Vzatie z projektu, vrátenie do projektu a zahodenie zmien v súboroch v knižnici

Vzatie z projektu, vrátenie do projektu a zahodenie zmien v súboroch v knižnici

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete vykonať zmeny v súbore na lokalite a chcete sa uistiť, že nikto iný ho nebude môcť upravovať, vezmite súbor z projektu. Keď je súbor vzatý z projektu, môžete ho upravovať online alebo offline a v prípade potreby ho aj viackrát uložiť. V tejto téme sa uvádza spôsob, ako súbory v knižniciach SharePoint vziať z projektu, vrátiť do projektu a zahodiť zmeny v nich. Odpovede na bežné otázky nájdete v téme Najdôležitejšie otázky o vzatí z projektu, vrátení do projektu a verziách.

Klaster tlačidiel Otvoriť a vziať z projektu v časti pása s nástrojmi Súbory

Keď dokončíte úpravy a vrátite súbor späť do knižnice, upravený súbor môžu zobrazovať a upravovať iní používatelia s povolením. Ak sa rozhodnete nevykonať alebo neuložiť v súbore žiadne zmeny, môžete jednoducho zahodiť akciu vzatia súboru z projektu a neovplyvniť históriu verzií.

Tip: Ak chcete dokument balíka Office upravovať súčasne s inými ľuďmi (tzv. spolutvorba), neberte ho z projektu. Iba ho otvorte a upravte. Odporúčame najskôr zapnúť riadenie verzií pre knižnice, aj keď iba pre prípad, že by sa niekto neskôr pomýlil a vy by ste potrebovali obnoviť staršiu verziu dokumentu. Ďalšie informácie o funkcii spolutvorby nájdete v téme Spolupráca na dokumentoch a spolutvorba.

Ak chcete dokument vziať z projektu a upraviť, pracovať s ním online alebo ho stiahnuť, urobte to v tomto poradí:

 • zoberte dokument z projektu,

 • stiahnite alebo otvorte dokument v online aplikácii,

 • upravte dokument,

 • nahrajte dokument alebo ho uložte v online aplikácii,

 • vráťte dokument do  projektu.

Niektoré knižnice sú nastavené tak, aby vyžadovali vzatie súborov z projektu. Ak sa vyžaduje vzatie súborov z projektu, pri pokuse o úpravu súborov sa zobrazí výzva na vzatie súboru z projektu. Po dokončení úprav súboru je potrebné súbor vrátiť do knižnice alebo zahodiť vzatie z projektu.

Ak sa v knižnici nevyžaduje vzatie z projektu, súbor nemusíte vziať z projektu, pokiaľ vám neprekáža, že ostatní používatelia ho môžu upravovať súčasne s vami.

Tip:  Ak váš tím plánuje použiť funkciu spolutvorby, odporúčame zapnúť v knižnici aspoň riadenie hlavných verzií, iba pre prípad, že by sa niekto pomýlil a nahral dokument s rovnakým názvom v knižnici, v ktorej sú všetci spoluautormi. Ak stratíte zmeny, budete môcť obnoviť predchádzajúcu verziu dokumentu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie a konfigurácia riadenia verzií pre zoznam alebo knižnicu.

 1. Prejdite do knižnice, v ktorej je súbor uložený. Ak sa pozeráte na zobrazenie knižnice na inej stránke, možno budete musieť najskôr kliknúť na názov knižnice. Ak chcete prejsť napríklad do knižnice Dokumenty, treba najskôr kliknúť na položku Dokumenty.

 2. Vyberte súbory, ktoré chcete vziať z projektu, kliknite na položku Súbory a potom na položku Vziať z projektu.

  Tlačidlo Vziať z projektu s otvoreným popisom

  Poznámky: 

  • Keď je súbor vzatý z projektu, ikona vedľa názvu súboru je čiastočne prekrytá zelenou šípkou smerujúcou nadol Vzhľad ikony . Značí, že súbor bol vzatý z projektu. Keď ukážete na ikonu ľubovoľného súboru vzatého z projektu, zobrazí sa názov dokumentu a meno používateľa, ktorý vzal súbor z projektu.

Keď zoberiete dokument z projektu, musíte ho aj tak otvoriť, stiahnuť alebo upravovať online. Keď zoberiete dokument z projektu, nastaví sa tak, aby ste s ním mohli pracovať iba vy. Ak ho chcete zobraziť, dvakrát kliknite na názov dokumentu a otvorte ho v službách Office 365.

Hoci sa to neodporúča, teoreticky môžete vziať súbor z projektu a nechať ho vzatý z projektu neobmedzene dlho, takže nikto iný ho nebude môcť zmeniť. Existujú však lepšie spôsoby. Ak chcete zabrániť úprave súboru, ale stále ho zdieľať, poskytnite danej osobe alebo skupine prístupové práva iba na zobrazenie, ako to robíte pri zdieľaní. Ďalšie informácie o zdieľaní nájdete v téme Zdieľanie nápadov, lokalít a obsahu.

Keď vezmete súbor z projektu, súbor je označený len ako vzatý z projektu. Kým ho skutočne nestiahnete alebo neupravíte online, nič sa s ním neudeje. Môžete ho upravovať v online aplikácii, ako je napríklad Excel alebo Word online, alebo stiahnuť na lokálnu jednotku, aby ste s ním mohli pracovať v režime offline.

Ak chcete otvoriť dokument online bez stiahnutia, postupujte takto:

Otvorte svoj vzatý dokumentu online v Office 365

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na dokument a na tlačidlo Otvoriť vo Worde Online alebo v inom príslušnom online programe služieb Office 365 (Excel, PowerPoint atď.).

  • Kliknite na tri bodky (...) vedľa dokumentu, znovu na tri bodky (...) a potom na položku Otvoriť vo Worde Online (alebo v príslušnom programe služieb Office 365).

 2. Po dokončení práce uložte súbor alebo zavrite aplikáciu (aplikácie služieb Office 365 ukladajú automaticky).

 3. Vráťte súbor do projektu.

Ak chcete súbory stiahnuť, postupujte podľa týchto krokov:

Stiahnite si svoje vzatý súboru z projektu

 1. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši na dokument a potom na položku Stiahnuť.

  • Vyberte súbor a potom kliknite na položku Stiahnuť kópiu na páse s nástrojmi Súbory.

  • Kliknite na tri bodky (...), znovu na tri bodky (...) a potom na položku Stiahnuť kópiu.

 2. V dolnej časti prehliadača kliknite na položku Uložiť. Kliknite na položku Otvoriť alebo Otvoriť priečinok, čím zobrazíte súbor po stiahnutí. Predvolene sa súbor uloží do priečinka Stiahnuté súbory.

Súbory a všetky vykonané zmeny budú pre vašich kolegov k dispozícii, až keď súbory vrátite späť do knižnice.

Ak ste stiahli dokument na lokálnu prácu, pred vrátením do projektu bude potrebné ho nahrať. Pozrite si tému Nahratie súborov do knižnice a zistite, ako to urobiť.

 1. Prejdite do knižnice, v ktorej je súbor uložený. Ak sa pozeráte na zobrazenie knižnice na inej stránke, možno budete musieť najskôr kliknúť na názov knižnice. Ak chcete prejsť napríklad do knižnice Dokumenty, treba najskôr kliknúť na položku Dokumenty.

 2. Vyberte súbory, ktoré chcete vrátiť do projektu, kliknite na položku Súbory a potom na položku Vrátiť do projektu.

  tlačidlo vrátenia dokumentu do projektu a popis
 3. Ak chcete vykonať predbežné vrátenie do projektu, aby ste mohli pokračovať v práci so súborom, kliknite v oblasti Ponechať vzatie z projektu na hodnotu Áno. Ak to tak nie je, nechajte vybratú hodnotu Nie.

  Dialógové okno Vrátiť do projektu

 4. V oblasti Komentáre pridajte komentár popisujúci vykonané zmeny. Tento krok nie je povinný, ale odporúča sa. Komentáre sú pri vracaní do projektu užitočné, najmä keď so súborom pracuje viacero používateľov. Ak sa navyše v organizácii sledujú verzie súborov, komentáre sa stanú súčasťou histórie verzií. Môže vám to pomôcť, ak by ste v budúcnosti potrebovali obnoviť staršiu verziu súboru.

 5. Kliknite na tlačidlo OK. Po vrátení súboru do projektu sa z ikony súboru stratí zelená šípka.

Ak vezmete súbor z projektu, ale nevykonáte v ňom zmeny alebo vykonáte nechcené zmeny, môžete jednoducho zahodiť vzatie z projektu a neuložiť súbor. Ak sa vo vašej organizácii sledujú verzie, pri každom vrátení súboru do knižnice sa vytvorí nová verzia. Zahodením vzatia z projektu môžete predísť vytvoreniu nových verzií, ak ste v súbore nevykonali žiadne zmeny.

 1. Prejdite do knižnice, kde je súbor uložený. (Ak sa pozeráte na zobrazenie knižnice na inej stránke, možno treba najskôr kliknúť na názov knižnice. Ak chcete prejsť napríklad do knižnice Dokumenty, treba najskôr kliknúť na položku Dokumenty.)

 2. Vyberte súbory, v ktorých chcete zrušiť zmeny, kliknite na položku Súbory a potom na položku Zahodiť vzatie z projektu
  Tlačidlo SPO dokument zahodenia vzatia z projektu

 3. Kliknutím na tlačidlo OK dokončíte zahadzovanie vzatia z projektu. Po vrátení súboru do projektu sa z ikony súboru stratí zelená šípka.

Používatelia SharePointu zvyčajne berú dokumenty z projektu a vracajú dokumenty do projektu zodpovedne. Ak však niekto vezme dokument z projektu a opustí spoločnosť alebo odíde na dovolenku, môže to blokovať iných používateľov, ktorí potrebujú pracovať na daných súboroch. Ak máte povolenia na úplný prístup, môžete súbor, ktorý bol vzatý z projektu iným používateľom, vrátiť späť do projektu. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

 1. Ak máte povolenia na úplný prístup, postupujte podľa pokynov na vrátenie súboru do projektu.

 2. Po kliknutí na tlačidlo OK v dialógovom okne vzatia z projektu sa zobrazí dialógové okno s upozornením, že súbor je vzatý z projektu iným používateľom. Ak chcete súbor prepísať a vrátiť do projektu, kliknite na tlačidlo OK.

  snímka obrazovky s upozornením na vrátenie súboru iného používateľa do projektu

Ak potrebujete získať určitý súbor, ktorý je však vzatý z projektu, môžete zobraziť používateľa, ktorý ho vzal z projektu, a kontaktovať ho. Ak chcete zobraziť používateľa, ukážte kurzorom myši nad ikonu dokumentu, čím získate kontextový popis. Ten obsahuje meno používateľa, ktorý súbor vzal z projektu.

automaticky otvárané okno po ukázaní myšou na ikonu dokumentu

Súbory môžete vrátiť po jednom alebo v dávke. Pri vrátení viacerých súborov do projektu budú mať všetky rovnaké nastavenie na ponechanie vzatia z projektu alebo rovnaké komentáre. Vykonajte nasledujúce kroky.

 1. Kliknutím na znak začiarknutia na ľavej strane ikony dokumentu vyberte v knižnici dokumentov všetky súbory, ktoré sa majú vrátiť do projektu.

  vybraté tri súbory vzaté z projektu
 2. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Vrátiť do projektu. Ak ste vybrali súbory, ktoré nie sú vzaté z projektu, zobrazí sa upozorňujúca správa.

  tlačidlo vrátenia dokumentu do projektu a popis
 3. Ak chcete vykonať predbežné vrátenie do projektu, aby ste mohli pokračovať v práci so súborom, kliknite v oblasti Ponechať vzatie z projektu na hodnotu Áno. Ak to tak nie je, nechajte vybratú hodnotu Nie.

  Dialógové okno Vrátiť do projektu

 4. V oblasti Komentáre pridajte komentár popisujúci vykonané zmeny. Tento komentár sa použije vo všetkých súboroch, ktoré vraciate do projektu.

 5. Kliknite na tlačidlo OK. Po vrátení súboru do projektu sa z ikony súboru stratí zelená šípka.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×