Vzdialený prístup k obchodným kontaktom: používanie synchronizácie v doplnku Business Contact Manager

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak používate Outlook na mobilnom zariadení alebo ak sa prihlasujete do aplikácie Office Outlook Web Access (OWA) na zobrazenie svojich e-mailov, určite už viete oceniť jednoduchosť prístupu do svojich pracovných alebo osobných údajov pri práci mimo svojho počítača. Teraz môžete na prístup ku obchodným kontaktom uloženým v službe Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook použiť svoj mobilný telefón, aplikáciu OWA, konto Windows Live, alebo lokalitu SharePoint rovnakým spôsobom, ako by ste pristupovali ku kontaktom v Outlooku, službách Windows Live alebo SharePoint.

Tento článok popisuje, ako nastaviť a používať funkciu synchronizácie na prístup k obchodným kontaktom pomocou internetu, ako na diaľku pracovať so záznamami obchodných kontaktov, ako zastaviť synchronizáciu, a čo spôsobí prepnutie na inú databázu počas procesu synchronizácie.

Informácie o tom, ako mať svoje pracovné údaje vždy so sebou, nájdete v článku Práca v režime offline pomocou doplnku Business Contact Manager.

Čo vás zaujíma?

Prečo synchronizovať obchodné kontakty?

Podstata synchronizácie

Príklad: Pracovná cesta

Sprístupnenie obchodných kontaktov prostredníctvom internetu

Výber priečinka synchronizácie

Zmena synchronizácie obchodných kontaktov

Zastavenie synchronizácie obchodných kontaktov

Vytvorenie záznamov doplnku Business Contact Manager zo záznamov kontaktov

Akým spôsobom ovplyvňuje synchronizáciu prechod na inú databázu?

Prepnutie databáz počas synchronizácie obchodných kontaktov

Odstránenie synchronizovaných obchodných kontaktov, ktoré boli importované z inej databázy

Na začiatok stránky

Prečo synchronizovať obchodné kontakty?

Pri synchronizácii alebo vytváraní kópie svojich obchodných kontaktov v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook máte možnosť ku svojim obchodným kontaktom aj k iným zoznamom kontaktov pristupovať na diaľku. Ak napríklad plánujete pracovnú cestu s cieľom predvedenia nového produktu svojim klientom a potrebujete mať k údajom svojich klientov ten istý prístup, akým sa na diaľku pripájate k iným kontaktom, môžete pre svoje obchodné kontakty nastaviť proces synchronizácie.

Poznámka:  Informácie o tom, ako mať všetky svoje pracovné údaje (a nie len obchodné kontakty) vždy so sebou, nájdete v článku Práca v režime offline pomocou doplnku Business Contact Manager.

Na nastavenie vzdialeného prístupu ku obchodným kontaktom stačí vybrať typ priečinka outlookových kontaktov, ktorý používate pri práci mimo pracoviska spolu so službou OWA alebo mobilným telefónom. K priečinkom v Outlooku, z ktorých si môžete vybrať, patria kontakty Outlooku, služieb Windows Live alebo SharePoint rovnako ako aj akýkoľvek priečinok s kontaktmi, ktorý ste vytvorili.

Podstata synchronizácie

Pri synchronizácii sa vaše obchodné kontakty skopírujú do vybratého priečinka kontaktov Outlooku. Oba typy záznamov sa zobrazia v zozname kontaktov, ktorý používate pri pripojení mimo pracoviska. Záznamy obchodných kontaktov sú označené ikonou obchodných kontaktov Ikona synchronizovaného obchodného kontaktu . Následne budete môcť ku svojim obchodným kontaktom pristupovať cez internet rovnakým spôsobom, akým pristupujete ku svojim outlookovým kontaktom.

Pri synchronizácii sa aktualizujú záznamy, ktoré obsahuje vaša databáza programu Business Contact Manager, a použijú sa všetky úpravy, ktoré ste pri pristupovaní cez internet vykonali na svojich synchronizovaných záznamoch a naopak – záznamy sa synchronizujú pomocou všetkým zmien, ktoré ste vykonali na záznamoch v databáze. Všetky aktualizácie prebiehajú na pozadí a nemajú vplyv na vašu prácu.

Poznámka: Ak zastavíte synchronizáciu svojich obchodných kontaktov, automaticky sa odstránia z Outlooku, služieb SharePoint, Windows Live či iných synchronizovaných priečinkov s kontaktmi.

Na začiatok stránky

Príklad: Pracovná cesta

Počas pracovnej cesty navštívite klienta a dozviete sa, že manažér nákupu, Dušan Sýkora, už v spoločnosti nepracuje a jeho funkciu prevzala nová manažérka predaja, Ema Vargová. Potrebujete zo svojich obchodných kontaktov odstrániť záznam Dušana Sýkoru a vytvoriť nový záznam pre Emu Vargovú. Prihláste sa do služby OWA, kliknite na záznam Dušana a odstráňte ho. Následne kliknite na položku Nové, zadajte informácie o Eme a nový záznam uložte.

V priebehu niekoľkých minút sa zmeny skopírujú do Outlooku vo vašom pracovnom počítači. Záznam Dušana Sýkoru sa odstráni z priečinka Kontakty v Outlooku a presunie sa do priečinka Odstránené položky v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Záznam Emy Vargovej sa pridá do priečinka kontaktov v Outlooku, ale jej záznam bude outlookovým kontaktom, nie záznamom obchodných kontaktov. Synchronizovať sa budú len existujúce záznamy obchodných kontaktov. Cez internet nie je možné vytvoriť nové záznamy obchodných kontaktov.

Po návrate z pracovnej cesty môžete Emu Vargovú nastaviť ako obchodný kontakt. Postupujte podľa krokov uvedených nižšie v časti Vytvorenie záznamov doplnku Business Contact Manager zo záznamov kontaktov.

Ak si myslíte, že budete na svojej pracovnej ceste potrebovať všetky svoje obchodné záznamy, môžete svoju databázu nastaviť tak, aby bola k dispozícii na prenosnom počítači, ktorý si beriete so sebou. Informácie o tom, ako mať svoje pracovné údaje vždy so sebou, nájdete v článku Práca v režime offline pomocou doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Sprístupnenie obchodných kontaktov prostredníctvom internetu

Ak chcete mať možnosť pracovať s údajmi obchodných kontaktov bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, môžete si svoje záznamy obchodných kontaktov presunúť alebo skopírovať po jednom do priečinka, ktorý používate na vzdialený prístup ku kontaktom, ale v tomto prípade by ste prišli o údaje súvisiace so záznamami v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a výhody synchronizácie. Po každej zmene záznamu by ste museli manuálne upraviť jeho kópiu, či už v databáze alebo záznamoch na internete.

Namiesto toho môžete pridať svoje obchodné kontakty do priečinka kontaktov v Outlooku, a tak ich sprístupniť na vlastné použitie prostredníctvom internetu po pripojení cez aplikáciu OWA alebo mobilné zariadenie. Po zapnutí synchronizácie obchodných kontaktov môžete na jednom mieste aktualizovať záznam kontaktu a tieto zmeny sa prejavia aj v kópii záznamu, či už sa nachádza v databáze alebo na internete.

Funkcia synchronizácie obchodných kontaktov skopíruje vaše obchodné kontakty do vami vybratého priečinka kontaktov a pôvodné záznamy ponechá vo vašej databáze doplnku Business Contact Manager. Údaje v oboch kópiách vašich záznamov obchodných kontaktov sa automaticky synchronizujú pri každej aktualizácii záznamov a bez ohľadu na to, akým spôsobom k záznamom pristupujete.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

  Klávesová skratka    Na otvorenie zobrazenia Microsoft Outlook Backstage stlačte kombináciu klávesov ALT + F.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  Klávesová skratka    Na otvorenie zobrazenia Business Contact Manager Backstage stlačte kombináciu klávesov ALT + B.

 3. Kliknite na položku Synchronizovať a potom na položku Spustiť synchronizáciu obchodných kontaktov.

  Klávesová skratka Na otvorenie ponuky Synchronizovať stlačte kombináciu klávesov ALT + M

 4. V dialógovom okne Nastavenie synchronizácie vyberte typ priečinka kontaktov v Outlooku, do ktorého sa skopírujú obchodné kontakty.

  Možnosti, ktoré sú k dispozícii, sa menia v závislosti od programov alebo webovej aplikácie, ktoré používate na vzdialený prístup k údajom. Informácie o tom, ako vybrať priečinok nájdete nižšie v časti Výber priečinka synchronizácie.

 5. Ak chcete svoje obchodné kontakty v priečinku Outlook uložiť v rámci špeciálnej kategórie, ponechajte začiarknuté políčko Kategória a kliknite na požadovanú kategóriu. V opačnom prípade zrušte začiarknutie políčka.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Vaše obchodné kontakty sa skopírujú do vybratého priečinka Kontakty a ich synchronizácia medzi dvoma priečinka prebieha automaticky.

  Záznamy obchodných kontaktov sú označené ikonou obchodných kontaktov Ikona synchronizovaného obchodného kontaktu , ktorá ich pomáha odlíšiť od vašich kontaktov v Outlooku.

Poznámka:  Ak zastavíte synchronizáciu svojich obchodných kontaktov, automaticky sa odstránia z priečinka kontaktov Outlooku.

Na začiatok stránky

Výber priečinka synchronizácie

Pri spustení procesu synchronizácie sa zobrazí výzva na výber priečinka, ktorý bude obsahovať kópiu záznamov obchodných kontaktov. Toto je priečinok, ktorý už používate na prístup ku kontaktom v prenosnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď ste mimo kancelárie.

Poznámka:  Ak používate mobilné zariadenie, musí byť nakonfigurované tak, aby umožňovalo synchronizáciu kontaktov v Outlooku.

Váš výber priečinkov v dialógovom okne Nastavenie synchronizácie záleží na programoch alebo webovej aplikácii, ktorú používate na vzdialený prístup k údajom, a na nastavení Outlooku. Priečinky kontaktov v Outlooku môžu obsahovať súbory .pst, .ost, kontakty služby Windows Live Kontakty alebo SharePoint.

Nižšie sú uvedené typy priečinkov kontaktov, ktoré možno použiť na synchronizáciu obchodných kontaktov:

Konto Microsoft Exchange    Kliknite na túto možnosť, ak na prístup k e-mailu používate konto Microsoft Exchange Server 2010. Vaše obchodné kontakty sa skopírujú do toho istého priečinka, aký používate pre svoje kontakty v Outlooku.

Údajový súbor programu Outlook (.pst)    Kliknite na túto možnosť, ak chcete skopírovať svoje obchodné kontakty do toho istého priečinka, aký používate na prístup ku kontaktom v Outlooku. Túto možnosť môžete použiť, ak ku svojim kontaktom pristupujete prostredníctvom mobilného telefónu alebo s kontom Exchange, POP či s inými poštovými kontami.

Konto Windows Live    Kliknite na túto možnosť, ak chcete svoje obchodné kontakty synchronizovať s kontaktmi služby Windows Live, ku ktorým pristupujete prostredníctvom vzdialeného počítača alebo mobilného zariadenia.

Kontakty služby SharePoint Kliknite na túto možnosť, ak používate službu SharePoint a na lokalite SharePoint máte zoznam kontaktov, ktorý používate. Obchodné kontakty sa budú synchronizovať so zoznamom kontaktov SharePoinu.

Iné kontakty Kliknite na túto možnosť, ak ste vytvorili iný priečinok kontaktov v Outlooku, ktorý chcete použiť na synchronizáciu obchodných kontaktov.

Poznámky: 

 • Pri synchronizácii môžete naraz použiť len jedno e-mailové konto a jeden typ priečinka kontaktov.

 • Ak používate mobilné zariadenie, musí byť nakonfigurované tak, aby umožňovalo synchronizáciu kontaktov.

Na začiatok stránky

Zmena synchronizácie obchodných kontaktov

Svoje obchodné kontakty môžete naraz synchronizovať len s jediným priečinkom. Tento priečinok však môžete kedykoľvek zmeniť, aj keď ste synchronizáciu do iného priečinka už spustili. Ak chcete zmeniť priečinok, zmeňte svoje nastavenie synchronizácie.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

  Klávesová skratka    Na otvorenie zobrazenia Microsoft Outlook Backstage stlačte kombináciu klávesov ALT + F.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  Klávesová skratka   Na otvorenie zobrazenia Business Contact Manager Backstage stlačte kombináciu klávesov ALT + B.

 3. Kliknite na položku Synchronizovať a potom vykonajte jeden z týchto postupov:

  • Ak sa momentálne synchronizuje obchodné kontakty do niektorého z priečinkov, kliknite na položku Zmeniť nastavenie.

  • Ak momentálne svoje obchodné kontakty nesynchronizujete, kliknite na položku Spustiť synchronizáciu obchodných kontaktov.

 4. V dialógovom okne Nastavenie synchronizácie kliknite na priečinok kontaktov.

  Informácie o dostupných možnostiach nájdete nižšie v časti Výber priečinka synchronizácie.

 5. Ak chcete svoje obchodné kontakty v priečinku Outlook uložiť v rámci špeciálnej kategórie, ponechajte začiarknuté políčko Kategória a kliknite na požadovanú kategóriu. V opačnom prípade zrušte začiarknutie políčka.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka:  Keď vyberiete iný priečinok, z predchádzajúceho priečinka odstránia všetky synchronizované obchodné kontakty.

Na začiatok stránky

Zastavenie synchronizácie obchodných kontaktov

 1. Kliknite na kartu Súbor.

  Klávesová skratka    Na otvorenie zobrazenia Microsoft Outlook Backstage stlačte kombináciu klávesov ALT + F.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  Klávesová skratka    Na otvorenie zobrazenia Business Contact Manager Backstage stlačte kombináciu klávesov ALT + B.

 3. Kliknite na položku Synchronizovať a potom na položku Zastaviť synchronizáciu obchodných kontaktov.

  Klávesová skratka    Na otvorenie ponuky Synchronizovať stlačte kombináciu klávesov ALT + M

Všetky záznamy synchronizovaných obchodných kontaktov sa z priečinka Kontakty odstránia.

Na začiatok stránky

Vytvorenie záznamov doplnku Business Contact Manager zo záznamov kontaktov

Synchronizovať je možné len existujúce záznamy obchodných kontaktov v databáze doplnku Business Contact Manager. Keď je zapnutá synchronizácia, všetky nové kontakty, ktoré vytvoríte v priečinku synchronizácie kontaktov, sa zobrazia len ako kontakty Outlooku, s výnimkou kontaktov, ktoré skopírujete alebo premiestnite do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Kontakty môžete pridať v ktoromkoľvek formáte záznamu konta alebo obchodného kontaktu vrátane vlastných typov záznamov, ktoré ste vytvorili.

Poznámka:  Ak premiestnite kontakt Outlooku do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook ako záznam konta, tento záznam už nebudete môcť synchronizovať tak, aby ste ho mohli používať cez internet.

 1. Na navigačnej table kliknite na tlačidlo Kontakty.

 2. Kliknite na kontakt, ktorý chcete skopírovať alebo premiestniť do doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

 3. Na páse s nástrojmi v skupine Obchodné kliknite na položku Vytvoriť záznam.

 4. Pri výbere typu záznamu, ktorý chcete vytvoriť, použite jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na položku Kopírovať do doplnku Business Contact Manager a potom kliknite na typ záznamu.

  • Kliknite na položku Premiestniť do doplnku Business Contact Manager a potom kliknite na typ záznamu.

Záznam sa vytvorí automaticky. Záznam v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zobrazíte, ak v navigačnej table kliknete v časti Business Contact Manager na položku Spravovanie kontaktov.

Na začiatok stránky

Akým spôsobom ovplyvňuje synchronizáciu prechod na inú databázu?

V doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete naraz pracovať len s jednou databázou.

Ak chcete prepnúť na inú databázu, je to možné, aj keď je zapnutá synchronizácia obchodných kontaktov. Po výbere novej databázy vás program požiada, aby ste určili, akým spôsobom sa majú spracovať synchronizované záznamy z databázy, ktorú práve opúšťate. Vyberte niektorú z týchto možností:

 • Ponechať v kontaktoch programu Outlook. Kliknite na túto možnosť, ak chcete zachovať existujúce synchronizované kontakty v priečinku kontaktov Outlooku. Tieto záznamy kontaktu sa uchovajú vo vašom priečinku Kontakty a budú označené ikonou obchodných kontaktov. Tieto kontakty sa zobrazia vo vašej novej databáze v zozname obchodných kontaktov len v prípade, ak ich pridáte. Záznamy zostanú v predchádzajúcej databáze nezmenené.

Ak vyberiete túto možnosť, môžete neskôr odstrániť synchronizované kontakty z priečinka kontaktov Outlooku pomocou postupu popísaného nižšie v časti Odstránenie synchronizovaných obchodných kontaktov, ktoré boli importované z inej databázy.

 • Odstrániť z kontaktov programu Outlook. Kliknutím na túto možnosť odstránite synchronizované obchodné kontakty z priečinka kontaktov v Outlooku. V predchádzajúcej databáze sa obchodné kontakty zachovajú.

 • Importovať do aktuálnej databázy doplnku Business Contact Manager. Kliknutím na túto možnosť pridáte existujúce synchronizované obchodné kontakty do novej databázy obchodných kontaktov. Úpravy importovaných obchodných kontaktov neovplyvnia záznamy v predchádzajúcej databáze.

  Poznámka:  Synchronizované obchodné kontakty sa pri importovaní neodstránia z priečinka kontaktov v Outlooku.

dialógové okno synchronizácie obchodného kontaktu

Synchronizácia sa automaticky zapne pre položky v novej databáze.

Informácie o tom, ako sa prepínať medzi databázami nájdete v téme Vytvorenie alebo výber novej databázy doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Prepnutie databáz počas synchronizácie obchodných kontaktov

 1. Kliknite na kartu Súbor.

  Klávesová skratka    Na otvorenie zobrazenia Microsoft Outlook Backstage stlačte kombináciu klávesov ALT + F.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  Klávesová skratka    Na otvorenie zobrazenia Business Contact Manager Backstage stlačte kombináciu klávesov ALT + B.

 3. Kliknite na položku Spravovať databázy a potom kliknite na požadovanú možnosť databázy.

  Klávesová skratka    Na otvorenie ponuky Spravovať databázy stlačte kombináciu klávesov ALT + D.

 4. Postupujte podľa krokov uvedených v téme Vytvorenie alebo výber novej databázy doplnku Business Contact Manager na pripojenie k novej databáze.

 5. Ak priečinok s kontaktmi už obsahuje synchronizované obchodné kontakty z inej databázy doplnku Business Contact Manager, otvorí sa dialógové okno Synchronizácia obchodných kontaktov. Vyberte niektorú z týchto možností:

  • Ponechať v kontaktoch Outlooku

  • Odstrániť z kontaktov Outlooku

  • Importovať do aktuálnej databázy doplnku Business Contact Manager

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Odstránenie synchronizovaných obchodných kontaktov, ktoré boli importované z inej databázy

Po importovaní obchodných kontaktov z predchádzajúcej databázy možno zistíte, že niektoré z kontaktov sú nadbytočné. Na odstránenie záznamov použite nasledujúci postup.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

  Klávesová skratka    Na otvorenie zobrazenia Microsoft Outlook Backstage stlačte kombináciu klávesov ALT + F.

 2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  Klávesová skratka    Na otvorenie zobrazenia Business Contact Manager Backstage stlačte kombináciu klávesov ALT + B.

 3. Kliknite na položku Synchronizovať a potom kliknite na položku Odstrániť kontakty odstránené z Outlooku.

  Klávesová skratka    Na otvorenie ponuky Synchronizovať stlačte kombináciu klávesov ALT + M

Odstránené kontakty sa odstránia z databázy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×