsobené vlastnosti webovej časti Zobrazenie zoznamu stránok sú uvedené nižšie.

Poznámka: Vo vlastnom zobrazení nemôžete zobraziť ani upraviť žiadne vlastné vlastnosti.

Vlastnosť

Popis

Vybraté zobrazenie

Pri prepínaní z aktuálneho na iné zobrazenie postupujte opatrne. Môžete odstrániť zmeny, ktoré ste v súčasnom zobrazení urobili, a tiež vypnúť pripojenia webových častí, ktoré závisia od stĺpcov v súčasnom zobrazení. Pri prepnutí zobrazení sa zobrazí výzva na potvrdenie.

Určuje zobrazenie zoznamu, ktoré sa zobrazí vo webovej časti. Môžete zvoliť jednu z nasledujúcich možností:

 • Všetky názvy zoznamu alebo Všetky dokumenty     Táto vlastnosť zobrazuje všetky stĺpce v zozname alebo knižnici v závislosti od typu zoznamu.

  Poznámka: Skôr než kliknete na tlačidlo OK alebo Použiť, vyberte položku <Aktuálne zobrazenie>, aby ste sa vrátili k poslednému použitému zobrazeniu a ignorovali neuložené zmeny, ktoré ste vykonali v kópii návrhu informácií zobrazenia zoznamu. Po kliknutí na tlačidlo OK alebo Použiť sa vykonané zmeny použijú v prípade aktuálneho nového zobrazenia a uložia sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu.

 • Zobrazenie Prieskumníka     Táto vlastnosť zobrazuje obsah knižnice dokumentov iba pomocou ikon, podobne ako Windows Prieskumník. Toto zobrazenie je dostupné iba pre knižnice dokumentov.

 • <Súhrnné zobrazenie>     Táto vlastnosť zobrazuje súhrnné zobrazenie zoznamu. Toto zobrazenie sa líši podľa typov zoznamu.

 • Zobrazenie ďalších zoznamov    Táto vlastnosť zobrazuje zobrazenia definované používateľom alebo iné predvolené zobrazenia v závislosti od typu zoznamu.

Úprava aktuálneho zobrazenia

Ak chcete upraviť aktuálne zobrazenie použité vo webovej časti vrátane zobrazených stĺpcov, poradia zoradenia a použitého filtra, možnosti zobrazenia súčtov a obmedzenia počtu položiek, vyberte položku Upraviť aktuálne zobrazenie.

Pri každom výbere alebo zmene zobrazenia zoznamu sa vytvorí kópia návrhu informácií zoznamu z pôvodného návrhu zoznamu lokality a uloží sa vo webovej časti Zobrazenie zoznamu. Údaje zoznamu však ostávajú nezmenené.

Typ panela s nástrojmi

Určuje spôsob zobrazenia panela s nástrojmi zoznamu a jeho zobrazenie vôbec. Vyberte jednu z troch nasledujúcich možností:

Súhrnný panel s nástrojmi     Táto možnosť zobrazuje súhrnný panel s nástrojmi pre aktuálne vybraté zobrazenie zoznamu. Je to predvolená hodnota pre väčšinu typov zoznamov, okrem vlastných zoznamov.

Celý panel s nástrojmi     Táto možnosť zobrazuje celý panel s nástrojmi pre aktuálne vybraté zobrazenie zoznamu. Je to predvolená hodnota pre vlastné zoznamy.

K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi     Nezobrazí sa žiadny panel s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Spoločné vlastnosti webových častí

Všetky webové časti zdieľajú spoločnú množinu vlastností, ktorými sa ovláda ich vzhľad, rozloženie a pokročilé charakteristiky.

Poznámka:  Spoločné vlastnosti webovej časti, ktoré sa zobrazujú na table s nástrojmi, sa môžu z určitých dôvodov odlišovať od informácií uvedených v tejto časti:

 • Na zobrazenie časti Spresnenie na table s nástrojmi treba mať príslušné povolenie.

 • V prípade špecifickej webovej časti mohol vývojár webovej časti určiť, že sa niektoré z týchto vlastností nebudú zobrazovať, alebo mohol vytvoriť a zobraziť ďalšie vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v sekcii Vzhľad, Rozloženie ani Spresnenie na table s nástrojmi.

 • Niektoré nastavenia povolení a vlastností môžu vypnúť alebo skryť vlastnosti webovej časti.

Vzhľad

Vlastnosť

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webovej časti, ktorý sa zobrazuje v záhlaví okna webovej časti.

Výška

Určuje výšku webovej časti.

Šírka

Určuje šírku webovej časti.

Stav rozhrania

Určuje, či sa sa na stránke zobrazí celá webová časť, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Predvolene je stav rozhrania nastavený na hodnotu Normálne a zobrazí sa celá webová časť. Ak sa stav nastaví na Minimalizované, zobrazí sa len záhlavie okna.

Typ rozhrania

Určuje, či sa zobrazí záhlavie okna a orámovanie rámu webovej časti.

Rozloženie

Vlastnosť

Popis

Skryté

Určuje, či je webová časť viditeľná, keď používateľ otvorí stránku webovej časti. Ak je začiarkavacie políčko prázdne, webová časť je viditeľná len pri navrhovaní stránky a k názvu má pripojenú príponu (Skryté).

Webovú časť môžete skryť, ak ju chcete použiť na poskytovanie údajov pre druhú webovú časť prostredníctvom pripojenia webovej časti, ale nechcete webovú časť zobraziť.

Smer

Určuje smer textu v obsahu webovej stránky. Napríklad smer textu v arabskom jazyku je sprava doľava, smer textu v anglickom jazyku a vo väčšine európskych jazykov je zľava doprava. Toto nastavenie nemusí byť dostupné v prípade všetkých typov webových častí.

Zóna

Určuje zónu stránky webových častí, v ktorej sa daná webová časť nachádza.

Poznámka: Zóny na stránke webových častí nie sú uvedené v zozname, ak nemáte povolenie na úpravu zóny.

Index zóny

Určuje pozíciu webovej časti v zóne, ak zóna obsahuje viac než jednu webovú časť.

Ak chcete určiť poradie, do textového poľa zadajte celé číslo.

Ak sú webové časti v zóne usporiadané odhora nadol, hodnota 1 znamená najvyššiu webovú časť v danej zóne. Ak sú webové časti v zóne usporiadané zľava doprava, hodnota 1 znamená webovú časť, ktorá sa nachádza v krajnej ľavej časti zóny.

Ak napríklad pridáte webovú časť do prázdnej zóny s usporiadaním zhora nadol, index zóny bude mať hodnotu 0. Ak do spodnej časti zóny pridáte druhú webovú časť, index zóny bude mať hodnotu 1. Ak chcete premiestniť druhú webovú časť do hornej časti zóny, zadajte hodnotu 0 a potom zadajte hodnotu 1 pre prvú webovú časť.

Poznámka:  Každá webová časť v zóne musí mať jedinečnú hodnotu indexu zóny. Zmena hodnoty indexu zóny pre aktuálnu webovú časť preto môže viesť k zmene hodnoty indexu zóny pre ostatné webové časti v zóne.

Spresnenie

Vlastnosť

Popis

Povoliť minimalizovanie

Určuje, či sa webová časť môže minimalizovať.

Povoliť zatvorenie

Určuje, či možno webovú časť odstrániť zo stránky webových častí.

Povoliť skrytie

Určuje, či webovú časť možno skryť.

Povoliť zmenu zóny

Určuje, či webovú časť možno premiestniť do inej zóny.

Povoliť pripojenia

Určuje, či sa webová časť môže pripájať k iným webovým častiam.

Povoliť úpravy v osobnom zobrazení

Určuje, či možno vlastnosti webovej časti upravovať v osobnom zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň údajov, ktoré možno exportovať vzhľadom na túto webovú časť. V závislosti od konfigurácie nemusí byť toto nastavenie dostupné.

URL adresa nadpisu

Určuje URL adresu súboru, ktorý obsahuje ďalšie informácie o webovej časti. Súbor sa zobrazí v osobitnom prehliadači po kliknutí na názov webovej časti.

Popis

Určuje obrazovkový komentár, ktorý sa zobrazí, keď sa ukazovateľ myši zastaví na nadpise webovej časti alebo ikone webovej časti. Hodnota tejto vlastnosti sa použije pri hľadaní webových častí pomocou príkazu Hľadať v ponuke Hľadať webové časti tably s nástrojmi v týchto galériách webových častí: Lokalita, Virtuálny server a Stránka webových častí.

URL adresa Pomocníka

Určuje adresu URL súboru, ktorý obsahuje informácie Pomocníka o danej webovej časti. Informácie Pomocníka sa zobrazia v osobitnom okne prehliadača po kliknutí na príkaz Pomocník v ponuke webovej časti.

Režim Pomocníka

Určuje, či sa v prehľadávači zobrazí obsah Pomocníka pre danú webovú časť.

Vyberte niektorú z týchto možností:

 • Modálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Je potrebné, aby používateľ toto okno pred návratom na webovú stránku zavrel.

 • Nemodálny Otvorí sa osobitné okno prehliadača (ak je takáto možnosť dostupná v prehliadači). Používateľ nemusí zatvárať okno pred návratom na webovú stránku. Toto je predvolená hodnota nastavenia.

 • Navigácia Webová stránka sa otvorí v aktuálnom okne prehliadača.

Poznámka: Hoci prispôsobené webové časti Microsoft ASP.NET podporujú túto vlastnosť, predvolene sa témy Pomocníka programu Windows SharePoint Services 3.0 otvárajú iba v osobitnom okne prehliadača.

URL adresa obrázka ikony katalógu

Určuje umiestnenie súboru s obrázkom, ktorý sa použije ako ikona webovej časti v zozname webových častí. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

URL adresa obrázka názvu ikony

Určuje umiestnenie súboru obsahujúceho obrázok, ktorý sa použije v záhlaví okna webovej časti. Veľkosť obrázka musí byť 16 x 16 pixelov.

Chybové hlásenie importu

Určuje hlásenie, ktoré sa zobrazí v prípade výskytu problému s importovaním webovej časti.

Na začiatok stránky

Posledná aktualizácia 2014-6-16

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×