Office
Prihlásenie

Vzdelávacie nástroje vo Worde

Výučbové nástroje sú navrhnuté tak, aby pomáhali zlepšovať čitateľské schopnosti tým, že zlepšujú schopnosť správne vyslovovať slová, rýchlo a presne čítač a tiež porozumieť čítanému.

Na základe výskumu vieme, že čítanie si vyžaduje nasledovné schopnosti:

 • dekódovanie: schopnosť správne vysloviť slová,

 • plynulosť: schopnosť rýchlo a presne čítať,

 • porozumenie: schopnosť pochopiť, čo čítate.

Výučbové nástroje v programe Word dokážu pomôcť rozvíjať a zlepšovať vaše čitateľské schopnosti.

Poznámka: Ďalšie informácie o výskume týkajúcom sa čítania nájdete v téme Výučbové nástroje na zlepšenie čítania a písania.

Novinky vo výučbových nástrojoch

Novinkou vo Worde je možnosť používať funkcie výučbových nástrojov počas úpravy alebo písania dokumentu. Výučbové nástroje pridávajú vizuálne zmeny, ktoré vám umožnia s istotou pracovať na dokumente, pretože budete vedieť, že sa vytlačí normálne, a spoluautori dokument budú môcť upravovať v pôvodnom zobrazení.

Sú k dispozícii pre predplatiteľov vo verzii 1707 (zostava 8326.2058)

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak máte predplatné na Office 365. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

Výučbové nástroje vo Worde 2016 poskytujú nasledujúce nástroje na pomoc s plynulosťou čítania a porozumením. 

 • Príkaz Čítať nahlas vám nahlas prečíta dokument a zvýrazňuje v ňom každé čítané slovo.

  Poznámka: Funkcia Čítať nahlas nepodporuje jazyky so zápisom sprava doľava. Funkcia Čítať nahlas text číta predvoleným jazykom pre funkciu reči vášho operačného systému. Ak chcete získať informácie o tom, ako pridať ďalšie jazyky funkcie prevodu textu na reč, pozrite si tému Sťahovanie jazykov funkcie prevodu textu na reč pre Windows.

 • Príkaz Slabiky zobrazí slová vo vašom obsahu rozdelené na slabiky. Môže to pomôcť zlepšiť schopnosť rozpoznávať slová a vyslovovať ich.

  Poznámka: Rozdelenie na slabiky je k dispozícii pre tieto jazyky: angličtina, baskičtina, brazílčina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, galícijčina, gréčtina, holandčina, chorvátčina, islandčina, katalánčina, kazaština, litovčina, lotyština, maďarčina, nemčina, nórčina (bokmal), nórčina (nynorsk), poľština, portugalčina, rumunčina, ruština, slovenčina, slovinčina, srbčina, španielčina, švédčina, taliančina, turečtina, ukrajinčina, waleština. Text musí byť správne nastavený. Ďalšie informácie nájdete v téme o nastavení jazykových predvolieb. Ak je text nastavený na nepodporovaný jazyk, nerozdelí sa na slabiky ani v prípade, že text by mal byť podporovaný. Príklad: Ak skopírujete anglický text do čínskeho dokumentu, anglický text je potrebné vybrať a nastaviť na angličtinu, inak ho na slabiky nebude možné rozdeliť.

 • Príkaz Medzery v texte zväčší medzery medzi slovami, znakmi a riadkami. Môže to zjednodušiť zbežné čítanie textu a napomáhať plynulosti čítania.

  Poznámka: Medzery v texte sú k dispozícii pre všetky jazyky okrem tých, ktoré sú písané v písmach so zložitým zápisom alebo spájaných písmach. Nepodporovaná je napríklad arabčina.

 • Pomocou príkazu Šírka stĺpca je možné zmeniť šírku riadkov. Možno tým znížiť nepriaznivý vplyv vizuálneho zahltenia a zlepšiť zameranie na slová a znaky a ich porozumenie v dokumente, ktorý obsahuje veľké množstvo textu.

 • Položku Farba strany možno nastaviť na možnosť Sépia (svetložltá strana vytvárajúca dojem tlačeného dokumentu), možnosť Inverzná (biely text na čiernom pozadí), ktorá zjednodušuje zbežné čítanie a vnímanie textu, alebo ju ponechať nastavenú na možnosť Žiadne.

Novinkou vo Worde je možnosť používať funkcie výučbových nástrojov počas úpravy alebo písania dokumentu. Výučbové nástroje pridávajú vizuálne zmeny, ktoré vám umožnia s istotou pracovať na dokumente, pretože budete vedieť, že sa vytlačí normálne, a spoluautori dokument budú môcť upravovať v pôvodnom zobrazení.

 1. Na karte Zobraziť vyberte v skupine Imerzné položku Výučbové nástroje.

  Výučbové nástroje na karte Zobraziť

  Výučbové nástroje

  Word sa prepne na zobrazenie Webové rozloženie a automaticky sa zapnú funkcie výučbových nástrojov. Pri prvom prejdení na toto zobrazenie sa automaticky použije funkcia medzier v texte a úzka šírka stĺpca.

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov v závislosti od toho, na čo sa chcete v obsahu dokumentu zamerať:

  • Položku Farba strany nastavte na možnosť Sépia (svetložltá strana vytvárajúca dojem tlačeného dokumentu), možnosť Inverzné (biely text na čiernom pozadí), ktorá zjednodušuje skenovanie a vnímanie textu, alebo ju nechajte nastavenú na možnosť Žiadne.

  • Vyberte položku Šírka stĺpca, ak chcete zmeniť šírku riadkov. V tomto zobrazení sú k dispozícii štyri možnosti: Veľmi úzky, Úzky, Stredný alebo Široký. Použite nastavenie, ktoré je pre vás najvhodnejšie.

  • Vyberte položku Slabiky, ak chcete zobraziť zlomy medzi slabikami slov v obsahu dokumentu. V tomto režime úprav môžete písať a upravovať dokument a počas písania alebo pridávania obsahu sa budú v reálnom čase zobrazovať zlomy medzi slabikami.

  • Vyberte položku Čítať nahlas, ak chcete, aby sa dokument nahlas prečítal a zvýrazňovalo sa v ňom každé čítané slovo. Ak je funkcia Čítať nahlas zapnutá a začnete písať, moderátor sa pozastaví, aby ste mohli vykonať úpravy, a po vykonaní požadovaných zmien môžete čítanie nahlas jednoducho obnoviť.

Poznámka: Príkaz Čítať nahlas je vo Worde k dispozícii aj na karte Revízia, aby ste mohli funkciu moderátora použiť v každom wordovom zobrazení – na použitie tejto funkcie nie je potrebné, aby ste boli v zobrazení Výučbové nástroje.

Príkaz Čítať nahlas vo Worde vám nahlas prečíta dokument a zvýrazňuje v ňom každé čítané slovo. Ak si chcete vypočuť svoj dokument, vyberte kartu Revízia a potom položku Čítať nahlas.

Čítanie možno ovládať pomocou nasledovných tlačidiel, ktoré sa zobrazujú v pravom rohu obrazovky.

Nastavenia výučbových nástrojov
 • Výberom položky Prehrať alebo Pozastaviť spustíte alebo zastavíte čítanie. Ak chcete, aby moderátor preskočil aktuálnu vetu a začal čítať ďalší odsek, vyberte položku Nasledujúce. Ak chcete, aby moderátor preskočil aktuálnu vetu a začal čítať predchádzajúci odsek, vyberte položku Predchádzajúce. Rýchlosť čítania a hlas možno zmeniť pomocou ponuky Nastavenia.

  Pomocou ikony Zavrieť zastavíte čítanie a opustíte režim čítania nahlas.

  Vo wordových zobrazeniach na úpravy začne moderátor predvolene čítať od pozície kurzora a vo wordovom režime čítania od hornej časti stránky, pokiaľ ste neoznačili niektoré slovo. V takom prípade začne čítať od vybratého slova. Pred výberom príkazu Čítať nahlas môžete vybrať blok textu, čím moderátorovi obmedzíte obsah na tento výber.

  Funkciu Čítať nahlas môžete používať s týmito klávesovými skratkami:

  1. CTRL + ALT + MEDZERNÍK:  spustenie alebo skončenie čítanie nahlas

  2. CTRL + MEDZERNÍK:  pozastavenie čítania nahlas

  3. ALT + ŠÍPKA DOPRAVA: zrýchlenie čítania

  4. ALT + ŠÍPKA DOĽAVA: spomalenie čítania

  5. CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA: čítanie predchádzajúceho odseku

  6. CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA: čítanie nasledujúceho odseku

  Kliknutím na kartu Výučbové nástroje zobrazíte nasledujúce možnosti:

 • Vyberte položku Slabiky, ak chcete zobraziť zlomy medzi slabikami slov v obsahu dokumentu. Môže to pomôcť zlepšiť schopnosť rozpoznávať slová a vyslovovať ich.

 • Výberom položky Medzery v texte zväčšite medzery medzi slovami, znakmi a riadkami. Pomáha to lepšie skenovať text a plynulejšie ho čítať.

 • Vyberte položku Šírka stĺpca, ak chcete zmeniť šírku riadkov. Možno tým znížiť nepriaznivý vplyv vizuálneho zahltenia a zlepšiť zameranie na slová a znaky a ich porozumenie v dokumente, ktorý obsahuje veľké množstvo textu.

 • Položku Farba strany nastavte na možnosť Sépia (svetlo žltá strana vytvárajúca dojem tlačeného dokumentu), možnosť Inverzné (biely text na čiernom pozadí), ktorá zjednodušuje skenovanie a vnímanie textu, alebo ju nechajte nastavenú na možnosť Žiadne.

V režime čítania možno výučbové nástroje použiť len počas čítania dokumentu.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia vyberte položku Režim čítania.

  Režim čítania_C3_2017610132925

 2. Takisto môžete vybrať položku Režim čítania zo stavového riadku.

  Stavový riadok režimu čítania_C3_2017610132942

 3. V ponuke Zobraziť vykonajte niektorý z týchto krokov v závislosti od toho, na čo sa chcete v obsahu dokumentu zamerať:

  Výučbové nástroje, režim čítania, karta Zobraziť_C3_201761013307

 • Vyberte položku Slabiky, ak chcete zobraziť zlomy medzi slabikami slov v obsahu dokumentu.

 • Vyberte položku Medzery v texte, ak chcete zväčšiť medzery medzi slovami, znakmi a riadkami.

 • Vyberte položku Čítať nahlas, ak chcete, aby sa dokument nahlas prečítal a zvýrazňovalo sa v ňom každé čítané slovo.

Poznámka: V režime čítania sú položky Šírka stĺpca a Farba strany k dispozícii len v prípade, že ste vybrali možnosť Rozloženie stĺpcov pre položku Rozloženie.

Súvisiace informácie

Výučbové nástroje na zlepšenie čítania a písania

Čítanie dokumentov vo Worde

Novinky vo funkciách zjednodušenia ovládania pre Word

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Nové výučbové nástroje pomáhajú učiteľom vytvárať inkluzívnejšie vyučovacie prostredie

Povedzte nám svoj názor na výučbové nástroje vo Worde 2016 a navrhnite vylepšenia

Svoje návrhy nám odošlite prostredníctvom poľa návrhov vo Worde pre Windows (počítačová aplikácia)

Používanie výučbových nástrojov v dokumente Wordu Online

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia dokumentu vyberte možnosť Imerzná čítačka.

  Imerzná čítačka

  Váš dokument sa otvorí pomocou imerznej čítačky.

 2. V imerznej čítačke môžete vykonať nasledujúce kroky v závislosti od toho, akým spôsobom sa chcete zamerať na obsah v dokumente.

  • Vyberte tlačidlo Prehrať v spodnej časti okna, nechajte si dokument nahlas prečítať a sledujte, ako sa súčasne zvýrazňuje čítaný text. Predvolene začne moderátor čítať z hornej časti stránky, pokiaľ ste neoznačili niektoré slovo. V takom prípade začne čítať od vybratého slova. Výberom tlačidla Pozastaviť čítanie zastavíte.

   Výberom položky Možnosti nastavenia hlasu v pravom hornom rohu dokumentu zmeníte rýchlosť čítania.

   Nastavenie hlasu
  • Možnosti textu   

   Možnosti textu umožňujú meniť vzhľad dokumentu. Vybraté možnosti textu dokážu pomôcť lepšie sa sústrediť na obsah a odstrániť vizuálne rozptyľovanie.

   Môžete nastaviť možnosti Veľkosť textu, Riadkovanie, PísmoMotív, ktoré vyhovujú vašim študijným potrebám. Veľkosť textu a nastavenie medzier medzi písmenami a slovami môžete zväčšiť alebo zmenšiť. Farby motívu, ktoré vyberiete, sa stanú farbou pozadia dokumentu.

   Možnosti textu
  • Slovné druhy   

   Vyberte niektoré z týchto možností:

   • Slabiky – slová sa rozdelia na slabiky.

   • Podstatné mená – podstatné mená v dokumente sa zvýraznia fialovou farbou.

   • Slovesá – slovesá v dokumente sa zvýraznia červenou farbou.

   • Prídavné mená – prídavné mená v dokumente sa zvýraznia sivozelenou farbou.

    Slovné druhy

 3. Kliknutím na položku Zavrieť ukončíte imerznú čítačku.

Súvisiace informácie

Výučbové nástroje na zlepšenie čítania a písania

Čítanie dokumentov vo Worde

Novinky vo funkciách zjednodušenia ovládania pre Word

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Nové výučbové nástroje pomáhajú učiteľom vytvárať inkluzívnejšie vyučovacie prostredie

Povedzte nám svoj názor na výučbové nástroje vo Worde Online a navrhnite vylepšenia

Svoje návrhy môžete posielať na adresu wacltcrew@microsoft.com.

Použitie Výučbových nástrojov v dokumente Wordu v iPade

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii len pre predplatiteľov služieb Office 365, ktorí sa zúčastňujú programu Office Insider. Ak ste predplatiteľom služieb Office 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

Výučbové nástroje vo Worde pre iPad ponúkajú skupinu nástrojov, ktoré vám pomôžu s čítaním, plynulosťou a porozumením. Výučbové nástroje vo Worde nájdete na karte Zobraziť.

Posunutím prepínača doprava spustite kartu Výučbové nástroje.

Zobrazuje sa karta Zobraziť v dokumente

Na karte Výučbové nástroje nájdete tieto nástroje, ktoré vám pomôžu pri čítaní alebo úprave dokumentu.

 • Položka Šírka stĺpca sa dá použiť na zmenu šírku riadkov. Možno tým znížiť nepriaznivý vplyv vizuálneho zahltenia a zlepšiť sústredenie sa na slová a znaky a ich porozumenie v dokumente, ktorý obsahuje veľké množstvo textu.

  Zobrazujú sa možnosti šírky stĺpca na karte Výučbové nástroje
 • Položka Farba strany sa dá nastaviť na možnosť Sépia (svetložltá strana vytvárajúca dojem tlačeného dokumentu), možnosť Inverzná (biely text na čiernom pozadí), ktorá zjednodušuje zbežné čítanie a vnímanie textu, alebo ju možno ponechať nastavenú na možnosť Žiadne.

  Zobrazujú sa možnosti Farba strany na karte Výučbové nástroje

 • Príkaz Čítať nahlas vám nahlas prečíta dokument a zvýrazňuje v ňom každé čítané slovo.

  Poznámka: Funkcia Čítať nahlas nepodporuje jazyky so zápisom sprava doľava. Funkcia Čítať nahlas text číta predvoleným jazykom pre funkciu reči vášho operačného systému. Ak chcete získať informácie o tom, ako pridať ďalšie jazyky funkcie prevodu textu na reč, pozrite si tému Sťahovanie jazykov funkcie prevodu textu na reč pre Windows.

  Zobrazuje sa položka Čítať nahlas na karte Výučbové nástroje

  Čítanie môžete ovládať pomocou tlačidiel, ktoré sa zobrazujú v pravom dolnom rohu obrazovky. Výberom položky Prehrať/Pozastaviť spustite/zastavte čítanie. Ak chcete, aby čítačka preskočila aktuálnu vetu a začal sa čítať nasledovný odsek, vyberte položku Nasledujúce. Ak chcete, aby čítačka preskočila aktuálnu vetu a začal sa čítať predchádzajúci odsek, vyberte položku Predchádzajúce. Rýchlosť čítania môžete zmeniť pomocou ikony Nastavenia.

Povedzte nám svoj názor na výučbové nástroje vo Worde pre iPad a navrhnite vylepšenia

Svoje návrhy môžete posielať na adresu wacltcrew@microsoft.com.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×