Vzatie k sebe a vrátenie do projektu

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Ak ste synchronizátor v nástroji Súbory lokality SharePoint 2007, môžete vykonávať úlohy súvisiace s riadením zdrojov.

Čo chcete urobiť?

Vzatie súborov k sebe z knižnice dokumentov lokality SharePoint v nástroji Súbory lokality SharePoint

Vrátenie súborov do knižnice dokumentov lokality SharePoint

Zahodenie vzatia k sebe

Vzatie súborov k sebe z knižnice dokumentov lokality SharePoint v nástroji Súbory lokality SharePoint

Vzatím súboru k sebe sa súbor uzamkne v nástroj Súbory lokality SharePoint, čím sa zabráni používateľom vo vykonávaní jeho aktualizácií priamo na lokalite SharePoint. Pamätajte, že súbory nie je nutné vziať k sebe, ak chcete umožniť ich aktualizovanie v nástroji Súbory lokality SharePoint a odosielanie do knižnice dokumentov počas synchronizácie. Túto funkciu používajte iba vtedy, keď potrebujete výhradné právo na upravovanie obsahu v nástroji Súbory lokality SharePoint.

Postup pri vzatí súboru k sebe:

  1. Vyberte súbor alebo súbory, ktoré chcete vziať k sebe.

  2. Na karte Domov kliknite na položku Vziať k sebe.

Ak je vzatie k sebe úspešné, vaše meno sa zobrazí v zozname súborov v stĺpci s názvom Vzal k sebe. Ak nie je vzatie k sebe v prípade niektorých súborov úspešné, zobrazí sa chybové hlásenie. Najbežnejšie príčiny zlyhania sú:

  • Súbor je už vzatý k sebe priamo z lokality SharePoint iným používateľom. Všimnite si, že nástroj Súbory lokality SharePoint vopred neinformuje, že súbor je už vzatý z knižnice lokality SharePoint iným používateľom.

  • Súbor je v nástroji Súbory lokality SharePoint nový a zatiaľ nebol odoslaný do knižnice lokality SharePoint.

Na začiatok stránky

Vrátenie súborov do knižnice dokumentov lokality SharePoint

Pri vrátení súborov vzatých k sebe do projektu postupujte v nástroji Súbory lokality SharePoint nasledovne:

  1. Vyberte súbor alebo súbory, ktoré chcete vrátiť do projektu.

  2. Na karte Domov kliknite na položku Vrátiť do projektu a potom kliknite na položku Vrátiť do projektu na lokalite SharePoint.

    Zobrazí sa dialógové okno Vrátenie do projektu na lokalite SharePoint a zobrazí sa výzva na zadanie popisu zmien vykonaných v uvedenom súbore. Ak ste vybrali viaceré súbory na vrátenie do projektu, v dialógovom okne sa zobrazí prvý vybratý súbor a potom sa okno znovu zobrazí pre každý ďalší súbor po každom kliknutí na tlačidlo OK. Pri vracaní súborov do projektu sa všetky ich aktualizácie odosielajú do knižnice dokumentov lokalite SharePoint.

Môžete tiež vrátiť do projektu všetky súbory, ktoré sú aktuálne vzaté k sebe: Na karte Domov kliknite na položku Vrátiť do projektu a potom kliknite na položku Vrátiť do projektu všetky položky vzaté k sebe.

Na začiatok stránky

Zahodenie vzatia k sebe

Zahodením vzatia k sebe sa odstráni zámok na súbore na lokalite SharePoint a tento súbor sa prepíše najnovšou verziou z lokality SharePoint.

Pri zahodení vzatia súborov k sebe postupujte v nástroji Súbory lokality SharePoint nasledovne:

  1. Vyberte súbor alebo súbory, pre ktoré chcete zahodiť vzatie k sebe.

  2. Na karte Domov kliknite na položku Zahodiť položky vzaté k sebe a potom kliknite na položku Zahodiť vzatie k sebe z lokality SharePoint.

Môžete tiež zahodiť vzatie k sebe pre všetky súbory, ktoré sú aktuálne vzaté k sebe: Na karte Domov kliknite na položku Zahodiť položky vzaté k sebe a potom kliknite na položku Zahodiť všetky položky vzaté k sebe.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×