Využitie existujúcich vlastných panelov s nástrojmi a nastavenia spustenia v programe Access 2007

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tejto téme sa vysvetľuje, ako sa správajú vlastné panely s nástrojmi a panely s ponukami, ktoré ste vytvorili v starších verziách programu Access, keď tieto staršie databázy otvoríte v programe Microsoft Office Access 2007. V tejto téme sa vysvetľuje aj to, ako vypnúť pás s nástrojmi, aby ste mohli používať iba vaše vlastné panely s nástrojmi a panely s ponukami. Pás nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent

Obsah tohto článku

Ako sa starších verzií databáz správanie v programe Office Access 2007

Otvorenie a používanie staršej verzie databázy, ktorá obsahuje vlastné panely s nástrojmi

Otvorenie a používanie staršej verzie databázy s vlastným správaním pri spustení

Vypnutie pása s nástrojmi a používanie iba vlastných panelov s ponukami

Ako sa v programe Office Access 2007 správajú staršie verzie databáz

Ak máte súbor .mdb, ktorý obsahuje vlastné panely s nástrojmi, vlastné panely s ponukami alebo vlastné správanie pri spustení, tieto možnosti sa použijú iba vtedy, keď otvoríte túto staršiu verziu databázy v programe Office Access 2007 a keď konvertujete staršiu verziu databázy na súbor programu Office Access 2007 (súbor .accdb alebo .accde). Ak ste napríklad vypli vstavané panely s nástrojmi a nahradili predvolený panel s nástrojmi v databáze, vytvorenej v programe Microsoft Office Access 2003, toto správanie zostane zachované, keď databázu otvoríte v programe Office Access 2007.

Pás s nástrojmi rozhrania Office Fluent je okrem toho možné skryť, keď otvoríte staršie súbory (súbory .mdb, .mde, a .mda) v programe Office Access 2007 a keď používate program Office Access 2007 na vytvorenie staršieho súboru – niečo, čo nemôžete urobiť so súbormi .accdb a .accde. Je možné definovať odlišné správanie pre staršie súbory, pretože staršie verzie databázových formátov používajú odlišný pracovný model než nové súbory .accdb a .accde – staršie verzie programu Access otvárali každý objekt v osobitnom okne, zatiaľ čo program Office Access 2007 otvára (ako predvolenú možnosť) všetky objekty v jednom dokumente s kartami a oddeľuje otvorené objekty kartami.

Okrem toho v programe Access 2003 je možné vypnúť pás s nástrojmi pre staršiu databázu pomocou nastavenia možností pre túto databázu alebo pomocou nastavenia globálnych možností programu v programe Office Access 2007. V ďalších krokoch tejto kapitoly je vysvetlené, ako obidve tieto úlohy vykonať.

Keď otvoríte staršiu databázu a vyberiete možnosť zobrazenia pása s nástrojmi, všetky vlastné panely s nástrojmi sa zobrazia ako skupiny na karte Doplnky. Každá skupina na karte súhlasí s vlastným panelom s nástrojmi a každá skupina používa názov priradený k pôvodnému panelu s nástrojmi. Panely s nástrojmi však musia byť v staršej databáze viditeľné, inak sa nezobrazia na karte.

Pripomenutie:    Ak sa chcete vyhnúť akémukoľvek vlastnému správaniu pri spustení, stlačte a podržte pri otváraní databázy kláves SHIFT.

V krokoch v nasledovnej sekcii je vysvetlené, ako otvoriť a používať databázu, ktorá obsahuje jeden alebo viacero vlastných panelov s nástrojmi, ako otvoriť databázu, ktorá používa vlastné správanie pri spustení, a ako skryť pás s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Otvorenie a používanie staršej verzie databázy, ktorá obsahuje vlastné panely s nástrojmi

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

  Zobrazí sa dialógové okno Otvoriť.

 2. Na vyhľadanie staršej databázy (súbor .mdb alebo .mde) použite zoznam Kde hľadať a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Program Office Access 2007 otvorí databázu staršej verzie. Objekty databázy – tabuľky, formuláre, zostavy, a tak ďalej – sa zobrazia na navigačnej table. Ak nastavíte, aby sa pri spustení zobrazil formulár, prepínací panel alebo iný objekt, tento objekt sa takisto zobrazí na navigačnej table. Ak ste vytvorili aj vlastné panely s nástrojmi alebo panely s ponukami, zobrazia sa na karte Doplnky ako jedna alebo viacero skupín. Každá skupina používa názov, ktorý bol pôvodne priradený vlastnému panelu s nástrojmi alebo panelu s ponukami.

 3. Kliknite na kartu Doplnky.

  Vlastné panely s nástrojmi sa zobrazia ako jedna alebo viacero skupín, ktoré môžete používať, keď je ich používanie logické. Predpokladajme napríklad, že jeden z vlastných panelov s nástrojmi obsahuje príkaz Vytlačiť vzťahy. Program Access nezapne tento príkaz, až kým nezobrazíte vzťahy pre otvorenú databázu.

Poznámka: Ak databáza neobsahuje vlastný panel s nástrojmi, karta Doplnky zostane skrytá.

Na začiatok stránky

Otvorenie a použitie staršej verzie databázy s vlastným správaním pri spustení

Poznámka: Pre použitie týchto krokov sa predpokladá, že máte databázu vytvorenú v staršej verzii programu Access a že databáza používa vlastné nastavenia pri spustení. Ak to tak nie je, nemusíte tieto kroky brať do úvahy.

Otvorenie databázy

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Otvoriť.

  Zobrazí sa dialógové okno Otvoriť.

 2. Na vyhľadanie a otvorenie databázy staršej verzie použite zoznam Kde hľadať.

  Program Office Access 2007 otvorí databázu a spustí všetky nastavenia spustenia. Ak napríklad staršia verzia databázy bola nastavená, aby spustila parametrický dotaz pred otvorením formulárov na zadanie údajov, dialógové okná pre tento dotaz sa zobrazia v programe Office Access 2007.

Poznámka: Ak databáza používa kód jazyka Visual Basic for Applications (VBA), predvolené nastavenie programu Access je tento kód blokovať.

Na začiatok stránky

Vypnutie pása s nástrojmi a používanie iba vlastných panelov s nástrojmi

Tieto kroky obsahujú vysvetlenie, ako skryť pás s nástrojmi pomocou zmeny nastavení v programe Access 2003 a v programe Office Access 2007. Aby ste mohli postupovať podľa týchto krokov, musíte mať databázu vytvorenú v staršej verzii programu Access a táto databáza musí obsahovať vlastný panel s ponukami. Informácie o vytvorení vlastného panelu s nástrojmi nájdete v Pomocníkovi pre staršie verzie programu Access.

Nastavenie programu Access 2003 na používanie vlastného panelu s ponukami

 1. Pomocou programu Access 2003 otvorte vašu staršiu databázu.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Spustenie.

  Zobrazí sa dialógové okno Spustenie.

 3. Zo zoznamu Panel s ponukami vyberte vlastný panel s ponukami.

  Poznámka: Musíte vybrať panel s ponukami. Nie je možné vybrať panel s nástrojmi.

 4. Zrušte začiarknutie políčka Povoliť vstavané panely s nástrojmi, kliknite na tlačidlo OK a potom zatvorte databázu.

  Keď otvoríte databázu v programe Office Access 2007, v programe Access sa zobrazí panel s hlásením (ak je to potrebné), vlastný panel s ponukami pre databázu a všetky ďalšie nastavenia pri spustení, ako napríklad formulár a všetky vlastné panely s nástrojmi.

Nastavenie programu Office Access 2007 na použitie vlastných panelov s ponukami

 1. Otvorte staršiu databázu v programe Office Access 2007.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Access.

 3. V dialógovom okne Možnosti programu Access kliknite na položku Aktuálna databáza.

 4. V časti Možnosti pásu s nástrojmi a panela s nástrojmi zrušte začiarknutie políčkaPovoliť použitie úplnej ponuky.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×